Phrasebook

tl At the restaurant 2   »   te రెస్టారెంట్ వద్ద 2

30 [tatlumpu’t]

At the restaurant 2

At the restaurant 2

30 [ముప్పై]

30 [Muppai]

రెస్టారెంట్ వద్ద 2

[Resṭāreṇṭ vadda 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Isang apple juice, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang apple juice, salamat. ఒక యా---- జూ-్------డి ఒక య-ప-ల- జ-స- ఇవ-వ-డ- ఒ- య-ప-ల- జ-స- ఇ-్-ం-ి ---------------------- ఒక యాపిల్ జూస్ ఇవ్వండి 0
Oka ----l-jū- -v-a-ḍi Oka yāpil jūs ivvaṇḍi O-a y-p-l j-s i-v-ṇ-i --------------------- Oka yāpil jūs ivvaṇḍi
Isang limonada, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang limonada, salamat. ఒ- -ెమొ--డ్ --్వండి ఒక ల-మ-న-డ- ఇవ-వ-డ- ఒ- ల-మ-న-డ- ఇ-్-ం-ి ------------------- ఒక లెమొనేడ్ ఇవ్వండి 0
Ok- --mon---------i Oka lemonēḍ ivvaṇḍi O-a l-m-n-ḍ i-v-ṇ-i ------------------- Oka lemonēḍ ivvaṇḍi
Tomato juice, pakiusap. / Puwede bang makahingi ng isang tomato juice, salamat. ఒ- టొ-ా-ో-జూస్-ఇ---ం-ి ఒక ట-మ-ట- జ-స- ఇవ-వ-డ- ఒ- ట-మ-ట- జ-స- ఇ-్-ం-ి ---------------------- ఒక టొమాటో జూస్ ఇవ్వండి 0
O-------ṭō jū--i-v--ḍi Oka ṭomāṭō jūs ivvaṇḍi O-a ṭ-m-ṭ- j-s i-v-ṇ-i ---------------------- Oka ṭomāṭō jūs ivvaṇḍi
Gusto ko ng isang basong red wine. నాకు--- -్-ా-్ ---- వైన- -ా---ి న-క- ఒక గ-ల-స- ర-డ- వ-న- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- ర-డ- వ-న- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక గ్లాస్ రెడ్ వైన్ కావాలి 0
Nāku-ok- g-ā- --ḍ-v--- --v--i Nāku oka glās reḍ vain kāvāli N-k- o-a g-ā- r-ḍ v-i- k-v-l- ----------------------------- Nāku oka glās reḍ vain kāvāli
Gusto ko ng isang baso ng white wine. నా-- -క-గ్-ా-్ వైట్-వ--- క---లి న-క- ఒక గ-ల-స- వ-ట- వ-న- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- వ-ట- వ-న- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక గ్లాస్ వైట్ వైన్ కావాలి 0
Nā-u --a--lās-v--ṭ-v-in kāvāli Nāku oka glās vaiṭ vain kāvāli N-k- o-a g-ā- v-i- v-i- k-v-l- ------------------------------ Nāku oka glās vaiṭ vain kāvāli
Gusto ko ng isang bote ng champagne. న-కు -- శ-ం-ేయ-న---ా-ి-్ -ా---ి న-క- ఒక శ--ప-య-న- బ-ట-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- శ-ం-ే-ి-్ బ-ట-ల- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక శాంపేయిన్ బాటిల్ కావాలి 0
N-ku -ka ś--pēyi- bā-il-k-v--i Nāku oka śāmpēyin bāṭil kāvāli N-k- o-a ś-m-ē-i- b-ṭ-l k-v-l- ------------------------------ Nāku oka śāmpēyin bāṭil kāvāli
Gusto mo ba ng isda? మ--- --ప-ం-ే--ష్---నా? మ-క- చ-పల-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- చ-ప-ం-ే ఇ-్-మ-న-? ---------------------- మీకు చేపలంటే ఇష్టమేనా? 0
M--u-c--a-a----iṣ-am---? Mīku cēpalaṇṭē iṣṭamēnā? M-k- c-p-l-ṇ-ē i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku cēpalaṇṭē iṣṭamēnā?
Gusto mo ba ng baka? మ-కు -----అంట- ఇ---మేన-? మ-క- బ-ఫ- అ-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- బ-ఫ- అ-ట- ఇ-్-మ-న-? ------------------------ మీకు బీఫ్ అంటే ఇష్టమేనా? 0
M-ku-bīp------ -ṣ-amēn-? Mīku bīph aṇṭē iṣṭamēnā? M-k- b-p- a-ṭ- i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku bīph aṇṭē iṣṭamēnā?
Gusto mo ba ng baboy? మీక- --ర-క- అం-ే--ష్టమే--? మ-క- ప-ర-క- అ-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- ప-ర-క- అ-ట- ఇ-్-మ-న-? -------------------------- మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా? 0
Mī-u-pōrk----ē i---m-n-? Mīku pōrk aṇṭē iṣṭamēnā? M-k- p-r- a-ṭ- i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku pōrk aṇṭē iṣṭamēnā?
Gusto ko ng walang karne. నా-ు --ట--లే-ుం-ా---ై----ం---అద-----ా-ి న-క- మ-ట- ల-క--డ- ఎమ-న- ఉ-ట- అద- క-వ-ల- న-క- మ-ట- ల-క-ం-ా ఎ-ై-ా ఉ-ట- అ-ి క-వ-ల- --------------------------------------- నాకు మీట్ లేకుండా ఎమైనా ఉంటే అది కావాలి 0
Nā-u -ī--l--u--ā e-ain--u-ṭ- -di k--ā-i Nāku mīṭ lēkuṇḍā emainā uṇṭē adi kāvāli N-k- m-ṭ l-k-ṇ-ā e-a-n- u-ṭ- a-i k-v-l- --------------------------------------- Nāku mīṭ lēkuṇḍā emainā uṇṭē adi kāvāli
Gusto ko ng halu-halong gulay. నా-ు--ొం---ిక్-ె-- --జ--బ--్-క---లి న-క- క--త మ-క-స-డ- వ-జ-టబ-ల- క-వ-ల- న-క- క-ం- మ-క-స-డ- వ-జ-ట-ు-్ క-వ-ల- ----------------------------------- నాకు కొంత మిక్సెడ్ వెజిటబుల్ కావాలి 0
N-k--k--t--mi-seḍ v---ṭ---l--āvāli Nāku konta mikseḍ vejiṭabul kāvāli N-k- k-n-a m-k-e- v-j-ṭ-b-l k-v-l- ---------------------------------- Nāku konta mikseḍ vejiṭabul kāvāli
Gusto ko ng mabilisan. నా-ు------- సమయ---ట-------ఏ---- ఉంట- --- క-వా-ి న-క- ఎక-క-వ సమయ- పట-టన-ద- ఏద-న- ఉ-ట- అద- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ు- స-య- ప-్-న-ద- ఏ-ై-ా ఉ-ట- అ-ి క-వ-ల- ----------------------------------------------- నాకు ఎక్కువ సమయం పట్టనిది ఏదైనా ఉంటే అది కావాలి 0
N-k- ekkuv- s--ay-ṁ--aṭ--nidi-ēdai-- u--ē a-i-kāv-li Nāku ekkuva samayaṁ paṭṭanidi ēdainā uṇṭē adi kāvāli N-k- e-k-v- s-m-y-ṁ p-ṭ-a-i-i ē-a-n- u-ṭ- a-i k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku ekkuva samayaṁ paṭṭanidi ēdainā uṇṭē adi kāvāli
Gusto mo ba yan ng may kasamang kanin? మ-కు దాన--- అన-నం--ో తిన---ఇష్టమేన-? మ-క- ద-న-న- అన-న- త- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- అ-్-ం త- త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ------------------------------------ మీకు దాన్ని అన్నం తో తినడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-u-dā--i an-a--t- t--aḍ-ṁ -ṣṭamē-ā? Mīku dānni annaṁ tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i a-n-ṁ t- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ------------------------------------- Mīku dānni annaṁ tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Gusto mo ba yan ng may kasamang pasta? మీకు ద--్-ి-ప----- -ో ----- -ష-ట--న-? మ-క- ద-న-న- ప-స-ట- త- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- ప-స-ట- త- త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ------------------------------------- మీకు దాన్ని పాస్టా తో తినడం ఇష్టమేనా? 0
Mī-u-d---- p--ṭ--t- -i----ṁ -ṣṭa-ēn-? Mīku dānni pāsṭā tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i p-s-ā t- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ------------------------------------- Mīku dānni pāsṭā tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Gusto mo ba yan ng may kasamang patatas? మీక---ా--న---ం-ా-ా--ం--త---లిపి---న------ట--న-? మ-క- ద-న-న- బ-గ-ళ-ద--పలత- కల-ప- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- బ-గ-ళ-ద-ం-ల-ో క-ి-ి త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ----------------------------------------------- మీకు దాన్ని బంగాళాదుంపలతో కలిపి తినడం ఇష్టమేనా? 0
Mīk---ā-n-----g--ād---a--t- ---i---ti-aḍa- iṣ-a----? Mīku dānni baṅgāḷādumpalatō kalipi tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i b-ṅ-ā-ā-u-p-l-t- k-l-p- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ---------------------------------------------------- Mīku dānni baṅgāḷādumpalatō kalipi tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Hindi iyan masarap. అద- అం- ర----ా --దు అద- అ-త ర-చ-గ- ల-ద- అ-ి అ-త ర-చ-గ- ల-ద- ------------------- అది అంత రుచిగా లేదు 0
A-i-a--a---ci----ē-u Adi anta rucigā lēdu A-i a-t- r-c-g- l-d- -------------------- Adi anta rucigā lēdu
Malamig ang pagkain. అ-్నం-చల్ల--ిపోయ-ం-ి అన-న- చల-ల-ర-ప-య--ద- అ-్-ం చ-్-ా-ి-ో-ి-ద- -------------------- అన్నం చల్లారిపోయింది 0
A--a--ca-l-r--ō--n-i Annaṁ callāripōyindi A-n-ṁ c-l-ā-i-ō-i-d- -------------------- Annaṁ callāripōyindi
Hindi ito ang inorder ko. న--ు ----ని --్డ-- -ేయ-ేదు న-న- ద-న-న- ఆర-డర- చ-యల-ద- న-న- ద-న-న- ఆ-్-ర- చ-య-ే-ు -------------------------- నేను దీన్ని ఆర్డర్ చేయలేదు 0
Nē-u ---ni-ā---r-cēya--du Nēnu dīnni ārḍar cēyalēdu N-n- d-n-i ā-ḍ-r c-y-l-d- ------------------------- Nēnu dīnni ārḍar cēyalēdu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -