Libri i frazës

sq Pёremrat pronor 1   »   te సంబధబోధక సర్వనామములు 1

66 [gjashtёdhjetёegjashtё]

Pёremrat pronor 1

Pёremrat pronor 1

66 [అరవై ఆరు]

66 [Aravai āru]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

[Sambadhabōdhaka sarvanāmamulu 1]

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Telugisht Luaj Më shumë
unё – i imi న-న--న-ద--నా న-న--న-ద--న- న-న---ా-ి-న- ------------ నేను-నాది-నా 0
Nēn--n----nā Nēnu-nādi-nā N-n---ā-i-n- ------------ Nēnu-nādi-nā
Nuk po e gjej çelsin tim. న--ు--ా ----ల- ----ుట--దు న-క- న- త-ళ-ల- కనబడ-టల-ద- న-క- న- త-ళ-ల- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు 0
N--- ---t-ḷā----an-ba-uṭ-l--u Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu N-k- n- t-ḷ-l- k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ----------------------------- Nāku nā tāḷālu kanabaḍuṭalēdu
Nuk po e gjej biletёn time. నాకు -ా టిక--్ -న-డ-ట-ే-ు న-క- న- ట-క-ట- కనబడ-టల-ద- న-క- న- ట-క-ట- క-బ-ు-ల-ద- ------------------------- నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు 0
Nāku--ā -i-e--k-naba--ṭ-lē-u Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu N-k- n- ṭ-k-ṭ k-n-b-ḍ-ṭ-l-d- ---------------------------- Nāku nā ṭikeṭ kanabaḍuṭalēdu
ti – i yti ను-్-ు-మ-ర---ీ-ి మ--ి న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
Nuvvu -ī----ī----īdi Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
A ke gjetur çelsin tёnd? మీ-తా-ా-- -ీక- కన-డ-డ-యా? మ- త-ళ-ల- మ-క- కనబడ-డ-య-? మ- త-ళ-ల- మ-క- క-బ-్-ా-ా- ------------------------- మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? 0
Mī--ā---u mīku-k--ab--ḍā--? Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā? M- t-ḷ-l- m-k- k-n-b-ḍ-ā-ā- --------------------------- Mī tāḷālu mīku kanabaḍḍāyā?
A ke gjetur biletёn tёnde? మీ--ికె------ు -నబ-ి-ద-? మ- ట-క-ట- మ-క- కనబడ--ద-? మ- ట-క-ట- మ-క- క-బ-ి-ద-? ------------------------ మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? 0
Mī-ṭ--eṭ mīk- ---abaḍ-n--? Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā? M- ṭ-k-ṭ m-k- k-n-b-ḍ-n-ā- -------------------------- Mī ṭikeṭ mīku kanabaḍindā?
ai – i tij అతన--అ-ని-ి అతన--అతన-ద- అ-న---త-ి-ి ----------- అతను-అతనిది 0
A-anu-atan--i Atanu-atanidi A-a-u-a-a-i-i ------------- Atanu-atanidi
A e di, ku ёshtё çelёsi i tij? అతని --ళం ఎ--కడ ఉం-ో మ--ు --లు-ా? అతన- త-ళ- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- త-ళ- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? --------------------------------- అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
A-a-i tā-aṁ--k-aḍa-un-ō -īk--telus-? Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i t-ḷ-ṁ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani tāḷaṁ ekkaḍa undō mīku telusā?
A e di, ku ёshtё bileta e tij? అత-ి -ిక--్---్-- -ందో--ీ-ు త-ల---? అతన- ట-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? అ-న- ట-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద- మ-క- త-ల-స-? ----------------------------------- అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 0
A-a-- ṭ---ṭ e----- u--- --ku---lusā? Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā? A-a-i ṭ-k-ṭ e-k-ḍ- u-d- m-k- t-l-s-? ------------------------------------ Atani ṭikeṭ ekkaḍa undō mīku telusā?
ajo – i saj ఆమ--ఆమెది ఆమ--ఆమ-ద- ఆ-ె-ఆ-ె-ి --------- ఆమె-ఆమెది 0
Ām--āme-i Āme-āmedi Ā-e-ā-e-i --------- Āme-āmedi
Lekёt e saj kanё humbur. ఆ-- డ-------య-ంది ఆమ- డబ-బ- ప-య--ద- ఆ-ె డ-్-ు ప-య-ం-ి ----------------- ఆమె డబ్బు పోయింది 0
Āme---bbu p--i--i Āme ḍabbu pōyindi Ā-e ḍ-b-u p-y-n-i ----------------- Āme ḍabbu pōyindi
Edhe karta e saj e kreditit ka humbur. మ-ి-ు ఆమ--క్ర---ట- -----్-క-డ--పో-ింది మర-య- ఆమ- క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య--ద- మ-ి-ు ఆ-ె క-ర-డ-ట- క-ర-డ- క-డ- ప-య-ం-ి -------------------------------------- మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది 0
Ma--y- -me-----i- --rḍ--ū-- p--i-di Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi M-r-y- ā-e k-e-i- k-r- k-ḍ- p-y-n-i ----------------------------------- Mariyu āme kreḍiṭ kārḍ kūḍā pōyindi
ne – i yni మనము-మన మనమ--మన మ-మ---న ------- మనము-మన 0
Ma--mu-mana Manamu-mana M-n-m---a-a ----------- Manamu-mana
Gjyshi ynё ёshtё sёmurё. మ- తాత-ా-----ఒంట----బ-లే-ు మన త-తగ-ర-క- ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- మ- త-త-ా-ి-ి ఒ-ట-ల- బ-ల-ద- -------------------------- మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు 0
M-n--tāta-ā-ik--o--l-----ēdu Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu M-n- t-t-g-r-k- o-ṭ-ō b-l-d- ---------------------------- Mana tātagāriki oṇṭlō bālēdu
Gjyshja jonё ёshtё mirё. మన -ా--- --న-య-ా--మ /---్మమ-మ ----స--ా-ఉం-ి మన బ-మ-మ / న-యన-మ-మ / అమ-మమ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- మ- బ-మ-మ / న-య-ా-్- / అ-్-మ-మ క-ల-స-గ- ఉ-ద- ------------------------------------------- మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది 0
M--a------a/-n---nām'-a- ---m---m- --l-s-g- u-di Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi M-n- b-m-m-/ n-y-n-m-m-/ a-'-a-'-a k-l-s-g- u-d- ------------------------------------------------ Mana bām'ma/ nāyanām'ma/ am'mam'ma kulāsāgā undi
ju – i juaji నువ------ర--న--ి-మీది న-వ-వ- మ-ర--న-ద- మ-ద- న-వ-వ- మ-ర---ీ-ి మ-ద- --------------------- నువ్వు మీరు-నీది మీది 0
N-vv---ī----ī-i-mīdi Nuvvu mīru-nīdi mīdi N-v-u m-r---ī-i m-d- -------------------- Nuvvu mīru-nīdi mīdi
Fёmijё, ku ёshtё babi juaj? పి-్-లూ--మీ----్నగార- -క్-డ---్న---? ప-ల-లల-, మ- న-న-నగ-ర- ఎక-కడ ఉన-న-ర-? ప-ల-ల-ూ- మ- న-న-న-ా-ు ఎ-్-డ ఉ-్-ా-ు- ------------------------------------ పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? 0
P-l----, mī-------ā-u--k--ḍ- -n-ā--? Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru? P-l-a-ū- m- n-n-a-ā-u e-k-ḍ- u-n-r-? ------------------------------------ Pillalū, mī nānnagāru ekkaḍa unnāru?
Fёmijё, ku ёshtё mami juaj? ప-ల--లూ- మీ-అమ్- ఎక-క--ఉంద-? ప-ల-లల-, మ- అమ-మ ఎక-కడ ఉ-ద-? ప-ల-ల-ూ- మ- అ-్- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ---------------------------- పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? 0
P-l---ū------m'-a---kaḍ- -n-i? Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi? P-l-a-ū- m- a-'-a e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------ Pillalū, mī am'ma ekkaḍa undi?

Gjuha kreative

Kreativiteti është një cilësi e rëndësishme sot. Të gjithë duan të jenë krijues. Pasi njerëzit krijues konsiderohen inteligjentë. Edhe gjuha jonë duhet të jetë krijuese. Në të kaluarën njerëzit përpiqeshin të flisnin në mënyrë sa më korrekte. Sot duhet të flasin në mënyrë sa më kreative. Reklamimi dhe media e re janë një shembull për këtë. Ato na tregojnë sesi mund të luhet me gjuhën. Gjatë 50 viteve të fundit, rëndësia e kreativitetit është rritur ndjeshëm. Madje edhe disa kërkime e kanë pasur në fokus këtë fenomen. Psikologë, pedagogë dhe filozofë ekzaminuan procesin kreativ. Kreativiteti u përcaktua si aftësia për të krijuar diçka të re. Një folës kreativ prodhon forma të reja gjuhësore. Këto mund të jenë fjalë ose struktura gramatikore. Duke studiuar gjuhën kreative, studiuesit njohin sesi ndryshon gjuha. Por, jo të gjithë njerëzit i kuptojnë elementet e reja gjuhësore. Për të kuptuar gjuhën kreative keni nevojë për njohuri. Duhet të dini sesi funksionon gjuha. Madje duhet të njihni botën në të cilën jeton folësi. Vetëm kështu mund të kuptoni se çfarë kërkon të thotë. Një shembull është gjuha e adoleshentëve. Fëmijët dhe të rinjtë vazhdojnë të shpikin terma të reja. Shpesh, të rriturit nuk i kuptojnë këto fjalë. Janë botuar fjalorë që shpjegojnë zhargonin e të rinjve. Zakonisht ata vjetërsohen pas një brezi! Sidoqoftë, gjuha kreative mund të mësohet. Trajnuesit ofrojnë kurse të ndryshme për këtë. Rregulli më i rëndësishëm është gjithmonë: aktivizoni zërin tuaj të brendshëm!