Pasikalbėjimų knygelė

lt Sportas   »   th กีฬา

49 [keturiasdešimt devyni]

Sportas

Sportas

49 [สี่สิบเก้า]

sèe-sìp-gâo

กีฬา

[gee-la]

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių tajų Žaisti Daugiau
Ar (tu) sportuoji? ค-ณ-อ-------ายไหม? ค-ณออกก-ล-งกายไหม? ค-ณ-อ-ก-ล-ง-า-ไ-ม- ------------------ คุณออกกำลังกายไหม? 0
k-on-a-w--ga---a-----i---̌i koon-a-wk-gam-lang-gai-ma-i k-o---̀-k-g-m-l-n---a---a-i --------------------------- koon-àwk-gam-lang-gai-mǎi
Taip, aš privalau judėti. ครั--- ค่ะ--ม-/---ฉั----อ-ออ-กำล-งก-ย คร-บ / ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องออกก-ล-งกาย ค-ั- / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-อ-ก-ำ-ั-ก-ย ------------------------------------- ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน ต้องออกกำลังกาย 0
k-a----â-p-̌--d-̀--hǎn-dha--------k-g---l----gai kra-p-ka--po-m-di--cha-n-dha-wng-a-wk-gam-lang-gai k-a-p-k-̂-p-̌---i---h-̌---h-̂-n---̀-k-g-m-l-n---a- -------------------------------------------------- kráp-kâ-pǒm-dì-chǎn-dhâwng-àwk-gam-lang-gai
(Aš) lankau sporto klubą. ผม /--ิ--น เป็นส--ช-ก--ง--อ--ตค--บ ผม / ด-ฉ-น เป-นสมาช-กของสปอร-ตคล-บ ผ- / ด-ฉ-น เ-็-ส-า-ิ-ข-ง-ป-ร-ต-ล-บ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน เป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ 0
p--m-----------b-e--s---m---h-----a-w-g-s-̀--a-wt----́p po-m-di--cha-n-bhen-sa--ma-chi-k-ka-wng-so-p-a-wt-kla-p p-̌---i---h-̌---h-n-s-̀-m---h-́---a-w-g-s-̀---̀-t-k-a-p ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-bhen-sà-ma-chík-kǎwng-sòp-àwt-kláp
(Mes) žaidžiame futbolą. เ-าเ-่----บ-ล เราเล-นฟ-ตบอล เ-า-ล-น-ุ-บ-ล ------------- เราเล่นฟุตบอล 0
r-o-l--n---́-t----n rao-le-n-fo-ot-bawn r-o-l-̂---o-o---a-n ------------------- rao-lên-fóot-bawn
Kartais (mes) plaukome. บ----ั้-เราก-ว---น-ำ บางคร--งเราก-ว-ายน-- บ-ง-ร-้-เ-า-็-่-ย-้- -------------------- บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ 0
b-n-----------o-ga---w--i-n-́m bang-kra-ng-rao-ga-w-wa-i-na-m b-n---r-́-g-r-o-g-̂---a-i-n-́- ------------------------------ bang-kráng-rao-gâw-wâi-nám
Arba važinėjamės dviračiais. ห-----่ก---่จ--รยาน หร-อไม-ก-ข--จ-กรยาน ห-ื-ไ-่-็-ี-จ-ก-ย-น ------------------- หรือไม่ก็ขี่จักรยาน 0
re----â-------k--e--àk--a----n re-u-ma-i-ga-w-ke-e-ja-k-ra--yan r-̌---a-i-g-̂---e-e-j-̀---a---a- -------------------------------- rěu-mâi-gâw-kèe-jàk-rá-yan
Mūsų mieste yra futbolo stadionas. มีสน---ข-งฟุ--อลใ-เมือ-ของเ-า ม-สนามแข-งฟ-ตบอลในเม-องของเรา ม-ส-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-เ-ื-ง-อ-เ-า ----------------------------- มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา 0
me-et---m-k-̀n-----o----w---a---eu-----a-------o me-et-nam-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-meuang-ka-wng-rao m-̂-t-n-m-k-̀-g-f-́-t-b-w---a---e-a-g-k-̌-n---a- ------------------------------------------------ mêet-nam-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-meuang-kǎwng-rao
Taip pat yra plaukimo baseinas su suomiška pirtimi. แ-้วก-มีสระ-----้ำก-บ----์-่า-้-ย แล-วก-ม-สระว-ายน--ก-บเซาว-น-าด-วย แ-้-ก-ม-ส-ะ-่-ย-้-ก-บ-ซ-ว-น-า-้-ย --------------------------------- แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับเซาว์น่าด้วย 0
l--o--a---mê----á-w----na---ga--------â-du-ay læ-o-ga-w-me-et-ra--wa-i-na-m-ga-p-sao-na--du-ay l-́---a-w-m-̂-t-r-́-w-̂---a-m-g-̀---a---a---u-a- ------------------------------------------------ lǽo-gâw-mêet-rá-wâi-nám-gàp-sao-nâ-dûay
Ir yra golfo aikštė. แ----สนาม--ล-ฟ และม-สนามกอล-ฟ แ-ะ-ี-น-ม-อ-์- -------------- และมีสนามกอล์ฟ 0
l-́-----t---m-g-̀-f læ--me-et-nam-ga-wf l-́-m-̂-t-n-m-g-̀-f ------------------- lǽ-mêet-nam-gàwf
Ką rodo per televizorių? ใ-ที-ี-ี----ดู-้-ง? ในท-ว-ม-อะไรด-บ-าง? ใ-ท-ว-ม-อ-ไ-ด-บ-า-? ------------------- ในทีวีมีอะไรดูบ้าง? 0
n---te---e----e-à---i-------̂-g nai-tee-wee-mee-a--rai-doo-ba-ng n-i-t-e-w-e-m-e-a---a---o---a-n- -------------------------------- nai-tee-wee-mee-à-rai-doo-bâng
Dabar rodo futbolo varžybas. กำล------รแ---ฟ--บ-ล-นตอ--ี้ ก-ล-งม-การแข-งฟ-ตบอลในตอนน-- ก-ล-ง-ี-า-แ-่-ฟ-ต-อ-ใ-ต-น-ี- ---------------------------- กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ 0
g---lang--e----n-k-̀-g-f---t---w--na---ha---née gam-lang-mee-gan-kæ-ng-fo-ot-bawn-nai-dhawn-ne-e g-m-l-n---e---a---æ-n---o-o---a-n-n-i-d-a-n-n-́- ------------------------------------------------ gam-lang-mee-gan-kæ̀ng-fóot-bawn-nai-dhawn-née
Vokietijos komanda žaidžia su Anglijos komanda. ทีม-ยอร-ันแข่ง-ับ-ีมอังก--อ-ู่ ท-มเยอรม-นแข-งก-บท-มอ-งกฤษอย-- ท-ม-ย-ร-ั-แ-่-ก-บ-ี-อ-ง-ฤ-อ-ู- ------------------------------ ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ 0
t-e-----̶n------æ--g-g-̀--te-m--ng-gr--t-a---o-o teem-yur-n-man-kæ-ng-ga-p-teem-ang-gri-t-a--yo-o t-e---u-̶---a---æ-n---a-p-t-e---n---r-̀---̀-y-̂- ------------------------------------------------ teem-yur̶n-man-kæ̀ng-gàp-teem-ang-grìt-à-yôo
Kas laimi? ใคร-ำล----? ใครก-ล-งน-? ใ-ร-ำ-ั-น-? ----------- ใครกำลังนำ? 0
k--i--a--la-----m krai-gam-lang-nam k-a---a---a-g-n-m ----------------- krai-gam-lang-nam
Neturiu supratimo / nežinau. ผ- /-ดิฉ-น--ม่------รั--- ค-ะ ผม / ด-ฉ-น ไม-ทราบ คร-บ / ค-ะ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ร-บ ค-ั- / ค-ะ ----------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ทราบ ครับ / ค่ะ 0
p-̌--d-̀-----n-ma----á------kr-́p-kâ po-m-di--cha-n-ma-i-ta--ra-p-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-i-t-́-r-̂---r-́---a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-tá-râp-kráp-kâ
Šiuo metu lygiosios. ต-น-ี-เสมอ-ันอ--่ ตอนน--เสมอก-นอย-- ต-น-ี-เ-ม-ก-น-ย-่ ----------------- ตอนนี้เสมอกันอยู่ 0
d-awn-n--e--a-ym-a--g---à--o-o dhawn-ne-e-sa-ym-a--gan-a--yo-o d-a-n-n-́---a-y---̀-g-n-a---o-o ------------------------------- dhawn-née-sǎym-à-gan-à-yôo
Teisėjas yra / atvyko iš Belgijos. ผู้-ั----ม-จากเบลเ--่-ม ผ--ต-ดส-นมาจากเบลเย--ยม ผ-้-ั-ส-น-า-า-เ-ล-ย-่-ม ----------------------- ผู้ตัดสินมาจากเบลเยี่ยม 0
p----dhàt-sǐn-m-------ba---y--am po-o-dha-t-si-n-ma-ja-k-bayn-yi-am p-̂---h-̀---i-n-m---a-k-b-y---i-a- ---------------------------------- pôo-dhàt-sǐn-ma-jàk-bayn-yîam
Dabar muša vienuolikos metrų baudinį. ต-นน----ลังย--ลูกโ-ษ ตอนน--ก-ล-งย-งล-กโทษ ต-น-ี-ก-ล-ง-ิ-ล-ก-ท- -------------------- ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ 0
d-awn-né--gam-lang-y--g----o--t-̂t dhawn-ne-e-gam-lang-ying-lo-ok-to-t d-a-n-n-́---a---a-g-y-n---o-o---o-t ----------------------------------- dhawn-née-gam-lang-ying-lôok-tôt
Įvartis! Vienas — nulis! เข้-ป-ะ-ูแล-ว! -นึ่งต่อ-ูน-์ เข-าประต-แล-ว! หน--งต-อศ-นย- เ-้-ป-ะ-ู-ล-ว- ห-ึ-ง-่-ศ-น-์ ---------------------------- เข้าประตูแล้ว! หนึ่งต่อศูนย์ 0
k--o-bh----d----læ-----̀ung--h-̀--sǒon ka-o-bhra--dhoo-læ-o-ne-ung-dha-w-so-on k-̂---h-a---h-o-l-́---e-u-g-d-a-w-s-̌-n --------------------------------------- kâo-bhrà-dhoo-lǽo-nèung-dhàw-sǒon

Išlieka tik stipriausi žodžiai!

Retai vartojami žodžiai keičiasi daug dažniau nei dažnai vartojamieji. Tam įtaką gali daryti evoliucijos dėsniai. Bendri genai bėgant laikui keičiasi rečiau. Jų forma daug stabilesnė. Pasirodo, taip pat nutinka ir su žodžiais! Atliekant tyrimus buvo pasitelkti anglų kalbos veiksmažodžiais. Buvo lyginamos dabartinės ir senosios jų formos. Anglų kalboje dešimt populiariausių veiksmažodžių buvo netaisyklingi. Daugelis kitų veiksmažodžių yra taisyklingi. Tačiau Viduramžiais, daugelis veiksmažodžių vis dar buvo netaisyklingi. Tad retai naudojami netaisyklingi veiksmažodžiai tapo taisyklingais. Po 300 metų anglų kalboje vargiai liks netaisyklingų veiksmažodžių. Kiti tyrimai rodo, kad kalbos yra pasirenkamos lyg genai. Tyrinėtojai lygino skirtingų kalbų dažniausiai pasitaikančius žodžius. Galiausiai jie išrinko žodžius, kurie reiškia tą patį. Pavyzdžiui, tokiems žodžiams priklausė: water, Wasser, vatten. Šie žodžiai turi tą pačią šaknį ir todėl yra vienas į kitą panašūs. Kadangi šie žodžiai yra svarbiausi, jie dažnai vartojami visose kalbose. Taip jie sugebėjo išlaikyti savo formą ir šiandien tebėra rašomi panašiai. Mažiau reikalingi žodžiai keičiasi daug greičiau. O tiksliau, jie pakeičiami kitais žodžiais. Retai vartojamii žodžiai įvairiose kalbose atrodo skirtingai. Kodėl retai vartojami žodžiai keičiasi, vis dar nėra aišku. Gali būti, kad jie dažnai vartojami neteisingai arba yra neteisingai ištariami. Taip yra todėl, kad kalbėtojai jų gerai neišmano. O galbūt taip yra todėl, kad svarbiausi žodžiai visada turi likti tokie patys. Tik tuomet galime teisingai juos suprasti. O žodžiai yra skirti tam, kad būtų suprasti...