Pasikalbėjimų knygelė

lt Gėrimai   »   th เครื่องดื่ม

12 [dvylika]

Gėrimai

Gėrimai

12 [สิบสอง]

sìp-sǎwng

เครื่องดื่ม

[krêuang-dèum]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
(Aš) geriu arbatą. ผม♂ --ดิ--น--ดื--ชา คร---/ --ะ ผ-- / ด----- ด----- ค--- / ค-- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ช- ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มชา ครับ / ค่ะ 0
po-m-d-̀---ǎ--d-̀um-----k-áp---̂ p--------------------------------- p-̌---i---h-̌---e-u---h---r-́---a- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-cha-kráp-kâ
(Aš) geriu kavą. ผม♂ / --ฉั---ด-----แ--คร-------ะ ผ-- / ด----- ด------- ค--- / ค-- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-ก-แ- ค-ั- / ค-ะ -------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มกาแฟ ครับ / ค่ะ 0
pǒm--i--c------èum-g--f---r--p--â p----------------------------------- p-̌---i---h-̌---e-u---a-f---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dèum-ga-fæ-kráp-kâ
(Aš) geriu mineralinį vandenį. ผม--- ด-ฉั-- ด-่มน-ำ--่ คร-- /--่ะ ผ-- / ด----- ด--------- ค--- / ค-- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ด-่-น-ำ-ร- ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ดื่มน้ำแร่ ครับ / ค่ะ 0
pǒm-dì----̌n----u--na-m------r-́p-kâ p-------------------------------------- p-̌---i---h-̌---e-u---a-m-r-̂-k-a-p-k-̂ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dèum-nám-ræ̂-kráp-kâ
Ar (tu) geri arbatą su citrina? คุ-----ม-า--่----ว-ห- -ร-บ - ค-? ค-- ด---------------- ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-ช-ใ-่-ะ-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณ ดื่มชาใส่มะนาวไหม ครับ / คะ? 0
k-o---e--m-c----à-------ao----i-----p-ká k----------------------------------------- k-o---e-u---h---a-i-m-́-n-o-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-dèum-cha-sài-má-nao-mǎi-kráp-ká
Ar (tu) geri kavą su cukrumi? ค-ณ ด--ม-า--ใส--้ำต-ล-หม-ครั- - คะ? ค-- ด------------------- ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-ก-แ-ใ-่-้-ต-ล-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหม ครับ / คะ? 0
k-o---è---g--fæ-s-̀i-n--m-dh-n-ma-i---a---k-́ k--------------------------------------------- k-o---e-u---a-f---a-i-n-́---h-n-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-ga-fæ-sài-nám-dhan-mǎi-kráp-ká
Ar (tu) geri vandenį su ledu? คุ--ดื-มน้-ใ-่-้ำ--็-ไหม -รั- /-ค-? ค-- ด------------------- ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-น-ำ-ส-น-ำ-ข-ง-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณ ดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหม ครับ / คะ? 0
ko----è-m--a-----̀i-nám--æ-n--m--i--r----ká k--------------------------------------------- k-o---e-u---a-m-s-̀---a-m-k-̌-g-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-dèum-nám-sài-nám-kæ̌ng-mǎi-kráp-ká
Čia (yra) vakarėlis. มี-านเ-ี้---ี่-ี่ ม---------------- ม-ง-น-ล-้-ง-ี-น-่ ----------------- มีงานเลี้ยงที่นี่ 0
me----a---í--g--e-e-ne-e m------------------------ m-e-n-a---i-a-g-t-̂---e-e ------------------------- mee-ngan-líang-têe-nêe
Žmonės geria šampaną. คนก-ล-- -----ช---ญ ค------ ด--------- ค-ก-ล-ง ด-่-แ-ม-ป- ------------------ คนกำลัง ดื่มแชมเปญ 0
k---ga---------̀um-c-æ-----yn k---------------------------- k-n-g-m-l-n---e-u---h-m-b-a-n ----------------------------- kon-gam-lang-dèum-chæm-bhayn
Žmonės geria vyną ir alų. ค-กำล--ด---ไวน---ะ----ร์ ค----------------------- ค-ก-ล-ง-ื-ม-ว-์-ล-เ-ี-ร- ------------------------ คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ 0
kon-----l-n----̀um-wa--læ----a k----------------------------- k-n-g-m-l-n---e-u---a---æ---i- ------------------------------ kon-gam-lang-dèum-wai-lǽ-bia
Ar (tu) geri alkoholį? คุณ ดื-ม----่---ื--แ----ฮอ----- คร-- / -ะ? ค-- ด-------------------------- ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-เ-ร-่-ง-ื-ม-อ-ก-ฮ-ล-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม ครับ / คะ? 0
koon---̀-m--rê---g-d-----æn---w-h-w-m----kra---ká k-------------------------------------------------- k-o---e-u---r-̂-a-g-d-̀-m-æ---a---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-dèum-krêuang-dèum-æn-gaw-haw-mǎi-kráp-ká
Ar (tu) geri viskį? คุ---ื่--ิ-ก-้ไ-ม ค-ับ-/ คะ? ค-- ด------------ ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-ว-ส-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณ ดื่มวิสกี้ไหม ครับ / คะ? 0
k-on--e-u--w-́t-g-̂e-m----k--́p---́ k---------------------------------- k-o---e-u---i-t-g-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------- koon-dèum-wít-gêe-mǎi-kráp-ká
Ar (tu) geri kokakolą su romu? คุณ ด-่-โ-้-ใ-่---้า---ไ-ม--ร-- /--ะ? ค-- ด--------------------- ค--- / ค-- ค-ณ ด-่-โ-้-ใ-่-ห-้-ร-ม-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- คุณ ดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหม ครับ / คะ? 0
koon--e--m-k--k--à--l--o---m-ma-i--r-́--k-́ k------------------------------------------- k-o---e-u---o-k-s-̀---a-o-r-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- koon-dèum-kók-sài-lâo-ram-mǎi-kráp-ká
(Aš) nemėgstu šampano. ผม- - ดิ--น- ไม-ช-บแชมเ-ญ ผ-- / ด----- ไ----------- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-แ-ม-ป- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบแชมเปญ 0
p--m-d---ch-̌---a-i-c--̂wp-ch---b-a-n p------------------------------------ p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---h-m-b-a-n ------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-chæm-bhayn
(Aš) nemėgstu vyno. ผ-♂-/ ด---น- ไ-่ช-บ-ว-์ ผ-- / ด----- ไ--------- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-ไ-น- ----------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบไวน์ 0
po---d-̀-c--̌n--a----hâ----ai p----------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-wai
(Aš) nemėgstu alaus. ผม♂-- ด-ฉั-♀ --่ชอ-เ-ียร์ ผ-- / ด----- ไ----------- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-อ-เ-ี-ร- ------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ชอบเบียร์ 0
p-̌m--i----ǎn----i-ch-̂---bia p----------------------------- p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---i- ------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-bia
Kūdikis mėgsta pieną. เด็กท-รก-อ--ื่มนม เ---------------- เ-็-ท-ร-ช-บ-ื-ม-ม ----------------- เด็กทารกชอบดื่มนม 0
d--k--an------òp--e-u---om d-------------------------- d-̀---a---o-t-o-p-d-̀-m-n-m --------------------------- dèk-tan-gòt-òp-dèum-nom
Vaikas mėgsta kakavą ir obuolių sultis. เด--ช-บ-ื่มโ---้แ-ะน-----เปิ-ล เ----------------------------- เ-็-ช-บ-ื-ม-ก-ก-แ-ะ-้-แ-ป-ป-้- ------------------------------ เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล 0
d--k-c-a-wp---̀u--go---ôh-l-́-n-́--æ̀p-bh-̂--n d---------------------------------------------- d-̀---h-̂-p-d-̀-m-g-h-g-̂---æ---a-m-æ-p-b-e-r-n ----------------------------------------------- dèk-châwp-dèum-goh-gôh-lǽ-nám-æ̀p-bhêr̶n
Moteris mėgsta apelsinų ir greipfrutų sultis. ผู--ญิ-ชอบ--่มน--ส้---ะน-ำเ-รฟ--ุ-ต ผ---------------------------------- ผ-้-ญ-ง-อ-ด-่-น-ำ-้-แ-ะ-้-เ-ร-ฟ-ุ-ต ----------------------------------- ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต 0
po----------hâwp--e--m--a-----̂m--ǽ--ám-g-ày--fr-́ot p------------------------------------------------------- p-̂---i-n---h-̂-p-d-̀-m-n-́---o-m-l-́-n-́---r-̀-f-f-o-o- -------------------------------------------------------- pôo-yǐng-châwp-dèum-nám-sôm-lǽ-nám-gràyf-fróot

Gestų kalba

Kalba buvo sukurta norint bendrauti. Net kurtieji ar turintys klausos sutrikimų turi savo kalbą. Gestų kalba – tai kurčiųjų pagrindinė kalba. Ji susideda iš sujungtų gestų. Tai vizualioji arba, kitaip, „matoma“ kalba. Ar gestų kalba suprantama visame pasaulyje? Ne, nes kiekviena tauta turi savo gestų kalbą. Kiekviena šalis turi savo gestų kalbą. Jai įtaką daro šalies kultūra. Kalba atsiranda iš kultūros. Ne išimtis ir gestų kalba. Tačiau vis dėlto egzistuoja ir tarptautinė gestų kalba. Tik jos ženklai gana sudėtingi. Bet nacionalinės gestų kalbos yra panašios. Daugelis ženklų yra ikonos. Jos panašios į įvardyjamus objektus. Plačiausiai naudojama yra Amerikos gestų kalba. Gestų kalbos yra laikomos visavertėmis kalbomis. Jos turi nuosavą gramatiką. Tačiau ji kitokia nei šnekamųjų kalbų gramatika. Todėl gestų kalba negali būti verčiama pažodžiui. Nepaisant to, egzistuoja gestų kalbų vertėjai. Naudojant ženklų kalbą informacija yra perduodama tuo pačiu metu. Todėl vienas gestas gali reikšti visą sakinį. Gestų kalbos taip pat turi dialektus. Regioninės kalbos turi tik joms būdingus gestus. Be to, kiekviena jų turi nuosavą intonaciją. Tad ta pati taisyklė galioja ir gestams: mūsų akcentas atskleidžia iš kur esame kilę!