Phrasebook

tl giving reasons   »   hy giving reasons

75 [pitumpu’t lima]

giving reasons

giving reasons

75 [յոթանասունհինգ]

75 [yot’anasunhing]

giving reasons

[inch’ vor ban himnavorel 1]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Bakit hindi ka pupunta? Ին---- չ-- գ----: Ինչու՞ չեք գալիս: 0
In----- c------ g---sInch’u՞ ch’yek’ galis
Masama ang panahon. Եղ----- վ--- է: Եղանակը վատն է: 0
Ye------- v--- eYeghanaky vatn e
Hindi ako pupunta dahil masama ang panahon. Ես չ-- գ----- ո------- ե------ վ--- է: Ես չեմ գալիս, որովհետև եղանակը վատն է: 0
Ye- c----- g----- v--------- y-------- v--- eYes ch’yem galis, vorovhetev yeghanaky vatn e
Bakit hindi siya pupunta? Ին---- չ- ն- գ----: Ինչու՞ չէ նա գալիս: 0
In----- c--- n- g---sInch’u՞ ch’e na galis
Hindi siya imbitado. Նա հ-------- չ-: Նա հրավիրված չէ: 0
Na h--------- c--eNa hravirvats ch’e
Hindi siya pupunta dahil hindi siya inimbitahan. Նա չ- գ----- ո------- ն- հ-------- չ-: Նա չի գալիս, որովհետև նա հրավիրված չէ: 0
Na c--- g----- v--------- n- h--------- c--eNa ch’i galis, vorovhetev na hravirvats ch’e
Bakit hindi ka pupunta? Ին---- չ-- գ----: Ինչու՞ չես գալիս: 0
In----- c----- g---sInch’u՞ ch’yes galis
Wala akong oras. Ես ժ------ չ-----: Ես ժամանակ չունեմ: 0
Ye- z------- c-----mYes zhamanak ch’unem
Hindi ako pupunta dahil wala akong oras. Ես չ-- գ----- ո------- ժ------ չ-----: Ես չեմ գալիս, որովհետև ժամանակ չունեմ: 0
Ye- c----- g----- v--------- z------- c-----mYes ch’yem galis, vorovhetev zhamanak ch’unem
Bakit hindi ka magtatagal? Ին---- չ-- մ----: Ինչու՞ չես մնում: 0
In----- c----- m--mInch’u՞ ch’yes mnum
Kailangan kong magtrabaho. Ես պ--- է դ-- ա------: Ես պետք է դեռ աշխատեմ: 0
Ye- p---- e d--- a-------mYes petk’ e derr ashkhatem
Hindi ako magtatagal dahil kailangan ko pang magtrabaho. Ես չ-- մ----- ո------- ե- պ--- է դ-- ա------: Ես չեմ մնում, որովհետև ես պետք է դեռ աշխատեմ: 0
Ye- c----- m---- v--------- y-- p---- e d--- a-------mYes ch’yem mnum, vorovhetev yes petk’ e derr ashkhatem
Bakit aalis ka na? Ին---- ե- ա---- գ----: Ինչու՞ եք արդեն գնում: 0
In----- y--- a---- g--mInch’u՞ yek’ arden gnum
Pagod na ako. Ես հ----- ե-: Ես հոգնած եմ: 0
Ye- h------ y-mYes hognats yem
Aalis na ako dahil pagod na ako. Ես գ---- ե-- ո------- հ----- ե-: Ես գնում եմ, որովհետև հոգնած եմ: 0
Ye- g--- y--- v--------- h------ y-mYes gnum yem, vorovhetev hognats yem
Bakit aalis ka na? Ին---- ե- ա---- գ----: Ինչու՞ եք արդեն գնում: 0
In----- y--- a---- g--mInch’u՞ yek’ arden gnum
dahil gabi na. Ար--- ո-- է: Արդեն ուշ է: 0
Ar--- u-- eArden ush e
Aalis na ako dahil gabi na. Ես գ---- ե-- ո------- ա---- ո-- է: Ես գնում եմ, որովհետև արդեն ուշ է: 0
Ye- g--- y--- v--------- a---- u-- eYes gnum yem, vorovhetev arden ush e

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -