Phrasebook

tl Past tense of modal verbs 1   »   am ያለፈው ውጥረት የተጠናቀቁ ግሶች 1 1

87 [walumpu’t pito]

Past tense of modal verbs 1

Past tense of modal verbs 1

87 [ሰማንያ ሰባት]

87 [semaniya sebati]

ያለፈው ውጥረት የተጠናቀቁ ግሶች 1 1

[yehalafī gīzē gisi siliti 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Amharic Maglaro higit pa
Kailangan nating diligan ang mga bulaklak. እኛ --ቦቹን ው- -ጠጣት -በ--ን። እኛ አበቦቹን ውሃ ማጠጣት ነበረብን። እ- አ-ቦ-ን ው- ማ-ጣ- ነ-ረ-ን- ----------------------- እኛ አበቦቹን ውሃ ማጠጣት ነበረብን። 0
iny--āb-b--h-n- -i-a-----et’-t-----er-bini. inya ābebochuni wiha mat’et’ati neberebini. i-y- ā-e-o-h-n- w-h- m-t-e-’-t- n-b-r-b-n-. ------------------------------------------- inya ābebochuni wiha mat’et’ati neberebini.
Kailangan nating linisin ang apartment. እ--መኖሪያ-ቤ-ን--ፅ---ነበረ--። እኛ መኖሪያ ቤቱን ማፅዳት ነበረብን። እ- መ-ሪ- ቤ-ን ማ-ዳ- ነ-ረ-ን- ----------------------- እኛ መኖሪያ ቤቱን ማፅዳት ነበረብን። 0
i--a---n-rīya -------m-t---ida-i---b-r-b---. inya menorīya bētuni mat-s’idati neberebini. i-y- m-n-r-y- b-t-n- m-t-s-i-a-i n-b-r-b-n-. -------------------------------------------- inya menorīya bētuni mat͟s’idati neberebini.
Kailangan naming maghugas ng pinggan. እ- መ--ቢያ እ-ውን -ጠ- ነበረ--። እኛ መመገቢያ እቃውን ማጠብ ነበረብን። እ- መ-ገ-ያ እ-ው- ማ-ብ ነ-ረ-ን- ------------------------ እኛ መመገቢያ እቃውን ማጠብ ነበረብን። 0
i--- mem--ebīya--k’--i-- mat’--- -e-e-eb---. inya memegebīya ik’awini mat’ebi neberebini. i-y- m-m-g-b-y- i-’-w-n- m-t-e-i n-b-r-b-n-. -------------------------------------------- inya memegebīya ik’awini mat’ebi neberebini.
Kailangan nyo bang bayaran ang bayarin? እናንተ ክፍ--ን መክ-ል -በ-ባቹ? እናንተ ክፍያውን መክፈል ነበረባቹ? እ-ን- ክ-ያ-ን መ-ፈ- ነ-ረ-ቹ- ---------------------- እናንተ ክፍያውን መክፈል ነበረባቹ? 0
i--nit---if-ya-ini--ekife-i -ebe-------? inanite kifiyawini mekifeli neberebachu? i-a-i-e k-f-y-w-n- m-k-f-l- n-b-r-b-c-u- ---------------------------------------- inanite kifiyawini mekifeli neberebachu?
Kailangan nyo bang magbayad bago pumasok? እና-ተ--መግቢያ---ያ -ክ-ል--በረ--? እናንተ የመግቢያ ክፍያ መክፈል ነበረባቹ? እ-ን- የ-ግ-ያ ክ-ያ መ-ፈ- ነ-ረ-ቹ- -------------------------- እናንተ የመግቢያ ክፍያ መክፈል ነበረባቹ? 0
i-anite-ye--gi---a-ki-i-a--ekif--i-neb-------u? inanite yemegibīya kifiya mekifeli neberebachu? i-a-i-e y-m-g-b-y- k-f-y- m-k-f-l- n-b-r-b-c-u- ----------------------------------------------- inanite yemegibīya kifiya mekifeli neberebachu?
Kailangan nyo bang magbayad ng multa? እና-ተ--ጣት-መክፈ- -በ---? እናንተ ቅጣት መክፈል ነበረባቹ? እ-ን- ቅ-ት መ-ፈ- ነ-ረ-ቹ- -------------------- እናንተ ቅጣት መክፈል ነበረባቹ? 0
i-ani-- k--t-ati-m--if-li-n-b-r-ba-h-? inanite k’it’ati mekifeli neberebachu? i-a-i-e k-i-’-t- m-k-f-l- n-b-r-b-c-u- -------------------------------------- inanite k’it’ati mekifeli neberebachu?
Sino ang dapat nagpaalam? ማን -ው መ-ና-ት -ነበ-በት? ማን ነው መሰናበት የነበረበት? ማ- ነ- መ-ና-ት የ-በ-በ-? ------------------- ማን ነው መሰናበት የነበረበት? 0
ma---newi m-sena-e-i-y-neber--e--? mani newi mesenabeti yeneberebeti? m-n- n-w- m-s-n-b-t- y-n-b-r-b-t-? ---------------------------------- mani newi mesenabeti yeneberebeti?
Sino ang dapat umuwi ng maaga? ማ--ነ- ቀ---ወደ -ት መ-ድ-የ-በ-በት? ማን ነው ቀድሞ ወደ ቤት መሄድ የነበረበት? ማ- ነ- ቀ-ሞ ወ- ቤ- መ-ድ የ-በ-በ-? --------------------------- ማን ነው ቀድሞ ወደ ቤት መሄድ የነበረበት? 0
ma------i--’-------ed---ēt- ----di-y-neb----e--? mani newi k’edimo wede bēti mehēdi yeneberebeti? m-n- n-w- k-e-i-o w-d- b-t- m-h-d- y-n-b-r-b-t-? ------------------------------------------------ mani newi k’edimo wede bēti mehēdi yeneberebeti?
Sino ang dapat sumakay ng tren? ማ--ነው -ቡ- -ያዝ---በረ-ት? ማን ነው ባቡር መያዝ የነበረበት? ማ- ነ- ባ-ር መ-ዝ የ-በ-በ-? --------------------- ማን ነው ባቡር መያዝ የነበረበት? 0
m--- n------b--- -eyazi -en---r-be--? mani newi baburi meyazi yeneberebeti? m-n- n-w- b-b-r- m-y-z- y-n-b-r-b-t-? ------------------------------------- mani newi baburi meyazi yeneberebeti?
Ayaw naming magtagal. እ---- መቆየ- -ል-ለግ-- ነ-ረ። እኛ ብዙ መቆየት አልፈለግንም ነበረ። እ- ብ- መ-የ- አ-ፈ-ግ-ም ነ-ረ- ----------------------- እኛ ብዙ መቆየት አልፈለግንም ነበረ። 0
i--a -i-- mek’-yeti-----eleg--im----ber-. inya bizu mek’oyeti ālifeleginimi nebere. i-y- b-z- m-k-o-e-i ā-i-e-e-i-i-i n-b-r-. ----------------------------------------- inya bizu mek’oyeti ālifeleginimi nebere.
Ayaw naming uminom. እኛ መ----አልፈ-ግ---ነ--። እኛ መጠጣት አልፈለግንም ነበረ። እ- መ-ጣ- አ-ፈ-ግ-ም ነ-ረ- -------------------- እኛ መጠጣት አልፈለግንም ነበረ። 0
in-a-m----t’--i ālife-e-------n--e-e. inya met’et’ati ālifeleginimi nebere. i-y- m-t-e-’-t- ā-i-e-e-i-i-i n-b-r-. ------------------------------------- inya met’et’ati ālifeleginimi nebere.
Ayaw namin mang-istorbo. እ----በሽ አልፈለ-ን--ነ-ረ። እኛ መረበሽ አልፈለግንም ነበረ። እ- መ-በ- አ-ፈ-ግ-ም ነ-ረ- -------------------- እኛ መረበሽ አልፈለግንም ነበረ። 0
i-y- me-ebeshi -li-------imi-neb-r-. inya merebeshi ālifeleginimi nebere. i-y- m-r-b-s-i ā-i-e-e-i-i-i n-b-r-. ------------------------------------ inya merebeshi ālifeleginimi nebere.
Gusto ko pa lang tumawag sa telepono. እኔ---- -ደ-ል--ል--ነበረ። እኔ ስልክ መደወል ፈልጌ ነበረ። እ- ስ-ክ መ-ወ- ፈ-ጌ ነ-ረ- -------------------- እኔ ስልክ መደወል ፈልጌ ነበረ። 0
inē--ilik---e-eweli----igē-neb--e. inē siliki medeweli feligē nebere. i-ē s-l-k- m-d-w-l- f-l-g- n-b-r-. ---------------------------------- inē siliki medeweli feligē nebere.
Gusto kong tumawag ng taxi. እ- ታክሲ ------ልጌ--በ-። እኔ ታክሲ መጥራት ፈልጌ ነበረ። እ- ታ-ሲ መ-ራ- ፈ-ጌ ነ-ረ- -------------------- እኔ ታክሲ መጥራት ፈልጌ ነበረ። 0
inē-ta-isī--e-’i-a---f-li-ē n-be--. inē takisī met’irati feligē nebere. i-ē t-k-s- m-t-i-a-i f-l-g- n-b-r-. ----------------------------------- inē takisī met’irati feligē nebere.
Gusto ko nang umuwi sa totoo lang. እኔ-----ጥ-ወ- ----ን-- ፈ-ጌ ነ-ረ። እኔ በእርግጥ ወደ ቤት መንዳት ፈልጌ ነበረ። እ- በ-ር-ጥ ወ- ቤ- መ-ዳ- ፈ-ጌ ነ-ረ- ---------------------------- እኔ በእርግጥ ወደ ቤት መንዳት ፈልጌ ነበረ። 0
i-- be’-rig-t-i-w-d---ē----e--d----f----ē--eb--e. inē be’irigit’i wede bēti menidati feligē nebere. i-ē b-’-r-g-t-i w-d- b-t- m-n-d-t- f-l-g- n-b-r-. ------------------------------------------------- inē be’irigit’i wede bēti menidati feligē nebere.
Akala ko gusto mong tawagan ang asawa mo. እኔ ለሚ--ህ----ል --ለክ--ስሎ---በረ። እኔ ለሚስትህ መደወል የፈለክ መስሎኝ ነበረ። እ- ለ-ስ-ህ መ-ወ- የ-ለ- መ-ሎ- ነ-ረ- ---------------------------- እኔ ለሚስትህ መደወል የፈለክ መስሎኝ ነበረ። 0
i-- l-mī-i-ih- -ede--l- yef-le-i----i--n---ne--re. inē lemīsitihi medeweli yefeleki mesilonyi nebere. i-ē l-m-s-t-h- m-d-w-l- y-f-l-k- m-s-l-n-i n-b-r-. -------------------------------------------------- inē lemīsitihi medeweli yefeleki mesilonyi nebere.
Akala ko gusto mong tumawag sa impormasyon. እኔ --ጃ ማዕከ- መ-ወ- -ፈ-ክ-መስሎ- -በ-። እኔ መረጃ ማዕከል መደወል የፈለክ መስሎኝ ነበረ። እ- መ-ጃ ማ-ከ- መ-ወ- የ-ለ- መ-ሎ- ነ-ረ- ------------------------------- እኔ መረጃ ማዕከል መደወል የፈለክ መስሎኝ ነበረ። 0
i-ē--e---- ----k--i m-d---li-y--el-ki--e-ilon---n----e. inē mereja ma‘ikeli medeweli yefeleki mesilonyi nebere. i-ē m-r-j- m-‘-k-l- m-d-w-l- y-f-l-k- m-s-l-n-i n-b-r-. ------------------------------------------------------- inē mereja ma‘ikeli medeweli yefeleki mesilonyi nebere.
Akala ko gusto mong umorder ng pizza. እ- ---ለማ-ዝ -ፈ-ክ---ሎ- -በረ። እኔ ፒዛ ለማዘዝ የፈለክ መስሎኝ ነበረ። እ- ፒ- ለ-ዘ- የ-ለ- መ-ሎ- ነ-ረ- ------------------------- እኔ ፒዛ ለማዘዝ የፈለክ መስሎኝ ነበረ። 0
i---pī-a-lem-z--i------e-i m----onyi--e---e. inē pīza lemazezi yefeleki mesilonyi nebere. i-ē p-z- l-m-z-z- y-f-l-k- m-s-l-n-i n-b-r-. -------------------------------------------- inē pīza lemazezi yefeleki mesilonyi nebere.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -