Phrasebook

tl Possessive pronouns 1   »   th สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 1

66 [animnapu’t anim]

Possessive pronouns 1

Possessive pronouns 1

66 [หกสิบหก]

hòk-sìp-hòk

สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ 1

[sàp-nam-sæ̀t-ngók-wam-bhen-jâo-kǎwng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ako – akin ผ- /-----น --ของ-------งด-ฉัน ผ- / ด---- – ข---- / ข------- ผ- / ด-ฉ-น – ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ----------------------------- ผม / ดิฉัน – ของผม / ของดิฉัน 0
p-----ì----̌---a-wn---ǒm-kǎw-g--ì-cha-n p------------------------------------------ p-̌---i---h-̌---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Hindi ko mahanap ang aking susi. ผม-/ --ฉ-น ห-ก---จ -อ-ผ--------ิฉ---ไ-่พบ ผ- / ด---- ห------ ข---- / ข------- ไ---- ผ- / ด-ฉ-น ห-ก-ญ-จ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ไ-่-บ ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน หากุญแจ ของผม / ของดิฉัน ไม่พบ 0
p----di--c---n-hǎ-g-o--j--ka-wn--po-m-kǎ--g--i---hǎ-----i-póp p---------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a---o-n-j---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-m-̂---o-p ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-goon-jæ-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-póp
Hindi ko mahanap ang aking tiket. ผม --ด-ฉ-น-หาตั๋วรถ---งผม-/ ----ิ--นไ-่พบ ผ- / ด---- ห------- ข---- / ข------------ ผ- / ด-ฉ-น ห-ต-๋-ร- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั-ไ-่-บ ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน หาตั๋วรถ ของผม / ของดิฉันไม่พบ 0
p--m---̀---a-n-hǎ-dhu----ó--kǎ-n--p-̌m-k-̌-n------ch-̌--m-̂i---́p p------------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---a---h-̌---o-t-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌---a-i-p-́- -------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-hǎ-dhǔa-rót-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-mâi-póp
ikaw – iyo ค--–--อง--ณ ค--- ข----- ค-ณ- ข-ง-ุ- ----------- คุณ– ของคุณ 0
k----k-̌wn---oon k--------------- k-o---a-w-g-k-o- ---------------- koon-kǎwng-koon
Nahanap mo ba ang iyong susi? ค-ณ -ากุญแจ ขอ--ุณ-จ-ไหม? ค-- ห------ ข------------ ค-ณ ห-ก-ญ-จ ข-ง-ุ-เ-อ-ห-? ------------------------- คุณ หากุญแจ ของคุณเจอไหม? 0
k-o--h-̌--oon-jæ--a--n---oon-j-r̶-mǎi k------------------------------------- k-o---a---o-n-j---a-w-g-k-o---u-̶-m-̌- -------------------------------------- koon-hǎ-goon-jæ-kǎwng-koon-jur̶-mǎi
Nahanap mo ba ang iyong tiket? ค-ณหา-ั๋วรถ ขอ-คุ------หม? ค---------- ข----- เ------ ค-ณ-า-ั-ว-ถ ข-ง-ุ- เ-อ-ห-? -------------------------- คุณหาตั๋วรถ ของคุณ เจอไหม? 0
koon--ǎ---ǔ---ó--k-̌----ko-n-j--̶-m-̌i k---------------------------------------- k-o---a---h-̌---o-t-k-̌-n---o-n-j-r---a-i ----------------------------------------- koon-hǎ-dhǔa-rót-kǎwng-koon-jur̶-mǎi
siya – kanya เ-า-– ขอ-เขา เ-- – ข----- เ-า – ข-ง-ข- ------------ เขา – ของเขา 0
k-̌--kǎ-ng-ka-o k--------------- k-̌---a-w-g-k-̌- ---------------- kǎo-kǎwng-kǎo
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang susi? ค-ณ---บไ-ม-่า-ุญแจ--ง--าอย-่--่-ห-? ค---------------------------------- ค-ณ-ร-บ-ห-ว-า-ุ-แ-ข-ง-ข-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------------------------- คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน? 0
k-o--t-́----p-mǎi-w-----on--æ---ong---------yô---e---n--i k---------------------------------------------------------- k-o---a---a-p-m-̌---a---o-n-j-̀---n---a-o-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------------------------------------- koon-tá-râp-mǎi-wâ-goon-jæ̀k-ong-kǎo-à-yôo-têe-nǎi
Alam mo ba kung nasaan ang kanyang tiket? คุณทร----ม--า---ว-ถ-องเ---ยู่ท-่ไหน? ค----------------------------------- ค-ณ-ร-บ-ห-ว-า-ั-ว-ถ-อ-เ-า-ย-่-ี-ไ-น- ------------------------------------ คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน? 0
k----t-́------mǎ----̂-dh----r-----a--n--ka-o--̀---̂o-t----n-̌i k-------------------------------------------------------------- k-o---a---a-p-m-̌---a---h-̌---o-t-k-̌-n---a-o-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------------------------------------------- koon-tá-râp-mǎi-wâ-dhǔa-rót-kǎwng-kǎo-à-yôo-têe-nǎi
siya – kanya เธอ---ข-ง--อ เ-- – ข----- เ-อ – ข-ง-ธ- ------------ เธอ – ของเธอ 0
tu-̶--------tur̶ t--------------- t-r---a-w-g-t-r- ---------------- tur̶-kǎwng-tur̶
Nawala ang pera niya. / Ubos na ang pera niya. เงิ---งเ---าย เ------------ เ-ิ-ข-ง-ธ-ห-ย ------------- เงินของเธอหาย 0
n--r-n-ka--ng-t-r-----i n---------------------- n-e-̶---a-w-g-t-r---a-i ----------------------- nger̶n-kǎwng-tur̶-hǎi
At nawala na rin ang kanyang credit card. แ-ะ-ัต--ค-ด-ต-อง--------ด้-ย แ--------------------------- แ-ะ-ั-ร-ค-ด-ต-อ-เ-อ-็-า-ด-ว- ---------------------------- และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย 0
lǽ--a-t-k----dì--k---n----r---âw-h----dû-y l--------------------------------------------- l-́-b-̀---r-y-d-̀---a-w-g-t-r---a-w-h-̌---u-a- ---------------------------------------------- lǽ-bàt-kray-dìt-kǎwng-tur̶-gâw-hǎi-dûay
tayo – amin / namin. เ-- – ----รา เ-- – ข----- เ-า – ข-ง-ร- ------------ เรา – ของเรา 0
ra---ǎw-g-rao r------------- r-o-k-̌-n---a- -------------- rao-kǎwng-rao
May sakit ang lolo namin. ค----- --คุ-ต- -อง--า-ม-สบ-ย ค----- / ค---- ข------------ ค-ณ-ู- / ค-ณ-า ข-ง-ร-ไ-่-บ-ย ---------------------------- คุณปู่ / คุณตา ของเราไม่สบาย 0
k-on-bho----o-n-dha-k----g-rao-mâ----̀-bai k------------------------------------------ k-o---h-̀---o-n-d-a-k-̌-n---a---a-i-s-̀-b-i ------------------------------------------- koon-bhòo-koon-dha-kǎwng-rao-mâi-sà-bai
Malusog ang lola namin. ค--ย่----ค-ณยาย-ของ--าสุ-ภ-พ-ี ค----- / ค----- ข------------- ค-ณ-่- / ค-ณ-า- ข-ง-ร-ส-ข-า-ด- ------------------------------ คุณย่า / คุณยาย ของเราสุขภาพดี 0
ko-n-y-̂-k--------kǎ-----ao-s--o---â--dee k------------------------------------------ k-o---a---o-n-y-i-k-̌-n---a---o-o---a-p-d-e ------------------------------------------- koon-yâ-koon-yai-kǎwng-rao-sòok-pâp-dee
ikaw – iyo ค-ณ / -น- –--อง--ู ค-- / ห-- – ข----- ค-ณ / ห-ู – ข-ง-น- ------------------ คุณ / หนู – ของหนู 0
ko-n--ǒo---̌-ng----o k-------------------- k-o---o-o-k-̌-n---o-o --------------------- koon-nǒo-kǎwng-nǒo
Mga anak, nasaan ang inyong ama? เด-- --ค--พ่อ-องห-ู--ู่-ี-ไ--? เ--- ๆ ค---------------------- เ-็- ๆ ค-ณ-่-ข-ง-น-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------------ เด็ก ๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน? 0
dèk-d--k----n-------on--n-̌--a---o-o--e----a-i d---------------------------------------------- d-̀---e-k-k-o---a-w---n---o-o-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------------------------- dèk-dèk-koon-pâwk-ong-nǒo-à-yôo-têe-nǎi
Mga anak, nasaan ang inyong ina? เ-็ก----ุณแม--อง-น-อ-----่--น? เ--- ๆ ค---------------------- เ-็- ๆ ค-ณ-ม-ข-ง-น-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------------ เด็ก ๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน? 0
d----dè--k-o----̂k--n-----o--̀-yo----ê---a-i d--------------------------------------------- d-̀---e-k-k-o---æ-k-o-g-n-̌---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------------- dèk-dèk-koon-mæ̂k-ong-nǒo-à-yôo-têe-nǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -