Phrasebook

tl to want something   »   am የሆነ ነገር ይፈልጋሉ

71 [pitumpu’t isa]

to want something

to want something

71 [ሰባ አንድ]

71 [seba ānidi]

የሆነ ነገር ይፈልጋሉ

[t’ik’īti negeri mefelegi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Anong gusto niyo? እ--- ም---ፈል---? እናንተ ምን ትፈልጋላቹ? እ-ን- ም- ት-ል-ላ-? --------------- እናንተ ምን ትፈልጋላቹ? 0
i--nit- m----t------alachu? inanite mini tifeligalachu? i-a-i-e m-n- t-f-l-g-l-c-u- --------------------------- inanite mini tifeligalachu?
Nais nyo bang maglaro ng soccer? እ----ስ መ--ት---ል-ላቹ? እግር ካስ መጫወት ትፈልጋላቹ? እ-ር ካ- መ-ወ- ት-ል-ላ-? ------------------- እግር ካስ መጫወት ትፈልጋላቹ? 0
ig-ri -as---e-h’aw-ti--i-e---al--h-? igiri kasi mech’aweti tifeligalachu? i-i-i k-s- m-c-’-w-t- t-f-l-g-l-c-u- ------------------------------------ igiri kasi mech’aweti tifeligalachu?
Nais nyo bang bisitahin ang mga kaibigan niyo? ጓደኞች- -ጎብኘ--ት--ጋ-ቹ? ጓደኞችን መጎብኘት ትፈልጋላቹ? ጓ-ኞ-ን መ-ብ-ት ት-ል-ላ-? ------------------- ጓደኞችን መጎብኘት ትፈልጋላቹ? 0
gw-den---h-ni----ob---eti-----lig-l--h-? gwadenyochini megobinyeti tifeligalachu? g-a-e-y-c-i-i m-g-b-n-e-i t-f-l-g-l-c-u- ---------------------------------------- gwadenyochini megobinyeti tifeligalachu?
gusto መፈለግ መፈለግ መ-ለ- ---- መፈለግ 0
m--e---i mefelegi m-f-l-g- -------- mefelegi
Ayokong huling dumating. አ----መምጣት አልፈልግ- ። አርፍዶ መምጣት አልፈልግም ። አ-ፍ- መ-ጣ- አ-ፈ-ግ- ። ------------------ አርፍዶ መምጣት አልፈልግም ። 0
ār-f-do-memi---ti -li-e--gi-i-. ārifido memit’ati ālifeligimi . ā-i-i-o m-m-t-a-i ā-i-e-i-i-i . ------------------------------- ārifido memit’ati ālifeligimi .
Ayokong pumunta እዛ-መሄ- አ-ፈ-ግ-። እዛ መሄድ አልፈልግም። እ- መ-ድ አ-ፈ-ግ-። -------------- እዛ መሄድ አልፈልግም። 0
iza -ehēd--ā-if-l---mi. iza mehēdi ālifeligimi. i-a m-h-d- ā-i-e-i-i-i- ----------------------- iza mehēdi ālifeligimi.
Gusto ko nang umuwi. ወ-----መሄ- --ል-ለ-። ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለው። ወ- ቤ- መ-ድ እ-ል-ለ-። ----------------- ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለው። 0
wed- b--i m-hēdi-if-----l-wi. wede bēti mehēdi ifeligalewi. w-d- b-t- m-h-d- i-e-i-a-e-i- ----------------------------- wede bēti mehēdi ifeligalewi.
Gusto kong manatili sa bahay. ቤ- ው----ሆን እ--ጋ-ው። ቤት ውስጥ መሆን እፈልጋለው። ቤ- ው-ጥ መ-ን እ-ል-ለ-። ------------------ ቤት ውስጥ መሆን እፈልጋለው። 0
bē-----sit-i-me---i-----ig-l-wi. bēti wisit’i mehoni ifeligalewi. b-t- w-s-t-i m-h-n- i-e-i-a-e-i- -------------------------------- bēti wisit’i mehoni ifeligalewi.
Gusto kong mapag-isa. ብ--ን መሆ- እ-ል-ለው። ብቻዬን መሆን እፈልጋለው። ብ-ዬ- መ-ን እ-ል-ለ-። ---------------- ብቻዬን መሆን እፈልጋለው። 0
bi-h-yēni --honi-i-----a-e--. bichayēni mehoni ifeligalewi. b-c-a-ē-i m-h-n- i-e-i-a-e-i- ----------------------------- bichayēni mehoni ifeligalewi.
Gusto mo ditong manatili? እ---መ-- ትፈ-ጋለ---ያለ-? እዚህ መሆን ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? እ-ህ መ-ን ት-ል-ለ-/-ያ-ሽ- -------------------- እዚህ መሆን ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? 0
i-īhi m--on--t-fel-g-le-i-gīya-e-hi? izīhi mehoni tifeligalehi/gīyaleshi? i-ī-i m-h-n- t-f-l-g-l-h-/-ī-a-e-h-? ------------------------------------ izīhi mehoni tifeligalehi/gīyaleshi?
Gusto mo ditong kumain? እዚ---ብላት -ፈልጋለህ---ለሽ? እዚህ መብላት ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? እ-ህ መ-ላ- ት-ል-ለ-/-ያ-ሽ- --------------------- እዚህ መብላት ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? 0
i---i meb----i-tifel-g-le--/g-----s-i? izīhi mebilati tifeligalehi/gīyaleshi? i-ī-i m-b-l-t- t-f-l-g-l-h-/-ī-a-e-h-? -------------------------------------- izīhi mebilati tifeligalehi/gīyaleshi?
Gusto mo ditong matulog? እ-- መ-----ፈል-ለ-/--ለ-? እዚህ መተኛት ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? እ-ህ መ-ኛ- ት-ል-ለ-/-ያ-ሽ- --------------------- እዚህ መተኛት ትፈልጋለህ/ጊያለሽ? 0
iz----met-n--ti--i--li--l--i/-ī-a---hi? izīhi metenyati tifeligalehi/gīyaleshi? i-ī-i m-t-n-a-i t-f-l-g-l-h-/-ī-a-e-h-? --------------------------------------- izīhi metenyati tifeligalehi/gīyaleshi?
Nais mo bang bukas umalis? ነገ-መ-ድ --ልጋ-? ነገ መሄድ ይፈልጋሉ? ነ- መ-ድ ይ-ል-ሉ- ------------- ነገ መሄድ ይፈልጋሉ? 0
n-ge -e-ē-i yi---igal-? nege mehēdi yifeligalu? n-g- m-h-d- y-f-l-g-l-? ----------------------- nege mehēdi yifeligalu?
Nais mo bang manatili hanggang bukas? እ-- ነ--ድ-ስ መቆ-ት-ይ-ል-ሉ? እስከ ነገ ድረስ መቆየት ይፈልጋሉ? እ-ከ ነ- ድ-ስ መ-የ- ይ-ል-ሉ- ---------------------- እስከ ነገ ድረስ መቆየት ይፈልጋሉ? 0
i---e-ne-- --r--i m-k-oye-----f---gal-? isike nege diresi mek’oyeti yifeligalu? i-i-e n-g- d-r-s- m-k-o-e-i y-f-l-g-l-? --------------------------------------- isike nege diresi mek’oyeti yifeligalu?
Nais mo bang bukas pa babayaran ang mga bayarin? ክ---ን ነ- -መጀ-ር- መ-ፈ- ይ-ልጋሉ? ክፍያውን ነገ በመጀመርያ መክፈል ይፈልጋሉ? ክ-ያ-ን ነ- በ-ጀ-ር- መ-ፈ- ይ-ል-ሉ- --------------------------- ክፍያውን ነገ በመጀመርያ መክፈል ይፈልጋሉ? 0
k--------i---g--be-----e-i-a ----f-l--yi-eli-a--? kifiyawini nege bemejemeriya mekifeli yifeligalu? k-f-y-w-n- n-g- b-m-j-m-r-y- m-k-f-l- y-f-l-g-l-? ------------------------------------------------- kifiyawini nege bemejemeriya mekifeli yifeligalu?
Gusto nyo bang pumunta sa disko? ዳ-- ቤ- --ድ ----ላቹ? ዳንስ ቤት መሄድ ትፈልጋላቹ? ዳ-ስ ቤ- መ-ድ ት-ል-ላ-? ------------------ ዳንስ ቤት መሄድ ትፈልጋላቹ? 0
da-isi-b-ti-m--ē-i t-f--i-al-ch-? danisi bēti mehēdi tifeligalachu? d-n-s- b-t- m-h-d- t-f-l-g-l-c-u- --------------------------------- danisi bēti mehēdi tifeligalachu?
Gusto nyo bang pumunta sa sinehan? ፊል---- መ-ድ --ል--ቹ? ፊልም ቤት መሄድ ትፈልጋላቹ? ፊ-ም ቤ- መ-ድ ት-ል-ላ-? ------------------ ፊልም ቤት መሄድ ትፈልጋላቹ? 0
f-limi ------e------ife---a-a-hu? fīlimi bēti mehēdi tifeligalachu? f-l-m- b-t- m-h-d- t-f-l-g-l-c-u- --------------------------------- fīlimi bēti mehēdi tifeligalachu?
Gusto nyo bang pumunta sa café? ካፌ-መ-ድ -ፈልጋላቹ? ካፌ መሄድ ትፈልጋላቹ? ካ- መ-ድ ት-ል-ላ-? -------------- ካፌ መሄድ ትፈልጋላቹ? 0
k-fē -e-ē-----feli---ac-u? kafē mehēdi tifeligalachu? k-f- m-h-d- t-f-l-g-l-c-u- -------------------------- kafē mehēdi tifeligalachu?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -