Pasikalbėjimų knygelė

lt Poriniai jungtukai   »   th สันธานซ้อนสันธาน

98 [devyniasdešimt aštuoni]

Poriniai jungtukai

Poriniai jungtukai

98 [เก้าสิบแปด]

gâo-sìp-bhæ̀t

สันธานซ้อนสันธาน

[sǎn-tan-sáwn-sǎn-tan]

Galite spustelėti kiekvieną tuščią vietą, kad pamatytumėte tekstą arba:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Kelionė, tiesa pasakius, buvo graži, bet per daug varginanti. กา------------------ แ--------------ป การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 0
g---d--̶n-t----s-̀-n-́o--g-̂w-j-̀-r----d--̀-n-̀u---g--̶n-b--- ga----------------------------------------------------------i gan-der̶n-tang-sà-nóok-gâw-jà-ring-dhæ̀-nèuay-ger̶n-bhai g-n-d-r̶n-t-n--s-̀-n-́o--g-̂w-j-̀-r-n--d-æ̀-n-̀u-y-g-r̶n-b-a- -------̶---------̀---́-----̂----̀---------̀---̀-------̶------
Traukinys, tiesa pasakius, atėjo laiku, bet buvo per pilnas. รถ----------------- แ-------------ป รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป 0
r-́t-f---m-̂t-r----w---l--g-̂w-j-̀-r----d--̀k-n-́-n-̂n-g--̶n-b--- ro--------------------------------------------------------------i rót-fai-mât-rong-way-la-gâw-jà-ring-dhæ̀k-ná-næ̂n-ger̶n-bhai r-́t-f-i-m-̂t-r-n--w-y-l--g-̂w-j-̀-r-n--d-æ̀k-n-́-n-̂n-g-r̶n-b-a- --́--------̂----------------̂----̀---------̀----́---̂-----̶------
Viešbutis, tiesa pasakius, buvo jaukus, bet per brangus. โร------------------ แ----------ป โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป 0
r----r---à-y-̂o--b---g-̂w-j-̀-r----d--̀-p----g--̶n-b--- ro-----------------------------------------------------i rong-ræm-à-yôot-bai-gâw-jà-ring-dhæ̀-pæng-ger̶n-bhai r-n--r-m-à-y-̂o--b-i-g-̂w-j-̀-r-n--d-æ̀-p-n--g-r̶n-b-a- ----------̀---̂---------̂----̀---------̀---------̶------
Jis važiuos arba autobusu, arba traukiniu. เข---------------------------ฟ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ 0
k-̌o-n-̂n--r-́t-m---r-̌u-m-̂i-g-̂w-n-̂n--r-́t-f-- ka----------------------------------------------i kǎo-nâng-rót-may-rěu-mâi-gâw-nâng-rót-fai k-̌o-n-̂n--r-́t-m-y-r-̌u-m-̂i-g-̂w-n-̂n--r-́t-f-i --̌----̂-----́--------̌----̂----̂----̂-----́-----
Jis atvyks arba šiandien vakare, arba rytoj ryte. เข--------------------------------------า เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 0
k-̌o-m--w---n-́e-d-----k-̂m-r-̌u-m-̂i-g-̂w-p--̂o---n-́e-d--̀-c--́o ka---------------------------------------------------------------o kǎo-ma-wan-née-dhawn-kâm-rěu-mâi-gâw-prôong-née-dhæ̀-cháo k-̌o-m--w-n-n-́e-d-a-n-k-̂m-r-̌u-m-̂i-g-̂w-p-ôo-g-n-́e-d-æ̀-c-áo --̌-----------́----------̂----̌----̂----̂-----̂------́-----̀----́-
Jis gyvens arba pas mus, arba viešbutyje. เข----------------------------------ม เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 0
k-̌o-p-́k-à-y-̂o-g-̀p-r---r-̌u-m-̂i-g-̂w-p-́k-t-̂e-r----r-- ka---------------------------------------------------------m kǎo-pák-à-yôo-gàp-rao-rěu-mâi-gâw-pák-têe-rong-ræm k-̌o-p-́k-à-y-̂o-g-̀p-r-o-r-̌u-m-̂i-g-̂w-p-́k-t-̂e-r-n--r-m --̌----́---̀---̂----̀--------̌----̂----̂----́----̂----------
Ji kalba tiek ispaniškai, tiek angliškai. เธ---------------- แ-----------ษ เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 0
t--̶-p-̂o--t-́n--p--s-̀t-b-----l-́-p--s-̌-a---g--̀t tu------------------------------------------------t tur̶-pôot-táng-pa-sàt-bhayn-lǽ-pa-sǎ-ang-grìt t-r̶-p-̂o--t-́n--p--s-̀t-b-a-n-l-́-p--s-̌-a-g-g-ìt ---̶---̂-----́--------̀----------́------̌--------̀-
Ji gyveno tiek Madride, tiek Londone. เธ-------------------- แ---------น เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน 0
t--̶-k-́-y--̶-y-̂o-t-́n--n---m-̂t-r-́t-l-́-n---l----d--- tu-----------------------------------------------------n tur̶-ká-yur̶-yôo-táng-nai-mæ̂t-rít-lǽ-nai-lawn-dawn t-r̶-k-́-y-r̶-y-̂o-t-́n--n-i-m-̂t-r-́t-l-́-n-i-l-w--d-w- ---̶---́----̶---̂----́---------̂----́----́--------------
Ji pažįsta tiek Ispaniją, tiek Angliją. เธ--------------------- แ-------------ษ เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ 0
t--̶-r-́o-j-̀k-t-́n--b---̀-t-́-s-̂y--b-----l-́-b---̀-t-̂y--a---g--̀t tu-----------------------------------------------------------------t tur̶-róo-jàk-táng-bhrà-tá-sâyt-bhayn-lǽ-bhrà-tâyt-ang-grìt t-r̶-r-́o-j-̀k-t-́n--b-r-̀-t-́-s-̂y--b-a-n-l-́-b-r-̀-t-̂y--a-g-g-ìt ---̶---́----̀----́-------̀---́---̂-----------́-----̀---̂----------̀-
Jis ne tik kvailas, bet ir tinginys. เข------------------ แ-------------------ย เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 0
k-̌o-m-̂i-d-̂i-n--̂h-t-̂o-n-́n-d--̀-y----k-̂e-g-̀a--èe--d-̂a- ka-----------------------------------------------------------y kǎo-mâi-dâi-ngôh-tâo-nán-dhæ̀-yang-kêe-gìat-èek-dûay k-̌o-m-̂i-d-̂i-n-ôh-t-̂o-n-́n-d-æ̀-y-n--k-̂e-g-̀a--èe--d-̂a- --̌----̂----̂-----̂----̂----́-----̀--------̂----̀----̀-----̂--
Ji ne tik graži, bet ir protinga. เธ------------------------- แ---------------ย เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย 0
t--̶-m-̂i-d-̂i-s-̌a--p-----à-y-̂n--d----d--̀-y----c--̀-l-̂t-èe--d-̂a- tu--------------------------------------------------------------------y tur̶-mâi-dâi-sǔay-piang-à-yâng-deeo-dhæ̀-yang-chà-lât-èek-dûay t-r̶-m-̂i-d-̂i-s-̌a--p-a-g-à-y-̂n--d-e--d-æ̀-y-n--c-à-l-̂t-èe--d-̂a- ---̶---̂----̂----̌----------̀---̂-----------̀---------̀---̂---̀-----̂--
Ji kalba ne tik vokiškai, bet ir prancūziškai. เธ-------------------------------- แ--------------------------ย เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 0
t--̶-m-̂i-d-̂i-p-̂o--k-̂-p--s-̌-y--̶n-m---t-̂o-n-́n-d--̀-y----p-̂o--p--s-̌-f-̀-r-̂n--s-̀y--èe--d-̂a- tu--------------------------------------------------------------------------------------------------y tur̶-mâi-dâi-pôot-kæ̂-pa-sǎ-yur̶n-man-tâo-nán-dhæ̀-yang-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt-èek-dûay t-r̶-m-̂i-d-̂i-p-̂o--k-̂-p--s-̌-y-r̶n-m-n-t-̂o-n-́n-d-æ̀-y-n--p-̂o--p--s-̌-f-̀-r-̂n--s-̀y--èe--d-̂a- ---̶---̂----̂----̂-----̂------̌----̶--------̂----́-----̀--------̂--------̌---̀---̂-----̀----̀-----̂--
(Aš) nemoku groti nei pianinu, nei gitara. ผม / ด---- เ------------------- แ-------์ ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ 0
p-̌m-d-̀-c--̌n-l-̂n-m-̂i-d-̂i-t-́n--b----n---l-́-g---d-- po-----------------------------------------------------a pǒm-dì-chǎn-lên-mâi-dâi-táng-bhia-noh-lǽ-gee-dha p-̌m-d-̀-c-ǎn-l-̂n-m-̂i-d-̂i-t-́n--b-i--n-h-l-́-g-e-d-a --̌----̀----̌----̂----̂----̂----́--------------́--------
(Aš) nemoku šokti nei valso, nei sambos. ผม / ด---- เ------------------ แ-------า ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า 0
p-̌m-d-̀-c--̌n-d--̂n-m-̂i-d-̂i-t-́n--w----l-́-s---b-̂ po--------------------------------------------------̂ pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-dâi-táng-wawn-lǽ-sæm-bâ p-̌m-d-̀-c-ǎn-d-ên-m-̂i-d-̂i-t-́n--w-w--l-́-s-m-b-̂ --̌----̀----̌-----̂----̂----̂----́----------́-------̂
(Aš) nemėgstu nei operos, nei baleto. ผม / ด---- ไ---------------- แ---------์ ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ 0
p-̌m-d-̀-c--̌n-m-̂i-c--̂w--t-́n--o--b---̀o-l-́-b---l-̂ po---------------------------------------------------̂ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-táng-oh-bhrào-lǽ-ban-lê p-̌m-d-̀-c-ǎn-m-̂i-c-âw--t-́n--o--b-r-̀o-l-́-b-n-l-̂ --̌----̀----̌----̂-----̂-----́----------̀----́-------̂
Kuo greičiau (tu) dirbsi, tuo anksčiau baigsi. ยิ-- ค-- ท---------------- ก---------------------------น ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น 0
y-̂n--k----t---n----r-̲y̲o-t-̂o-r-̀i-g-̂w-j-̀-y-̂n--s-̀-r-̀t-r-̲y̲o-k-̂u--t-̂o-n-́n yi--------------------------------------------------------------------------------n yîng-koon-tam-ngan-ra̲y̲o-tâo-rài-gâw-jà-yîng-sà-rèt-ra̲y̲o-kêun-tâo-nán y-̂n--k-o--t-m-n-a--r-̲y̲o-t-̂o-r-̀i-g-̂w-j-̀-y-̂n--s-̀-r-̀t-r-̲y̲o-k-̂u--t-̂o-n-́n --̂-------------------̲-̲----̂----̀----̂----̀---̂-----̀---̀----̲-̲----̂-----̂----́-
Kuo anksčiau (tu) ateisi, tuo anksčiau galėsi išeiti. ยิ-- ค-- ม------------- ค-- ก------------ เ------น ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น 0
y-̂n--k----m--r-̲y̲o-t-̂o-r-̀i-k----g-̂w-j-̀-b----d-̂i-r-̲y̲o-t-̂o-n-́n yi--------------------------------------------------------------------n yîng-koon-ma-ra̲y̲o-tâo-rài-koon-gâw-jà-bhai-dâi-ra̲y̲o-tâo-nán y-̂n--k-o--m--r-̲y̲o-t-̂o-r-̀i-k-o--g-̂w-j-̀-b-a--d-̂i-r-̲y̲o-t-̂o-n-́n --̂-------------̲-̲----̂----̀---------̂----̀--------̂----̲-̲----̂----́-
Kuo senesni tampame, tuo labiau mėgstame patogumą. คน------------------ ก--------------------------น คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น 0
k---r---y-̂n--g-̀-t-̂o-r-̀i-g-̂w-y-̂n--g-̀a--k--́n-k-̂u--t-̂o-n-́n ko---------------------------------------------------------------n kon-rao-yîng-gæ̀-tâo-rài-gâw-yîng-gìat-krán-kêun-tâo-nán k-n-r-o-y-̂n--g-̀-t-̂o-r-̀i-g-̂w-y-̂n--g-̀a--k-án-k-̂u--t-̂o-n-́n ----------̂-----̀---̂----̀----̂----̂-----̀------́----̂-----̂----́-

Kalbų mokymasis internetu

Vis daugiau žmonių mokosi užsienio kalbų. Ir vis daugiau jų pasitelkia tam internetą! Mokymasis internetu skiriasi nuo klasikinio kalbų kurso. Ir turi daug privalumų! Vartotojai patys gali nuspręsti, kada nori mokytis. Jie taip pat gali pasirinkti, ką mokytis. Ir tik jie nusprendžia, kiek medžiagos nori išmokti per dieną. Mokantis internetu, vartotojai turėtų daryti tai intuityviai. Tai reiškia, kad jie turėtų mokytis natūraliai. Visai kaip mokosi vaikai arba kaip mokomasi per atostogas. Vartotojai mokosi pasitelkdami imituotas situacijas. Jie patiria skirtingus dalykus skirtingose vietose. Jie patys turi tapti aktyvūs šiame procese. Kai kurios programos reikalauja, kad turėtumėte ausines ir mikrofoną. Pasitelkę įrangą, galite kalbėti su gimtakalbiais. Taip pat galima išsityrinėti savo tarimą. Tokiu būdu nesiliausite tobulėję. Galite kalbėtis su kitais vartotojais. Internetas taip pat leidžia mokytis kelyje. Galite kalbos mokslus pasiimti kartu, kur tik keliausite. Internetiniai kursai nėra prastesni už įprastus. Jei kursai yra puikiai suplanuoti, jie gali būti labai efektyvūs. Tačiau svarbu, kad internetiniai kursai nebūtų pernelyg animuoti. Pernelyg daug animacijos gali blaškyti. Smegenims tenka apdoroti visus gaunamus stimulus. Todėl atmintis gali labai greitai būti apkrauta. Dėl šios priežasties kartais geriau pasimokyti tyliai ir su knyga. Tie kurie naudojasi tiek senais, tiek naujais metodais, tikrai juda į priekį...