Parlør

no Hos legen   »   zh 看医生

57 [femtisju]

Hos legen

Hos legen

57[五十七]

57 [Wǔshíqī]

看医生

[kàn yīshēng]

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
Jeg har time hos legen. 我 和 医- 有 一- 预- 。 我 和 医生 有 一个 预约 。 0
wǒ h- y------ y------ y----.wǒ hé yīshēng yǒuyīgè yùyuē.
Jeg har time klokka ti. 我 有 一- 十--- 预- 。 我 有 一个 十点钟的 预约 。 0
Wǒ y------ s-- d--- z---- d- y----.Wǒ yǒuyīgè shí diǎn zhōng de yùyuē.
Hva er navnet ditt? 您 叫 什- 名- ? 您 叫 什么 名字 ? 0
Ní- j--- s----- m-----?Nín jiào shénme míngzì?
Vennligst sett deg på venterommet. 请 您 在 候-- 等-- 。 请 您 在 候诊室 等一下 。 0
Qǐ-- n-- z-- h------ s-- d--- y----.Qǐng nín zài hòuzhěn shì děng yīxià.
Legen kommer snart. 医生 马- 就 来 。 医生 马上 就 来 。 0
Yī----- m------ j-- l--.Yīshēng mǎshàng jiù lái.
Hvor er du forsikret? 您的 保- 是 哪-- ? 您的 保险 是 哪里的 ? 0
Ní- d- b------ s-- n--- d-?Nín de bǎoxiǎn shì nǎlǐ de?
Hva kan jeg hjelpe deg med? 我 能 为 您 做-- 吗 ? 我 能 为 您 做什么 吗 ? 0
Wǒ n--- w-- n-- z-- s----- m-?Wǒ néng wéi nín zuò shénme ma?
Har du smerter? 您 哪- 有 疼- ? 您 哪里 有 疼痛 ? 0
Ní- n- l- y-- t-------?Nín nǎ li yǒu téngtòng?
Hvor er det vondt? 哪里 疼 ? 哪里 疼 ? 0
Nǎ-- t---?Nǎlǐ téng?
Jeg har alltid vondt i ryggen. 我 后- 总 疼 。 我 后背 总 疼 。 0
Wǒ h-- b-- z--- t---.Wǒ hòu bèi zǒng téng.
Jeg har ofte hodepine. 我 经- 头- 。 我 经常 头痛 。 0
Wǒ j-------- t------.Wǒ jīngcháng tóutòng.
Jeg har av og til vondt i magen. 我 有-- 肚-- 。 我 有时候 肚子痛 。 0
Wǒ y-- s----- d--- t---.Wǒ yǒu shíhòu dùzi tòng.
Kan du ta av deg toppen / skjorta / genseren? 请 您 露- 上- ! 请 您 露出 上身 ! 0
Qǐ-- n-- l---- s--------!Qǐng nín lùchū shàngshēn!
Kan du legge deg på benken? 请 您 躺 在 诊-- 。 请 您 躺 在 诊床上 。 0
Qǐ-- n-- t--- z-- z--- c----------.Qǐng nín tǎng zài zhěn chuángshàng.
Blodtrykket er i orden. 血压 是 正-- 。 血压 是 正常的 。 0
Xi--- s-- z--------- d-.Xiěyā shì zhèngcháng de.
Jeg gir deg en sprøyte. 我 给 您 打 一- 。 我 给 您 打 一针 。 0
Wǒ g-- n-- d- y- z---.Wǒ gěi nín dǎ yī zhēn.
Jeg gir deg tabletter. 我 给 您 一- 药- 。 我 给 您 一些 药片 。 0
Wǒ g-- n-- y---- y------.Wǒ gěi nín yīxiē yàopiàn.
Jeg gir deg en resept til apoteket. 我 给 您 开- 药-- 到 药- 取 药 。 我 给 您 开个 药方, 到 药店 取 药 。 0
Wǒ g-- n-- k-- g- y------- d-- y------ q- y--.Wǒ gěi nín kāi gè yàofāng, dào yàodiàn qǔ yào.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -