Libri i frazës

sq Urdhёrore 1   »   te ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

89 [tetёdhjetёenёntё]

Urdhёrore 1

Urdhёrore 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

89 [Enabhai tom\'midi]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

[Ājñāpūrvakaṁ 1]

Zgjidhni se si dëshironi të shihni përkthimin:   
Shqip Telugisht Luaj Më shumë
Ti je kaq dembel – mos ji kaq dembel! మ--ు--ం- --్-క--తు-ో-అ-త--ద-ద---త--ు-ా--ండక--ి! మ-ర- ఎ-త బద-దకస-త-ల--అ-త బద-దకస-త-ల-గ- ఉ-డక-డ-! మ-ర- ఎ-త బ-్-క-్-ు-ో-అ-త బ-్-క-్-ు-ు-ా ఉ-డ-ం-ి- ----------------------------------------------- మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! 0
M-r- e----b-------t-l---n-a----da-ast-l----uṇḍ-k-ṇ--! Mīru enta baddakastulō-anta baddakastulugā uṇḍakaṇḍi! M-r- e-t- b-d-a-a-t-l---n-a b-d-a-a-t-l-g- u-ḍ-k-ṇ-i- ----------------------------------------------------- Mīru enta baddakastulō-anta baddakastulugā uṇḍakaṇḍi!
Ti fle gjatё – mos fli kaq gjatё! మ-రు-చాల- స-ప--ని--రప-తా---అం- -ే-ు -------క--ి! మ-ర- చ-ల- స-ప- న-ద-రప-త-ర--అ-త స-ప- న-ద-రప-క-డ-! మ-ర- చ-ల- స-ప- న-ద-ర-ో-ా-ు-అ-త స-ప- న-ద-ర-ో-ం-ి- ------------------------------------------------ మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! 0
M-ru--ā-- -ēpu---d--pō-āru--nt----p--n-drap-k-ṇ--! Mīru cālā sēpu nidrapōtāru-anta sēpu nidrapōkaṇḍi! M-r- c-l- s-p- n-d-a-ō-ā-u-a-t- s-p- n-d-a-ō-a-ḍ-! -------------------------------------------------- Mīru cālā sēpu nidrapōtāru-anta sēpu nidrapōkaṇḍi!
Ti vjen kaq vonё – mos eja kaq vonё! మీరు చా-ా -ల--య-గ--ఇంట-క- వస్--రు-అం- --స్--గ--ఇం-ి-- --కం--! మ-ర- చ-ల- ఆలస-య-గ- ఇ-ట-క- వస-త-ర--అ-త ఆలస-య-గ- ఇ-ట-క- ర-క-డ-! మ-ర- చ-ల- ఆ-స-య-గ- ఇ-ట-క- వ-్-ా-ు-అ-త ఆ-స-య-గ- ఇ-ట-క- ర-క-డ-! ------------------------------------------------------------- మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! 0
Mīru-cā-- ā---ya--ā --ṭ--- --st-r---------a----gā --ṭi-i-rā--ṇḍ-! Mīru cālā ālasyaṅgā iṇṭiki vastāru-anta ālasyaṅgā iṇṭiki rākaṇḍi! M-r- c-l- ā-a-y-ṅ-ā i-ṭ-k- v-s-ā-u-a-t- ā-a-y-ṅ-ā i-ṭ-k- r-k-ṇ-i- ----------------------------------------------------------------- Mīru cālā ālasyaṅgā iṇṭiki vastāru-anta ālasyaṅgā iṇṭiki rākaṇḍi!
Ti qesh me zё kaq tё lartё – mos qesh me zё kaq tё lartё! మీ-ు చా-ా బ---గ-గా-న---ు---ు---- -ి-్గర-ా--వ--క--ి! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గరగ- నవ-వ-త-ర--అ-త బ-గ-గరగ- నవ-వక-డ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గ-గ- న-్-ు-ా-ు-అ-త బ-గ-గ-గ- న-్-క-డ-! --------------------------------------------------- మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! 0
Mī-u-c-lā-b-----------vv-tār--an-a big--ragā---v----ṇḍi! Mīru cālā biggaragā navvutāru-anta biggaragā navvakaṇḍi! M-r- c-l- b-g-a-a-ā n-v-u-ā-u-a-t- b-g-a-a-ā n-v-a-a-ḍ-! -------------------------------------------------------- Mīru cālā biggaragā navvutāru-anta biggaragā navvakaṇḍi!
Ti flet me zё kaq tё ulёt – mos flit me zё kaq tё ulёt! మ-రు చ--ా బ--్------ా-్-ా----ు-అం- --గ-గ-గ- మ--్--డ-ండ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గరగ- మ-ట-ల-డత-ర--అ-త బ-గ-గరగ- మ-ట-ల-డక-డ-! మ-ర- చ-ల- బ-గ-గ-గ- మ-ట-ల-డ-ా-ు-అ-త బ-గ-గ-గ- మ-ట-ల-డ-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! 0
Mī-u cālā-bi-g-r--ā--āṭ-ā-at-r-----a -i--a-ag- --ṭl-ḍ--aṇḍ-! Mīru cālā biggaragā māṭlāḍatāru-anta biggaragā māṭlāḍakaṇḍi! M-r- c-l- b-g-a-a-ā m-ṭ-ā-a-ā-u-a-t- b-g-a-a-ā m-ṭ-ā-a-a-ḍ-! ------------------------------------------------------------ Mīru cālā biggaragā māṭlāḍatāru-anta biggaragā māṭlāḍakaṇḍi!
Ti pi shumё – mos pi kaq shumё! మ-ర- -------్కువ-- త--ుత----అ-- ఎ-్కువగ--త---ం-ి! మ-ర- చ-ల- ఎక-క-వగ- త-గ-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- త-గక-డ-! మ-ర- చ-ల- ఎ-్-ు-గ- త-గ-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- త-గ-ం-ి- ------------------------------------------------- మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! 0
M-r- -ā-ā ek--vagā t-gut--u--n-a-e--u--g- t--a--ṇḍ-! Mīru cālā ekkuvagā tāgutāru-anta ekkuvagā tāgakaṇḍi! M-r- c-l- e-k-v-g- t-g-t-r---n-a e-k-v-g- t-g-k-ṇ-i- ---------------------------------------------------- Mīru cālā ekkuvagā tāgutāru-anta ekkuvagā tāgakaṇḍi!
Ti pi shumё duhan – mos pi kaq shumё! మ--- చ--- ఎక-క-వగ- -ొ- ----గు--రు--ం- ఎ-్---గ- --గ--్ర-గ-ం-ి! మ-క- చ-ల- ఎక-క-వగ- ప-గ త-ర-గ-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- ప-గ త-ర-గక-డ-! మ-క- చ-ల- ఎ-్-ు-గ- ప-గ త-ర-గ-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- ప-గ త-ర-గ-ం-ి- ------------------------------------------------------------- మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! 0
M--u-cā-ā ------gā p-g- tr-gut-ru-ant----k-vagā po-a--rā-ak----! Mīku cālā ekkuvagā poga trāgutāru-anta ekkuvagā poga trāgakaṇḍi! M-k- c-l- e-k-v-g- p-g- t-ā-u-ā-u-a-t- e-k-v-g- p-g- t-ā-a-a-ḍ-! ---------------------------------------------------------------- Mīku cālā ekkuvagā poga trāgutāru-anta ekkuvagā poga trāgakaṇḍi!
Ti punon shumё – mos puno kaq shumё! మీరు -----క-----ా---ి-చ--్త-ర---ంత ---క-వ-- పన- చే-క-డ-! మ-ర- మర- ఎక-క-వగ- పన- చ-స-త-ర--అ-త ఎక-క-వగ- పన- చ-యక-డ-! మ-ర- మ-ీ ఎ-్-ు-గ- ప-ి చ-స-త-ర---ం- ఎ-్-ు-గ- ప-ి చ-య-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! 0
M-r- ---- e-k-vagā pa-i-c-s-ā-u-an-a -kk--agā-p--i c-y-ka--i! Mīru marī ekkuvagā pani cēstāru-anta ekkuvagā pani cēyakaṇḍi! M-r- m-r- e-k-v-g- p-n- c-s-ā-u-a-t- e-k-v-g- p-n- c-y-k-ṇ-i- ------------------------------------------------------------- Mīru marī ekkuvagā pani cēstāru-anta ekkuvagā pani cēyakaṇḍi!
Ti udhёton kaq shpejt – mos udhёto kaq shpejt! మ--- చా-ా-వేగంగా బ--ీ నడ-పు-ా---అ------ం-ా బ-డ--న--క-డి! మ-ర- చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ- నడ-ప-త-ర--అ-త వ-గ-గ- బ-డ- నడపక-డ-! మ-ర- చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ- న-ు-ు-ా-ు-అ-త వ-గ-గ- బ-డ- న-ప-ం-ి- -------------------------------------------------------- మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! 0
M-ru c--- vēg--g---a--ī --ḍ-p----u--nt- vē-aṅ-ā ---ḍ--n-ḍa-ak---i! Mīru cālā vēgaṅgā baṇḍī naḍuputāru-anta vēgaṅgā baṇḍī naḍapakaṇḍi! M-r- c-l- v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-r---n-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-k-ṇ-i- ------------------------------------------------------------------ Mīru cālā vēgaṅgā baṇḍī naḍuputāru-anta vēgaṅgā baṇḍī naḍapakaṇḍi!
Ngrihuni, zoti Myler! ల-వ-డ-,-మి-్ల-్ --రు! ల-వ-డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! ల-వ-డ-, మ-ల-ల-్ గ-ర-! --------------------- లేవండి, మిల్లర్ గారు! 0
L--------m--lar gā-u! Lēvaṇḍi, millar gāru! L-v-ṇ-i- m-l-a- g-r-! --------------------- Lēvaṇḍi, millar gāru!
Uluni, zoti Myler! కూ-్----ి- --ల--ర- -ార-! క-ర-చ--డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! క-ర-చ-ం-ి- మ-ల-ల-్ గ-ర-! ------------------------ కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! 0
K-rc----- --l-ar---r-! Kūrcōṇḍi, millar gāru! K-r-ō-ḍ-, m-l-a- g-r-! ---------------------- Kūrcōṇḍi, millar gāru!
Rrini ulur, zoti Myler! క--్-ున--ఉ-డండ-- మిల్ల-్ -ారు! క-ర-చ-న- ఉ-డ-డ-, మ-ల-లర- గ-ర-! క-ర-చ-న- ఉ-డ-డ-, మ-ల-ల-్ గ-ర-! ------------------------------ కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! 0
Kū-c----u-ḍ--ḍ-, m-l-ar -ā-u! Kūrcunē uṇḍaṇḍi, millar gāru! K-r-u-ē u-ḍ-ṇ-i- m-l-a- g-r-! ----------------------------- Kūrcunē uṇḍaṇḍi, millar gāru!
Kini durim! స-న---ాట--చండ-! సహన- ప-ట--చ-డ-! స-న- ప-ట-ం-ం-ి- --------------- సహనం పాటించండి! 0
Sah-n-ṁ -ā-i-̄----i! Sahanaṁ pāṭin-caṇḍi! S-h-n-ṁ p-ṭ-n-c-ṇ-i- -------------------- Sahanaṁ pāṭin̄caṇḍi!
Merrni kohёn qё ju duhet! త-ం-ప--ద్దు! త--దపడ-ద-ద-! త-ం-ప-ొ-్-ు- ------------ తొందపడొద్దు! 0
Ton-a----ddu! Tondapaḍoddu! T-n-a-a-o-d-! ------------- Tondapaḍoddu!
Prisni njё moment! ఒక--ిమిశ- ఆగం--! ఒక న-మ-శ- ఆగ-డ-! ఒ- న-మ-శ- ఆ-ం-ి- ---------------- ఒక నిమిశం ఆగండి! 0
Oka n--i--- āgaṇḍ-! Oka nimiśaṁ āgaṇḍi! O-a n-m-ś-ṁ ā-a-ḍ-! ------------------- Oka nimiśaṁ āgaṇḍi!
Kini kujdes! జ---రత-త! జ-గ-రత-త! జ-గ-ర-్-! --------- జాగ్రత్త! 0
Jāg--tta! Jāgratta! J-g-a-t-! --------- Jāgratta!
Jini tё pёrpiktё! స-య- పాట-ంచం-ి! సమయ- ప-ట--చ-డ-! స-య- ప-ట-ం-ం-ి- --------------- సమయం పాటించండి! 0
S------ ---in-c--ḍ-! Samayaṁ pāṭin-caṇḍi! S-m-y-ṁ p-ṭ-n-c-ṇ-i- -------------------- Samayaṁ pāṭin̄caṇḍi!
Mos u tregoni budalla! మ-ద--ద-ధ--- ఉ---ద్--! మ-దబ-ద-ధ-గ- ఉ-డ-ద-ద-! మ-ద-ు-్-ి-ా ఉ-డ-ద-ద-! --------------------- మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! 0
Ma------'-h--ā-uṇ-odd-! Mandabud'dhigā uṇḍoddu! M-n-a-u-'-h-g- u-ḍ-d-u- ----------------------- Mandabud'dhigā uṇḍoddu!

Gjuha kineze

Kinezishtja është gjuha me më shumë folës në të gjithë botën. Sidoqoftë, nuk ka një gjuhë të vetme kineze. Ekzistojnë disa gjuhë të tilla. Të gjithë i përkasin familjes së gjuhëve sino-tibetane. Një total prej rreth 1,3 miliardë njerëz flasin kinezisht. Shumica e tyre jetojnë në Republikën Popullore të Kinës dhe Tajvanit. Ka edhe shumë vende me pakicat kineze. Gjuha më e madhe kineze është kinezishtja standarde. Gjuha e standardizuar quhet edhe mandarin. Mandarin është gjuha zyrtare e Republikës Popullore të Kinës. Gjuhët e tjera kineze shpesh quhen vetëm dialekte. Edhe në Tajvan e Singapor flitet gjuha mandarin. Mandarin është gjuha amtare për 850 milion njerëz. Pothuajse të gjithë njerëzit që flasin kinezisht e kuptojnë atë. Folës të dialekteve të ndryshme e përdorin për t'u kuptuar. Të gjithë kinezët kanë të njëjtën formë të shkruari. Forma kineze e të shkruarit është e vjetër 4000 deri 5000 vjet. Pra, kinezishtja është gjuha me traditën më të vjetër letrare. Kulturat e tjera aziatike kanë adoptuar gjithashtu formën kineze të shkrimit. Karakteret kineze janë më të vështira sesa sistemet alfabetike. Gjithsesi, kinezishtja e folur nuk është aq e komplikuar. Gramatika është relativisht e thjeshtë për t'u mësuar. Prandaj, nxënësit mund të përparojnë mirë mjaft shpejt. Gjithnjë e më shumë njerëz duan të mësojnë kinezisht! Si gjuhë e huaj, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. Kudo ofrohen kurse të gjuhës kineze. Keni guximin ta mësoni edhe ju! Kinezishtja do të jetë gjuha e së ardhmes…