Phrasebook

tl Past tense 3   »   ku Past tense 3

83 [walumpu’t tatlo]

Past tense 3

Past tense 3

83 [heştê û sê]

Past tense 3

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kurdish (Kurmanji) Maglaro higit pa
pagtawag T------kirin Telefonkirin T-l-f-n-i-i- ------------ Telefonkirin 0
Tumawag na ako. M---te-efon--ir. Min telefon kir. M-n t-l-f-n k-r- ---------------- Min telefon kir. 0
Nasa telepono ako sa buong oras. M-n --r----têlefon-kir. Min hertim têlefon kir. M-n h-r-i- t-l-f-n k-r- ----------------------- Min hertim têlefon kir. 0
magtanong Pirs-n Pirsîn P-r-î- ------ Pirsîn 0
Nagtanong ako. M-n--i---. Min pirsî. M-n p-r-î- ---------- Min pirsî. 0
Lagi kong nagtatanong. M-- ----im--irs-. Min hertim pirsî. M-n h-r-i- p-r-î- ----------------- Min hertim pirsî. 0
magkwento ng ve-otin vegotin v-g-t-n ------- vegotin 0
Nagkwento ako. Min---go-. Min vegot. M-n v-g-t- ---------- Min vegot. 0
Nagkwento na ako ng buo. Mi--hemû---r-k ve---. Min hemû çîrok vegot. M-n h-m- ç-r-k v-g-t- --------------------- Min hemû çîrok vegot. 0
mag-aral Fê---n Fêrbûn F-r-û- ------ Fêrbûn 0
Nag-aral ako. Ez--êrbû-. Ez fêrbûm. E- f-r-û-. ---------- Ez fêrbûm. 0
Nag-aral ako buong gabi. E---e-û --a-ê ------. Ez hemû êvarê fêrbûm. E- h-m- ê-a-ê f-r-û-. --------------------- Ez hemû êvarê fêrbûm. 0
trabaho Xe-i--n Xebitîn X-b-t-n ------- Xebitîn 0
Ako ay nagtrabaho. Ez x-b-tî-. Ez xebitîm. E- x-b-t-m- ----------- Ez xebitîm. 0
Nagtrabaho ako buong araw. Ez--o-ê --v ----tî-. Ez rojê tev xebitîm. E- r-j- t-v x-b-t-m- -------------------- Ez rojê tev xebitîm. 0
kumain X---in Xwarin X-a-i- ------ Xwarin 0
Kumain na ako. M-n -w-r-n----r. Min xwarin xwar. M-n x-a-i- x-a-. ---------------- Min xwarin xwar. 0
Kinain ko lahat ng pagkain. Mi-----r-n he-î --a-. Min xwarin hemî xwar. M-n x-a-i- h-m- x-a-. --------------------- Min xwarin hemî xwar. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -