Розмовник

uk В ресторані 3   »   th ที่ร้านอาหาร 3

31 [тридцять один]

В ресторані 3

В ресторані 3

31 [สามสิบเอ็ด]

sǎm-sìp-èt

ที่ร้านอาหาร 3

[têe-rán-a-hǎn]

Виберіть, як ви хочете бачити переклад:   
українська тайська Відтворити більше
Я хочу закуску. ผ- /--ิ-ัน --า----ออ-ดิ----ครั--/ -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ออเด-ร-ฟ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ด-ร-ฟ ค-ั- / ค- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน อยากได้ออเดิร์ฟ ครับ / คะ 0
p----d----ha---a---a-k---̂--aw-dè-̶--kra-p--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-aw-de-r-f-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-a---e-r-f-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-aw-dèr̶f-kráp-ká
Я хочу салат. ผม-- ด-ฉ-น-อ-าก----ลัด-ค-ับ ---ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-สล-ด คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ล-ด ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สลัด ครับ / คะ 0
p--m--ì-c--̌n-à--a----â--sa---a-t-kr-́p-ká po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-sa--la-t-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-l-́---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-lát-kráp-ká
Я хочу суп. ผ- ----ฉ-น อย-ก-ด-ซ-- คร-บ /--ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ซ-ป คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ุ- ค-ั- / ค- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ซุป ครับ / คะ 0
po-m-di--c--̌n--̀-ya---------ó-p--ra-p-ká po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-so-op-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-́-p-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sóop-kráp-ká
Я хочу десерт. ผ------ฉ-น อยา--ด้----ว---คร-บ-/-คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ของหวาน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ห-า- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ของหวาน ครับ / คะ 0
p-̌m--ì-chǎ--------k-d--i-ka---g--ǎ--kr-́--ká po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ka-wng-wa-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-k-̌-n---a-n-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-kǎwng-wǎn-kráp-ká
Я хочу морозиво з вершками. ผม / ด-ฉ-- อยา-----อ--ร---ส่-ิฟ-รี--ค-ั--/ -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ไอศกร-มใส-ว-ฟคร-ม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-อ-ก-ี-ใ-่-ิ-ค-ี- ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ไอศกรีมใส่วิฟครีม ครับ / คะ 0
p----dì-ch-----̀-------â--ai-s-------m-sa-----́---re-----áp--á po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-ai-so-k-reem-sa-i-wi-f-kreem-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-a---o-k-r-e---a-i-w-́---r-e---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-ai-sòk-reem-sài-wíf-kreem-kráp-ká
Я хочу фрукти або сир. ผม ---ิฉ-- -ยาก--้ผ--ม-หร-อช-- --ับ - คะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-ผลไม-หร-อช-ส คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ล-ม-ห-ื-ช-ส ค-ั- / ค- ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ผลไม้หรือชีส ครับ / คะ 0
po---d-̀-c---n-a---â---a-i--o-----́i--ěu--he----k-a---k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-po-n-ma-i-re-u-che-et-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-p-̌---a-i-r-̌---h-̂-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-pǒn-mái-rěu-chêet-kráp-ká
Ми хочемо снідати. เ--ต-อ----ท--อา-า-เช้า เราต-องการทานอาหารเช-า เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-เ-้- ---------------------- เราต้องการทานอาหารเช้า 0
r-o-d-âw-g-g-n---n-a--ǎn---áo rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-cha-o r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---h-́- -------------------------------- rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-cháo
Ми хочемо обідати. เ--ต้อ-ก--ท---า---กล-ง-ัน เราต-องการทานอาหารกลางว-น เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-ก-า-ว-น ------------------------- เราต้องการทานอาหารกลางวัน 0
r-o-dhâ-----an--a--a-hǎn-gl-n---an rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-glang-wan r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---l-n---a- ------------------------------------ rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-glang-wan
Ми хочемо вечеряти. เรา--อง-า----อาหา----น เราต-องการทานอาหารเย-น เ-า-้-ง-า-ท-น-า-า-เ-็- ---------------------- เราต้องการทานอาหารเย็น 0
r-o-dh----g-g---t-n-a--ǎ----n rao-dha-wng-gan-tan-a-ha-n-yen r-o-d-a-w-g-g-n-t-n-a-h-̌---e- ------------------------------ rao-dhâwng-gan-tan-a-hǎn-yen
Що Ви хочете на сніданок? อ----เช---ั-เป-น----ด- --ับ-/ -ะ? อาหารเช-าร-บเป-นอะไรด- คร-บ / คะ? อ-ห-ร-ช-า-ั-เ-็-อ-ไ-ด- ค-ั- / ค-? --------------------------------- อาหารเช้ารับเป็นอะไรดี ครับ / คะ? 0
a-ha---ch-́o--áp-b----a--ra--dee--r-́---á a-ha-n-cha-o-ra-p-bhen-a--rai-dee-kra-p-ka- a-h-̌---h-́---a-p-b-e---̀-r-i-d-e-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- a-hǎn-cháo-ráp-bhen-à-rai-dee-kráp-ká
Булочку з мармеладом і медом? ขนม----ับ-ยมแ---้-ผ------ ค-ั--/-ค่-? ขนมป-งก-บแยมและน--ผ--งไหม คร-บ / ค-ะ? ข-ม-ั-ก-บ-ย-แ-ะ-้-ผ-้-ไ-ม ค-ั- / ค-ะ- ------------------------------------- ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหม ครับ / ค่ะ? 0
kǒn-----b-a-g-g-̀p-yæm--æ--n--m-pê--g--a-i---á---â ko-n-ma--bhang-ga-p-yæm-læ--na-m-pe-ung-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a---h-n---a-p-y-m-l-́-n-́---e-u-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ kǒn-má-bhang-gàp-yæm-lǽ-nám-pêung-mǎi-kráp-kâ
Тост з ковбасою і сиром? ขน--ัง-ิ้ง---ไส--ร---ละ--ส-หม -รั- ---ะ? ขนมป-งป--งก-บไส-กรอกและช-สไหม คร-บ / คะ? ข-ม-ั-ป-้-ก-บ-ส-ก-อ-แ-ะ-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหม ครับ / คะ? 0
k-̌n-m-----ang-b-i--------------gra----lǽ---ê-t---̌i---á--ká ko-n-ma--bhang-bhi-ng-ga-p-sa-i-gra-wk-læ--che-et-ma-i-kra-p-ka- k-̌---a---h-n---h-̂-g-g-̀---a-i-g-a-w---æ---h-̂-t-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- kǒn-má-bhang-bhîng-gàp-sâi-gràwk-lǽ-chêet-mǎi-kráp-ká
Варене яйце? ไข่-ว---ม-ครับ-/-คะ? ไข-ลวกไหม คร-บ / คะ? ไ-่-ว-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------- ไข่ลวกไหม ครับ / คะ? 0
k-̀--l--ak---̌i--r--p-ká ka-i-lu-ak-ma-i-kra-p-ka- k-̀---u-a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------- kài-lûak-mǎi-kráp-ká
Яєчню? ไ-่----ห- -รั- ----? ไข-ดาวไหม คร-บ / คะ? ไ-่-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------- ไข่ดาวไหม ครับ / คะ? 0
kài-d---ma-i-kra---k-́ ka-i-dao-ma-i-kra-p-ka- k-̀---a---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------- kài-dao-mǎi-kráp-ká
Омлет? ออ--ล็ทไห- ครั- - -ะ? ออมเล-ทไหม คร-บ / คะ? อ-ม-ล-ท-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- ออมเล็ทไหม ครับ / คะ? 0
awm-le-t---̌i-kr-́p--á awm-le-t-ma-i-kra-p-ka- a-m-l-́---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------- awm-lét-mǎi-kráp-ká
Будь-ласка, ще йогурт. ขอ-ยเ-ิร-ตอ---น-่งถ-ว- --ับ ---่ะ ขอโยเก-ร-ตอ-กหน--งถ-วย คร-บ / ค-ะ ข-โ-เ-ิ-์-อ-ก-น-่-ถ-ว- ค-ั- / ค-ะ --------------------------------- ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วย ครับ / ค่ะ 0
kǎw-yoh--èr-t-èe---e-u-g--------rá----̂ ka-w-yoh-ge-r-t-e-ek-ne-ung-tu-ay-kra-p-ka- k-̌---o---e-r-t-e-e---e-u-g-t-̂-y-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- kǎw-yoh-gèr̶t-èek-nèung-tûay-kráp-kâ
Будь-ласка, ще сіль і перець. ขอเก--อแ-----กไ-ย---ย--รับ---ค-ะ ขอเกล-อและพร-กไทยด-วย คร-บ / ค-ะ ข-เ-ล-อ-ล-พ-ิ-ไ-ย-้-ย ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ขอเกลือและพริกไทยด้วย ครับ / ค่ะ 0
k-------ua--æ---r-́k--a---ûa--kráp-k-̂ ka-w-gleua-læ--pri-k-tai-du-ay-kra-p-ka- k-̌---l-u---æ---r-́---a---u-a---r-́---a- ---------------------------------------- kǎw-gleua-lǽ-prík-tai-dûay-kráp-kâ
Будь-ласка, ще склянку води. ขอ--ำเ-ล-----หน-่-แก้ว -ร-บ-- ค-ะ ขอน--เปล-าอ-กหน--งแก-ว คร-บ / ค-ะ ข-น-ำ-ป-่-อ-ก-น-่-แ-้- ค-ั- / ค-ะ --------------------------------- ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้ว ครับ / ค่ะ 0
ka---na---bh--̀----ek-n-̀u-g--æ̂o-kr----kâ ka-w-na-m-bhla-o-e-ek-ne-ung-gæ-o-kra-p-ka- k-̌---a-m-b-l-̀---̀-k-n-̀-n---æ-o-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- kǎw-nám-bhlào-èek-nèung-gæ̂o-kráp-kâ

Успішно говорити – можна навчитися!

Говорити відносно просто. Успішно говорити – навпаки, набагато складніше. Тобто як ми говоримо важливіше за те, що ми говоримо. Це показали різні дослідження. Той, хто слухає, підсвідомо звертає увагу на певні ознаки того, хто говорить. Завдяки цьому ми можемо впливати, чи добре сприймається наша мова. Ми лише повинні завжди звертати увагу на те, як ми говоримо. Це стосується також мови нашого тіла. Вона має бути аутентичною і відповідати нашій особистості. Голос також відіграє певну роль, оскільки він також завжди оцінюється. У чоловіків, наприклад, перевага віддається низькому голосу. Він надає можливість тому, хто говорить, показувати себе незалежним і компетентним. Варіації ж голосу, навпаки, не мають ніякого ефекту. Але особливо важливою є швидкість говоріння. Успіх розмов було досліджено експериментально. Успішно говорити означає переконувати інших. Хто хоче переконати інших, не повинен говорити дуже швидко. В протилежному разі він викликає враження, що він говорить не відверто. Але надто повільне говоріння також є несприятливим. Люди, що говорять дуже повільно, діють не дуже розумно. Отже, найкраще говорити з середньою швидкістю. Ідеальним є 3,5 слова за секунду. Під час мовлення важливі також паузи. Вони дозволяють нашому мовленню діяти природно і правдоподібно. Внаслідок цього слухач нам довіряє. Оптимально робити 4 чи 5 пауз за хвилину. То ж спробуйте краще контролювати свою мову! Тоді можна йти також на наступну співбесіду з роботодавцем…