Phrasebook

tl Family Members   »   hy Family Members

2 [dalawa]

Family Members

Family Members

2 [երկու]

2 [yerku]

Family Members

[yntanik’]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
ang lolo պապ պապ 0
p-- pap pap p-p ---
ang lola տատ տատ 0
t-- tat tat t-t ---
ang lalaki at ang babae / sila նա և նա նա և նա 0
n- y-- n- na y-- na na yev na n- y-v n- ---------
ang tatay / ang ama հա-ր հայր 0
h--- ha-r hayr h-y- ----
ang nanay / ang ina մա-ր մայր 0
m--- ma-r mayr m-y- ----
ang lalaki at ang babae / sila նա և նա նա և նա 0
n- y-- n- na y-- na na yev na n- y-v n- ---------
ang anak na lalaki որ-ի որդի 0
v---- vo--i vordi v-r-i -----
ang anak na babae դո---ր դուստր 0
d---- du--r dustr d-s-r -----
ang lalaki at ang babae / sila նա և նա նա և նա 0
n- y-- n- na y-- na na yev na n- y-v n- ---------
ang kapatid na lalaki եղ---ր եղբայր 0
y------- ye-----r yeghbayr y-g-b-y- --------
ang kapatid na babae քո--ր քույր 0
k’u-- k’--r k’uyr k’u-r -’---
ang lalaki at ang babae / sila նա և նա նա և նա 0
n- y-- n- na y-- na na yev na n- y-v n- ---------
ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito hո-------/ք--ի hորեղբայր/քեռի 0
h---------/k’y---- ho--------/k-----i horeghbayr/k’yerri h-r-g-b-y-/k’y-r-i ----------/-’-----
ang tiyahin / ang tiya / ang tita մո-------/հ-------ր մորաքույր/հորաքույր 0
m----’u--/h----’u-- mo-------/h-------r morak’uyr/horak’uyr m-r-k’u-r/h-r-k’u-r -----’---/-----’---
ang lalaki at ang babae / sila նա և նա նա և նա 0
n- y-- n- na y-- na na yev na n- y-v n- ---------
Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. Մե-- մ- ը------ ե--: Մենք մի ընտանիք ենք: 0
M---’ m- y------’ y---’ Me--- m- y------- y---’ Menk’ mi yntanik’ yenk’ M-n-’ m- y-t-n-k’ y-n-’ ----’-----------’-----’
Ang pamilya ay hindi maliit. Ըն------ փ--- չ-: Ընտանիքը փոքր չէ: 0
Y------’y p’v--’r c-’e Yn------- p------ c--e Yntanik’y p’vok’r ch’e Y-t-n-k’y p’v-k’r c-’e -------’---’---’----’-
Ang pamilya ay malaki. Ըն------ մ-- է: Ընտանիքը մեծ է: 0
Y------’y m--- e Yn------- m--- e Yntanik’y mets e Y-t-n-k’y m-t- e -------’--------

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -