Phrasebook

tl In the department store   »   te డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

52 [limampu’t dalawa]

In the department store

In the department store

52 [యాభై రెండు]

52 [Yābhai reṇḍu]

డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో

[Ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Pupunta ba tayo sa isang department store? మన- -క-డ-ప-ర--్మె----స-------- క- --ళ---మ-? మన- ఒక డ-ప-ర-ట-మ--ట- స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? మ-ం ఒ- డ-ప-ర-ట-మ-ం-్ స-ట-ర- ల- క- వ-ళ-ద-మ-? ------------------------------------------- మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లో కి వెళ్దామా? 0
Mana---ka --p----eṇṭ-s-ō-----ki---ḷdā-ā? Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā? M-n-ṁ o-a ḍ-p-r-m-ṇ- s-ō- l- k- v-ḷ-ā-ā- ---------------------------------------- Manaṁ oka ḍipārṭmeṇṭ sṭōr lō ki veḷdāmā?
Kailangan kong mamili. నే-- షాప--గ- -- వెళ్---ి న-న- ష-ప--గ- క- వ-ళ-ళ-ల- న-న- ష-ప-ం-్ క- వ-ళ-ళ-ల- ------------------------ నేను షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి 0
Nē-u -āpiṅg--i--e----i Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli N-n- ṣ-p-ṅ- k- v-ḷ-ā-i ---------------------- Nēnu ṣāpiṅg ki veḷḷāli
Gusto kong mamili ng marami. న--- చా-- --పింగ--చే-ా--ి -ం-ి న-క- చ-ల- ష-ప--గ- చ-య-లన- ఉ-ద- న-క- చ-ల- ష-ప-ం-్ చ-య-ల-ి ఉ-ద- ------------------------------ నాకు చాలా షాపింగ్ చేయాలని ఉంది 0
Nāku-c--ā-ṣāp--g----ā---- u--i Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi N-k- c-l- ṣ-p-ṅ- c-y-l-n- u-d- ------------------------------ Nāku cālā ṣāpiṅg cēyālani undi
Nasaan ang mga gamit sa opisina? కా--య-ల- --మ------ స-భందిం-ిన --్లైల--ఎ---డ--న్-ా--? క-ర-య-లయ స-మగ-ర-క- స-భ-ద--చ-న సప-ల-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? క-ర-య-ల- స-మ-్-ి-ి స-భ-ద-ం-ి- స-్-ై-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------------------------------- కార్యాలయ సామగ్రికి సంభందించిన సప్లైలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Kāry-l--a---m--r--i-sa-bh--d-n̄c-n--s------- ----ḍ---nnāyi? Kāryālaya sāmagriki sambhandin-cina saplailu ekkaḍa unnāyi? K-r-ā-a-a s-m-g-i-i s-m-h-n-i-̄-i-a s-p-a-l- e-k-ḍ- u-n-y-? ----------------------------------------------------------- Kāryālaya sāmagriki sambhandin̄cina saplailu ekkaḍa unnāyi?
Kailangan ko ng mga sobre at papel pang sulat. నాక--ఎన---ప- కవర- మరియు-ల----సా---ర- ---ా-ి న-క- ఎన-వలప- కవర- మర-య- ల-ఖన స-మగ-ర- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ల-్ క-ర- మ-ి-ు ల-ఖ- స-మ-్-ి క-వ-ల- ------------------------------------------- నాకు ఎన్వలప్ కవరు మరియు లేఖన సామగ్రి కావాలి 0
N-ku-en--la--kav-ru m---yu-lē--ana -ām---i k-v--i Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli N-k- e-v-l-p k-v-r- m-r-y- l-k-a-a s-m-g-i k-v-l- ------------------------------------------------- Nāku envalap kavaru mariyu lēkhana sāmagri kāvāli
Kailangan ko ng mga panulat at mga markers. నాక---ెన్---మర-యు----్-ర్-ు కావా-ి న-క- ప-న-ల- మర-య- మ-ర-కర-ల- క-వ-ల- న-క- ప-న-ల- మ-ి-ు మ-ర-క-్-ు క-వ-ల- ---------------------------------- నాకు పెన్లు మరియు మార్కర్లు కావాలి 0
N--u----l- ---i------kar-u k-vā-i Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli N-k- p-n-u m-r-y- m-r-a-l- k-v-l- --------------------------------- Nāku penlu mariyu mārkarlu kāvāli
Nasaan ang mga muwebles? గ్--హో-కర-----ఎక్---ఉ--నాయ-? గ-ర-హ-పకరణ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? గ-ర-హ-ప-ర-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------------- గ్రుహోపకరణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
G-----a----ṇā-u--k--ḍa-u-n-yi? Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi? G-u-ō-a-a-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------------ Gruhōpakaraṇālu ekkaḍa unnāyi?
Kailangan ko ng aparador at tokador. న-కు--క -ప-పు- -ల్మ-ా--ర--- స---గుల- ---న ఒక-అ--మరా-క--ా-ి న-క- ఒక కప-ప-ల అల-మర- మర-య- స-ర-గ-ల- ఉన-న ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- క-్-ు- అ-్-ర- మ-ి-ు స-ర-గ-ల- ఉ-్- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------------------------- నాకు ఒక కప్పుల అల్మరా మరియు సొరుగులు ఉన్న ఒక అల్మరా కావాలి 0
Nāk--ok---appu---alm-rā mar--- --rugu-- unna ok----marā-kā-āli Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli N-k- o-a k-p-u-a a-m-r- m-r-y- s-r-g-l- u-n- o-a a-m-r- k-v-l- -------------------------------------------------------------- Nāku oka kappula almarā mariyu sorugulu unna oka almarā kāvāli
Kailangan ko ng mesa at istante. న--ు-ఒ---ల-ల మర-య---ుస--కా---ప--్ట-కు-ే ఒక అ--మ-ా---వ-లి న-క- ఒక బల-ల మర-య- ప-స-తక-ల- ప-ట-ట-క-న- ఒక అల-మర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-్- మ-ి-ు ప-స-త-ా-ు ప-ట-ట-క-న- ఒ- అ-్-ర- క-వ-ల- -------------------------------------------------------- నాకు ఒక బల్ల మరియు పుస్తకాలు పెట్టుకునే ఒక అల్మరా కావాలి 0
N-k------ba-la -ar-y- --s-a--lu --------ē-ok- --m--- k--āli Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli N-k- o-a b-l-a m-r-y- p-s-a-ā-u p-ṭ-u-u-ē o-a a-m-r- k-v-l- ----------------------------------------------------------- Nāku oka balla mariyu pustakālu peṭṭukunē oka almarā kāvāli
Nasaan ang mga laruan? ఆ----తు--లు-ఎక-కడ-ఉ--నాయి? ఆటవస-త-వ-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? ఆ-వ-్-ు-ు-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- -------------------------- ఆటవస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Āṭ-v-stu-u-u--kk-ḍa u-nāy-? Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi? Ā-a-a-t-v-l- e-k-ḍ- u-n-y-? --------------------------- Āṭavastuvulu ekkaḍa unnāyi?
Kailangan ko ng manika at teddy bear. నాక---- బ-మ్మ--రి-ు -- ట-డ---బ--్-కా---ి న-క- ఒక బ-మ-మ మర-య- ఒక ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- న-క- ఒ- బ-మ-మ మ-ి-ు ఒ- ట-డ-డ-బ-ర- క-వ-ల- ---------------------------------------- నాకు ఒక బొమ్మ మరియు ఒక టెడ్డిబేర్ కావాలి 0
Nāku-ok----m----m-r-y---ka--e-ḍi--r--āvāli Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli N-k- o-a b-m-m- m-r-y- o-a ṭ-ḍ-i-ē- k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka bom'ma mariyu oka ṭeḍḍibēr kāvāli
Kailangan ko ng bola pang putbol at larong chess. నా-ు -క -ు-్ బా---మ------------ -ోర్-్ --వ-లి న-క- ఒక ఫ-ట- బ-ల- మర-య- ఒక చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- మ-ి-ు ఒ- చ-స- బ-ర-డ- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఫుట్ బాల్ మరియు ఒక చెస్ బోర్డ్ కావాలి 0
N-ku--k- -h-----l ----yu oka c-s -ō-ḍ kāvāli Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli N-k- o-a p-u- b-l m-r-y- o-a c-s b-r- k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka phuṭ bāl mariyu oka ces bōrḍ kāvāli
Nasaan ang mga kasangkapan sa pagkumpuni? సాధనాల- ----డ--న్----? స-ధన-ల- ఎక-కడ ఉన-న-య-? స-ధ-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ి- ---------------------- సాధనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? 0
Sā-----l- -k-a-- -n-āyi? Sādhanālu ekkaḍa unnāyi? S-d-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-y-? ------------------------ Sādhanālu ekkaḍa unnāyi?
Kailangan ko ng martilyo at pares ng plays. న--ు--- -ు--తి-మరియు--్ల--ర్ ల--త---టి క-వా-ి న-క- ఒక స-త-త- మర-య- ప-ల-యర- ల జత ఒకట- క-వ-ల- న-క- ఒ- స-త-త- మ-ి-ు ప-ల-య-్ ల జ- ఒ-ట- క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక సుత్తి మరియు ప్లైయర్ ల జత ఒకటి కావాలి 0
Nāk--oka -u-ti-----------iy-r la -a-- -k-ṭ--kāvā-i Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli N-k- o-a s-t-i m-r-y- p-a-y-r l- j-t- o-a-i k-v-l- -------------------------------------------------- Nāku oka sutti mariyu plaiyar la jata okaṭi kāvāli
Kailangan ko ng isang drill at isang distornilyador. న-కు ఒక డ----- మ---- ఒక----్-- డ్రై-ర---ావ-లి న-క- ఒక డ-ర-ల- మర-య- ఒక స-క-ర- డ-ర-వర- క-వ-ల- న-క- ఒ- డ-ర-ల- మ-ి-ు ఒ- స-క-ర- డ-ర-వ-్ క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి 0
Nāku-o-a -ril m--iy- o-a-s-rū-ḍraiv-r-k--ā-i Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli N-k- o-a ḍ-i- m-r-y- o-a s-r- ḍ-a-v-r k-v-l- -------------------------------------------- Nāku oka ḍril mariyu oka skrū ḍraivar kāvāli
Nasaan banda ang mga alahas? న-- వి-----ఎక్క- -ం-ి? నగల వ-భ-గ- ఎక-కడ ఉ-ద-? న-ల వ-భ-గ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------- నగల విభాగం ఎక్కడ ఉంది? 0
N--ala-v--hāg-----ka-a -n-i? Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi? N-g-l- v-b-ā-a- e-k-ḍ- u-d-? ---------------------------- Nagala vibhāgaṁ ekkaḍa undi?
Kailangan ko ng isang kwintas at isang pulseras. న-క- ఒ---ొ-ు---మ--య-----బ-ర-----ెట్ -ా---ి న-క- ఒక గ-ల-స- మర-య- ఒక బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- మ-ి-ు ఒ- బ-ర-స- ల-ట- క-వ-ల- ------------------------------------------ నాకు ఒక గొలుసు మరియు ఒక బ్రేస్ లెట్ కావాలి 0
Nāk- oka-g-lu-u -a--yu---a b--s leṭ---v-li Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli N-k- o-a g-l-s- m-r-y- o-a b-ē- l-ṭ k-v-l- ------------------------------------------ Nāku oka golusu mariyu oka brēs leṭ kāvāli
Kailangan ko ng singsing at hikaw. నాక- ఒక-ఉంగ-ం-మరి---ఒక -త--ె-ి---ం--లు-క----ి న-క- ఒక ఉ-గర- మర-య- ఒక జత చ-వ- ర--గ-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- ఉ-గ-ం మ-ి-ు ఒ- జ- చ-వ- ర-ం-ు-ు క-వ-ల- --------------------------------------------- నాకు ఒక ఉంగరం మరియు ఒక జత చెవి రింగులు కావాలి 0
Nāku ok--u-g--a- m-r-y- o-- -ata-cev--ri-gu-----vā-i Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli N-k- o-a u-g-r-ṁ m-r-y- o-a j-t- c-v- r-ṅ-u-u k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku oka uṅgaraṁ mariyu oka jata cevi riṅgulu kāvāli

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -