Libri i frazës

sq duhet   »   te చెయ్యాలి / తప్పకుండా

72 [shtatёdhjetёedy]

duhet

duhet

72 [డెబ్బై రెండు]

72 [Ḍebbai reṇḍu]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

[Ceyyāli/ tappakuṇḍā]

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Telugisht Luaj Më shumë
duhet తప్-కుం-ా తప-పక--డ- త-్-క-ం-ా --------- తప్పకుండా 0
T-p-a-u-ḍā Tappakuṇḍā T-p-a-u-ḍ- ---------- Tappakuṇḍā
Duhet tё dёrgoj letrёn. న--- -ప-ప-ిస-ి---ఉ---రాన్న--పో-్-్-చ-యా-ి న-న- తప-పన-సర-గ- ఉత-తర-న-న- ప-స-ట- చ-య-ల- న-న- త-్-న-స-ి-ా ఉ-్-ర-న-న- ప-స-ట- చ-య-ల- ----------------------------------------- నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి 0
N--u---p---isarig---tta--n-- ---ṭ-cē-ā-i Nēnu tappanisarigā uttarānni pōsṭ cēyāli N-n- t-p-a-i-a-i-ā u-t-r-n-i p-s- c-y-l- ---------------------------------------- Nēnu tappanisarigā uttarānni pōsṭ cēyāli
Duhet tё paguaj hotelin. నే-ు -ప్పనిస-ి-ా హ--ల్ --ళ్-క- -----ించాలి న-న- తప-పన-సర-గ- హ-టల- వ-ళ-ళక- చ-ల-ల--చ-ల- న-న- త-్-న-స-ి-ా హ-ట-్ వ-ళ-ళ-ి చ-ల-ల-ం-ా-ి ------------------------------------------ నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి 0
N-nu t--p-n-sa-i-- --ṭ-l---ḷḷ-k- ce----̄c-li Nēnu tappanisarigā hōṭal vāḷḷaki cellin-cāli N-n- t-p-a-i-a-i-ā h-ṭ-l v-ḷ-a-i c-l-i-̄-ā-i -------------------------------------------- Nēnu tappanisarigā hōṭal vāḷḷaki cellin̄cāli
Ti duhet tё ngrihesh herёt. మ-రు--ప-పనిస-ిగా--ెల-ల-ా-ి-ే లేవాలి మ-ర- తప-పన-సర-గ- త-ల-లవ-ర-న- ల-వ-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా త-ల-ల-ా-ి-ే ల-వ-ల- ----------------------------------- మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి 0
M--u-t-ppan-sari-ā----l-v--in- l-vā-i Mīru tappanisarigā tellavārinē lēvāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā t-l-a-ā-i-ē l-v-l- ------------------------------------- Mīru tappanisarigā tellavārinē lēvāli
Ti duhet tё punosh shumё. మ--- తప్--ిస---ా ఎక-క-వ -ని చేయ్యాలి మ-ర- తప-పన-సర-గ- ఎక-క-వ పన- చ-య-య-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా ఎ-్-ు- ప-ి చ-య-య-ల- ------------------------------------ మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి 0
Mīru-tappan-sa--gā e-k--a-pa-- cēyy-li Mīru tappanisarigā ekkuva pani cēyyāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā e-k-v- p-n- c-y-ā-i -------------------------------------- Mīru tappanisarigā ekkuva pani cēyyāli
Ti duhet tё jesh i pёrpiktё. మ-ర- త-్ప-ి-ర-గ- --య---ని ప-----ాలి మ-ర- తప-పన-సర-గ- సమయ-న-న- ప-ట--చ-ల- మ-ర- త-్-న-స-ి-ా స-య-న-న- ప-ట-ం-ా-ి ----------------------------------- మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి 0
M--u t---anisari-ā -am--ā--- pāṭi-̄-ā-i Mīru tappanisarigā samayānni pāṭin-cāli M-r- t-p-a-i-a-i-ā s-m-y-n-i p-ṭ-n-c-l- --------------------------------------- Mīru tappanisarigā samayānni pāṭin̄cāli
Ai duhet tё furnizohet me karburant. ఆ---ప--్ర-ల--తీ-ు-ోవాలి ఆయన ప-ట-ర-ల- త-స-క-వ-ల- ఆ-న ప-ట-ర-ల- త-స-క-వ-ల- ----------------------- ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి 0
Āy--a-p-ṭ--l tī-u-ō--li Āyana peṭrōl tīsukōvāli Ā-a-a p-ṭ-ō- t-s-k-v-l- ----------------------- Āyana peṭrōl tīsukōvāli
Ai duhet tё rregullojё makinёn. ఆ---కా---ి --గు-ే--లి ఆయన క-ర-న- బ-గ-చ-య-ల- ఆ-న క-ర-న- బ-గ-చ-య-ల- --------------------- ఆయన కారుని బాగుచేయాలి 0
Āyana -ā-uni bāg--ē-ā-i Āyana kāruni bāgucēyāli Ā-a-a k-r-n- b-g-c-y-l- ----------------------- Āyana kāruni bāgucēyāli
Ai duhet tё lajё makinёn. ఆయన-క-రు----ు-్-ం --య--ి ఆయన క-ర-న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ఆ-న క-ర-న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ------------------------ ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి 0
Ā-a------un----b--aṁ-c--āli Āyana kāruni śubhraṁ cēyāli Ā-a-a k-r-n- ś-b-r-ṁ c-y-l- --------------------------- Āyana kāruni śubhraṁ cēyāli
Ajo duhet tё bёjё pazar. ఆ-ె-తప-ప-ి--ిగా కొ-ాలి ఆమ- తప-పన-సర-గ- క-న-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా క-న-ల- ---------------------- ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి 0
Ā-e---ppa-is-r--ā -o--li Āme tappanisarigā konāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā k-n-l- ------------------------ Āme tappanisarigā konāli
Ajo duhet tё pastrojё shtёpinё. ఆ-ె----ప-----గ- -పా----మెంట- న---ు-్రం -ేయ-లి ఆమ- తప-పన-సర-గ- అప-ర-ట-మ--ట- న- శ-భ-ర- చ-య-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా అ-ా-్-్-ె-ట- న- శ-భ-ర- చ-య-ల- --------------------------------------------- ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి 0
Āme -a-p-n------- --ā---eṇṭ ni---bhr-ṁ----ā-i Āme tappanisarigā apārṭmeṇṭ ni śubhraṁ cēyāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā a-ā-ṭ-e-ṭ n- ś-b-r-ṁ c-y-l- --------------------------------------------- Āme tappanisarigā apārṭmeṇṭ ni śubhraṁ cēyāli
Ajo duhet tё lajё rrobat. ఆ---త--పనిస---- బట్ట----ఉత-ా-ి ఆమ- తప-పన-సర-గ- బట-టలన- ఉతక-ల- ఆ-ె త-్-న-స-ి-ా బ-్-ల-ి ఉ-క-ల- ------------------------------ ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి 0
Ā-e t-p------r-gā------l-n--u-----i Āme tappanisarigā baṭṭalani utakāli Ā-e t-p-a-i-a-i-ā b-ṭ-a-a-i u-a-ā-i ----------------------------------- Āme tappanisarigā baṭṭalani utakāli
Ne duhet tё shkojmё menjёherё nё shkollё. మన- ---టన- బ--కి-వ-ళ్--లి మన- వ--టన- బడ-క- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- బ-ి-ి వ-ళ-ళ-ల- ------------------------- మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి 0
M----------n----ḍi-- ---ḷāli Manaṁ veṇṭanē baḍiki veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē b-ḍ-k- v-ḷ-ā-i ---------------------------- Manaṁ veṇṭanē baḍiki veḷḷāli
Ne duhet tё shkojmё menjёherё nё punё. మనం ----నే ప-ి---వ-ళ-ళ-లి మన- వ--టన- పన-క- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- ప-ి-ి వ-ళ-ళ-ల- ------------------------- మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి 0
Mana- ----a-- p--i-i-v---āli Manaṁ veṇṭanē paniki veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē p-n-k- v-ḷ-ā-i ---------------------------- Manaṁ veṇṭanē paniki veḷḷāli
Ne duhet tё shkojmё menjёherё te mjeku. మన--వె-ట-ే-------్ -ద్దక- వె---ాలి మన- వ--టన- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళ-ల- మ-ం వ-ం-న- డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ల- ---------------------------------- మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి 0
M---- ---ṭ-nē-ḍ-kṭa- ---d-ku v--ḷ--i Manaṁ veṇṭanē ḍākṭar vaddaku veḷḷāli M-n-ṁ v-ṇ-a-ē ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-ā-i ------------------------------------ Manaṁ veṇṭanē ḍākṭar vaddaku veḷḷāli
Ju duhet tё prisni autobusin. మనం -స్ క--- -ే---ఉండాలి మన- బస- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం బ-్ క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- ------------------------ మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి 0
M-na- --s -ōs-ṁ-vē----ṇ-āli Manaṁ bas kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ b-s k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- --------------------------- Manaṁ bas kōsaṁ vēci uṇḍāli
Ju duhet tё prisni trenin. మన--ట్-ేన- -ో-ం వేచి -ం-ా-ి మన- ట-ర-న- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం ట-ర-న- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- --------------------------- మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి 0
Manaṁ----- -ōsaṁ vē---uṇ-āli Manaṁ ṭrēn kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ ṭ-ē- k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- ---------------------------- Manaṁ ṭrēn kōsaṁ vēci uṇḍāli
Ju duhet tё prisni taksinё. మన- -ా-్-- క-స--వేచ----డ--ి మన- ట-క-స- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- మ-ం ట-క-స- క-స- వ-చ- ఉ-డ-ల- --------------------------- మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి 0
M-n-ṁ------ k-saṁ--ēc--u-ḍāli Manaṁ ṭāksī kōsaṁ vēci uṇḍāli M-n-ṁ ṭ-k-ī k-s-ṁ v-c- u-ḍ-l- ----------------------------- Manaṁ ṭāksī kōsaṁ vēci uṇḍāli

Përse ekzistojnë kaq shumë gjuhë të ndryshme?

Sot ka më shumë se 6000 gjuhë të ndryshme në botë. Prandaj neve na nevojiten përkthyes dhe interpretues. Shumë kohë më parë, të gjithë flisnin të njëjtën gjuhë. Kjo ndryshoi kur njerëzit filluan migrimin. Ata lanë vendlindjen e tyre Afrikën dhe u përhapën në tokë. Kjo ndarje hapësinore çoi edhe në ndarje gjuhësore. Pasi çdo popull zhvilloi formën e vet të komunikimit. Nga gjuha e përbashkët proto lindën shumë gjuhë të ndryshme. Por njerëzit nuk qëndruan asnjëherë në një vend për një kohë të gjatë. Kështu që gjuhët u ndanë gjithnjë e më shumë nga njëra tjetra. Derisa në një moment nuk mund të dallohej një rrënjë e përbashkët. Gjithashtu, asnjë popull nuk jetoi i izoluar për mijëvjeçarë. Kanë ekzistuar gjithmonë kontaktet me popuj të tjerë. Kjo i ndryshoi gjuhët. Ato morën elemente nga gjuhë të huaja ose u përzien. Kështu, zhvillimi i gjuhëve nuk u ndal kurrë. Migrimi dhe kontaktet ndërkulturore shpjegojnë shumëllojshmërinë e gjuhëve. Një pyetje tjetër është, pse gjuhët janë kaq të ndryshme. Çdo histori zhvillimi ndjek rregulla të caktuara. Duhet të ketë arsye se përse gjuhët janë kështu si janë. Që prej një kohe të gjatë shkencëtarët janë interesuar për këto arsye. Ata duan të dinë se pse gjuhët janë zhvilluar në mënyra të ndryshme. Për të hulumtuar, studiuesit duhet të gjurmojnë historinë e gjuhëve. Atëherë mund të përcaktohet se çfarë ndryshoi dhe kur. Ende nuk dihet se çfarë ndikon në zhvillimin e gjuhëve. Faktorët kulturorë duket se janë më të rëndësishëm sesa faktorët biologjikë. Kjo do të thotë se historia e popujve të ndryshëm formësoi gjuhët e tyre. Gjuhët padyshim na tregojnë më shumë sesa ne mendojmë...