Pasikalbėjimų knygelė

lt Susipažinti   »   th การทำความรู้จัก

3 [trys]

Susipažinti

Susipažinti

3 [สาม]

sǎm

การทำความรู้จัก

[gan-tam-kwam-róo-jàk]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Sveiki! สว-ส-ี---บ♂- - สว-ส--ค่-♀! ส________ / ส_______ ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sà-w--t-d-----ra-p-sa--wá--------̂ s____________________________ s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Laba diena! ส--สด-คร-บ♂!-- ---------♀! ส________ / ส_______ ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
s----a-t-d--ek-ráp-sa----́---ee-kâ s____________________________ s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Kaip sekasi? ส---ด-ไห- ค-ับ♂ - -บายด-ไ-ม --♀? ส_______ ค___ / ส_______ ค___ ส-า-ด-ไ-ม ค-ั-♂ / ส-า-ด-ไ-ม ค-♀- -------------------------------- สบายดีไหม ครับ♂ / สบายดีไหม คะ♀? 0
s---bai-d-e--a-i---a-p--a------dee----i-ká s____________________________________ s-̀-b-i-d-e-m-̌---r-́---a---a---e---a-i-k-́ ------------------------------------------- sà-bai-dee-mǎi-kráp-sà-bai-dee-mǎi-ká
Ar jūs (atvykote / esate) iš Europos? คุณมาจากย-โร-ใช่ไ------บ♂-- ค--? คุ_______________ ค___ / ค___ ค-ณ-า-า-ย-โ-ป-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- -------------------------------- คุณมาจากยุโรปใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n--a--à--y-́--r--p--h-̂---------á--k-́ k___________________________________ k-o---a-j-̀---o-o-r-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-ma-jàk-yóo-rôp-châi-mǎi-kráp-ká
Ar jūs (atvykote / esate) iš Amerikos? คุณม------มริ--ใช-ไหม--ร--♂ / ค-♀? คุ_________________ ค___ / ค___ ค-ณ-า-า-อ-ม-ิ-า-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------------- คุณมาจากอเมริกาใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o--------g-w-m-y--i---a-c-a-i-ma-i---a-----́ k________________________________________ k-o---a-j---a---a---i---a-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-ma-ja-gaw-may-rí-ga-châi-mǎi-kráp-ká
Ar jūs (atvykote / esate) iš Azijos? ค--ม-จ----เ-ี---่----คร--♂ - -ะ♀? คุ________________ ค___ / ค___ ค-ณ-า-า-เ-เ-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณมาจากเอเชียใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n-m---àk-ay-ch-------i-m-̌----á----́ k___________________________________ k-o---a-j-̀---y-c-i---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-ma-jàk-ay-chia-châi-mǎi-kráp-ká
Kuriame viešbutyje (jūs) gyvenate? คุ-พ--อย---ร---ม---ร -ร----- ค-♀? คุ_______________ ค___ / ค___ ค-ณ-ั-อ-ู-โ-ง-ร-อ-ไ- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณพักอยู่โรงแรมอะไร ครับ♂ / คะ♀? 0
k----p-́--à-yo---ro---r---à-----k-áp-k-́ k____________________________________ k-o---a-k-a---o-o-r-n---æ---̀-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-pák-à-yôo-rong-ræm-à-rai-kráp-ká
Ar jau ilgai (esate) čia? คุณอย----่-----น---า--ร---้ว คร-บ♂-/-คะ-? คุ_________________ ค___ / ค___ ค-ณ-ย-่-ี-น-่-า-เ-่-ไ-ร-แ-้- ค-ั-♂ / ค-♀- ----------------------------------------- คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n-à--ô--tê---e-e-n-n---̂---à---æ-o-kr-́--ká k_________________________________________ k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂---a---a-o-r-̀---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-à-yôo-têe-nêe-nan-tâo-rài-lǽo-kráp-ká
Ar ilgai (jūs) čia būsite (liksite)? คุ-จ-อ-ู่-า-เ-่-ไ-----ร--♂ /---♀? คุ______________ ค___ / ค___ ค-ณ-ะ-ย-่-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ ครับ♂ / คะ♀? 0
koon--à--̀---̂o--a--t--o-ra-i-------ká k________________________________ k-o---a---̀-y-̂---a---a-o-r-̀---r-́---a- ---------------------------------------- koon-jà-à-yôo-nan-tâo-rài-kráp-ká
Ar jums čia patinka? คุ-ชอ-ท--นี--ห- -รั-- / ค-♀? คุ_________ ค___ / ค___ ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n-ch-̂----e-e-n------̌---rá--ká k_____________________________ k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Ar (jūs) čia atostogaujate? ค--ม--ัก-้อน-ี่--่ใช---- --ั-♂-----♀? คุ_______________ ค___ / ค___ ค-ณ-า-ั-ร-อ-ท-่-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- ------------------------------------- คุณมาพักร้อนที่นี่ใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o-----p-́---á------e-ne-e-c-a---m-̌i-k-----k-́ k________________________________________ k-o---a-p-́---a-w---e-e-n-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-ma-pák-ráwn-têe-nêe-châi-mǎi-kráp-ká
Aplankykite mane kada nors! ม-เย---- ----า-นะคร-บ♂ / --เ--่-ม ดิฉั-----นะ-ะ-! ม_____ ผ__________ / ม_____ ดิ___________ ม-เ-ี-ย- ผ-บ-า-น-ค-ั-♂ / ม-เ-ี-ย- ด-ฉ-น-้-ง-ะ-ะ-! ------------------------------------------------- มาเยี่ยม ผมบ้างนะครับ♂ / มาเยี่ยม ดิฉันบ้างนะคะ♀! 0
m---------ǒ---â-g-n-́-kra----a--i--m--i--ch-̌--b-----ná-k-́ m__________________________________________________ m---i-a---o-m-b-̂-g-n-́-k-a-p-m---i-a---i---h-̌---a-n---a---a- -------------------------------------------------------------- ma-yîam-pǒm-bâng-ná-kráp-ma-yîam-dì-chǎn-bâng-ná-ká
Čia mano adresas. นี่คือท-่-ยู่-อ-ผ-คร-บ- --น-่--อที---ู่---ดิฉันค-ะ♀ นี่______________ / นี่______________ น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ผ-ค-ั-♂ / น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ด-ฉ-น-่-♀ --------------------------------------------------- นี่คือที่อยู่ของผมครับ♂ / นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ♀ 0
ne---keu-te-e-a---o-o---n---ǒm--r--p-nê---e----̂e--̀-yôok-o-g---̀-ch-̌n-k-̂ n________________________________________________________________ n-̂---e---e-e-a---o-o---n---o-m-k-a-p-n-̂---e---e-e-a---o-o---n---i---h-̌---a- ------------------------------------------------------------------------------ nêe-keu-têe-à-yôok-ong-pǒm-kráp-nêe-keu-têe-à-yôok-ong-dì-chǎn-kâ
Ar (mes) rytoj pasimatysime? / Pasimatysim rytoj? เราพ-ก-นพรุ-งน-้ด-ไ--ครับ- - --♀? เ__________________ / ค___ เ-า-บ-ั-พ-ุ-ง-ี-ด-ไ-ม-ร-บ- / ค-♀- --------------------------------- เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมครับ♂ / คะ♀? 0
r---p-́p--an--r-̂-n----́---e--m-̌----á--k-́ r_____________________________________ r-o-p-́---a---r-̂-n---e-e-d-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- rao-póp-gan-prôong-née-dee-mǎi-kráp-ká
Labai gaila, (aš) jau esu kai ką numatęs / numačiusi. ขอโท---ครั- --/ด---- ไม่ว--ง -รับ/ค่ะ ข_________ ผ_____ ไ____ ค_____ ข-โ-ษ-ะ-ร-บ ผ-/-ิ-ั- ไ-่-่-ง ค-ั-/-่- ------------------------------------- ขอโทษนะครับ ผม/ดิฉัน ไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 0
ka---t-̂t-----kra----o----ì-c-a-n-ma-i-w-̂---k-a-p--â k___________________________________________ k-̌---o-t-n-́-k-a-p-p-̌---i---h-̌---a-i-w-̂-g-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------------------- kǎw-tôt-ná-kráp-pǒm-dì-chǎn-mâi-wâng-kráp-kâ
Iki! ลา-่อ-ครั-♂--- -า-่อนค-ะ♀! ล_________ / ล________ ล-ก-อ-ค-ั-♂- / ล-ก-อ-ค-ะ-! -------------------------- ลาก่อนครับ♂! / ลาก่อนค่ะ♀! 0
l--ga-wn-k---p-l--g-----kâ l______________________ l---a-w---r-́---a-g-̀-n-k-̂ --------------------------- la-gàwn-kráp-la-gàwn-kâ
Iki pasimatymo! แล-ว--กั-ใ-----ครั-♂- - -----บกั--หม่น-ค่ะ♀! แ________________ / แ_______________ แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-ร-บ-! / แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-่-♀- -------------------------------------------- แล้วพบกันใหม่นะครับ♂! / แล้วพบกันใหม่นะค่ะ♀! 0
l-----óp-gan---̀i---́-kra-p-lǽ--p-́p------à----́-kâ l____________________________________________ l-́---o-p-g-n-m-̀---a---r-́---æ-o-p-́---a---a-i-n-́-k-̂ ------------------------------------------------------- lǽo-póp-gan-mài-ná-kráp-lǽo-póp-gan-mài-ná-kâ
(Iki greito!) / Kol kas! แล้ว-บ--น นะ-รับ--/ นะ-ะ♀! แ______ น_____ / น_____ แ-้-พ-ก-น น-ค-ั-♂ / น-ค-♀- -------------------------- แล้วพบกัน นะครับ♂ / นะคะ♀! 0
læ-o--ó--gan--á--r-́p-------́ l________________________ l-́---o-p-g-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ------------------------------- lǽo-póp-gan-ná-kráp-ná-ká

Alfabetai

Kalba mums leidžia bendrauti. Taip kitiems perduodame savo mintis ar jausmus. Rašymo sistema irgi atlieka savo funkciją. Daugelis kalbų turi savo rašymo sistemą. Ta sistema susideda iš ženklų. Ženklų, kurie gali būti labai skirtingi. Tačiau dauguma rašymo sistemų susideda iš raidžių. Tos raidės sudaro alfabetus. Alfabetas – tai organizuota grafinių simbolių sistema. Šie simboliai, vadovaujantis tam tikromis taisyklėmis, yra sujungiami į žodžius. Kiekvienas simbolis turi nustatytą tarimą. Terminas „alfabetas“ kilęs iš graikų kalbos. Graikų kalboje pirmosios dvi raidės vadinamosi „alpha“ ir „beta“. Žmonijos istorijoje buvo užfiksuota daug įvairių alfabetų. Simboliais naudojamasi jau daugiau nei 3000 metų. Anksčiau tie simboliai buvo laikomi magiškais. Tik keli žmonės žinojo, ką jie reiškia. Vėliau jie prarado savo magiškąją reikšmę. Šiandien raidės neturi jokios reikšmės. Prasmė atsiranda tik rašant jas įvairiomis kombinacijomis. Tačiau, pavyzdžiui, kinų simboliai funkcionuoja kiek kitaip. Jie primena paveikslėlius ir neretai atspindi tai, ką reiškia. Rašydami mes užkoduojame savo mintis. Tais simboliais užfiksuojame savo žinias. Mūsų smegenys išmoko iškoduoti alfabetą. Simboliai tampa žodžiais, žodžiai – idėjomis. Taip tekstai gali išlikti tūkstančius metų. Ir net šiais laikais būti suprasti...