Phrasebook

tl Family Members   »   te కుటుంబ సభ్యులు

2 [dalawa]

Family Members

Family Members

2 [రెండు]

2 [Reṇḍu]

కుటుంబ సభ్యులు

[Kuṭumba sabhyulu]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
ang lolo త--య్య త-తయ-య త-త-్- ------ తాతయ్య 0
Tāt-y-a Tātayya T-t-y-a ------- Tātayya
ang lola బామ్- /--ాయ-మ-మ-/ --్---మ బ-మ-మ / న-యనమ-మ / అమ-మమ-మ బ-మ-మ / న-య-మ-మ / అ-్-మ-మ ------------------------- బామ్మ / నాయనమ్మ / అమ్మమ్మ 0
Bām'-a--n-yan-m---------am-ma Bām'ma/ nāyanam'ma/ am'mam'ma B-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a ----------------------------- Bām'ma/ nāyanam'ma/ am'mam'ma
ang lalaki at ang babae / sila అతన----ి-ు--మె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
At-n--ma--yu--me Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
ang tatay / ang ama న-న్- /-త---రి న-న-న / త-డ-ర- న-న-న / త-డ-ర- -------------- నాన్న / తండ్రి 0
Nā-n-/ --ṇ-ri Nānna/ taṇḍri N-n-a- t-ṇ-r- ------------- Nānna/ taṇḍri
ang nanay / ang ina అ--మ / త-్-ి అమ-మ / తల-ల- అ-్- / త-్-ి ------------ అమ్మ / తల్లి 0
Am---/-t-l-i Am'ma/ talli A-'-a- t-l-i ------------ Am'ma/ talli
ang lalaki at ang babae / sila అత-ు-మ--య----ె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
A-----m-ri----me Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
ang anak na lalaki క--ుక- - తనయు-ు క-డ-క- / తనయ-డ- క-డ-క- / త-య-డ- --------------- కొడుకు / తనయుడు 0
Ko-u-u/-ta-ay--u Koḍuku/ tanayuḍu K-ḍ-k-/ t-n-y-ḍ- ---------------- Koḍuku/ tanayuḍu
ang anak na babae క-తు-ు క-త-ర- క-త-ర- ------ కూతురు 0
K-turu Kūturu K-t-r- ------ Kūturu
ang lalaki at ang babae / sila అత---మ--య----ె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
A-a-u --ri-- -me Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
ang kapatid na lalaki అన్నయ-- - -ో----ు అన-నయ-య / స-దర-డ- అ-్-య-య / స-ద-ు-ు ----------------- అన్నయ్య / సోదరుడు 0
A-nay-a/ sō--ruḍu Annayya/ sōdaruḍu A-n-y-a- s-d-r-ḍ- ----------------- Annayya/ sōdaruḍu
ang kapatid na babae అక్క -----్-- - స-ద-ి అక-క / చ-ల-ల- / స-దర- అ-్- / చ-ల-ల- / స-ద-ి --------------------- అక్క / చెల్లి / సోదరి 0
A------e--i/ sōda-i Akka/ celli/ sōdari A-k-/ c-l-i- s-d-r- ------------------- Akka/ celli/ sōdari
ang lalaki at ang babae / sila అ-న- -రియు ఆమె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
A-a-- ma-i-u āme Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito బాబాయ--- మామ--య బ-బ-య- / మ-మయ-య బ-బ-య- / మ-మ-్- --------------- బాబాయి / మామయ్య 0
Bā--y-/---m---a Bābāyi/ māmayya B-b-y-/ m-m-y-a --------------- Bābāyi/ māmayya
ang tiyahin / ang tiya / ang tita అ--- / -ి-్ని అత-త / ప-న-న- అ-్- / ప-న-న- ------------- అత్త / పిన్ని 0
A--a/ pi--i Atta/ pinni A-t-/ p-n-i ----------- Atta/ pinni
ang lalaki at ang babae / sila అ-న- ---య--ఆ-ె అతన- మర-య- ఆమ- అ-న- మ-ి-ు ఆ-ె -------------- అతను మరియు ఆమె 0
A--n------yu---e Atanu mariyu āme A-a-u m-r-y- ā-e ---------------- Atanu mariyu āme
Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. మ--ంత- -క--ుట-ం-ం మ-మ-త- ఒక క-ట--బ- మ-మ-త- ఒ- క-ట-ం-ం ----------------- మేమంతా ఒక కుటుంబం 0
Mē-a--- --- k-ṭum--ṁ Mēmantā oka kuṭumbaṁ M-m-n-ā o-a k-ṭ-m-a- -------------------- Mēmantā oka kuṭumbaṁ
Ang pamilya ay hindi maliit. క-ట---ం చ-న--ద--క--ు క-ట--బ- చ-న-నద- క-ద- క-ట-ం-ం చ-న-న-ి క-ద- -------------------- కుటుంబం చిన్నది కాదు 0
K-ṭu--a- c--na-i-k-du Kuṭumbaṁ cinnadi kādu K-ṭ-m-a- c-n-a-i k-d- --------------------- Kuṭumbaṁ cinnadi kādu
Ang pamilya ay malaki. కుట--బం---ద్-ది క-ట--బ- ప-ద-దద- క-ట-ం-ం ప-ద-ద-ి --------------- కుటుంబం పెద్దది 0
Kuṭ----ṁ -e----i Kuṭumbaṁ peddadi K-ṭ-m-a- p-d-a-i ---------------- Kuṭumbaṁ peddadi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -