Phrasebook

tl to want something   »   zh 想 要 什么 东西

71 [pitumpu’t isa]

to want something

to want something

71[七十一]

71 [Qīshíyī]

想 要 什么 东西

[xiǎng yào shénme dōngxī]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Anong gusto niyo? 你--想-要-什么-?-/-们 要-做-什么 ? 你- 想 要 什- ? /-- 要 做 什- ? 你- 想 要 什- ? /-们 要 做 什- ? ------------------------ 你们 想 要 什么 ? /你们 要 做 什么 ? 0
n-----xi--- yà- s--nm-- /-Nǐm-- y-- -u---hé---? n---- x---- y-- s------ / N---- y-- z-- s------ n-m-n x-ǎ-g y-o s-é-m-? / N-m-n y-o z-ò s-é-m-? ----------------------------------------------- nǐmen xiǎng yào shénme? / Nǐmen yào zuò shénme?
Nais nyo bang maglaro ng soccer? 你们 要---球 吗-? 你- 要 踢-- 吗 ? 你- 要 踢-球 吗 ? ------------ 你们 要 踢足球 吗 ? 0
Nǐ-en------ī---qi- --? N---- y-- t- z---- m-- N-m-n y-o t- z-q-ú m-? ---------------------- Nǐmen yào tī zúqiú ma?
Nais nyo bang bisitahin ang mga kaibigan niyo? 你们 要 拜访--友 --? 你- 要 拜- 朋- 吗 ? 你- 要 拜- 朋- 吗 ? -------------- 你们 要 拜访 朋友 吗 ? 0
N--en-----b-if------n--ǒu -a? N---- y-- b------ p------ m-- N-m-n y-o b-i-ǎ-g p-n-y-u m-? ----------------------------- Nǐmen yào bàifǎng péngyǒu ma?
gusto 要、想-打算 要----- 要-想-打- ------ 要、想、打算 0
Yào- xiǎ-g,--ǎ---n Y--- x----- d----- Y-o- x-ǎ-g- d-s-à- ------------------ Yào, xiǎng, dǎsuàn
Ayokong huling dumating. 我 不--来--。 我 不- 来- 。 我 不- 来- 。 --------- 我 不想 来晚 。 0
w- b----n--lá- w-n. w- b------ l-- w--- w- b-x-ǎ-g l-i w-n- ------------------- wǒ bùxiǎng lái wǎn.
Ayokong pumunta 我----去 。 我 不- 去 。 我 不- 去 。 -------- 我 不想 去 。 0
Wǒ b-x---g-q-. W- b------ q-- W- b-x-ǎ-g q-. -------------- Wǒ bùxiǎng qù.
Gusto ko nang umuwi. 我 ---家-。 我 想 回- 。 我 想 回- 。 -------- 我 想 回家 。 0
W- x-ǎ-g -uí --ā. W- x---- h-- j--- W- x-ǎ-g h-í j-ā- ----------------- Wǒ xiǎng huí jiā.
Gusto kong manatili sa bahay. 我 想-呆在 家里 。 我 想 呆- 家- 。 我 想 呆- 家- 。 ----------- 我 想 呆在 家里 。 0
Wǒ xi-ng -ā--zà- -i---. W- x---- d-- z-- j----- W- x-ǎ-g d-i z-i j-ā-ǐ- ----------------------- Wǒ xiǎng dāi zài jiālǐ.
Gusto kong mapag-isa. 我 要 -独 一个--呆- 。 我 要 单- 一-- 呆- 。 我 要 单- 一-人 呆- 。 --------------- 我 要 单独 一个人 呆着 。 0
W- -à- ----ú yīg- r------z-e. W- y-- d---- y--- r-- d------ W- y-o d-n-ú y-g- r-n d-i-h-. ----------------------------- Wǒ yào dāndú yīgè rén dāizhe.
Gusto mo ditong manatili? 你 要 ---这儿-吗-? 你 要 呆- 这- 吗 ? 你 要 呆- 这- 吗 ? ------------- 你 要 呆在 这儿 吗 ? 0
N--y---dāi--à- -hè--- m-? N- y-- d-- z-- z----- m-- N- y-o d-i z-i z-è-e- m-? ------------------------- Nǐ yào dāi zài zhè'er ma?
Gusto mo ditong kumain? 你 要-在 ---吃饭-吗 ? 你 要 在 这- 吃- 吗 ? 你 要 在 这- 吃- 吗 ? --------------- 你 要 在 这儿 吃饭 吗 ? 0
Nǐ-yà--z-- ----e--chī-à- ma? N- y-- z-- z----- c----- m-- N- y-o z-i z-è-e- c-ī-à- m-? ---------------------------- Nǐ yào zài zhè'er chīfàn ma?
Gusto mo ditong matulog? 你 --- ------? 你 要 在 这- 睡--- 你 要 在 这- 睡-吗- ------------- 你 要 在 这儿 睡觉吗? 0
Nǐ -ào-zà- -hè'-- shu-j-ào ma? N- y-- z-- z----- s------- m-- N- y-o z-i z-è-e- s-u-j-à- m-? ------------------------------ Nǐ yào zài zhè'er shuìjiào ma?
Nais mo bang bukas umalis? 您 - 要 明天 ---吗-? 您 想 要 明- 出- 吗 ? 您 想 要 明- 出- 吗 ? --------------- 您 想 要 明天 出发 吗 ? 0
Nín------ -ào-m-ng-iān c-ū-ā-m-? N-- x---- y-- m------- c---- m-- N-n x-ǎ-g y-o m-n-t-ā- c-ū-ā m-? -------------------------------- Nín xiǎng yào míngtiān chūfā ma?
Nais mo bang manatili hanggang bukas? 您 想-要-----天-吗-? 您 想 要 呆- 明- 吗 ? 您 想 要 呆- 明- 吗 ? --------------- 您 想 要 呆到 明天 吗 ? 0
N-- xi-n--y-- --- d-o --n-ti-- ma? N-- x---- y-- d-- d-- m------- m-- N-n x-ǎ-g y-o d-i d-o m-n-t-ā- m-? ---------------------------------- Nín xiǎng yào dāi dào míngtiān ma?
Nais mo bang bukas pa babayaran ang mga bayarin? 您 想-要 到----付- - ? 您 想 要 到-- 再-- 吗 ? 您 想 要 到-天 再-账 吗 ? ----------------- 您 想 要 到明天 再付账 吗 ? 0
Ní---iǎ---y-o---o--íngti-n -à- f-z-àn- -a? N-- x---- y-- d-- m------- z-- f------ m-- N-n x-ǎ-g y-o d-o m-n-t-ā- z-i f-z-à-g m-? ------------------------------------------ Nín xiǎng yào dào míngtiān zài fùzhàng ma?
Gusto nyo bang pumunta sa disko? 你们 - ---厅 吗 ? 你- 要 到 迪- 吗 ? 你- 要 到 迪- 吗 ? ------------- 你们 要 到 迪厅 吗 ? 0
N-men y-o--à--d- -īn- --? N---- y-- d-- d- t--- m-- N-m-n y-o d-o d- t-n- m-? ------------------------- Nǐmen yào dào dí tīng ma?
Gusto nyo bang pumunta sa sinehan? 你- - 去-电影院-吗 ? 你- 要 去 电-- 吗 ? 你- 要 去 电-院 吗 ? -------------- 你们 要 去 电影院 吗 ? 0
N---- --o -- d---yǐn-yuà----? N---- y-- q- d----------- m-- N-m-n y-o q- d-à-y-n-y-à- m-? ----------------------------- Nǐmen yào qù diànyǐngyuàn ma?
Gusto nyo bang pumunta sa café? 你们-- ----馆 --? 你- 要 去 咖-- 吗 ? 你- 要 去 咖-馆 吗 ? -------------- 你们 要 去 咖啡馆 吗 ? 0
Nǐ----yà- q--kā----g--n--a? N---- y-- q- k---- g--- m-- N-m-n y-o q- k-f-i g-ǎ- m-? --------------------------- Nǐmen yào qù kāfēi guǎn ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -