Libri i frazës

sq Fruta dhe perime   »   te పండ్లు మరియు ఆహారం

15 [pesёmbёdhjetё]

Fruta dhe perime

Fruta dhe perime

15 [పదిహేను]

15 [Padihēnu]

పండ్లు మరియు ఆహారం

[Paṇḍlu mariyu āhāraṁ]

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Telugisht Luaj Më shumë
Kam njё luleshtrydhe. న- వ-్ద-ఒ--స్-్-ాబ-ర--ీ ఉంది న- వద-ద ఒక స-ట-ర-బ-ర-ర- ఉ-ద- న- వ-్- ఒ- స-ట-ర-బ-ర-ర- ఉ-ద- ---------------------------- నా వద్ద ఒక స్ట్రాబెర్రీ ఉంది 0
Nā v-d-a------ṭr--er-ī u-di Nā vadda oka sṭrāberrī undi N- v-d-a o-a s-r-b-r-ī u-d- --------------------------- Nā vadda oka sṭrāberrī undi
Kam njё kivi dhe njё pjepёr. నా-వద-ద--- క--ీ---ియ----ు-ూ-ు--డు--న్నా-ి న- వద-ద ఒక క-వ- మర-య- కర-బ-జ-ప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- క-వ- మ-ి-ు క-ు-ూ-ు-ం-ు ఉ-్-ా-ి ----------------------------------------- నా వద్ద ఒక కివీ మరియు కరుబూజుపండు ఉన్నాయి 0
Nā vadda --a----- -a-i-u-k----ūjup--ḍ-------i Nā vadda oka kivī mariyu karubūjupaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a k-v- m-r-y- k-r-b-j-p-ṇ-u u-n-y- --------------------------------------------- Nā vadda oka kivī mariyu karubūjupaṇḍu unnāyi
Kam njё portokall dhe njё qitro. న- వద----క న---ం-ా---ియు ఒ- --పర-ప----న్-ా-ి న- వద-ద ఒక న-ర--జ- మర-య- ఒక ప-పర పనస ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- న-ర-ం-ా మ-ి-ు ఒ- ప-ప- ప-స ఉ-్-ా-ి -------------------------------------------- నా వద్ద ఒక నారింజా మరియు ఒక పంపర పనస ఉన్నాయి 0
Nā-v-dd- ok---āri--j- ma--yu ok--p--p-r- p-n----un-ā-i Nā vadda oka nārin-jā mariyu oka pampara panasa unnāyi N- v-d-a o-a n-r-n-j- m-r-y- o-a p-m-a-a p-n-s- u-n-y- ------------------------------------------------------ Nā vadda oka nārin̄jā mariyu oka pampara panasa unnāyi
Kam njё mollё dhe njё mango. న--వ--ద -క య---ల్ --ియ- -- --మ---ప--ు-ఉ-్నాయి న- వద-ద ఒక య-ప-ల- మర-య- ఒక మ-మ-డ-ప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- య-ప-ల- మ-ి-ు ఒ- మ-మ-డ-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక యాపిల్ మరియు ఒక మామిడిపండు ఉన్నాయి 0
Nā--ad---o-- --p---m-ri-- ok--m--iḍipa--u-un-ā-i Nā vadda oka yāpil mariyu oka māmiḍipaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a y-p-l m-r-y- o-a m-m-ḍ-p-ṇ-u u-n-y- ------------------------------------------------ Nā vadda oka yāpil mariyu oka māmiḍipaṇḍu unnāyi
Kam njё banane dhe njё ananas. న---ద----క --ట--------ియ--ఒక ------డ----్--యి న- వద-ద ఒక అరట-ప-డ- మర-య- ఒక అన-సప-డ- ఉన-న-య- న- వ-్- ఒ- అ-ట-ప-డ- మ-ి-ు ఒ- అ-ా-ప-డ- ఉ-్-ా-ి --------------------------------------------- నా వద్ద ఒక అరటిపండు మరియు ఒక అనాసపండు ఉన్నాయి 0
Nā vad---o-a-a-----a-ḍ- m-r-y- oka-anās---ṇḍ--unn-yi Nā vadda oka araṭipaṇḍu mariyu oka anāsapaṇḍu unnāyi N- v-d-a o-a a-a-i-a-ḍ- m-r-y- o-a a-ā-a-a-ḍ- u-n-y- ---------------------------------------------------- Nā vadda oka araṭipaṇḍu mariyu oka anāsapaṇḍu unnāyi
Po bёj njё sallatё me fruta. న------ ఫ్ర-----ల--- ---ర- ---్--న--ా-ు న-న- ఒక ఫ-ర-ట- సల-డ- తయ-ర- చ-స-త-న-న-న- న-న- ఒ- ఫ-ర-ట- స-ా-్ త-ా-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------- నేను ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాను 0
N-nu o-- -hrūṭ-s-l----ayāru -ēstunnā-u Nēnu oka phrūṭ salāḍ tayāru cēstunnānu N-n- o-a p-r-ṭ s-l-ḍ t-y-r- c-s-u-n-n- -------------------------------------- Nēnu oka phrūṭ salāḍ tayāru cēstunnānu
Unё ha njё fetë bukë të thekur. న----టోస్-్ న------ున్--ను న-న- ట-స-ట- న- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- త-ం-ు-్-ా-ు -------------------------- నేను టోస్ట్ ని తింటున్నాను 0
Nē-- ṭ----ni -i----nānu Nēnu ṭōsṭ ni tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- t-ṇ-u-n-n- ----------------------- Nēnu ṭōsṭ ni tiṇṭunnānu
Unё ha njё fetë bukë të thekur me gjalpё. నే-ు ------ న--వ---న-ో---ం-ు-్-ాను న-న- ట-స-ట- న- వ-న-నత- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న-ో త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్నతో తింటున్నాను 0
N--- --s--n- -enn-tō--i-ṭu--ānu Nēnu ṭōsṭ ni vennatō tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- v-n-a-ō t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni vennatō tiṇṭunnānu
Unё ha njё fetë bukë të thekur me gjalpё dhe marmalatё. నేన- -ోస--- -ి వెన-న --ి-- జ-మ్ -- త--టున-న--ు న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న మర-య- జ-మ- త- త--ట-న-న-న- న-న- ట-స-ట- న- వ-న-న మ-ి-ు జ-మ- త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను టోస్ట్ ని వెన్న మరియు జామ్ తో తింటున్నాను 0
N--- ṭōsṭ ---v---- -ari---j-m----ti--u-n--u Nēnu ṭōsṭ ni venna mariyu jām tō tiṇṭunnānu N-n- ṭ-s- n- v-n-a m-r-y- j-m t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu ṭōsṭ ni venna mariyu jām tō tiṇṭunnānu
Unё ha njё sanduiç. నే-ు-ఒ--సాండ్ -ి-్-న---ి-టు-్---ు న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- త-ం-ు-్-ా-ు --------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని తింటున్నాను 0
N-n--o-- ------i- ni--i--un--nu Nēnu oka sāṇḍ vic ni tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni tiṇṭunnānu
Unё ha njё sanduiç me margarinё. నేన---- -ా-డ్ వి---న- ---్-ర-న--త--తి-----న-ను న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- మ-ర-జర-న- త- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ త- త-ం-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ తో తింటున్నాను 0
N-nu-oka-s-ṇḍ v---n------a--n----t-ṇṭu-nānu Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn tō tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- t- t-ṇ-u-n-n- ------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn tō tiṇṭunnānu
Unё ha njё sanduiç me margarinё dhe domate. నే---ఒ---ాం---విచ- ని-మ-ర---ీన---రియ--టొ-----తో----టు--నా-ు న-న- ఒక స--డ- వ-చ- న- మ-ర-జర-న- మర-య- ట-మ-ట-లత- త--ట-న-న-న- న-న- ఒ- స-ం-్ వ-చ- న- మ-ర-జ-ీ-్ మ-ి-ు ట-మ-ట-ల-ో త-ం-ు-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- నేను ఒక సాండ్ విచ్ ని మార్జరీన్ మరియు టొమాటాలతో తింటున్నాను 0
N--u ok- s--ḍ---c -i -ārj-r---mari-u ṭ-m-ṭ----- ti-ṭun-ānu Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn mariyu ṭomāṭālatō tiṇṭunnānu N-n- o-a s-ṇ- v-c n- m-r-a-ī- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l-t- t-ṇ-u-n-n- ---------------------------------------------------------- Nēnu oka sāṇḍ vic ni mārjarīn mariyu ṭomāṭālatō tiṇṭunnānu
Duam bukё dhe oriz. మ--- ------ మర----అ-్-- క-వా-ి మ-క- బ-ర-డ- మర-య- అన-న- క-వ-ల- మ-క- బ-ర-డ- మ-ి-ు అ-్-ం క-వ-ల- ------------------------------ మాకు బ్రెడ్ మరియు అన్నం కావాలి 0
Mā-u-b-----a-----an--ṁ--āvā-i Māku breḍ mariyu annaṁ kāvāli M-k- b-e- m-r-y- a-n-ṁ k-v-l- ----------------------------- Māku breḍ mariyu annaṁ kāvāli
Duam peshk dhe biftek. మా-- -ే----మ---ు -్టేక్ -ావాలి మ-క- చ-పల- మర-య- స-ట-క- క-వ-ల- మ-క- చ-ప-ు మ-ి-ు స-ట-క- క-వ-ల- ------------------------------ మాకు చేపలు మరియు స్టేక్ కావాలి 0
Mā-u c----u -a-----sṭ-- k----i Māku cēpalu mariyu sṭēk kāvāli M-k- c-p-l- m-r-y- s-ē- k-v-l- ------------------------------ Māku cēpalu mariyu sṭēk kāvāli
Duam pica dhe makarona. మ------జ--ా----యు---పాఘ--్టీ--ా--లి మ-క- ప-జ-జ- మర-య- స-ప-ఘ-ట-ట- క-వ-ల- మ-క- ప-జ-జ- మ-ి-ు స-ప-ఘ-ట-ట- క-వ-ల- ----------------------------------- మాకు పిజ్జా మరియు స్పాఘెట్టీ కావాలి 0
Māku p-j-ā-m--i-u----g-e-ṭī -āv-li Māku pijjā mariyu spāgheṭṭī kāvāli M-k- p-j-ā m-r-y- s-ā-h-ṭ-ī k-v-l- ---------------------------------- Māku pijjā mariyu spāgheṭṭī kāvāli
Pёr çfarё kemi nevojё tjetёr? మన-ి-ఇ--ే-----వ--ి? మనక- ఇ-క-మ- క-వ-ల-? మ-క- ఇ-క-మ- క-వ-ల-? ------------------- మనకి ఇంకేమి కావాలి? 0
M--a-i-i---m----vā-i? Manaki iṅkēmi kāvāli? M-n-k- i-k-m- k-v-l-? --------------------- Manaki iṅkēmi kāvāli?
Na duhen karrota dhe domate pёr supёn. స-ప్ -ొరక- ---ి -్య--------ియ- --మా---- -ా-ా-ి స-ప- క-రక- మనక- క-య-ర-ట- మర-య- ట-మ-ట-ల- క-వ-ల- స-ప- క-ర-ు మ-క- క-య-ర-ట- మ-ి-ు ట-మ-ట-ల- క-వ-ల- ---------------------------------------------- సూప్ కొరకు మనకి క్యారెట్ మరియు టొమాటోలు కావాలి 0
Sūp -oraku -an-ki -yāre--m-r-y- ---ā-ō-u-k--āli Sūp koraku manaki kyāreṭ mariyu ṭomāṭōlu kāvāli S-p k-r-k- m-n-k- k-ā-e- m-r-y- ṭ-m-ṭ-l- k-v-l- ----------------------------------------------- Sūp koraku manaki kyāreṭ mariyu ṭomāṭōlu kāvāli
Ku ka nje supermarket? స--ర్ మార--ె-------డ-ఉంద-? స-పర- మ-ర-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద-? స-ప-్ మ-ర-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------------- సూపర్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Sū--r--ā---ṭ -k-a-a-----? Sūpar mārkeṭ ekkaḍa undi? S-p-r m-r-e- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------- Sūpar mārkeṭ ekkaḍa undi?

Media dhe gjuha

Gjuha jonë ndikohet nga media gjithashtu. Në veçanti, mediat e reja luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Përmes SMS-ve, email-it dhe chat-it është zhvilluar një gjuhë e veçantë. Kjo gjuhë mediatike është natyrisht e ndryshme në çdo vend. Sidoqoftë, disa karakteristika mund të gjenden në të gjitha gjuhët e mediave. Mbi të gjitha, shpejtësia është shumë e rëndësishme për ne si përdorues. Megjithëse shkruajmë, duam të krijojmë komunikim direkt. Kjo do të thotë që ne dëshirojmë të shkëmbejmë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur. Pra, ne simulojmë një situatë të vërtetë bisede. Kjo i ka dhënë gjuhës sonë një karakter oral. Fjalët ose fjalitë shumë shpesh shkurtohen. Rregullat e gramatikës ose pikësimit kryesisht nuk merren parasysh. Drejtshkrimi ynë është më i lirshëm, dhe parafjalët shpesh mungojnë plotësisht. Ndjenjat shprehen rrallë gojarisht në gjuhën e mediave. Këtu ne preferojmë të përdorim të ashtuquajturat emoticons. Këto janë simbole që kanë për qëllim të tregojnë atë që ne po ndiejmë për momentin. Ekzistojnë gjithashtu kode të veçanta për SMS dhe një zhargon për komunikimin në chat. Gjuha e mediave pra, është një gjuhë shumë e reduktuar. Por, ajo përdoret në një mënyrë të ngjashme nga të gjithë përdoruesit. Studimet tregojnë se arsimimi apo intelekti nuk përbëjnë asnjë ndryshim. Veçanërisht të rinjtë pëlqejnë të përdorin gjuhën e mediave. Kjo është arsyeja pse kritikët besojnë se gjuha jonë është në rrezik. Shkenca e sheh fenomenin në mënyrë më pak pesimiste. Pasi fëmijët mund të dallojnë kur dhe si duhet të shkruajnë. Ekspertët besojnë se madje, gjuha e re e mediave ka avantazhe. Pasi ajo mund të promovojë aftësitë gjuhësore dhe kreativitetin tek fëmijët. Dhe: sot po shkruhet më tepër – jo më letra, por e-maile! Jemi të lumtur për këtë!