Jezikovni vodič

sl Velelnik 1 (Imperativ 1)   »   pa ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

89 [devetinosemdeset]

Velelnik 1 (Imperativ 1)

Velelnik 1 (Imperativ 1)

89 [ਉਨਾਨਵੇਂ]

89 [Unānavēṁ]

ਆਗਿਆਸੂਚਕ 1

[āgi'āsūcaka 1]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina pandžabščina Igraj Več
Ti si tako len(a) – ne bodi vendar tako len(a)! ਤ-ਸੀਂ ਕਿ-ਨੇ ਆ-ਸੀ -ੋ-– ਇ-------- -ਾ-ਬ--! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਆ__ ਹੋ – ਇੰ_ ਆ__ ਨਾ ਬ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੇ ਆ-ਸ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਆ-ਸ- ਨ- ਬ-ੋ- --------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ – ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ! 0
t-sīṁ-kin--ālasī -- --i------s- nā ba-ō! t____ k___ ā____ h_ – i__ ā____ n_ b____ t-s-ṁ k-n- ā-a-ī h- – i-ē ā-a-ī n- b-ṇ-! ---------------------------------------- tusīṁ kinē ālasī hō – inē ālasī nā baṇō!
Ti tako dolgo spiš – ne spi vendar tako dolgo! ਤੁਸੀਂ -ਿੰ-ਾ ਸ-ਂ-ੇ -ੋ --ਐ-ਾ ਸ-ਇ- ----ਰੋ! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸੌਂ_ ਹੋ – ਐ_ ਸੋ__ ਨਾ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ਾ ਸ-ਇ- ਨ- ਕ-ੋ- --------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ! 0
T-s---kinā s-u--- -- –-ain--s--i-- -- k--ō! T____ k___ s_____ h_ – a___ s_____ n_ k____ T-s-ṁ k-n- s-u-d- h- – a-n- s-'-'- n- k-r-! ------------------------------------------- Tusīṁ kinā saundē hō – ainā sō'i'ā nā karō!
Ti prihajaš tako pozno – daj vendar, ne prihajaj tako pozno! ਤੁਸ-------ੀ ----ਨਾਲ -ਂਉਂਦੇ ਹੋ – ਇੰ-ੀ-ਦ-- --ਲ ਨ- --ਆ---ੋ! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਦੇ_ ਨਾ_ ਆਂ__ ਹੋ – ਇੰ_ ਦੇ_ ਨਾ_ ਨਾ ਆ__ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਉ-ਦ- ਹ- – ਇ-ਨ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਨ- ਆ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਂਉਂਦੇ ਹੋ – ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ! 0
Tu--- k-n--d--a-n--- -ṁ-ndē----– i-ī--ē-----la-nā-ā'--ā-ka-ō! T____ k___ d___ n___ ā_____ h_ – i__ d___ n___ n_ ā____ k____ T-s-ṁ k-n- d-r- n-l- ā-u-d- h- – i-ī d-r- n-l- n- ā-i-ā k-r-! ------------------------------------------------------------- Tusīṁ kinī dēra nāla āṁundē hō – inī dēra nāla nā ā'i'ā karō!
Ti se smeješ tako glasno – ne smej se vendar tako glasno! ਤ-ਸੀ- ਕ--ਨਾ -ੱ---ਹ-ਸਦ- ਹ- - ----ਉਚਾ ਨਾ ਹੱ--ਆ----! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਉੱ_ ਹੱ__ ਹੋ – ਏ_ ਉ_ ਨਾ ਹੱ__ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਉ-ਚ- ਹ-ਸ-ੇ ਹ- – ਏ-ਾ ਉ-ਾ ਨ- ਹ-ਸ-ਆ ਕ-ੋ- ------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋ – ਏਨਾ ਉਚਾ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ! 0
T--ī- k-n--ucā -a------ō-– --ā-u----- h--i'--k--ō! T____ k___ u__ h_____ h_ – ē__ u__ n_ h_____ k____ T-s-ṁ k-n- u-ā h-s-d- h- – ē-ā u-ā n- h-s-'- k-r-! -------------------------------------------------- Tusīṁ kinā ucā hasadē hō – ēnā ucā nā hasi'ā karō!
Ti govoriš tako tiho – ne govori vendar tako tiho! ਤ-ਸ-- --ੰ-- ਹ--ੀ-ਬੋ-ਦੇ ਹੋ –---- -ੌ------ਬ---- ਕਰੋ! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਹੌ_ ਬੋ__ ਹੋ – ਐ_ ਹੌ_ ਨਾ ਬੋ__ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਹ-ਲ- ਬ-ਲ-ੇ ਹ- – ਐ-ਾ ਹ-ਲ- ਨ- ਬ-ਲ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ – ਐਨਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ! 0
Tusīṁ-kinā --u---bōl-dē h- - --n---a--ī-nā-b--i'- k---! T____ k___ h____ b_____ h_ – a___ h____ n_ b_____ k____ T-s-ṁ k-n- h-u-ī b-l-d- h- – a-n- h-u-ī n- b-l-'- k-r-! ------------------------------------------------------- Tusīṁ kinā haulī bōladē hō – ainā haulī nā bōli'ā karō!
Ti preveč piješ – daj vendar, ne pij toliko! ਤੁ--ਂ --ੰ-ੀ----ਦੇ--ੋ - -ਨੀ -ਾ-ਪੀਆ-ਕ--! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਪੀਂ_ ਹੋ – ਐ_ ਨਾ ਪੀ_ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਪ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ੀ ਨ- ਪ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
T---ṁ ki-----n----- – ---- n- pī'ā -arō! T____ k___ p____ h_ – a___ n_ p___ k____ T-s-ṁ k-n- p-n-ē h- – a-n- n- p-'- k-r-! ---------------------------------------- Tusīṁ kinī pīndē hō – ainī nā pī'ā karō!
Ti preveč kadiš – daj vendar, ne kadi toliko! ਤੁਸ-ਂ ਕ-ੰਨ- --ਗਰ--ਪੀ----ਹੋ-- -ਨ- ----ਟ ਨ---ੀਆ-ਕਰੋ! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸਿ___ ਪੀਂ_ ਹੋ – ਐ_ ਸਿ___ ਨਾ ਪੀ_ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਂ-ੇ ਹ- – ਐ-ੀ ਸ-ਗ-ਟ ਨ- ਪ-ਆ ਕ-ੋ- -------------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ – ਐਨੀ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ! 0
T-sī- --nī-----raṭa---nd- hō-–----ī-siga--ṭ--n---ī-ā-----! T____ k___ s_______ p____ h_ – a___ s_______ n_ p___ k____ T-s-ṁ k-n- s-g-r-ṭ- p-n-ē h- – a-n- s-g-r-ṭ- n- p-'- k-r-! ---------------------------------------------------------- Tusīṁ kinī sigaraṭa pīndē hō – ainī sigaraṭa nā pī'ā karō!
Ti preveč delaš – ne delaj toliko! ਤੁ--ਂ ਕ-----ਕ-- -ਰਦ- -ੋ-–-----ੰ- ਨਾ---ਿਆ ਕ--! ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਕੰ_ ਕ__ ਹੋ – ਨਾ ਕੰ_ ਨਾ ਕ__ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਕ-ਮ ਕ-ਦ- ਹ- – ਨ- ਕ-ਮ ਨ- ਕ-ਿ- ਕ-ੋ- --------------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ! 0
T---- kinā --m--k-r-d--h- –----ka-a-nā --r----kar-! T____ k___ k___ k_____ h_ – n_ k___ n_ k_____ k____ T-s-ṁ k-n- k-m- k-r-d- h- – n- k-m- n- k-r-'- k-r-! --------------------------------------------------- Tusīṁ kinā kama karadē hō – nā kama nā kari'ā karō!
Ti voziš tako hitro – ne vozi vendar tako hitro! ਤ-ਸੀ--ਗੱ-ੀ -ਿੰ-ੀ ----ਚਲ-ਂਦ---ੋ-– ਏ-- ਤ-ਜ਼-ਨਾ ਚਲਾਇ- ਕ--! ਤੁ_ ਗੱ_ ਕਿੰ_ ਤੇ_ ਚ__ ਹੋ – ਏ_ ਤੇ_ ਨਾ ਚ___ ਕ__ ਤ-ਸ-ਂ ਗ-ਡ- ਕ-ੰ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਚ-ੁ-ਦ- ਹ- – ਏ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਨ- ਚ-ਾ-ਆ ਕ-ੋ- ------------------------------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚਲੁਂਦੇ ਹੋ – ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ! 0
T-s-ṁ---ḍī-ki-ī t----calun-ē-hō – ēnī--ē-a--ā calā-i'---ar-! T____ g___ k___ t___ c______ h_ – ē__ t___ n_ c_______ k____ T-s-ṁ g-ḍ- k-n- t-z- c-l-n-ē h- – ē-ī t-z- n- c-l-'-'- k-r-! ------------------------------------------------------------ Tusīṁ gaḍī kinī tēza calundē hō – ēnī tēza nā calā'i'ā karō!
Vstanite, gospod Müller! ਉ-ਠ---੍ਰ- ਮ-ੱਲ-! ਉੱ____ ਮਿੱ___ ਉ-ਠ-,-੍-ੀ ਮ-ੱ-ਰ- ---------------- ਉੱਠੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
U-h--śrī m-l-ra! U_______ m______ U-h-,-r- m-l-r-! ---------------- Uṭhō,śrī milara!
Sedite, gospod Müller! ਬ---, ਸ਼--ੀ-ਮਿ-ਲ-! ਬੈ__ ਸ਼੍_ ਮਿੱ___ ਬ-ਠ-, ਸ਼-ਰ- ਮ-ੱ-ਰ- ----------------- ਬੈਠੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
B---h-, ś-- -i--ra! B______ ś__ m______ B-i-h-, ś-ī m-l-r-! ------------------- Baiṭhō, śrī milara!
Ostanite na mestu, gospod Müller! ਬ-ਠੇ ਰਹੋ,-੍ਰ-----ਲ-! ਬੈ_ ਰ____ ਮਿੱ___ ਬ-ਠ- ਰ-ੋ-ਸ਼-ਰ- ਮ-ੱ-ਰ- -------------------- ਬੈਠੇ ਰਹੋ,ਸ਼੍ਰੀ ਮਿੱਲਰ! 0
Bai----ra--,ś----i-ara! B_____ r_______ m______ B-i-h- r-h-,-r- m-l-r-! ----------------------- Baiṭhē rahō,śrī milara!
Potrpite! (Potrpljenje, prosim.) ਹ--ਲ- ---ੋ! ਹੌ__ ਰੱ__ ਹ-ਸ-ਾ ਰ-ਖ-! ----------- ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ! 0
Ha-salā rak--! H______ r_____ H-u-a-ā r-k-ō- -------------- Hausalā rakhō!
Ne hitite! ਸ਼----ਰਹੋ! ਸ਼ਾਂ_ ਰ__ ਸ਼-ਂ- ਰ-ੋ- --------- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ! 0
Śān---r--ō! Ś____ r____ Ś-n-a r-h-! ----------- Śānta rahō!
Počakajte trenutek! ਇ-ਕ ਸ---ੰ---ੁ-ੋ! ਇੱ_ ਸੈ__ ਰੁ__ ਇ-ਕ ਸ-ਕ-ੰ- ਰ-ਕ-! ---------------- ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ! 0
Ik- sai-i---r--ō! I__ s______ r____ I-a s-i-i-a r-k-! ----------------- Ika saikiḍa rukō!
Bodite previdni! ਸ-ਭਲ -ੇ! ਸੰ__ ਕੇ_ ਸ-ਭ- ਕ-! -------- ਸੰਭਲ ਕੇ! 0
S--h--a kē! S______ k__ S-b-a-a k-! ----------- Sabhala kē!
Bodite točni! ਸਮ-ਂ-ਦ- -ਾ-ੰਦ-ਰ--! ਸ_ ਦੇ ਪਾ__ ਰ__ ਸ-ੇ- ਦ- ਪ-ਬ-ਦ ਰ-ੋ- ------------------ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋ! 0
Sa-ēṁ------bad--r-hō! S____ d_ p_____ r____ S-m-ṁ d- p-b-d- r-h-! --------------------- Samēṁ dē pābada rahō!
Ne bodite neumni (trapasti)! ਮ--ਖ ----ਣ-! ਮੂ__ ਨਾ ਬ__ ਮ-ਰ- ਨ- ਬ-ੋ- ------------ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ! 0
Mū-a-ha--ā ba--! M______ n_ b____ M-r-k-a n- b-ṇ-! ---------------- Mūrakha nā baṇō!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -