Phrasebook

tl Possessive pronouns 1   »   am የያዙ ተውላጠሮች 1

66 [animnapu’t anim]

Possessive pronouns 1

Possessive pronouns 1

66 [ስልሳ ስድስት]

66 [silisa sidisiti]

የያዙ ተውላጠሮች 1

[āgenazabī tewilat’e simi 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Ako – akin እ- –-የኔ እኔ – የኔ እ- – የ- ------- እኔ – የኔ 0
i-- – y--ē inē – yenē i-ē – y-n- ---------- inē – yenē
Hindi ko mahanap ang aking susi. ቁል-ን------አል--ኩ-። ቁልፌን ማግኘት አልቻልኩም። ቁ-ፌ- ማ-ኘ- አ-ቻ-ኩ-። ----------------- ቁልፌን ማግኘት አልቻልኩም። 0
k’---fēni -a--ny-t- --i-hal--umi. k’ulifēni maginyeti ālichalikumi. k-u-i-ē-i m-g-n-e-i ā-i-h-l-k-m-. --------------------------------- k’ulifēni maginyeti ālichalikumi.
Hindi ko mahanap ang aking tiket. ት-----ግ-- -ል----። ትኬቴን ማግኘት አልቻልኩም። ት-ቴ- ማ-ኘ- አ-ቻ-ኩ-። ----------------- ትኬቴን ማግኘት አልቻልኩም። 0
tik-tē---mag--yeti-āl-ch-l--u-i. tikētēni maginyeti ālichalikumi. t-k-t-n- m-g-n-e-i ā-i-h-l-k-m-. -------------------------------- tikētēni maginyeti ālichalikumi.
ikaw – iyo አ--- ቺ - -ን-/ቺ አንተ/ ቺ – ያንተ/ቺ አ-ተ- ቺ – ያ-ተ-ቺ -------------- አንተ/ ቺ – ያንተ/ቺ 0
ā---e/--h- – -ani--/--ī ānite/ chī – yanite/chī ā-i-e- c-ī – y-n-t-/-h- ----------------------- ānite/ chī – yanite/chī
Nahanap mo ba ang iyong susi? ቁልፍህ-/ሽን አ-ኘ---ሽው? ቁልፍህን/ሽን አገኘከው/ሽው? ቁ-ፍ-ን-ሽ- አ-ኘ-ው-ሽ-? ------------------ ቁልፍህን/ሽን አገኘከው/ሽው? 0
k’--i-ihin--sh-n- ā--nyeke--/-h--i? k’ulifihini/shini āgenyekewi/shiwi? k-u-i-i-i-i-s-i-i ā-e-y-k-w-/-h-w-? ----------------------------------- k’ulifihini/shini āgenyekewi/shiwi?
Nahanap mo ba ang iyong tiket? ት-ትህን----አ-ኘከው/ሽው? ትኬትህን/ሽን አገኘከው/ሽው? ት-ት-ን-ሽ- አ-ኘ-ው-ሽ-? ------------------ ትኬትህን/ሽን አገኘከው/ሽው? 0
tik-t-hi-i-------ā------ewi/-hiw-? tikētihini/shini āgenyekewi/shiwi? t-k-t-h-n-/-h-n- ā-e-y-k-w-/-h-w-? ---------------------------------- tikētihini/shini āgenyekewi/shiwi?
siya – kanya እ----የሱ እሱ – የሱ እ- – የ- ------- እሱ – የሱ 0
i-u----esu isu – yesu i-u – y-s- ---------- isu – yesu
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang susi? የሱ ቁ-ፍ የ---ንዳ----ቃለህ--ለሽ? የሱ ቁልፍ የት እንዳለ ታውቃለህ/ያለሽ? የ- ቁ-ፍ የ- እ-ዳ- ታ-ቃ-ህ-ያ-ሽ- ------------------------- የሱ ቁልፍ የት እንዳለ ታውቃለህ/ያለሽ? 0
y--u-k’---fi-------n-d--e-t-wi--al-----alesh-? yesu k’ulifi yeti inidale tawik’alehi/yaleshi? y-s- k-u-i-i y-t- i-i-a-e t-w-k-a-e-i-y-l-s-i- ---------------------------------------------- yesu k’ulifi yeti inidale tawik’alehi/yaleshi?
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang tiket? የሱ---ት የ- -ን-ለ ታው-------? የሱ ትኬት የት እንዳለ ታውቃለህ/ያለሽ? የ- ት-ት የ- እ-ዳ- ታ-ቃ-ህ-ያ-ሽ- ------------------------- የሱ ትኬት የት እንዳለ ታውቃለህ/ያለሽ? 0
y-----ikē-i -e---ini---- -aw-k------/yal---i? yesu tikēti yeti inidale tawik’alehi/yaleshi? y-s- t-k-t- y-t- i-i-a-e t-w-k-a-e-i-y-l-s-i- --------------------------------------------- yesu tikēti yeti inidale tawik’alehi/yaleshi?
siya – kanya እሷ-–---ሷ እሷ – የእሷ እ- – የ-ሷ -------- እሷ – የእሷ 0
iswa-- y--i-wa iswa – ye’iswa i-w- – y-’-s-a -------------- iswa – ye’iswa
Nawala ang pera niya. / Ubos na ang pera niya. የ-ሷ-ገ--ብ --ም። የእሷ ገንዘብ የለም። የ-ሷ ገ-ዘ- የ-ም- ------------- የእሷ ገንዘብ የለም። 0
ye’-sw- g-ni-e-i -el--i. ye’iswa genizebi yelemi. y-’-s-a g-n-z-b- y-l-m-. ------------------------ ye’iswa genizebi yelemi.
At nawala na rin ang kanyang credit card. እ--የ-ሷ-የ--- ካ-ድ--የ-ም። እና የእሷ የባንክ ካርድም የለም። እ- የ-ሷ የ-ን- ካ-ድ- የ-ም- --------------------- እና የእሷ የባንክ ካርድም የለም። 0
i---y--i-wa-ye-aniki --ri-i---y---m-. ina ye’iswa yebaniki karidimi yelemi. i-a y-’-s-a y-b-n-k- k-r-d-m- y-l-m-. ------------------------------------- ina ye’iswa yebaniki karidimi yelemi.
tayo – amin / namin. እ- –-የ-ኛ እኛ – የእኛ እ- – የ-ኛ -------- እኛ – የእኛ 0
i----– -e-i-ya inya – ye’inya i-y- – y-’-n-a -------------- inya – ye’inya
May sakit ang lolo namin. የእ- ወ-- --- -መምተኛ -ው። የእኛ ወንድ አያት ህመምተኛ ነው። የ-ኛ ወ-ድ አ-ት ህ-ም-ኛ ነ-። --------------------- የእኛ ወንድ አያት ህመምተኛ ነው። 0
ye’-ny----n-d--āyati-------t-n---n-wi. ye’inya wenidi āyati himemitenya newi. y-’-n-a w-n-d- ā-a-i h-m-m-t-n-a n-w-. -------------------------------------- ye’inya wenidi āyati himemitenya newi.
Malusog ang lola namin. የ-ኛ--ት---ት-ጤ-ኛ -ት። የእኛ ሴት አያት ጤነኛ ናት። የ-ኛ ሴ- አ-ት ጤ-ኛ ና-። ------------------ የእኛ ሴት አያት ጤነኛ ናት። 0
ye--n-a s-ti--ya-- t-ē-e--a n--i. ye’inya sēti āyati t’ēnenya nati. y-’-n-a s-t- ā-a-i t-ē-e-y- n-t-. --------------------------------- ye’inya sēti āyati t’ēnenya nati.
ikaw – iyo እና-- --የ---ተ እናንተ – የእናንተ እ-ን- – የ-ና-ተ ------------ እናንተ – የእናንተ 0
i--n--- – y--i--nite inanite – ye’inanite i-a-i-e – y-’-n-n-t- -------------------- inanite – ye’inanite
Mga anak, nasaan ang inyong ama? ል--- የእና-ተ --- -- --? ልጆች! የእናንተ አባት የት ነው? ል-ች- የ-ና-ተ አ-ት የ- ነ-? --------------------- ልጆች! የእናንተ አባት የት ነው? 0
l--o-h-! y-’-na---e-----i-y----newi? lijochi! ye’inanite ābati yeti newi? l-j-c-i- y-’-n-n-t- ā-a-i y-t- n-w-? ------------------------------------ lijochi! ye’inanite ābati yeti newi?
Mga anak, nasaan ang inyong ina? ል--! የእ-ን- -ና--የ- ና-? ልጆች! የእናንተ እናት የት ናት? ል-ች- የ-ና-ተ እ-ት የ- ና-? --------------------- ልጆች! የእናንተ እናት የት ናት? 0
l---c--!-y-’--a---e-inat----t- -a-i? lijochi! ye’inanite inati yeti nati? l-j-c-i- y-’-n-n-t- i-a-i y-t- n-t-? ------------------------------------ lijochi! ye’inanite inati yeti nati?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -