Phrasebook

tl Subordinate clauses: if   »   hy Subordinate clauses: if

93 [siyamnaput tatlo]

Subordinate clauses: if

Subordinate clauses: if

93 [իննսուներեք]

93 [innsunerek’]

Subordinate clauses: if

[yerkrordakan nakhadasut’yunner "t’ye" ov 1]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Hindi ko alam kung mahal niya ako. Ես չ------ թ- ն- ի-- ս----- է: Ես չգիտեմ, թե նա ինձ սիրում է: 0
Ye- c-------- t--- n- i--- s---- eYes ch’gitem, t’ye na indz sirum e
Hindi ko alam kung babalik siya. Ես չ------ թ- ն- կ---------: Ես չգիտեմ, թե նա կվերադառնա: 0
Ye- c-------- t--- n- k---------aYes ch’gitem, t’ye na kveradarrna
Hindi ko alam kung tatawagan niya ako. Ես չ------ թ- ն- ի-- կ---------: Ես չգիտեմ, թե նա ինձ կզանգահարի: 0
Ye- c-------- t--- n- i--- k--------iYes ch’gitem, t’ye na indz kzangahari
Kung mahal niya ba ako? Թե ն- ի-- ս------ է: Թե նա ինձ սիրու՞մ է: 0
T’-- n- i--- s----- eT’ye na indz siru՞m e
Kung babalik pa ba siya? Թե ն- կ----------: Թե նա կվերադառնա՞: 0
T’-- n- k----------՞T’ye na kveradarrna՞
Kung tatawagan niya ba ako? Թե ն- ի-- կ----------: Թե նա ինձ կզանգահարի՞: 0
T’-- n- i--- k---------՞T’ye na indz kzangahari՞
Iniisip ko kung iniisip niya ako. Ես ի--- ի-- հ------- ե-- թ- ն- ի- մ---- մ------ է: Ես ինքս ինձ հարցնում եմ, թե նա իմ մասին մտածում է: 0
Ye- i---- i--- h-------- y--- t--- n- i- m---- m------ eYes ink’s indz harts’num yem, t’ye na im masin mtatsum e
Iniisip ko kung may iba na siya. Ես ի--- ի-- հ------- ե-- թ- ն- մ-- ո------ ո---: Ես ինքս ինձ հարցնում եմ, թե նա մեկ ուրիշին ունի: 0
Ye- i---- i--- h-------- y--- t--- n- m-- u------ u-iYes ink’s indz harts’num yem, t’ye na mek urishin uni
Iniisip ko kung nagsisinungaling siya. Ես ի--- ի-- հ------- ե-- թ- ն- ս---- է: Ես ինքս ինձ հարցնում եմ, թե նա ստում է: 0
Ye- i---- i--- h-------- y--- t--- n- s--- eYes ink’s indz harts’num yem, t’ye na stum e
Kung iniisip nya ba ako? Թե ն- ի- մ---- մ------- է: Թե նա իմ մասին մտածու՞մ է: 0
T’-- n- i- m---- m------- eT’ye na im masin mtatsu՞m e
Kung may iba na ba siya.? Թե ն- ն- մ-- ո------ ո----: Թե նա նա մեկ ուրիշին ունի՞: 0
T’-- n- n- m-- u------ u--՞T’ye na na mek urishin uni՞
Kung totoo ba ang sinasabi niya? Թե ն- ճ-------------- է ա----: Թե նա ճշմարտությու՞նն է ասում: 0
T’-- n- c--------------- e a--mT’ye na chshmartut’yu՞nn e asum
Duda ako kung gusto niya talaga ako. Ես կ-------- ե-- թ- ն- ի-- ի------ հ-------- է: Ես կասկածում եմ, թե նա ինձ իսկապես համակրում է: 0
Ye- k-------- y--- t--- n- i--- i------ h------- eYes kaskatsum yem, t’ye na indz iskapes hamakrum e
Duda ako kung susulat ba siya sa akin. Ես կ-------- ե-- թ- ն- է ի-- գ----: Ես կասկածում եմ, թե նա է ինձ գրում: 0
Ye- k-------- y--- t--- n- e i--- g--mYes kaskatsum yem, t’ye na e indz grum
Duda ako kung pakakasalan niya ako. Ես կ-------- ե-- թ- ն- է ի- հ-- կ---------: Ես կասկածում եմ, թե նա է իմ հետ կամուսնանա: 0
Ye- k-------- y--- t--- n- e i- h-- k-------aYes kaskatsum yem, t’ye na e im het kamusnana
Kung gusto niya ba talaga ako? Մի----- ն- ի-- ի------ հ--------- է: Միգուցե նա ինձ իսկապես համակրու՞մ է: 0
Mi------- n- i--- i------ h-------- eMiguts’ye na indz iskapes hamakru՞m e
Kung susulatan niya ba ako? Մի----- ն- ի-- գ----- է: Միգուցե նա ինձ գրու՞մ է: 0
Mi------- n- i--- g---- eMiguts’ye na indz gru՞m e
Kung pakakasalan niya ba ako? Մի----- ն- է ի- հ-- կ----------: Միգուցե նա է իմ հետ կամուսնանա՞: 0
Mi------- n- e i- h-- k--------՞Miguts’ye na e im het kamusnana՞

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -