Phrasebook

tl Adverbs   »   hy Adverbs

100 [isandaan]

Adverbs

Adverbs

100 [հարյուր]

100 [haryur]

Adverbs

[makbayner]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
na – hindi pa եր--- - ե---ք երբևէ - երբեք 0
y------ - y-----’ ye----- - y-----’ yerbeve - yerbek’ y-r-e-e - y-r-e-’ ----------------’
Nakapunta ka na ba sa Berlin? Եր--- մ- ա---- Բ-------- ե---- ե-: Երբևէ մի անգամ Բեռլինում եղե՞լ եք: 0
Y------ m- a---- B-------- y----՞l y--’ Ye----- m- a---- B-------- y------ y--’ Yerbeve mi angam Berrlinum yeghe՞l yek’ Y-r-e-e m- a-g-m B-r-l-n-m y-g-e՞l y-k’ --------------------------------՞-----’
Hindi, hindi pa. / Hindi, wala pa. Ոչ- ո- մ- ա----: Ոչ, ոչ մի անգամ: 0
V---’, v---’ m- a---- Vo---- v---- m- a---m Voch’, voch’ mi angam V-c-’, v-c-’ m- a-g-m ----’,-----’---------
kahit sino – walang sinuman ին---- մ--- - ո- ոք ինչ-որ մեկը - ոչ ոք 0
i---’-v-- m--- - v---’ v--’ in------- m--- - v---- v--’ inch’-vor meky - voch’ vok’ i-c-’-v-r m-k- - v-c-’ v-k’ ----’----------------’----’
May kilala ka ba dito? Ին- ո- մ---- (ո- ո--)ա----- ճ-------- ե-: Ինչ որ մեկին (ոչ ոքի)այստեղ ճանաչու՞մ եք: 0
I---’ v-- m---- (v---’ v--’i)a------ c------’u՞m y--’ In--- v-- m---- (v---- v----)a------ c---------- y--’ Inch’ vor mekin (voch’ vok’i)aystegh chanach’u՞m yek’ I-c-’ v-r m-k-n (v-c-’ v-k’i)a-s-e-h c-a-a-h’u՞m y-k’ ----’-----------(----’----’-)---------------’-՞-----’
Hindi, wala akong kilalang kahit sino dito. Ոչ- ե- ա----- ո- մ---(ո- ո--) չ-- ճ-------: Ոչ, ես այստեղ ոչ մեկի(ոչ ոքի) չեմ ճանաչում: 0
V---’, y-- a------ v---’ m---(v---’ v--’i) c-’y-- c------’u- Vo---- y-- a------ v---- m---(v---- v----) c----- c--------m Voch’, yes aystegh voch’ meki(voch’ vok’i) ch’yem chanach’um V-c-’, y-s a-s-e-h v-c-’ m-k-(v-c-’ v-k’i) c-’y-m c-a-a-h’u- ----’,-----------------’-----(----’----’-)---’-----------’--
pa – wala na / pa / pa rin – wala na դե- - ա---ս դեռ - այլևս 0
d--- - a----- de-- - a----s derr - aylevs d-r- - a-l-v- -------------
Matagal ka pa ba dito? Այ---- դ-- ե----- ե- մ-----: Այստեղ դեռ երկա՞ր եք մնալու: 0
A------ d--- y----՞r y--’ m---- Ay----- d--- y------ y--- m---u Aystegh derr yerka՞r yek’ mnalu A-s-e-h d-r- y-r-a՞r y-k’ m-a-u ------------------՞-----’------
Hindi, hindi na ako magtatagal pa dito. Ոչ- ե- ա----- ա---- չ-- մ-----: Ոչ, ես այստեղ այլևս չեմ մնալու: 0
V---’, y-- a------ a----- c-’y-- m---- Vo---- y-- a------ a----- c----- m---u Voch’, yes aystegh aylevs ch’yem mnalu V-c-’, y-s a-s-e-h a-l-v- c-’y-m m-a-u ----’,----------------------’---------
iba pa – walang iba դե- ի-- ո- բ--- ո---չ դեռ ինչ որ բան- ոչինչ 0
d--- i---’ v-- b--- v---’i---’ de-- i---- v-- b--- v--------’ derr inch’ vor ban- voch’inch’ d-r- i-c-’ v-r b-n- v-c-’i-c-’ ---------’--------------’----’
Gusto mo pa ba ng ibang inumin? Դե- ի-- ո- բ-- ո------ ե- խ---: Դեռ ինչ որ բան ուզու՞մ եք խմել: 0
D--- i---’ v-- b-- u--՞m y--’ k---- De-- i---- v-- b-- u---- y--- k---l Derr inch’ vor ban uzu՞m yek’ khmel D-r- i-c-’ v-r b-n u-u՞m y-k’ k-m-l ---------’------------՞-----’------
Hindi, ayoko na ng kahit ano. Ոչ- ե- ո---- չ-- ո-----: Ոչ, ես ոչինչ չեմ ուզում: 0
V---’, y-- v---’i---’ c-’y-- u--- Vo---- y-- v--------- c----- u--m Voch’, yes voch’inch’ ch’yem uzum V-c-’, y-s v-c-’i-c-’ c-’y-m u-u- ----’,---------’----’---’--------
meron na – hindi pa ար--- ի-- ո- բ-- - դ-- ո---չ արդեն ինչ որ բան - դեռ ոչինչ 0
a---- i---’ v-- b-- - d--- v---’i---’ ar--- i---- v-- b-- - d--- v--------’ arden inch’ vor ban - derr voch’inch’ a-d-n i-c-’ v-r b-n - d-r- v-c-’i-c-’ ----------’--------------------’----’
Kumain ka na ba? Ար--- ի-- ո- բ-- կ----- ե-: Արդեն ինչ որ բան կերե՞լ եք: 0
A---- i---’ v-- b-- k---՞l y--’ Ar--- i---- v-- b-- k----- y--’ Arden inch’ vor ban kere՞l yek’ A-d-n i-c-’ v-r b-n k-r-՞l y-k’ ----------’-------------՞-----’
Hindi, hindi pa ako kumakain. Ոչ- դ-- ե- ո---- չ-- կ----: Ոչ, դեռ ես ոչինչ չեմ կերել: 0
V---’, d--- y-- v---’i---’ c-’y-- k---- Vo---- d--- y-- v--------- c----- k---l Voch’, derr yes voch’inch’ ch’yem kerel V-c-’, d-r- y-s v-c-’i-c-’ c-’y-m k-r-l ----’,--------------’----’---’---------
ibang tao – walang iba ու---- – ո---- ո- ոք ուրիշը – ուրիշ ոչ ոք 0
u----- – u---- v---’ v--’ ur---- – u---- v---- v--’ urishy – urish voch’ vok’ u-i-h- – u-i-h v-c-’ v-k’ -------–-----------’----’
May iba pa bang may gusto ng kape? Ին- ո- մ--- ս---- ց--------- է: Ինչ որ մեկը սուրճ ցանկանու՞մ է: 0
I---’ v-- m--- s---- t-’a-----՞m e In--- v-- m--- s---- t---------- e Inch’ vor meky surch ts’ankanu՞m e I-c-’ v-r m-k- s-r-h t-’a-k-n-՞m e ----’------------------’------՞---
Hindi, wala na. Ոչ- ո- ո-: Ոչ, ոչ ոք: 0
V---’, v---’ v--’ Vo---- v---- v--’ Voch’, voch’ vok’ V-c-’, v-c-’ v-k’ ----’,-----’----’

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -