Phrasebook

tl to like something   »   zh 喜欢某事

70 [pitumpu]

to like something

to like something

70[七十]

70 [Qīshí]

喜欢某事

[xǐhuān mǒu shì]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Gusto mo bang manigarilyo? 您-想------? 您 想 抽烟 吗 ? 您 想 抽- 吗 ? ---------- 您 想 抽烟 吗 ? 0
ní--xi-ng ----y-n--a? nín xiǎng chōuyān ma? n-n x-ǎ-g c-ō-y-n m-? --------------------- nín xiǎng chōuyān ma?
Gusto mo bang sumayaw? 您-想--舞 --? 您 想 跳舞 吗 ? 您 想 跳- 吗 ? ---------- 您 想 跳舞 吗 ? 0
N----i-ng--i-ow- ma? Nín xiǎng tiàowǔ ma? N-n x-ǎ-g t-à-w- m-? -------------------- Nín xiǎng tiàowǔ ma?
Gusto mo bang maglakad-lakad? 您-想-去--步 --? 您 想 去 散步 吗 ? 您 想 去 散- 吗 ? ------------ 您 想 去 散步 吗 ? 0
N-- ----- q- sà--ù ma? Nín xiǎng qù sànbù ma? N-n x-ǎ-g q- s-n-ù m-? ---------------------- Nín xiǎng qù sànbù ma?
Gusto kong manigarilyo. 我---抽烟-。 我 想 抽烟 。 我 想 抽- 。 -------- 我 想 抽烟 。 0
W- x-ǎ---c-----n. Wǒ xiǎng chōuyān. W- x-ǎ-g c-ō-y-n- ----------------- Wǒ xiǎng chōuyān.
Gusto mo ba ng sigarilyo? 你 想-- -- 烟 - ? 你 想 要 一支 烟 吗 ? 你 想 要 一- 烟 吗 ? -------------- 你 想 要 一支 烟 吗 ? 0
N- -i--- --o-y- z-ī y-----? Nǐ xiǎng yào yī zhī yān ma? N- x-ǎ-g y-o y- z-ī y-n m-? --------------------------- Nǐ xiǎng yào yī zhī yān ma?
Gusto niya ng pangsindi. 他 想 要-打-- 。 他 想 要 打火机 。 他 想 要 打-机 。 ----------- 他 想 要 打火机 。 0
T---i-n--y----ǎ----ī. Tā xiǎng yào dǎhuǒjī. T- x-ǎ-g y-o d-h-ǒ-ī- --------------------- Tā xiǎng yào dǎhuǒjī.
Gusto ko sanang uminom. 我-- -点---西 。 我 想 喝点儿 东西 。 我 想 喝-儿 东- 。 ------------ 我 想 喝点儿 东西 。 0
W- x-ǎ-g hē-diǎn -r dōngx-. Wǒ xiǎng hē diǎn er dōngxī. W- x-ǎ-g h- d-ǎ- e- d-n-x-. --------------------------- Wǒ xiǎng hē diǎn er dōngxī.
Gusto ko sanang kumain. 我 想 -点儿 -西-。 我 想 吃点儿 东西 。 我 想 吃-儿 东- 。 ------------ 我 想 吃点儿 东西 。 0
Wǒ----n--chī--iǎn er d-----. Wǒ xiǎng chī diǎn er dōngxī. W- x-ǎ-g c-ī d-ǎ- e- d-n-x-. ---------------------------- Wǒ xiǎng chī diǎn er dōngxī.
Gusto ko munang magpahinga. 我 想--- 一- 。 我 想 休息 一下 。 我 想 休- 一- 。 ----------- 我 想 休息 一下 。 0
Wǒ--iǎ-g---ūx- --x--. Wǒ xiǎng xiūxí yīxià. W- x-ǎ-g x-ū-í y-x-à- --------------------- Wǒ xiǎng xiūxí yīxià.
May gusto akong itanong sayo. 我-想 - 您 -些 事情 。 我 想 问 您 一些 事情 。 我 想 问 您 一- 事- 。 --------------- 我 想 问 您 一些 事情 。 0
W---i--g wèn ní--yīxiē-shìqín-. Wǒ xiǎng wèn nín yīxiē shìqíng. W- x-ǎ-g w-n n-n y-x-ē s-ì-í-g- ------------------------------- Wǒ xiǎng wèn nín yīxiē shìqíng.
May gusto akong ipapakiusap sa iyo. 我-想-- ------- 。 我 想 求 您 点儿 事情 。 我 想 求 您 点- 事- 。 --------------- 我 想 求 您 点儿 事情 。 0
W------- -iú---n--iǎn ----h-qíng. Wǒ xiǎng qiú nín diǎn er shìqíng. W- x-ǎ-g q-ú n-n d-ǎ- e- s-ì-í-g- --------------------------------- Wǒ xiǎng qiú nín diǎn er shìqíng.
Gusto kitang anyayahan. / Gusto kitang ayain. 我-- -请---。 我 想 邀请 您 。 我 想 邀- 您 。 ---------- 我 想 邀请 您 。 0
Wǒ-xiǎn- y-oqǐ-- n--. Wǒ xiǎng yāoqǐng nín. W- x-ǎ-g y-o-ǐ-g n-n- --------------------- Wǒ xiǎng yāoqǐng nín.
Ano ang gusto mo? 请问-您 要 ---什- ? 请问 您 要 点儿 什么 ? 请- 您 要 点- 什- ? -------------- 请问 您 要 点儿 什么 ? 0
Qǐ-g-è- nín----d-ǎn er sh-nm-? Qǐngwèn nín yàodiǎn er shénme? Q-n-w-n n-n y-o-i-n e- s-é-m-? ------------------------------ Qǐngwèn nín yàodiǎn er shénme?
Gusto mo ba ng kape? 您-要 ---吗 ? 您 要 咖啡 吗 ? 您 要 咖- 吗 ? ---------- 您 要 咖啡 吗 ? 0
N----à- kāfē- m-? Nín yào kāfēi ma? N-n y-o k-f-i m-? ----------------- Nín yào kāfēi ma?
O mas gusto mo ng tsaa? 或者-- -喜- 喝--? 或者 您 更喜欢 喝茶 ? 或- 您 更-欢 喝- ? ------------- 或者 您 更喜欢 喝茶 ? 0
Huòz-- --- g----xǐhuā- -ē--h-? Huòzhě nín gèng xǐhuān hē chá? H-ò-h- n-n g-n- x-h-ā- h- c-á- ------------------------------ Huòzhě nín gèng xǐhuān hē chá?
Gusto naming umuwi. 我- -----。 我们 想 回家 。 我- 想 回- 。 --------- 我们 想 回家 。 0
Wǒ--n--i-ng h-- --ā. Wǒmen xiǎng huí jiā. W-m-n x-ǎ-g h-í j-ā- -------------------- Wǒmen xiǎng huí jiā.
Gusto niyo ng taxi? 你们 要 --租- 吗 ? 你们 要 打出租车 吗 ? 你- 要 打-租- 吗 ? ------------- 你们 要 打出租车 吗 ? 0
N-men--ào dǎ -h--ū--h- ma? Nǐmen yào dǎ chūzū chē ma? N-m-n y-o d- c-ū-ū c-ē m-? -------------------------- Nǐmen yào dǎ chūzū chē ma?
Gusto ninyong tumawag. 他们 想-- 电话 。 他们 想 打 电话 。 他- 想 打 电- 。 ----------- 他们 想 打 电话 。 0
Tāme- x---g-dǎ -i-n---. Tāmen xiǎng dǎ diànhuà. T-m-n x-ǎ-g d- d-à-h-à- ----------------------- Tāmen xiǎng dǎ diànhuà.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -