Размоўнік

be Пытанні – прошлы час 2   »   ta கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

86 [восемдзесят шэсць]

Пытанні – прошлы час 2

Пытанні – прошлы час 2

86 [எண்பத்து ஆறு]

86 [Eṇpattu āṟu]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 2

[kēḷvikaḷ - iṟanta kālam 2]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тамільская Гуляць Больш
Які на табе быў гальштук? ந- --்--க-ுத-துப்ப--டி- -ை-------ு-கொண----்? ந- எந-த கழ-த-த-ப-பட-ட-/ ட- அண-ந-த- க-ண-ட-ய-? ந- எ-்- க-ு-்-ு-்-ட-ட-/ ட- அ-ி-்-ு க-ண-ட-ய-? -------------------------------------------- நீ எந்த கழுத்துப்பட்டி/ டை அணிந்து கொண்டாய்? 0
nī--n-a-k----t--p-ṭ--- ṭ-i aṇi-t- koṇṭā-? nī enta kaḻuttuppaṭṭi/ ṭai aṇintu koṇṭāy? n- e-t- k-ḻ-t-u-p-ṭ-i- ṭ-i a-i-t- k-ṇ-ā-? ----------------------------------------- nī enta kaḻuttuppaṭṭi/ ṭai aṇintu koṇṭāy?
Які аўтамабіль ты купіў? ந- எ--த மோட---ர்--ண்டி-வ--்க-ன--்? ந- எந-த ம-ட-ட-ர- வண-ட- வ-ங-க-ன-ய-? ந- எ-்- ம-ட-ட-ர- வ-்-ி வ-ங-க-ன-ய-? ---------------------------------- நீ எந்த மோட்டார் வண்டி வாங்கினாய்? 0
Nī --ta--ō--ār ---ṭi--āṅkiṉ-y? Nī enta mōṭṭār vaṇṭi vāṅkiṉāy? N- e-t- m-ṭ-ā- v-ṇ-i v-ṅ-i-ā-? ------------------------------ Nī enta mōṭṭār vaṇṭi vāṅkiṉāy?
На якую газету ты падпісаўся? நீ எந---செ-்-ித்---ுக----ச---ா--ட--ினாய்? ந- எந-த ச-ய-த-த-த-ள-க-க- சந-த- கட-ட-ன-ய-? ந- எ-்- ச-ய-த-த-த-ள-க-க- ச-்-ா க-்-ி-ா-்- ----------------------------------------- நீ எந்த செய்தித்தாளுக்கு சந்தா கட்டினாய்? 0
Nī e--a -e-t-------k- ca--ā kaṭ-iṉā-? Nī enta ceytittāḷukku cantā kaṭṭiṉāy? N- e-t- c-y-i-t-ḷ-k-u c-n-ā k-ṭ-i-ā-? ------------------------------------- Nī enta ceytittāḷukku cantā kaṭṭiṉāy?
Каго Вы ўбачылі? நீ--கள்-ய--ை -----்-ீ-்-ள-? ந-ங-கள- ய-ர- ப-ர-த-த-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர- ப-ர-த-த-ர-க-்- --------------------------- நீங்கள் யாரை பார்த்தீர்கள்? 0
N-ṅ--ḷ-yā----pārtt-r-aḷ? Nīṅkaḷ yārai pārttīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-i p-r-t-r-a-? ------------------------ Nīṅkaḷ yārai pārttīrkaḷ?
Каго Вы сустрэлі? நீ--கள் ய--- ----ித-த--்க--? ந-ங-கள- ய-ர- சந-த-த-த-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர- ச-்-ி-்-ீ-்-ள-? ---------------------------- நீங்கள் யாரை சந்தித்தீர்கள்? 0
Nī-----y-r-i can--ttī-ka-? Nīṅkaḷ yārai cantittīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-i c-n-i-t-r-a-? -------------------------- Nīṅkaḷ yārai cantittīrkaḷ?
Каго Вы пазналі? நீங-க----ார- -டை-ாள-் த-ர-ந-த- -ொ--டீர-கள்? ந-ங-கள- ய-ர- அட-ய-ளம- த-ர-ந-த- க-ண-ட-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர- அ-ை-ா-ம- த-ர-ந-த- க-ண-ட-ர-க-்- ------------------------------------------- நீங்கள் யாரை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டீர்கள்? 0
N---aḷ ---ai a-ai--ḷ-m t--i------ṇṭī-kaḷ? Nīṅkaḷ yārai aṭaiyāḷam terintu koṇṭīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-i a-a-y-ḷ-m t-r-n-u k-ṇ-ī-k-ḷ- ----------------------------------------- Nīṅkaḷ yārai aṭaiyāḷam terintu koṇṭīrkaḷ?
Калі Вы ўсталі? நீங்க-் எ-்---ுது-எ-ுந-தீ-----? ந-ங-கள- எப-ப-ழ-த- எழ-ந-த-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ொ-ு-ு எ-ு-்-ீ-்-ள-? ------------------------------- நீங்கள் எப்பொழுது எழுந்தீர்கள்? 0
N-ṅk-- --p-ḻ-tu e-----rk-ḷ? Nīṅkaḷ eppoḻutu eḻuntīrkaḷ? N-ṅ-a- e-p-ḻ-t- e-u-t-r-a-? --------------------------- Nīṅkaḷ eppoḻutu eḻuntīrkaḷ?
Калі Вы пачалі? நீ---ள்-எ--ப----ு ---ப-ப--ட-ர---்? ந-ங-கள- எப-ப-ழ-த- ப-றப-பட-ட-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ொ-ு-ு ப-ற-்-ட-ட-ர-க-்- ---------------------------------- நீங்கள் எப்பொழுது புறப்பட்டீர்கள்? 0
N-ṅ-a- --p-ḻ-t------p--ṭṭ----ḷ? Nīṅkaḷ eppoḻutu puṟappaṭṭīrkaḷ? N-ṅ-a- e-p-ḻ-t- p-ṟ-p-a-ṭ-r-a-? ------------------------------- Nīṅkaḷ eppoḻutu puṟappaṭṭīrkaḷ?
Калі Вы закончылі? ந--்க-்-எ-்-ொ-ுது ம-டி-்---்--்? ந-ங-கள- எப-ப-ழ-த- ம-ட-த-த-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ொ-ு-ு ம-ட-த-த-ர-க-்- -------------------------------- நீங்கள் எப்பொழுது முடித்தீர்கள்? 0
N-ṅk----ppo--tu m----tīrk--? Nīṅkaḷ eppoḻutu muṭittīrkaḷ? N-ṅ-a- e-p-ḻ-t- m-ṭ-t-ī-k-ḷ- ---------------------------- Nīṅkaḷ eppoḻutu muṭittīrkaḷ?
Чаму Вы прачнуліся? ந-ங-க---------ழ-த--ுக்-கொ---ீர்க--? ந-ங-கள- ஏன- வ-ழ-த-த-க- க-ண-ட-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் வ-ழ-த-த-க- க-ண-ட-ர-க-்- ----------------------------------- நீங்கள் ஏன் விழித்துக் கொண்டீர்கள்? 0
N--k-- -ṉ---ḻit-uk -oṇṭī----? Nīṅkaḷ ēṉ viḻittuk koṇṭīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- v-ḻ-t-u- k-ṇ-ī-k-ḷ- ----------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ viḻittuk koṇṭīrkaḷ?
Чаму Вы сталі настаўнікам? நீங்----ஏ-்-ஆ-ிர--ர- ஆ-ீ-----? ந-ங-கள- ஏன- ஆச-ர-யர- ஆன-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் ஆ-ி-ி-ர- ஆ-ீ-்-ள-? ------------------------------ நீங்கள் ஏன் ஆசிரியர் ஆனீர்கள்? 0
Nīṅk---ēṉ-ā----yar--ṉīrk-ḷ? Nīṅkaḷ ēṉ āciriyar āṉīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- ā-i-i-a- ā-ī-k-ḷ- --------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ āciriyar āṉīrkaḷ?
Чаму Вы ўзялі таксі? நீங்--்-ஏன்--ா-க- வண்டி --ு--துக- --ண-டீர்---? ந-ங-கள- ஏன- வ-டக- வண-ட- எட-த-த-க- க-ண-ட-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் வ-ட-ை வ-்-ி எ-ு-்-ு-் க-ண-ட-ர-க-்- ---------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் வாடகை வண்டி எடுத்துக் கொண்டீர்கள்? 0
Nī-k-ḷ -- -ā-------aṇṭi-e-u-tu- k-ṇ-ī-ka-? Nīṅkaḷ ēṉ vāṭakai vaṇṭi eṭuttuk koṇṭīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- v-ṭ-k-i v-ṇ-i e-u-t-k k-ṇ-ī-k-ḷ- ------------------------------------------ Nīṅkaḷ ēṉ vāṭakai vaṇṭi eṭuttuk koṇṭīrkaḷ?
Адкуль Вы прыйшлі? நீங-கள- எ-்க-ர-ந்-ு --்தீ-்---? ந-ங-கள- எங-க-ர-ந-த- வந-த-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ி-ு-்-ு வ-்-ீ-்-ள-? ------------------------------- நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? 0
Nīṅ-a- e-kiru-tu----tīrk-ḷ? Nīṅkaḷ eṅkiruntu vantīrkaḷ? N-ṅ-a- e-k-r-n-u v-n-ī-k-ḷ- --------------------------- Nīṅkaḷ eṅkiruntu vantīrkaḷ?
Куды Вы пайшлі? ந-ங்-----ங்-ு-ப-ன--்கள்? ந-ங-கள- எங-க- ப-ன-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ு ப-ன-ர-க-்- ------------------------ நீங்கள் எங்கு போனீர்கள்? 0
N-ṅ--ḷ-e--u --ṉī-k-ḷ? Nīṅkaḷ eṅku pōṉīrkaḷ? N-ṅ-a- e-k- p-ṉ-r-a-? --------------------- Nīṅkaḷ eṅku pōṉīrkaḷ?
Дзе Вы былі? ந-ங்-------க---ர--்தீர--ள்? ந-ங-கள- எங-க- இர-ந-த-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ு இ-ு-்-ீ-்-ள-? --------------------------- நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? 0
Nīṅ-aḷ -ṅku-iru-t-r---? Nīṅkaḷ eṅku iruntīrkaḷ? N-ṅ-a- e-k- i-u-t-r-a-? ----------------------- Nīṅkaḷ eṅku iruntīrkaḷ?
Каму ты дапамог? நீ-்--- யாரு-----உத-ி---ய-த--்க-்? ந-ங-கள- ய-ர-க-க- உதவ- ச-ய-த-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர-க-க- உ-வ- ச-ய-த-ர-க-்- ---------------------------------- நீங்கள் யாருக்கு உதவி செய்தீர்கள்? 0
N---a--yāru-ku ---vi---yt--kaḷ? Nīṅkaḷ yārukku utavi ceytīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-k-u u-a-i c-y-ī-k-ḷ- ------------------------------- Nīṅkaḷ yārukku utavi ceytīrkaḷ?
Каму ты напісаў? நீ-்கள---ா----கு--ழ-த--ீ--கள-? ந-ங-கள- ய-ர-க-க- எழ-த-ன-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர-க-க- எ-ு-ி-ீ-்-ள-? ------------------------------ நீங்கள் யாருக்கு எழுதினீர்கள்? 0
Nī-k-ḷ y-r-kku e----ṉīrkaḷ? Nīṅkaḷ yārukku eḻutiṉīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-k-u e-u-i-ī-k-ḷ- --------------------------- Nīṅkaḷ yārukku eḻutiṉīrkaḷ?
Каму ты адказаў? ந-ங-க-் யா---்கு-பதி------த-த-ர்--்? ந-ங-கள- ய-ர-க-க- பத-ல- அள-த-த-ர-கள-? ந-ங-க-் ய-ர-க-க- ப-ி-் அ-ி-்-ீ-்-ள-? ------------------------------------ நீங்கள் யாருக்கு பதில் அளித்தீர்கள்? 0
N--k-ḷ yā----u----------t-ī---ḷ? Nīṅkaḷ yārukku patil aḷittīrkaḷ? N-ṅ-a- y-r-k-u p-t-l a-i-t-r-a-? -------------------------------- Nīṅkaḷ yārukku patil aḷittīrkaḷ?

Білінгвізм паляпшае слых

Людзі, якія размаўляюць на дзвюх мовах, лепш чуюць. Яны могуць адрозніваць гукі адзін ад аднаго больш дакладна. Да гэтага выніку прыйшло амерыканскае даследаванне. Даследчыкі пратэсціравалі некалькі падлеткаў. Частка даследуемых з дзяцінства размаўляла на дзвюх мовах. Гэтыя падлеткі размаўлялі на англійскай і іспанскай мове. Іншая частка размаўляла толькі на англійскай мове. Маладыя людзі павінны былі слухаць пэўны склад. Гэта быў склад ‘да’. Ён не адносіўся ні да адной, ні да другой мовы. Склад прайграваўся праз навушнікі. Пры гэтым з дапамогай электродаў вымяралася актыўнасць мозгу. Пасля гэтага тэсту падлеткі павінны былі праслухаць гэты склад яшчэ раз. Але ў гэты раз было шмат пабочных шумоў. Затым яны слухалі галасы, якія размаўлялі бессэнсоўнымі сказамі. Дзвюхмоўныя даследуемыя вельмі моцна рэагіравалі не гэты склад. Іх мозг дэманстраваў бурную актыўнасць. Яны маглі дакладна вызначыць склад і з, і без пабочных шумоў. Аднамоўным гэта не ўдалося. Іх мозг не працаваў гэтак жа добра, як у дзвюхмоўных даследуемых. Вынік эксперымента здзівіў даследчыкаў. Дагэтуль было вядома, што ў музыкантаў асабліва добры слых. Але, здаецца, што і білінгвізм трэніруе мозг. Дзвюхмоўныя людзі ўвесь час сутыкаюцца з рознымі гукамі. Дзякуючы гэтаму, іх мозг мусіць развіваць новыя здольнасці. Ён вучыцца адрозніваць розныя моўныя стымулы. Зараз вучоныя даследуюць, як моўныя навыкі ўплываюць на мозг. Верагодна, што слых паляпшаецца, нават калі чалавек вывучае замежную мову ў дарослым узросце…