Pasikalbėjimų knygelė

lt Viešbutyje — atvykimas   »   th ในโรงแรม-การมาถึง

27 [dvidešimt septyni]

Viešbutyje — atvykimas

Viešbutyje — atvykimas

27 [ยี่สิบเจ็ด]

yêe-sìp-jèt

ในโรงแรม-การมาถึง

[nai-rong-ræm-gan-ma-těung]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Ar turite laisvą kambarį? คุ-ม-ห-องว่าง-ห-------/--ะ? คุ___________ ค__ / ค__ ค-ณ-ี-้-ง-่-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณมีห้องว่างไหม ครับ / คะ? 0
koon-mee---̂--g-----g-mǎi--r--p-k-́ k______________________________ k-o---e---a-w-g-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-mee-hâwng-wâng-mǎi-kráp-ká
(Aš) užsisakiau kambarį. ผม /-ดิฉัน--อ---อ-แล-ว-ครั--- -ะ ผ_ / ดิ__ จ________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น จ-ง-้-ง-ล-ว ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน จองห้องแล้ว ครับ / คะ 0
pǒm------h-̌n---w-g-ha-w----ǽ-----́---á p__________________________________ p-̌---i---h-̌---a-n---a-w-g-l-́---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-jawng-hâwng-lǽo-kráp-ká
Mano pavardė — Miuler (is). ผ--/ -ิ--น---่อม-ล---ร์-ค-ับ / -ะ ผ_ / ดิ__ ชื่_______ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ช-่-ม-ล-ล-ร- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ชื่อมิลเลอร์ ครับ / คะ 0
p------̀--h-̌n-c-ê--m-n--u-----a----á p_______________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂---i---u-̶-k-a-p-k-́ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-chêu-min-lur̶-kráp-ká
Man reikia vienviečio kambario. ผ- /-ด--ั- ต้-----ห้อ-เ----ว-ครั--/-คะ ผ_ / ดิ__ ต้____________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ด-่-ว ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องเดี่ยว ครับ / คะ 0
po---d----ha-n-d-a-wn--g---h-̂-ng--e--o---a-----́ p________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-d-̀-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-dèeo-kráp-ká
Man reikia dviviečio kambario. ผม /--ิฉั---้องการ-้องค-่ ---บ-- คะ ผ_ / ดิ__ ต้_________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-ง-ู- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการห้องคู่ ครับ / คะ 0
po---d---ch-----h----g-g---hâwng----o----́---á p_______________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w-g-k-̂---r-́---a- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-hâwng-kôo-kráp-ká
Kiek kainuoja kambarys už naktį? ห้อ-ร----ื-ละเ-่าไหร---รั--/ -ะ? ห้________________ ค__ / ค__ ห-อ-ร-ค-ค-น-ะ-ท-า-ห-่ ค-ั- / ค-? -------------------------------- ห้องราคาคืนละเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
h------r--k--k----l---ta-o---̀i--r-́--k-́ h__________________________________ h-̂-n---a-k---e-n-l-́-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- hâwng-ra-ka-keun-lá-tâo-rài-kráp-ká
(Aš) norėčiau kambario su vonia. ผ--/-ด-ฉั- --ากได-ห---ท----ห----้ำ-ครับ-- คะ ผ_ / ดิ__ อ______________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ห-อ-น-ำ ค-ั- / ค- -------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีห้องน้ำ ครับ / คะ 0
po-m-di--ch-̌--à-ya-k--â----̂--g-t-̂---e--hâwn--ná---ra---ká p____________________________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-h-̂-n---a-m-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-hâwng-nám-kráp-ká
(Aš) norėčiau kambario su dušu. ผม / ดิฉ-- อ--ก---ห้อง---ม--ักบั---รับ --คะ ผ_ / ดิ__ อ______________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-้-ง-ี-ม-ฝ-ก-ั- ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้ห้องที่มีฝักบัว ครับ / คะ 0
p-----i----ǎ--a--yâ--d--i-h-̂-----e---mee-f--k---a-k-a-p-ká p__________________________________________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-h-̂-n---e-e-m-e-f-̀---u---r-́---a- -------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-hâwng-têe-mee-fàk-bua-kráp-ká
Ar galiu pamatyti kambarį? ผม-/ --ฉัน -อด-ห-----้-หม ครั- / คะ? ผ_ / ดิ__ ข__________ ค__ / ค__ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-ห-อ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอดูห้องได้ไหม ครับ / คะ? 0
p-̌---ì--h--n--ǎw-d-o--a-w--------ma-i-kra-p-ká p________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-w-d-o-h-̂-n---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-doo-hâwng-dâi-mǎi-kráp-ká
Ar čia yra garažas? ท---ี้-ีโ---ถไ-- ค----- ค-? ที่__________ ค__ / ค__ ท-่-ี-ม-โ-ง-ถ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- ที่นี้มีโรงรถไหม ครับ / คะ? 0
t-̂e----e-m-e---ng----t--ǎ---r-́---á t_______________________________ t-̂---e-e-m-e-r-n---o-t-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- têe-née-mee-rong-rót-mǎi-kráp-ká
Ar čia yra seifas? ที่-ี-มี-ตู--ิ-ภั--ไ-----ั--/ คะ? ที่__ ตู้____ ไ__ ค__ / ค__ ท-่-ี-ม- ต-้-ิ-ภ-ย ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี้มี ตู้นิรภัย ไหม ครับ / คะ? 0
t-̂--n----mee-d-o---ni--p-i----i--rá--ká t___________________________________ t-̂---e-e-m-e-d-o-o-n-n-p-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-dhôo-nin-pai-mǎi-kráp-ká
Ar čia yra faksas? ท-่--้ม--เ---่อ---ก----หมค-ั- --ค-? ที่__ เ________ ไ_____ / ค__ ท-่-ี-ม- เ-ร-่-ง-ฟ-ซ- ไ-ม-ร-บ / ค-? ----------------------------------- ที่นี้มี เครื่องแฟกซ์ ไหมครับ / คะ? 0
te----é---e--k---ua-g-fæ-k---̌i-k--́p--á t__________________________________ t-̂---e-e-m-e-k-e-u-n---æ-k-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ têe-née-mee-krêuang-fæ̂k-mǎi-kráp-ká
Gerai, aš imu kambarį. ด- -ม-/--ิ--น-เอ--้อง--้ คร-บ --ค-ะ ดี ผ_ / ดิ__ เ______ ค__ / ค่_ ด- ผ- / ด-ฉ-น เ-า-้-ง-ี- ค-ั- / ค-ะ ----------------------------------- ดี ผม / ดิฉัน เอาห้องนี้ ครับ / ค่ะ 0
de---o---d-̀-c--̌--ao-hâ----n-́----a-----̂ d___________________________________ d-e-p-̌---i---h-̌---o-h-̂-n---e-e-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------- dee-pǒm-dì-chǎn-ao-hâwng-née-kráp-kâ
Čia raktai. น-่-ุ-แจ--อง-ค--- ---่ะ นี่_______ ค__ / ค่_ น-่-ุ-แ-ห-อ- ค-ั- / ค-ะ ----------------------- นี่กุญแจห้อง ครับ / ค่ะ 0
ne------n--æ-h-̂wng--ráp--â n________________________ n-̂---o-n-j---a-w-g-k-a-p-k-̂ ----------------------------- nêe-goon-jæ-hâwng-kráp-kâ
Čia mano bagažas. น---ร-เป--เ-ิ--------ผ--/ ข-ง-ิ----ค-ั--/-คะ นี่____________ ข____ / ข_____ ค__ / ค_ น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ค-ั- / ค- -------------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทาง ของผม / ของดิฉัน ครับ / คะ 0
n--e--ra---ha---d-r̶---an--k-̌wng----m--ǎ-n------ch------áp-k-́ n_____________________________________________________ n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn-kráp-ká
Kelintą valandą pusryčiai? บริ-า-อ-ห-ร---ากี่โมง----บ-/---? บ________________ ค__ / ค__ บ-ิ-า-อ-ห-ร-ช-า-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเช้ากี่โมง ครับ / คะ? 0
b-̀--r-́--an-a-ha-n-c---o-----------kr--p-ká b_____________________________________ b-̀---i---a-----a-n-c-a-o-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-cháo-gèe-mong-kráp-ká
Kelintą valandą pietūs? บริก-ร-าห--ก-----น----ม- ค-ั-----ะ? บ___________________ ค__ / ค__ บ-ิ-า-อ-ห-ร-ล-ง-ั-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- บริการอาหารกลางวันกี่โมง ครับ / คะ? 0
b--w-rí-ga--a---̌----------n--èe-m--g---áp-k-́ b__________________________________________ b-̀---i---a-----a-n-g-a-g-w-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-glang-wan-gèe-mong-kráp-ká
Kelintą valandą vakarienė? บร--ารอา--ร---นก---ม- -รับ - ค-? บ________________ ค__ / ค__ บ-ิ-า-อ-ห-ร-ย-น-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- บริการอาหารเย็นกี่โมง ครับ / คะ? 0
bàw-r----an-a--ǎ--yen---̀---o-g-k-a---k-́ b____________________________________ b-̀---i---a-----a-n-y-n-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- bàw-rí-gan-a-hǎn-yen-gèe-mong-kráp-ká

Norint sėkmingai išmokti, svarbu pailsėti

Norintieji sėkmingai ko nors išmokti, turėtų dažnai ilsėtis! Tokių išvadų buvo prieita po naujausių mokslinių tyrimų. Tyrinėtojai išstudijavo mokymosi fazes. Tyrimų metu buvo imituojamos įvairios mokymosi situacijos. Geriausiai informaciją įsisavinima mažomis dalimis. Vadinasi, neturėtume mokytis visko ir iš karto. Visada derėtų daryti pertraukas. Mokymosi sėkmė taip pat priklauso nuo biocheminių procesų. Tie procesai vyksta smegenyse. Nuo smegenų priklauso mums optimaliausias mokymosi ritmas. Kai išmokstame ką nors naujo, mūsų smegenys išskiria tam tikras medžiagas. Tos medžiagos daro įtaką mūsų smegenų ląstelėms. Šiame procese svarbų vaidmenį atlieka du specifiniai enzimai. Jie išskiriami kaskart, kai išmokstama nauja medžiaga. Tačiau jie nėra išskiriami vienu metu. Jų poveikis pasireiškia šiek tiek pavėluotai. Tačiau geriausiai išmokstame, kai procese dalyvauja iškart abu enzimai. Mūsų šansai išmokti žymiai padidėja, jei dažnai darome pertraukas. Tad prasminga būtų keisti individualių mokymosi fazių trukmę. Taip pat varijuoti turėtų ir pertraukų trukmė. Idealiausia būtų iš pradžių padaryti dvi dešimties minučių pertraukas. Vėliau padaryti vieną penkių minučių petrauką. O paskutinę pertrauką vertėtų pailginti iki 30 minučių. Pertraukų metu mūsų smegenys geriau įsimena naują medžiagą. Taip pat per pertraukas derėtų palikti savo darbo vietą. Patartina būtų šiek tiek pajudėti. Tad mokydamiesi darykite pertraukas pasivaikščiojimams! Ir nejauskite dėl to kaltės, nes mokotės net ilsėdamiesi!