Phrasebook

tl Sa istasyon ng tren   »   te ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

33 [tatlumpu’t tatlo]

Sa istasyon ng tren

Sa istasyon ng tren

33 [ముప్పై మూడు]

33 [Muppai mūḍu]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

[Ṭrain sṭēṣan vadda]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Kailan ang susunod na tren papuntang Berlin? బర-లీన- కి --క్--ట- ---ైన్ ఎ-------ఉంది? బ___ కి నె___ ట్__ ఎ___ ఉం__ బ-్-ీ-్ క- న-క-స-ట- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు ఉ-ద-? ---------------------------------------- బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 0
Ba-lī---- n-k------in-e----u -n--? B_____ k_ n____ ṭ____ e_____ u____ B-r-ī- k- n-k-ṭ ṭ-a-n e-p-ḍ- u-d-? ---------------------------------- Barlīn ki neksṭ ṭrain eppuḍu undi?
Kailan ang susunod na tren papuntang Paris? ప్----స్-కి--ె--స-ట్-ట-రైన్-----ుడు-ఉం--? ప్___ కి నె___ ట్__ ఎ___ ఉం__ ప-య-ర-స- క- న-క-స-ట- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు ఉ-ద-? ----------------------------------------- ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 0
Pyā--s ---ne--ṭ ----n epp--u undi? P_____ k_ n____ ṭ____ e_____ u____ P-ā-i- k- n-k-ṭ ṭ-a-n e-p-ḍ- u-d-? ---------------------------------- Pyāris ki neksṭ ṭrain eppuḍu undi?
Kailan ang susunod na tren papuntang London? లండ-్-కి న--్స్ట- -----్ ఎ-్---ు-ఉం--? లం__ కి నె___ ట్__ ఎ___ ఉం__ ల-డ-్ క- న-క-స-ట- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు ఉ-ద-? -------------------------------------- లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 0
L-ṇḍ-- ki-------ṭrain-eppu-u --d-? L_____ k_ n____ ṭ____ e_____ u____ L-ṇ-a- k- n-k-ṭ ṭ-a-n e-p-ḍ- u-d-? ---------------------------------- Laṇḍan ki neksṭ ṭrain eppuḍu undi?
Anong oras aalis ang tren papuntang Warsaw? వా-్-ా కి-వ-ళ్---ట---న్--ప-ప--- బయలుద--ుత--ద-? వా__ కి వె__ ట్__ ఎ___ బ_______ వ-ర-స- క- వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు బ-ల-ద-ర-త-ం-ి- ---------------------------------------------- వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? 0
Vār-ā--i---ḷ-- ṭ---n e-p--u-ba-a--dē-----d-? V____ k_ v____ ṭ____ e_____ b_______________ V-r-ā k- v-ḷ-ē ṭ-a-n e-p-ḍ- b-y-l-d-r-t-n-i- -------------------------------------------- Vārsā ki veḷḷē ṭrain eppuḍu bayaludērutundi?
Anong oras aalis ang tren papuntang Stockholm? స్ట-క- -ా----- వెళ-ళే ట-రై---ఎప--ు---బయ--దే----ం-ి? స్__ హా_ కి వె__ ట్__ ఎ___ బ_______ స-ట-క- హ-మ- క- వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు బ-ల-ద-ర-త-ం-ి- --------------------------------------------------- స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? 0
Sṭāk-h-m k- veḷḷē-ṭ---n -p-uḍ--ba---ud---tund-? S___ h__ k_ v____ ṭ____ e_____ b_______________ S-ā- h-m k- v-ḷ-ē ṭ-a-n e-p-ḍ- b-y-l-d-r-t-n-i- ----------------------------------------------- Sṭāk hām ki veḷḷē ṭrain eppuḍu bayaludērutundi?
Anong oras aalis ang tren papuntang Budapest? బు-ా---్----ి -ె-్-- ట్--న- ----ు-ు బయ-ుద----ు-ద-? బు____ కి వె__ ట్__ ఎ___ బ_______ బ-డ-ప-స-ట- క- వ-ళ-ళ- ట-ర-న- ఎ-్-ు-ు బ-ల-ద-ర-త-ం-ి- -------------------------------------------------- బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? 0
B-ḍ---sṭ-k- -eḷ-ē----in-epp--- ba--l-d--utun-i? B_______ k_ v____ ṭ____ e_____ b_______________ B-ḍ-p-s- k- v-ḷ-ē ṭ-a-n e-p-ḍ- b-y-l-d-r-t-n-i- ----------------------------------------------- Buḍāpesṭ ki veḷḷē ṭrain eppuḍu bayaludērutundi?
Gusto ko ng ticket papuntang Madrid. మ-డ-ర-డ- కి --కొ---ి-ె-్ -----ి మా___ కి నా__ టి__ కా__ మ-డ-ర-డ- క- న-క-క ట-క-ట- క-వ-ల- ------------------------------- మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి 0
M-ḍr-ḍ-ki-n-k-k--ṭik-----v--i M_____ k_ n_____ ṭ____ k_____ M-ḍ-i- k- n-k-k- ṭ-k-ṭ k-v-l- ----------------------------- Māḍriḍ ki nākoka ṭikeṭ kāvāli
Gusto ko ng ticket papuntang Prague. ప్రేగ--క- న-క-క టి--ట్--ావ--ి ప్__ కి నా__ టి__ కా__ ప-ర-గ- క- న-క-క ట-క-ట- క-వ-ల- ----------------------------- ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి 0
P-ēg-k--n-k-k----keṭ-kāvāli P___ k_ n_____ ṭ____ k_____ P-ē- k- n-k-k- ṭ-k-ṭ k-v-l- --------------------------- Prēg ki nākoka ṭikeṭ kāvāli
Gusto ko ng ticket papuntang Bern. బె---- కి-----క టిక-ట- కా-ా-ి బె__ కి నా__ టి__ కా__ బ-ర-న- క- న-క-క ట-క-ట- క-వ-ల- ----------------------------- బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి 0
Be---ki--āk-ka---ke- kā--li B___ k_ n_____ ṭ____ k_____ B-r- k- n-k-k- ṭ-k-ṭ k-v-l- --------------------------- Bern ki nākoka ṭikeṭ kāvāli
Kailan darating ang tren sa Vienna? ట్ర-న--వ--న్నా-కి---్-ు-ు----ు-ు-టు-ది? ట్__ వి___ కి ఎ___ చే_____ ట-ర-న- వ-ఎ-్-ా క- ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ు-ద-? --------------------------------------- ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 0
Ṭr--n ------ā -i -p-uḍ---ēr-k-ṇṭ-n--? Ṭ____ v______ k_ e_____ c____________ Ṭ-a-n v-'-n-ā k- e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-u-d-? ------------------------------------- Ṭrain vi'ennā ki eppuḍu cērukuṇṭundi?
Kailan darating ang tren sa Moscow? ట----్-----కో-క--------- చే-ు-ుంటు-ద-? ట్__ మా__ కి ఎ___ చే_____ ట-ర-న- మ-స-క- క- ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ు-ద-? -------------------------------------- ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 0
Ṭra-n māsk-----epp-ḍu-cē-uk---undi? Ṭ____ m____ k_ e_____ c____________ Ṭ-a-n m-s-ō k- e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-u-d-? ----------------------------------- Ṭrain māskō ki eppuḍu cērukuṇṭundi?
Kailan darating ang tren sa Amsterdam? ట్ర-న్--ాంస్--- డ-మ- కి-ఎప్-ు-ు చ--ు-----ంద-? ట్__ యాం___ డా_ కి ఎ___ చే_____ ట-ర-న- య-ం-్-ర- డ-మ- క- ఎ-్-ు-ు చ-ర-క-ం-ు-ద-? --------------------------------------------- ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 0
Ṭ---n -ā-sṭ-- -ā- -i--p-uḍ---ē-u-uṇṭ-n--? Ṭ____ y______ ḍ__ k_ e_____ c____________ Ṭ-a-n y-n-ṭ-r ḍ-m k- e-p-ḍ- c-r-k-ṇ-u-d-? ----------------------------------------- Ṭrain yānsṭar ḍām ki eppuḍu cērukuṇṭundi?
Kailangan ko bang magpalit ng tren? న-ను-ట-ర--్----ారాలా? నే_ ట్___ మా___ న-న- ట-ర-న-ల- మ-ర-ల-? --------------------- నేను ట్రైన్లు మారాలా? 0
N--u---ai--u-mā----? N___ ṭ______ m______ N-n- ṭ-a-n-u m-r-l-? -------------------- Nēnu ṭrainlu mārālā?
Mula sa aling platform aalis ang tren? ఏ--్ల-ట్ ఫ--్మ- -ం-- --ర-----యల-ద---తు---? ఏ ప్__ ఫా__ నం_ ట్__ బ_______ ఏ ప-ల-ట- ఫ-ర-మ- న-డ- ట-ర-న- బ-ల-ద-ర-త-ం-ి- ------------------------------------------ ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? 0
Ē ---ṭ p--rm -aṇḍ- ṭ-a-- --y-l--ēr-tu-di? Ē p___ p____ n____ ṭ____ b_______________ Ē p-ā- p-ā-m n-ṇ-i ṭ-a-n b-y-l-d-r-t-n-i- ----------------------------------------- Ē plāṭ phārm naṇḍi ṭrain bayaludērutundi?
Mayroon bang tren na pangtulog? ట్--న్ -----లీపర్-ు---్న-య-? ట్__ లో స్____ ఉ____ ట-ర-న- ల- స-ల-ప-్-ు ఉ-్-ా-ా- ---------------------------- ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? 0
Ṭra---lō--l-p-rl- --nā-ā? Ṭ____ l_ s_______ u______ Ṭ-a-n l- s-ī-a-l- u-n-y-? ------------------------- Ṭrain lō slīparlu unnāyā?
Gusto ko ng one-way ticket papuntang Brussels. న-----్--్-ె-్-్--ి---్--ే -ి-ె-- ---ా-ి నా_ బ్_____ కి వ___ టి__ కా__ న-క- బ-ర-్-ె-్-్ క- వ-్-వ- ట-క-ట- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి 0
Nā-u-br---sels-k- --n--- -ik-- -āvā-i N___ b________ k_ v_____ ṭ____ k_____ N-k- b-a-'-e-s k- v-n-v- ṭ-k-ṭ k-v-l- ------------------------------------- Nāku bras'sels ki van-vē ṭikeṭ kāvāli
Gusto ko ng pabalik na tiket sa Copenhagen. నాక- కో-ెన- -ా---- -- రిట--న్ ట-కె-్-కా--లి నా_ కో__ హా__ కి రి___ టి__ కా__ న-క- క-ప-న- హ-గ-న- క- ర-ట-్-్ ట-క-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి 0
N----------hā-e---------rn-ṭi-e- -āv-li N___ k____ h____ k_ r_____ ṭ____ k_____ N-k- k-p-n h-g-n k- r-ṭ-r- ṭ-k-ṭ k-v-l- --------------------------------------- Nāku kōpen hāgen ki riṭarn ṭikeṭ kāvāli
Magkano ang bayad sa tren na pangtulog? స-----్--- --ర్-- ధర-ఎం-? స్___ లో బె__ ధ_ ఎం__ స-ల-ప-్ ల- బ-ర-త- ధ- ఎ-త- ------------------------- స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? 0
S----r ---be---dh--- enta? S_____ l_ b___ d____ e____ S-ī-a- l- b-r- d-a-a e-t-? -------------------------- Slīpar lō bert dhara enta?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -