Phrasebook

tl Running errands   »   hy Running errands

51 [limampu’t isa]

Running errands

Running errands

51 [հիսունմեկ]

51 [hisunmek]

Running errands

[handznararut’yunner katarel]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan. Ես ո----- ե- գ------- գ---: Ես ուզում եմ գրադարան գնալ: 0
Y-- u--- y-- g------- g--- Ye- u--- y-- g------- g--l Yes uzum yem gradaran gnal Y-s u-u- y-m g-a-a-a- g-a- --------------------------
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat. Ես ո----- ե- գ-------- գ---: Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ: 0
Y-- u--- y-- g--------’ g--- Ye- u--- y-- g--------- g--l Yes uzum yem grakhanut’ gnal Y-s u-u- y-m g-a-h-n-t’ g-a- ----------------------’-----
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo. Ես ո----- ե- կ---- գ---: Ես ուզում եմ կրպակ գնալ: 0
Y-- u--- y-- k---- g--- Ye- u--- y-- k---- g--l Yes uzum yem krpak gnal Y-s u-u- y-m k-p-k g-a- -----------------------
Gusto kong manghiram ng libro. Ես ո----- ե- մ- գ--- վ------: Ես ուզում եմ մի գիրք վերցնել: 0
Y-- u--- y-- m- g---’ v----’n-- Ye- u--- y-- m- g---- v-------l Yes uzum yem mi girk’ verts’nel Y-s u-u- y-m m- g-r-’ v-r-s’n-l --------------------’------’---
Gusto kong bumili ng libro. Ես ո----- ե- մ- գ--- գ---: Ես ուզում եմ մի գիրք գնել: 0
Y-- u--- y-- m- g---’ g--- Ye- u--- y-- m- g---- g--l Yes uzum yem mi girk’ gnel Y-s u-u- y-m m- g-r-’ g-e- --------------------’-----
Gusto kong bumili ng dyaryo. Ես ո----- ե- մ- թ--- գ---: Ես ուզում եմ մի թերթ գնել: 0
Y-- u--- y-- m- t’y---’ g--- Ye- u--- y-- m- t------ g--l Yes uzum yem mi t’yert’ gnel Y-s u-u- y-m m- t’y-r-’ g-e- -----------------’----’-----
Gusto kong pumunta sa silid-aklatan upang humiram ng isang libro. Ես ո----- ե- գ------- գ---- ո------ մ- գ--- վ------: Ես ուզում եմ գրադարան գնալ, որպեսզի մի գիրք վերցնեմ: 0
Y-- u--- y-- g------- g---, v------- m- g---’ v----’n-- Ye- u--- y-- g------- g---- v------- m- g---- v-------m Yes uzum yem gradaran gnal, vorpeszi mi girk’ verts’nem Y-s u-u- y-m g-a-a-a- g-a-, v-r-e-z- m- g-r-’ v-r-s’n-m --------------------------,-----------------’------’---
Gusto kong pumunta sa tindahan ng aklat upang bumili ng libro. Ես ո----- ե- գ-------- գ---- ո------ մ- գ--- գ---: Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ, որպեսզի մի գիրք գնեմ: 0
Y-- u--- y-- g--------’ g---, v------- m- g---’ g--- Ye- u--- y-- g--------- g---- v------- m- g---- g--m Yes uzum yem grakhanut’ gnal, vorpeszi mi girk’ gnem Y-s u-u- y-m g-a-h-n-t’ g-a-, v-r-e-z- m- g-r-’ g-e- ----------------------’-----,-----------------’-----
Gusto kong pumunta sa tindahan ng dyaryo upang bumili ng pahayagan. Ես ո----- ե- կ---- գ---- ո------ մ- թ--- գ---: Ես ուզում եմ կրպակ գնալ, որպեսզի մի թերթ գնեմ: 0
Y-- u--- y-- k---- g---, v------- m- t’y---’ g--- Ye- u--- y-- k---- g---- v------- m- t------ g--m Yes uzum yem krpak gnal, vorpeszi mi t’yert’ gnem Y-s u-u- y-m k-p-k g-a-, v-r-e-z- m- t’y-r-’ g-e- -----------------------,--------------’----’-----
Gusto kong pumunta sa isang optiko. Ես ո----- ե- օ----- գ---: Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ: 0
Y-- u--- y-- o----- g--- Ye- u--- y-- o----- g--m Yes uzum yem optika gnam Y-s u-u- y-m o-t-k- g-a- ------------------------
Gusto kong pumunta sa supermarket. Ես ո----- ս----------- գ---: Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ: 0
Y-- u--- s---------- g--- Ye- u--- s---------- g--m Yes uzum supermarket gnam Y-s u-u- s-p-r-a-k-t g-a- -------------------------
Gusto kong pumunta sa panaderya. Ես ո----- ե- հ--- խ----- գ---: Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ: 0
Y-- u--- y-- h---’i k-----’ g--- Ye- u--- y-- h----- k------ g--m Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam Y-s u-u- y-m h-t-’i k-a-u-’ g-a- -----------------’--------’-----
Gusto kong bumili ng salamin sa mata. Ես ո----- ե- մ- ա---- գ---: Ես ուզում եմ մի ակնոց գնեմ: 0
Y-- u--- y-- m- a-----’ g--- Ye- u--- y-- m- a------ g--m Yes uzum yem mi aknots’ gnem Y-s u-u- y-m m- a-n-t-’ g-e- ----------------------’-----
Gusto kong bumili ng prutas at gulay. Ես ո----- ե- մ--- և բ--------- գ---: Ես ուզում եմ միրգ և բանջարեղեն գնեմ: 0
Y-- u--- y-- m--- y-- b---------- g--- Ye- u--- y-- m--- y-- b---------- g--m Yes uzum yem mirg yev banjareghen gnem Y-s u-u- y-m m-r- y-v b-n-a-e-h-n g-e- --------------------------------------
Gusto kong bumili ng mga pandesal at tinapay. Ես ո----- ե- հ-- գ---: Ես ուզում եմ հաց գնեմ: 0
Y-- u--- y-- h---’ g--- Ye- u--- y-- h---- g--m Yes uzum yem hats’ gnem Y-s u-u- y-m h-t-’ g-e- -----------------’-----
Gusto kong pumunta sa optiko para bumili ng salamin sa mata. Ես ո----- ե- օ----- գ---- ո------ ա---- գ---: Ես ուզում եմ օպտիկա գնամ, որպեսզի ակնոց գնեմ: 0
Y-- u--- y-- o----- g---, v------- a-----’ g--- Ye- u--- y-- o----- g---- v------- a------ g--m Yes uzum yem optika gnam, vorpeszi aknots’ gnem Y-s u-u- y-m o-t-k- g-a-, v-r-e-z- a-n-t-’ g-e- ------------------------,----------------’-----
Gusto kong pumunta sa supermarket para bumili ng prutas at gulay. Ես ո----- ս----------- գ---- ո------ մ--- և բ--------- գ---: Ես ուզում սուպերմարկետ գնամ, որպեսզի միրգ և բանջարեղեն գնեմ: 0
Y-- u--- s---------- g---, v------- m--- y-- b---------- g--- Ye- u--- s---------- g---- v------- m--- y-- b---------- g--m Yes uzum supermarket gnam, vorpeszi mirg yev banjareghen gnem Y-s u-u- s-p-r-a-k-t g-a-, v-r-e-z- m-r- y-v b-n-a-e-h-n g-e- -------------------------,-----------------------------------
Gusto kong pumunta sa panaderya para bumili ng mga pandesal at tinapay. Ես ո----- ե- հ--- խ----- գ---- ո------ հ-- գ---: Ես ուզում եմ հացի խանութ գնամ, որպեսզի հաց գնեմ: 0
Y-- u--- y-- h---’i k-----’ g---, v------- h---’ g--- Ye- u--- y-- h----- k------ g---- v------- h---- g--m Yes uzum yem hats’i khanut’ gnam, vorpeszi hats’ gnem Y-s u-u- y-m h-t-’i k-a-u-’ g-a-, v-r-e-z- h-t-’ g-e- -----------------’--------’-----,--------------’-----

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -