Phrasebook

tl Past tense 2   »   hy Past tense 2

82 [walumpu’t dalawa]

Past tense 2

Past tense 2

82 [ութանասուներկու]

82 [ut’anasunerku]

Past tense 2

[ants’yal 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Kailangan mo bang tumawag ng ambulansya? Պե-- է- շ------------- կ-------: Պետք էր շտապոգնություն կանչեի՞ր: 0
Pe--- e- s------------- k---------rPetk’ er shtapognut’yun kanch’yei՞r
Kailangan mo bang tawagan ang doktor? Պե-- է- բ------ կ-------: Պետք էր բժիշկին կանչեի՞ր: 0
Pe--- e- b-------- k---------rPetk’ er bzhishkin kanch’yei՞r
Kailangan mo bang tawagan ang pulisya? Պե-- է- ո------------- կ-------: Պետք էր ոստիկանությանը կանչեի՞ր: 0
Pe--- e- v-------------- k---------rPetk’ er vostikanut’yany kanch’yei՞r
Mayroon ka bang numero ng telepono? Mayroon ako nito ngayon lang. Հե------------ ո------ Մ- ք-- ա--- ո----: Հեռախոսահամարը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
He-------------- u----- M- k----- a---- u--iHerrakhosahamary une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
Mayroon ka bang address? Mayroon ako nito ngayon lang. Հա---- ո------ Մ- ք-- ա--- ո----: Հասցեն ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
Ha------- u----- M- k----- a---- u--iHasts’yen une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
Nasayo ba ang mapa ng lungsod? Hawak ko kanina lang. Քա---- ք------ ո------ Մ- ք-- ա--- ո----: Քաղաքի քարտեզը ունե՞ք: Մի քիչ առաջ ունեի: 0
K’------- k------- u----- M- k----- a---- u--iK’aghak’i k’artezy une՞k’ Mi k’ich’ arraj unei
Dumating ba siya sa tamang oras? Hindi siya makarating sa tamang oras. Նա ճ------ ե----- Ն- չ-- կ---- ճ------ գ--: Նա ճշտապահ եկա՞վ: Նա չէր կարող ճշտապահ գալ: 0
Na c-------- y----- N- c---- k----- c-------- g-lNa chshtapah yeka՞v Na ch’er karogh chshtapah gal
Nahanap ba niya ang daan? Hindi niya mahanap ang daan. Նա ճ-------- գ----- Ն- չ-- կ---- ճ-------- գ----: Նա ճանապարհը գտա՞վ: Նա չէր կարող ճանապարհը գտնել: 0
Na c--------- g---- N- c---- k----- c--------- g---lNa chanaparhy gta՞v Na ch’er karogh chanaparhy gtnel
Naintindihan ka ba niya? Hindi niya ako maintindihan. Նա ք-- հ--------- Ն- չ-- կ---- ի-- հ-------: Նա քեզ հասկացա՞վ: Նա չէր կարող ինձ հասկանալ: 0
Na k---- h---------- N- c---- k----- i--- h------lNa k’yez haskats’a՞v Na ch’er karogh indz haskanal
Bakit hindi ka nakauwi sa tamang oras? Ին---- չ-- կ-------- ժ-------- գ--: Ինչու՞ չես կարողացել ժամանակին գալ: 0
In----- c----- k------------ z--------- g-lInch’u՞ ch’yes karoghats’yel zhamanakin gal
Bakit hindi mo nahanap ang daan? Ին---- չ-- կ-------- ճ-------- գ----: Ինչու՞ չես կարողացել ճանապարհը գտնել: 0
In----- c----- k------------ c--------- g---lInch’u՞ ch’yes karoghats’yel chanaparhy gtnel
Bakit hindi mo siya naintindihan? Ին---- չ-- կ-------- ն--- հ-------: Ինչու՞ չես կարողացել նրան հասկանալ: 0
In----- c----- k------------ n--- h------lInch’u՞ ch’yes karoghats’yel nran haskanal
Hindi ako nakarating sa tamang oras dahil walang bus. Ես չ-- կ-------- ժ-------- գ--- ո------- ա-------- չ---: Ես չեմ կարողացել ժամանակին գալ, որովհետև ավտուբուս չկար: 0
Ye- c----- k------------ z--------- g--- v--------- a------ c----rYes ch’yem karoghats’yel zhamanakin gal, vorovhetev avtubus ch’kar
Naligaw ako dahil wala akong mapa. Ես չ-- կ-------- ճ-------- գ----- ո------- ք----- ք----- չ-----: Ես չեմ կարողացել ճանապարհը գտնել, որովհետև քաղաքի քարտեզ չունեի: 0
Ye- c----- k------------ c--------- g----- v--------- k-------- k------ c-----iYes ch’yem karoghats’yel chanaparhy gtnel, vorovhetev k’aghak’i k’artez ch’unei
Hindi ko siya naintindihan dahil napakalakas ng musika. Ես ն--- չ-- կ---- հ-------- ո------- ե------------- շ-- բ---- է-: Ես նրան չեմ կարող հասկանալ, որովհետև երաժշտությունը շատ բարձր էր: 0
Ye- n--- c----- k----- h-------- v--------- y--------------- s--- b----- erYes nran ch’yem karogh haskanal, vorovhetev yerazhshtut’yuny shat bardzr er
Kailangan kong sumakay ng taxi. Ես պ--- է տ---- վ------: Ես պետք է տաքսի վերցնեի: 0
Ye- p---- e t----- v-------iYes petk’ e tak’si verts’nei
Kailangan kong bumili ng mapa ng lungsod. Ես պ--- է ք----- ք----- գ---: Ես պետք է քաղաքի քարտեզ գնեի: 0
Ye- p---- e k-------- k------ g--iYes petk’ e k’aghak’i k’artez gnei
Kailangan kong patayin ang radyo. Ես պ--- է ռ----- ա------: Ես պետք է ռադիոն անջատեի: 0
Ye- p---- e r------ a-----iYes petk’ e rradion anjatei

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -