Phrasebook

tl Adverbs   »   zh 副词

100 [isandaan]

Adverbs

Adverbs

100[一百]

100 [Yībǎi]

副词

[fùcí]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
na – hindi pa 已经------有 已经一次–从来没有 0
yǐ---- y--- – c------ m----uyǐjīng yīcì – cónglái méiyǒu
Nakapunta ka na ba sa Berlin? 您 已- 去- 柏- 了 吗 ? 您 已经 去过 柏林 了 吗 ? 0
ní- y----- q---- b------ m-?nín yǐjīng qùguò bólínle ma?
Hindi, hindi pa. / Hindi, wala pa. 不, 还- 去- 。 不, 还没 去过 。 0
Bù- h-- m-- q----.Bù, hái méi qùguò.
kahit sino – walang sinuman 某人---------人 某人,有人–无人,没有人 0
Mǒ- r--- y----- – w- r--- m-------nMǒu rén, yǒurén – wú rén, méiyǒurén
May kilala ka ba dito? 您 在-- 有--- 人 吗 ? 您 在这儿 有认识的 人 吗 ? 0
ní- z-- z----- y-- r----- d- r-- m-?nín zài zhè'er yǒu rènshí de rén ma?
Hindi, wala akong kilalang kahit sino dito. 不, 我 在-- 不-- 人 。 不, 我 在这儿 不认识 人 。 0
Bù- w- z-- z----- b- r----- r--.Bù, wǒ zài zhè'er bù rènshí rén.
pa – wala na / pa / pa rin – wala na 还–--有 还–不再有 0
Há- – b- z-- y-uHái – bù zài yǒu
Matagal ka pa ba dito? 您 还- 在-- 呆 很- 吗 ? 您 还要 在这里 呆 很久 吗 ? 0
ní- h-- y-- z-- z---- d-- h----- m-?nín hái yào zài zhèlǐ dāi hěnjiǔ ma?
Hindi, hindi na ako magtatagal pa dito. 不, 这- 我 不--- 了 。 不, 这里 我 不再多呆 了 。 0
Bù- z---- w- b- z-- d-- d----.Bù, zhèlǐ wǒ bù zài duō dāile.
iba pa – walang iba 还有-----了 还有什么–没有了 0
Há- y-- s-- m- – m------eHái yǒu shé me – méiyǒule
Gusto mo pa ba ng ibang inumin? 您 还- 喝- 什- 吗 ? 您 还要 喝点 什么 吗 ? 0
ní- h-- y-- h- d--- s----- m-?nín hái yào hē diǎn shénme ma?
Hindi, ayoko na ng kahit ano. 不, 我 不- 喝 了 不, 我 不想 喝 了 0
Bù- w- b------ h--eBù, wǒ bùxiǎng hēle
meron na – hindi pa 已经----有 已经有–还没有 0
yǐ---- y-- – h-- m----uyǐjīng yǒu – hái méiyǒu
Kumain ka na ba? 您 已- 吃- 了 吗 ? 您 已经 吃过 了 吗 ? 0
ní- y----- c------- m-?nín yǐjīng chīguòle ma?
Hindi, hindi pa ako kumakain. 还没- 我 还-- 都 没- 呢 还没, 我 还什么 都 没吃 呢 0
Há- m--- w- h-- s----- d-- m-- c-- neHái méi, wǒ hái shénme dōu méi chī ne
ibang tao – walang iba 还有----了 还有人–没人了 0
há- y-- r-- – m-- r---ehái yǒu rén – méi rénle
May iba pa bang may gusto ng kape? 还 有- 要 咖- 吗 ? 还 有人 要 咖啡 吗 ? 0
há- y-- r-- y-- k---- m-?hái yǒu rén yào kāfēi ma?
Hindi, wala na. 不, 没-- 了 。 不, 没有人 了 。 0
Bù- m----- r---eBù, méiyǒu rénle

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -