Libri i frazës

sq Lidhёzat 2   »   te సముచ్చయం 2

95 [nёntёdhjetёepesё]

Lidhёzat 2

Lidhёzat 2

95 [తొంభై ఐదు]

95 [Tombhai aidu]

సముచ్చయం 2

[Samuccayaṁ 2]

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Telugisht Luaj Më shumë
Prej sa kohёsh ajo nuk punon mё? ఎ-్-టి-ుండి-ఆమె ఇం- ప-ి -ే--- -ే-ు? ఎ_____ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే__ ఎ-్-ట-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద-? ----------------------------------- ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? 0
E---ṭ-----i ām- i--- --n-----a-aṁ---d-? E__________ ā__ i___ p___ c______ l____ E-p-ṭ-n-ṇ-i ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d-? --------------------------------------- Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Qё prej martesёs? ఆ-----ళ్---దగ్గ-న--డ-? ఆ_ పె__________ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ా- ---------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? 0
Ā-e-p---ai--dagga-----ḍ-? Ā__ p____________________ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ-? ------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Po, ajo nuk punon mё, qёkur u martua. అ-ును, --ె ప-ళ------్--నుం-ి -మె ఇ-క---- -ేయడ- లేదు అ___ ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ అ-ు-ు- ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- --------------------------------------------------- అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Avu-u,---e -e-ḷ--na----a-a--ṇ-- -------- p-n--cēy---ṁ lēdu A_____ ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ A-u-u- ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------------------------------------- Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Qёkur u martua, ajo nuk punon mё. ఆ-- పె---ైన---గరను--ి-ఆమె---- -----ేయ-- ల--ు ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- -------------------------------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Āme-p---a--a---g-r--uṇ-i-āme iṅ----a-i---ya-aṁ----u Ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- --------------------------------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Qёkur njihen, ata janё tё lumtur. వా-----------కర- -లుసుకు--నప--ట-ను-చ-- -ా-్----ంత-షంగా--న-నారు వా__ ఒ_____ క___________ వా__ సం___ ఉ___ వ-ళ-ళ- ఒ-ర-న-క-ు క-ు-ు-ు-్-ప-ప-ి-ు-చ-, వ-ళ-ళ- స-త-ష-గ- ఉ-్-ా-ు -------------------------------------------------------------- వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు 0
Vā-ḷu o---in--a-- -al-----nnappaṭ-n-n--i---ā----sa-t-----ā u-n--u V____ o__________ k_____________________ v____ s_________ u_____ V-ḷ-u o-a-i-o-a-u k-l-s-k-n-a-p-ṭ-n-n-c-, v-ḷ-u s-n-ō-a-g- u-n-r- ----------------------------------------------------------------- Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Qёkur janё bёrё me fёmijё, dalin mё rrallё. వా-్ళక- ప--్లల---న-నారు--అ-ద-క- --ుదుగ- బ-ట-ి--ెళ్తా-ు వా___ పి___ ఉ____ అం__ అ___ బ___ వె___ వ-ళ-ళ-ి ప-ల-ల-ు ఉ-్-ా-ు- అ-ద-క- అ-ు-ు-ా బ-ట-ి వ-ళ-త-ర- ------------------------------------------------------ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు 0
Vāḷḷ--- pi-l-lu-u-n--u- a--u---ar-dugā -a--ṭ--i----t--u V______ p______ u______ a_____ a______ b_______ v______ V-ḷ-a-i p-l-a-u u-n-r-, a-d-k- a-u-u-ā b-y-ṭ-k- v-ḷ-ā-u ------------------------------------------------------- Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
Kur do tё telefonojё ajo? ఆమ- ఎప--ు-ు కాల్ ----న్--ేస--ు-ది? ఆ_ ఎ___ కా_ / ఫో_ చే____ ఆ-ె ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి- ---------------------------------- ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? 0
Ām- e--uḍu k-l--ph-n c------i? Ā__ e_____ k___ p___ c________ Ā-e e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-u-d-? ------------------------------ Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Gjatё udhёtimit? బండ- నడ-----న----పు--? బం_ న_________ బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ-? ---------------------- బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? 0
Baṇḍī na-u-ut-nnapp---? B____ n________________ B-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ-? ----------------------- Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Po, kur nget makinёn. అవ-ను----ె --డీ--డు--తున్నప్పు-ే అ___ ఆ_ బం_ న________ అ-ు-ు- ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- -------------------------------- అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే 0
Avu--, ā------ḍ- naḍ-----n--p-u-ē A_____ ā__ b____ n_______________ A-u-u- ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- --------------------------------- Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
Ajo telefonon, kur nget makinёn. ఆ-ె----- న--ప-త-న్నప్ప-డే ఆ-- -ా---/--ో---చ-స-త---ి ఆ_ బం_ న________ ఆ_ కా_ / ఫో_ చే___ ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- ఆ-ె క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి --------------------------------------------------- ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది 0
Ā------ḍī --ḍ--u--n--ppu-- -----āl- -h---cē-tun-i Ā__ b____ n_______________ ā__ k___ p___ c_______ Ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- ā-e k-l- p-ō- c-s-u-d- ------------------------------------------------- Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Ajo shikon televizor, kur hekuros. ఆమ--ఇస----ీ చ---తు---ప--ుడు ---వ---చ--్-ుం-ి ఆ_ ఇ___ చే_______ టీ___ చూ___ ఆ-ె ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-్-ు-ు ట-.-ీ- చ-స-త-ం-ి -------------------------------------------- ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది 0
Āme---tr- cē-tunna---ḍ------ī.-C------i Ā__ i____ c____________ ṭ_____ C_______ Ā-e i-t-ī c-s-u-n-p-u-u ṭ-.-ī- C-s-u-d- --------------------------------------- Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Ajo dёgjon muzikё, kur bёn detyrat e shtёpisё. ఆ-- --ి--ే-----్-ప్పుడ---్యూజ--్ వ---ు--ి ఆ_ ప_ చే_______ మ్___ విం__ ఆ-ె ప-ి చ-స-త-న-న-్-ు-ు మ-య-జ-క- వ-ం-ు-ద- ----------------------------------------- ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది 0
Āme --ni -ē-tun-ap-uḍ- --ūj-k---ṇṭundi Ā__ p___ c____________ m_____ v_______ Ā-e p-n- c-s-u-n-p-u-u m-ū-i- v-ṇ-u-d- -------------------------------------- Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
Nuk shikoj asgjё, kur s’kam syzet. నా --్ద-కళ్ళజ-ళ-ళు-లేన-్పుడ--నే-ు-ఏమీ చూడలే-ు నా వ__ క_____ లే____ నే_ ఏ_ చూ___ న- వ-్- క-్-జ-ళ-ళ- ల-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ చ-డ-ే-ు --------------------------------------------- నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను 0
N- va-da---ḷḷ---ḷ-u l-n--pu-----nu-ē----ū--lē-u N_ v____ k_________ l________ n___ ē__ c_______ N- v-d-a k-ḷ-a-ō-ḷ- l-n-p-u-u n-n- ē-ī c-ḍ-l-n- ----------------------------------------------- Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Nuk kuptoj asgjё, kur muzika ёshtё kaq e lartё. మ్యూ-ిక- ---- -ం-ర--ళ-గ--ఉ--నప--ు-- న--ు------ర్-ం కా-ు మ్___ చా_ గం_____ ఉ_____ నా_ ఏ_ అ__ కా_ మ-య-జ-క- చ-ల- గ-ద-గ-ళ-గ- ఉ-్-ప-ప-డ- న-క- ఏ-ీ అ-్-ం క-ద- ------------------------------------------------------- మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు 0
Myūj-----lā -a--aragō-aṅ-- u-n-pp--u nāk- --- a-t-aṁ -ādu M_____ c___ g_____________ u________ n___ ē__ a_____ k___ M-ū-i- c-l- g-n-a-a-ō-a-g- u-n-p-u-u n-k- ē-ī a-t-a- k-d- --------------------------------------------------------- Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Nuk nuhas asgjë, kur jam me rrufё. న--- జ-ుబు చెసి-ప--ు---నేను--మీ వ-సనపట్ట-ే-ు నా_ జ__ చె_____ నే_ ఏ_ వా_______ న-క- జ-ు-ు చ-స-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ వ-స-ప-్-ల-న- -------------------------------------------- నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను 0
Nā-u ---ubu -e-in-p-u-u nē-- ēmī v---n-paṭṭa-ēnu N___ j_____ c__________ n___ ē__ v______________ N-k- j-l-b- c-s-n-p-u-u n-n- ē-ī v-s-n-p-ṭ-a-ē-u ------------------------------------------------ Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
Ne marrim njё taksi, kur bie shi. వ-------ిన---ుడు మ-ం ట-క్-----సుక--ద--ు వ__ ప_____ మ_ టా__ తీ____ వ-్-ం ప-ి-ప-ప-డ- మ-ం ట-క-స- త-స-క-ం-ా-ు --------------------------------------- వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము 0
V--ṣ-ṁ pa-inap--ḍu man-----k----īsuk-ndāmu V_____ p__________ m____ ṭ____ t__________ V-r-a- p-ḍ-n-p-u-u m-n-ṁ ṭ-k-ī t-s-k-n-ā-u ------------------------------------------ Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Ne do tё udhёtojmё pёrreth botёs, nёse fitojmё nё llotari. మనం -ాటర--గ-ల-----్ప-డ--------రప-చం -ుట----తి------్దాం మ_ లా__ గె______ మ_ ప్___ చు__ తి_____ మ-ం ల-ట-ీ గ-ల-చ-న-్-ు-ు మ-ం ప-ర-ం-ం చ-ట-ట- త-ర-గ-వ-్-ా- ------------------------------------------------------- మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం 0
M-naṁ lāṭar- g-licin---uḍu--an-ṁ---ap-n--a- cuṭ-- ti-i--v----ṁ M____ l_____ g____________ m____ p________ c____ t___________ M-n-ṁ l-ṭ-r- g-l-c-n-p-u-u m-n-ṁ p-a-a-̄-a- c-ṭ-ū t-r-g-v-d-ā- -------------------------------------------------------------- Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Ne do tё fillojmё tё hamё, nёse ai s’vjen shpejt. ఆ-న-త---రగా--ాకపో-ే --ం-త-న-- మ---ుప--దాం ఆ__ తొం___ రా___ మ_ తి__ మొ_____ ఆ-న త-ం-ర-ా ర-క-ో-ే మ-ం త-న-ం మ-ద-ు-ె-ద-ం ----------------------------------------- ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం 0
Āyan- --n-a-a-ā-r--a-----m-n-ṁ-ti---a- -oda--p-ḍ---ṁ Ā____ t________ r_______ m____ t______ m____________ Ā-a-a t-n-a-a-ā r-k-p-t- m-n-ṁ t-n-ḍ-ṁ m-d-l-p-ḍ-d-ṁ ---------------------------------------------------- Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ

Gjuhët e Bashkimit Evropian

Bashkimi Evropian përbëhet sot nga më shumë se 25 vende. Në të ardhmen, edhe më shumë vende do të jenë pjesë e BE-së. Një vend i ri, do të thotë zakonisht një gjuhë e re. Aktualisht në BE fliten më shumë se 20 gjuhë të ndryshme. Të gjitha gjuhët e Bashkimit Evropian janë të barabarta. Ky diversitet linguistik është magjepsës. Ai gjithashtu mund të çojë në probleme. Skeptikët besojnë se gjuhët e shumta janë një pengesë për BE-në. Ato pengojnë bashkëpunimin efikas. Prandaj, disa mendojnë se duhet të ketë një gjuhë të përbashkët. Të gjitha vendet duhet të komunikojnë me këtë gjuhë. Por nuk është aq e thjeshtë. Nuk mund të emërohet asnjëra gjuhë si gjuha zyrtare. Vende e tjera do të ndiheshin të disfavorizuara. E në të vërtetë nuk ka asnjë gjuhë neutrale në Evropë… As një gjuhë artificiale si esperanto nuk mund të funksionojë. Pasi gjuha pasqyron gjithmonë kulturën e një vendi. Prandaj asnjë vend nuk do të heqë dorë nga gjuha e tij. Vendet shohin një pjesë të identitetit të tyre tek gjuha. Politika gjuhësore është një çështje thelbësore në axhendën e BE-së. Madje ekziston një komisioner për shumëgjuhësinë. BE-ja ka numrin më të madh të përkthyesve dhe interpretuesve në botë. Rreth 3500 njerëz punojnë për të mundësuar komunikimin. Sidoqoftë, jo të gjitha dokumentet mund të përkthehen gjithmonë. Kjo do të kërkonte shumë kohë dhe para. Shumica e dokumenteve përkthehen vetëm në disa gjuhë. Gjuhët e shumta janë një nga sfidat më të mëdha të BE-së. Evropa duhet të bashkohet pa humbur identitetet e saj të shumta!