Phrasebook

tl Feelings   »   hy Feelings

56 [limampu’t anim]

Feelings

Feelings

56 [հիսունվեց]

56 [hisunvets’]

Feelings

[zgats’munk’ner]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
para makaramdam ng Հա----- ո------: Հաճույք ունենալ: 0
Ha------ u----lHachuyk’ unenal
Nararamdaman namin ito. / Ginaganahan kami. / Interesado kami. Մե-- հ------ ո-----: Մենք հաճույք ունենք: 0
Me--- h------- u----’Menk’ hachuyk’ unenk’
Ayaw namin. Մե-- տ------------- չ------: Մենք տրամադրություն չունենք: 0
Me--- t------------ c-------’Menk’ tramadrut’yun ch’unenk’
matakot վա- ո-----լ վախ ունենալ 0
va-- u----lvakh unenal
Natatakot ako. Ես վ------- ե-: Ես վախենում եմ: 0
Ye- v------- y-mYes vakhenum yem
Hindi ako natatakot. Ես չ-- վ-------: Ես չեմ վախենում: 0
Ye- c----- v------mYes ch’yem vakhenum
magkaroon ng oras ժա----- ո-----լ ժամանակ ունենալ 0
zh------ u----lzhamanak unenal
May oras siya. Նա ժ------ ո---: Նա ժամանակ ունի: 0
Na z------- u-iNa zhamanak uni
Wala siyang oras. Նա ժ------ չ----: Նա ժամանակ չունի: 0
Na z------- c----iNa zhamanak ch’uni
naiinip ձա------- ո-----լ ձանձրույթ ունենալ 0
dz--------- u----ldzandzruyt’ unenal
Naiinip siya. Նր- հ---- ձ------- է : Նրա համար ձանձրալի է : 0
Nr- h---- d--------- eNra hamar dzandzrali e
Hindi siya naiinip. Նր- հ---- ձ------- չ-: Նրա համար ձանձրալի չէ: 0
Nr- h---- d--------- c--eNra hamar dzandzrali ch’e
nagugutom քա---- լ---լ քաղցած լինել 0
k’--------- l---lk’aghts’ats linel
Nagugutom ba kayo? Քա----- ե-: Քաղցա՞ծ եք: 0
K’---------- y--’K’aghts’a՞ts yek’
Hindi ba kayo nagugutom? Քա----- չ--: Քաղցա՞ծ չեք: 0
K’---------- c-----’K’aghts’a՞ts ch’yek’
nauuhaw Ծա----լ Ծարավել 0
Ts-----lTsaravel
Nauuhaw sila. Նա ծ---- է: Նա ծարավ է: 0
Na t----- eNa tsarav e
Hindi sila nauuhaw. Նա ծ---- չ-: Նա ծարավ չէ: 0
Na t----- c--eNa tsarav ch’e

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -