Размоўнік

be штосьці абгрунтоўваць 3   »   ta காரணம் கூறுதல் 3

77 [семдзесят сем]

штосьці абгрунтоўваць 3

штосьці абгрунтоўваць 3

77 [எழுபத்து ஏழு]

77 [Eḻupattu ēḻu]

காரணம் கூறுதல் 3

[kāraṇam kūṟutal 3]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тамільская Гуляць Больш
Чаму Вы не ясце торт? நீங்கள் --்-கே-- -ாப--ிட--ல- -ரு-்க-ற-ர்க-்? ந-ங-கள- ஏன- க-க- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் க-க- ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? -------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் கேக் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
nī---ḷ--ṉ-k-k-cāp---ā--l-iruk--ṟī--aḷ? nīṅkaḷ ēṉ kēk cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ? n-ṅ-a- ē- k-k c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? -------------------------------------- nīṅkaḷ ēṉ kēk cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ?
Мне трэба скінуць вагу. ந--- எ-் -டை-- க---க்க -ே---ும். ந-ன- என- எட-ய- க-ற-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ன- எ-் எ-ை-ை க-ற-க-க வ-ண-ட-ம-. -------------------------------- நான் என் எடையை குறைக்க வேண்டும். 0
N-ṉ-eṉ -ṭ-iyai-ku---k-a v-ṇ-um. Nāṉ eṉ eṭaiyai kuṟaikka vēṇṭum. N-ṉ e- e-a-y-i k-ṟ-i-k- v-ṇ-u-. ------------------------------- Nāṉ eṉ eṭaiyai kuṟaikka vēṇṭum.
Я яго не ем, бо мне трэба скінуць вагу. எட----- ---ைப-ப-ற்--- நான- -த---ா---ிடாம---இ--க-க--ே--. எட-ய-க- க-ற-ப-பதற-க-க ந-ன- இத- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ன-. எ-ை-ை-் க-ற-ப-ப-ற-க-க ந-ன- இ-ை ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ே-்- ------------------------------------------------------- எடையைக் குறைப்பதற்காக நான் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறேன். 0
Eṭaiyai--k----ppa--ṟ-ā-----ṉ i-a----pp-ṭ-m-l --ukkiṟ--. Eṭaiyaik kuṟaippataṟkāka nāṉ itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ. E-a-y-i- k-ṟ-i-p-t-ṟ-ā-a n-ṉ i-a- c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------- Eṭaiyaik kuṟaippataṟkāka nāṉ itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ.
Чаму Вы не п’яце піва? நீங்--- --் -ி-ர் --ட-க----ல்-இரு-்க-றீர்க-்? ந-ங-கள- ஏன- ப-யர- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் ப-ய-் க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? --------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் பியர் குடிக்காமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nī-ka--ē--piy-r--u-i-kām-- i--kkiṟ-----? Nīṅkaḷ ēṉ piyar kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- p-y-r k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? ---------------------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ piyar kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ?
Мне трэба яшчэ кіраваць машынай. ந-ன்-வ-்-- -ட--வேண்-ு-். ந-ன- வண-ட- ஓட-டவ-ண-ட-ம-. ந-ன- வ-்-ி ஓ-்-வ-ண-ட-ம-. ------------------------ நான் வண்டி ஓட்டவேண்டும். 0
Nāṉ-va-ṭi ō-ṭa--ṇṭ-m. Nāṉ vaṇṭi ōṭṭavēṇṭum. N-ṉ v-ṇ-i ō-ṭ-v-ṇ-u-. --------------------- Nāṉ vaṇṭi ōṭṭavēṇṭum.
Я яго не п’ю, бо мне трэба яшчэ кіраваць машынай. நான்-வ--ட--ஓ--- --ண்--ம்---்-தா-்---ய-் க----்க--ி-்லை. ந-ன- வண-ட- ஓட-ட வ-ண-ட-ம- என-பத-ல- ப-யர- க-ட-க-க வ-ல-ல-. ந-ன- வ-்-ி ஓ-்- வ-ண-ட-ம- எ-்-த-ல- ப-ய-் க-ட-க-க வ-ல-ல-. ------------------------------------------------------- நான் வண்டி ஓட்ட வேண்டும் என்பதால் பியர் குடிக்க வில்லை. 0
N-ṉ v-ṇṭ- ōṭṭ--vē-ṭ-m eṉpa--l----ar--u-ik-a-----a-. Nāṉ vaṇṭi ōṭṭa vēṇṭum eṉpatāl piyar kuṭikka villai. N-ṉ v-ṇ-i ō-ṭ- v-ṇ-u- e-p-t-l p-y-r k-ṭ-k-a v-l-a-. --------------------------------------------------- Nāṉ vaṇṭi ōṭṭa vēṇṭum eṉpatāl piyar kuṭikka villai.
Чаму ты не п’еш каву? நீ-ஏ-் கா-ி--ு----க---்------கிற---? ந- ஏன- க-ப- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ய-? ந- ஏ-் க-ப- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------ நீ ஏன் காபி குடிக்காமல் இருக்கிறாய்? 0
Nī-ēṉ--ā-i-k-------al ir----ṟ--? Nī ēṉ kāpi kuṭikkāmal irukkiṟāy? N- ē- k-p- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-y- -------------------------------- Nī ēṉ kāpi kuṭikkāmal irukkiṟāy?
Яна халодная. அது ஆறி இ-ு-்கிறத-. அத- ஆற- இர-க-க-றத-. அ-ு ஆ-ி இ-ு-்-ி-த-. ------------------- அது ஆறி இருக்கிறது. 0
A-u--ṟi --u-k-ṟ---. Atu āṟi irukkiṟatu. A-u ā-i i-u-k-ṟ-t-. ------------------- Atu āṟi irukkiṟatu.
Я яе не п’ю, бо яна халодная. க-பி ஆ-ி ----்---ல் ---்-குட---க-ில-லை. க-ப- ஆற- இர-ப-பத-ல- ந-ன- க-ட-க-கவ-ல-ல-. க-ப- ஆ-ி இ-ு-்-த-ல- ந-ன- க-ட-க-க-ி-்-ை- --------------------------------------- காபி ஆறி இருப்பதால் நான் குடிக்கவில்லை. 0
Kā-- āṟ--ir-pp-tāl-n-ṉ-k-ṭi--avilla-. Kāpi āṟi iruppatāl nāṉ kuṭikkavillai. K-p- ā-i i-u-p-t-l n-ṉ k-ṭ-k-a-i-l-i- ------------------------------------- Kāpi āṟi iruppatāl nāṉ kuṭikkavillai.
Чаму ты не п’еш гарбату? ந- ஏ-் டீ -----்-ாமல்--ர-க--ி---்? ந- ஏன- ட- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ய-? ந- ஏ-் ட- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ா-்- ---------------------------------- நீ ஏன் டீ குடிக்காமல் இருக்கிறாய்? 0
N-----ṭī--u----ā-al----k----y? Nī ēṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟāy? N- ē- ṭ- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-y- ------------------------------ Nī ēṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟāy?
У мяне няма цукру. எ--னிடம்-ச-்கர---ல-லை. என-ன-டம- சக-கர- இல-ல-. எ-்-ி-ம- ச-்-ர- இ-்-ை- ---------------------- என்னிடம் சக்கரை இல்லை. 0
Eṉṉiṭ-m-c-kka--i--l-a-. Eṉṉiṭam cakkarai illai. E-ṉ-ṭ-m c-k-a-a- i-l-i- ----------------------- Eṉṉiṭam cakkarai illai.
Я яе не п’ю, бо ў мяне няма цукру. நா-- -- குட--்-ாமல------்-----்-ஏ-ெ--றால--எ---ிட-்-சக-க-- --்லை. ந-ன- ட- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ன- ஏன-ன-ற-ல- என-ன-டம- சக-கர- இல-ல-. ந-ன- ட- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ே-் ஏ-ெ-்-ா-் எ-்-ி-ம- ச-்-ர- இ-்-ை- ---------------------------------------------------------------- நான் டீ குடிக்காமல் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னிடம் சக்கரை இல்லை. 0
Nāṉ ṭ- kuṭ-k--m-l-iruk-iṟēṉ --eṉṟā-----iṭa- c-k--ra- il--i. Nāṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟēṉ ēṉeṉṟāl eṉṉiṭam cakkarai illai. N-ṉ ṭ- k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ ē-e-ṟ-l e-ṉ-ṭ-m c-k-a-a- i-l-i- ----------------------------------------------------------- Nāṉ ṭī kuṭikkāmal irukkiṟēṉ ēṉeṉṟāl eṉṉiṭam cakkarai illai.
Чаму Вы не ясце суп? ந---க--------ூப்-கு----க-ம---இர-க--ி-------? ந-ங-கள- ஏன- ஸ-ப- க-ட-க-க-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் ஸ-ப- க-ட-க-க-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? -------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் ஸூப் குடிக்காமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nīṅ-aḷ ēṉ--ū- kuṭ-k--mal-i---ki---k-ḷ? Nīṅkaḷ ēṉ sūp kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- s-p k-ṭ-k-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? -------------------------------------- Nīṅkaḷ ēṉ sūp kuṭikkāmal irukkiṟīrkaḷ?
Я яго не заказваў. ந-ன--அத-்க- -ர-ட-் ச-ய்-வ-ல்லை. ந-ன- அதற-க- ஆர-டர- ச-ய-யவ-ல-ல-. ந-ன- அ-ற-க- ஆ-்-ர- ச-ய-ய-ி-்-ை- ------------------------------- நான் அதற்கு ஆர்டர் செய்யவில்லை. 0
N-- a-aṟ-u ā-ṭar ce--a-il-ai. Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyavillai. N-ṉ a-a-k- ā-ṭ-r c-y-a-i-l-i- ----------------------------- Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyavillai.
Я яго не ем, бо я яго не заказваў. ந-ன் அத-்க- --்--் --ய-ய--த--- -தை-சாப்------் --ு-்--றேன். ந-ன- அதற-க- ஆர-டர- ச-ய-ய-தத-ல- இத- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ன-. ந-ன- அ-ற-க- ஆ-்-ர- ச-ய-ய-த-ா-் இ-ை ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ே-்- ----------------------------------------------------------- நான் அதற்கு ஆர்டர் செய்யாததால் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறேன். 0
N-ṉ-at--ku ā-ṭ------y-ta--- --a- ----i-ā--- ---k-iṟ--. Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyātatāl itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ. N-ṉ a-a-k- ā-ṭ-r c-y-ā-a-ā- i-a- c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Nāṉ ataṟku ārṭar ceyyātatāl itai cāppiṭāmal irukkiṟēṉ.
Чаму Вы не ясце мяса? நீ--க-்--ன- இ-ைச்-ி சாப்ப--ாம-்-இ-ுக--ி-ீ-----? ந-ங-கள- ஏன- இற-ச-ச- ச-ப-ப-ட-மல- இர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் ஏ-் இ-ை-்-ி ச-ப-ப-ட-ம-் இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? ----------------------------------------------- நீங்கள் ஏன் இறைச்சி சாப்பிடாமல் இருக்கிறீர்கள்? 0
Nī---ḷ -ṉ--ṟ--cc- -ā-piṭā-a- -r--k-ṟ---aḷ? Nīṅkaḷ ēṉ iṟaicci cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ? N-ṅ-a- ē- i-a-c-i c-p-i-ā-a- i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------------------ Nīṅkaḷ ēṉ iṟaicci cāppiṭāmal irukkiṟīrkaḷ?
Я вегетарыянец. ந--்-ஒரு-சைவ-உ-வி. ந-ன- ஒர- ச-வ உணவ-. ந-ன- ஒ-ு ச-வ உ-வ-. ------------------ நான் ஒரு சைவ உணவி. 0
Nā--or--c-iv--u----. Nāṉ oru caiva uṇavi. N-ṉ o-u c-i-a u-a-i- -------------------- Nāṉ oru caiva uṇavi.
Я не ем мяса, бо я вегетарыянец. ந-ன் ----்ச--சாப--ி--ில்லை -ன-ன்றால்--ான- -ர--சைவ--ணவ-. ந-ன- இற-ச-ச- ச-ப-ப-டவ-ல-ல- ஏன-ன-ற-ல- ந-ன- ஒர- ச-வ உணவ-. ந-ன- இ-ை-்-ி ச-ப-ப-ட-ி-்-ை ஏ-ெ-்-ா-் ந-ன- ஒ-ு ச-வ உ-வ-. ------------------------------------------------------- நான் இறைச்சி சாப்பிடவில்லை ஏனென்றால் நான் ஒரு சைவ உணவி. 0
Nāṉ--ṟ-ic-- cā---ṭav-l-a- --e--ā--n-ṉ-oru -a-v--u--vi. Nāṉ iṟaicci cāppiṭavillai ēṉeṉṟāl nāṉ oru caiva uṇavi. N-ṉ i-a-c-i c-p-i-a-i-l-i ē-e-ṟ-l n-ṉ o-u c-i-a u-a-i- ------------------------------------------------------ Nāṉ iṟaicci cāppiṭavillai ēṉeṉṟāl nāṉ oru caiva uṇavi.

Жэсты дапамагаюць пры вывучэнні слоў

Калі мы вучым словы, у нашага мозгу вельмі шмат працы. Ён павінны захоўваць кожнае новае слова. Але мы можам падтрымаць наш мозг падчас вучэння. Гэта можна зрабіць з дапамогай жэстаў. Жэсты дапамагаюць нашай памяці. Мозг лепей запамінае словы, калі яны суправаджаюцца жэстамі. Гэта было адназначна даказана даследаваннем. Даследчыкі папрасілі даследуемых вывучыць словы. Насамрэч гэта былі неіснуючыя словы. Яны адносіліся да штучнай мовы. Некаторыя словы суправаджаліся жэстамі. Гэта значыць, даследуемыя не толькі чулі або чыталі словы. Яны таксама імітавалі значэнні слоў жэстамі. У той час, калі даследуемыя вучылі словы, вымяралася актыўнасць іх мозгу. Пры гэтым даследчыкі зрабілі цікавае адкрыццё. Пры вывучэнні слоў актыўнымі былі многія ўчасткі мозгу. Акрамя моўнага цэнтру, актыўным быў таксама сэнсаматорны ўчастак мозгу. Гэтая дапаўняльная актыўнасць мозгу ўплывае на памяць. Пры вывучэнні з дапамогай жэстаў утвараюцца складаныя сістэмы. Гэтыя сістэмы захоўваюць новыя словы ў многіх участках мозгу. Гэтак слоўнікавы запас апрацоўваецца хутчэй. Калі мы хочам ужыць пэўныя словы, наш мозг знаходзіць іх хутчэй. Яны таксама лепей запамінаюцца. Але важна, каб жэст быў звязаны са словам. Наш мозг распазнае, калі слова і жэст не звязаны. Новыя адкрыцці маглі б прывесці да новых метадаў навучання. Людзі, якія ведаюць аб мовах мала, часта вучацца вельмі марудна. Мабыць, ім будзе лягчэй, калі яны будуць імітаваць словы жэстамі…