Konverzační příručka

cs Řadové číslovky   »   it Numeri ordinali

61 [šedesát jedna]

Řadové číslovky

Řadové číslovky

61 [sessantuno]

Numeri ordinali

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   
čeština italština Poslouchat Více
První měsíc je leden. Il p---- m--- è g------. Il primo mese è gennaio. 0
Druhý měsíc je únor. Il s------ m--- è f-------. Il secondo mese è febbraio. 0
Třetí měsíc je březen. Il t---- m--- è m----. Il terzo mese è marzo. 0
Čtvrtý měsíc je duben. Il q----- m--- è a-----. Il quarto mese è aprile. 0
Pátý měsíc je květen. Il q----- m--- è m-----. Il quinto mese è maggio. 0
Šestý měsíc je červen. Il s---- m--- è g-----. Il sesto mese è giugno. 0
Šest měsíců je půl roku. Se- m--- s--- m---- a---. Sei mesi sono mezzo anno. 0
Leden, únor, březen, Ge------ f-------- m----, Gennaio, febbraio, marzo, 0
duben, květen a červen. ap----- m----- e g-----. aprile, maggio e giugno. 0
Sedmý měsíc je červenec. Il s------ m--- è l-----. Il settimo mese è luglio. 0
Osmý měsíc je srpen. L’------ m--- è a-----. L’ottavo mese è agosto. 0
Devátý měsíc je září. Il n--- m--- è s--------. Il nono mese è settembre. 0
Desátý měsíc je říjen. Il d----- m--- è o------. Il decimo mese è ottobre. 0
Jedenáctý měsíc je listopad. L’---------- m--- è n-------. L’undicesimo mese è novembre. 0
Dvanáctý měsíc je prosinec. Il d--------- m--- è d-------. Il dodicesimo mese è dicembre. 0
Dvanáct měsíců je jeden rok. Un a--- h- d----- m---. Un anno ha dodici mesi. 0
Červenec, srpen, září, Lu----- a------ s--------, Luglio, agosto, settembre, 0
říjen, listopad a prosinec. ot------ n------- e d-------. ottobre, novembre e dicembre. 0

Mateřský jazyk je vždy ten nejdůležitější

Mateřský jazyk je tím prvním, který se naučíme. To se děje automaticky, aniž bychom si to uvědomovali. Většina lidí má pouze jeden mateřský jazyk. Ostatní jazyky se učí jako cizí jazyky. Samozřejmě existují i lidé, kteří vyrůstají s více jazyky. Většinou však mluví těmito jazyky na různé úrovni. Často je také používají jinak. Například jeden z nich používají v práci. A ten druhý doma. To, jak dobře jazyk ovládáme, závisí na mnoha faktorech. Když se ho učíme jako malé děti, obyčejně jej zvládáme dobře. Centrum řeči v mozku nám v prvních letech života funguje nejefektivněji. Také je důležité, jak často jazyk používáme. Čím více mluvíme, tím jsme v něm lepší. Vědci si ale myslí, že člověk nikdy nemůže mluvit dvěma jazyky stejně dobře. Jeden jazyk je vždy důležitější. Tuto domněnku potvrzují zřejmě i experimenty. V jedné studii byli testovaní různí lidé. Polovina z nich mluvila plynně dvěma jazyky. Mateřským jazykem byla čínština, druhým jazykem pak angličtina. Druhá polovina lidí mluvila pouze anglicky, byl to jejich mateřský jazyk. Tyto osoby měly vyřešit jednoduché úkoly v angličtině. Přitom jim byla měřena mozková aktivita. Mozkové aktivity těchto subjektů vykazovaly značné odlišnosti! Jedna část mozku byla obzvlášť aktivní u lidí mluvících dvěma jazyky. Naproti tomu lidé s jedním jazykem nevykazovali v této oblasti žádnou aktivitu. Obě skupiny vyřešily tyto úkoly stejně rychle a stejně dobře. Přesto si Číňané vše ještě překládali do svého mateřského jazyka…