Размоўнік

be Пачуцці   »   ta உணர்வுகள்

56 [пяцьдзесят шэсць]

Пачуцці

Пачуцці

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

56 [Aimpatti āṟu]

உணர்வுகள்

[uṇarvukaḷ]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тамільская Гуляць Больш
мець жаданне வி--ப-பப்பட-் வ-ர-ப-பப-படல- வ-ர-ப-ப-்-ட-் ------------- விருப்பப்படல் 0
vi-u-pa--aṭ-l viruppappaṭal v-r-p-a-p-ṭ-l ------------- viruppappaṭal
У нас ёсць жаданне. எங்---க்-ு----ு----். எங-கள-க-க- வ-ர-ப-பம-. எ-்-ள-க-க- வ-ர-ப-ப-்- --------------------- எங்களுக்கு விருப்பம். 0
eṅ-a--k----i--ppam. eṅkaḷukku viruppam. e-k-ḷ-k-u v-r-p-a-. ------------------- eṅkaḷukku viruppam.
У нас няма жадання. எங்--ுக-க-----ுப-ப-- -ல--ை. எங-கள-க-க- வ-ர-ப-பம- இல-ல-. எ-்-ள-க-க- வ-ர-ப-ப-் இ-்-ை- --------------------------- எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. 0
E--a--kk--v----p-m i--a-. Eṅkaḷukku viruppam illai. E-k-ḷ-k-u v-r-p-a- i-l-i- ------------------------- Eṅkaḷukku viruppam illai.
баяцца பய-்ப--் பயப-படல- ப-ப-ப-ல- -------- பயப்படல் 0
Pa---pa--l Payappaṭal P-y-p-a-a- ---------- Payappaṭal
Я баюся. எ----ு ப--ா- இ-ு--கி-த-. எனக-க- பயம-க இர-க-க-றத-. எ-க-க- ப-ம-க இ-ு-்-ி-த-. ------------------------ எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. 0
eṉ-k-u p--a-ā-a-iruk----t-. eṉakku payamāka irukkiṟatu. e-a-k- p-y-m-k- i-u-k-ṟ-t-. --------------------------- eṉakku payamāka irukkiṟatu.
Я не баюся. எ---க- ---ி---ை. எனக-க- பயம-ல-ல-. எ-க-க- ப-ம-ல-ல-. ---------------- எனக்கு பயமில்லை. 0
E---k- pay-mil---. Eṉakku payamillai. E-a-k- p-y-m-l-a-. ------------------ Eṉakku payamillai.
мець час நே--- --ுத்-ல் ந-ரம- இர-த-தல- ந-ர-் இ-ு-்-ல- -------------- நேரம் இருத்தல் 0
Nēram irut-al Nēram iruttal N-r-m i-u-t-l ------------- Nēram iruttal
Ён мае час. அ--ுக்கு ந--ம---ர-க்க--த-. அவர-க-க- ந-ரம- இர-க-க-றத-. அ-ர-க-க- ந-ர-் இ-ு-்-ி-த-. -------------------------- அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. 0
a--r--k- nē--- -r-kk---tu. avarukku nēram irukkiṟatu. a-a-u-k- n-r-m i-u-k-ṟ-t-. -------------------------- avarukku nēram irukkiṟatu.
Ён не мае часу. அ-ர--்-ு --ர-- -ல---. அவர-க-க- ந-ரம- இல-ல-. அ-ர-க-க- ந-ர-் இ-்-ை- --------------------- அவருக்கு நேரம் இல்லை. 0
Avar---u n---- -l--i. Avarukku nēram illai. A-a-u-k- n-r-m i-l-i- --------------------- Avarukku nēram illai.
сумаваць சல--்---த-் சல-ப-பட-தல- ச-ி-்-ட-த-் ----------- சலிப்படைதல் 0
Cali-p---i-al Calippaṭaital C-l-p-a-a-t-l ------------- Calippaṭaital
Яна сумуе. அ-ளு-்-- ச----------ுக்---து. அவள-க-க- சல-ப-ப-க இர-க-க-றத-. அ-ள-க-க- ச-ி-்-ா- இ-ு-்-ி-த-. ----------------------------- அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. 0
a-a--k----al----ka ir----ṟa--. avaḷukku calippāka irukkiṟatu. a-a-u-k- c-l-p-ā-a i-u-k-ṟ-t-. ------------------------------ avaḷukku calippāka irukkiṟatu.
Яна не сумуе. அ---க்-----ி-்பாக ---லை. அவள-க-க- சல-ப-ப-க இல-ல-. அ-ள-க-க- ச-ி-்-ா- இ-்-ை- ------------------------ அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. 0
A--ḷuk-u--a--ppā-a i--a-. Avaḷukku calippāka illai. A-a-u-k- c-l-p-ā-a i-l-i- ------------------------- Avaḷukku calippāka illai.
быць галодным ப-ிய--ன் ---த--ல் பச-ய-டன- இர-த-தல- ப-ி-ு-ன- இ-ு-்-ல- ----------------- பசியுடன் இருத்தல் 0
Pa-i----- irut--l Paciyuṭaṉ iruttal P-c-y-ṭ-ṉ i-u-t-l ----------------- Paciyuṭaṉ iruttal
Вы галодныя? உனக்-ு -சிக--ிறதா? உனக-க- பச-க-க-றத-? உ-க-க- ப-ி-்-ி-த-? ------------------ உனக்கு பசிக்கிறதா? 0
uṉakku -acik--ṟa-ā? uṉakku pacikkiṟatā? u-a-k- p-c-k-i-a-ā- ------------------- uṉakku pacikkiṟatā?
Вы не галодныя? உன--க---ச-யி-்ல---? உனக-க- பச-ய-ல-ல-ய-? உ-க-க- ப-ி-ி-்-ை-ா- ------------------- உனக்கு பசியில்லையா? 0
U---k- -aciyil--iy-? Uṉakku paciyillaiyā? U-a-k- p-c-y-l-a-y-? -------------------- Uṉakku paciyillaiyā?
хацець піць த-கமு----இ--த்த-் த-கம-டன- இர-த-தல- த-க-ு-ன- இ-ு-்-ல- ----------------- தாகமுடன் இருத்தல் 0
T----uṭ------t-al Tākamuṭaṉ iruttal T-k-m-ṭ-ṉ i-u-t-l ----------------- Tākamuṭaṉ iruttal
Яны хочуць піць. அ-ர்களுக்---த----க இர-க்க-ற-ு. அவர-கள-க-க- த-கம-க இர-க-க-றத-. அ-ர-க-ு-்-ு த-க-ா- இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------ அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. 0
a-a---ḷ-k----ā--māka--ruk-iṟatu. avarkaḷukku tākamāka irukkiṟatu. a-a-k-ḷ-k-u t-k-m-k- i-u-k-ṟ-t-. -------------------------------- avarkaḷukku tākamāka irukkiṟatu.
Яны не хочуць піць. அவர்களுக்க--த---- இல்ல-. அவர-கள-க-க- த-கம- இல-ல-. அ-ர-க-ு-்-ு த-க-் இ-்-ை- ------------------------ அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. 0
Av-rka----u --kam ---ai. Avarkaḷukku tākam illai. A-a-k-ḷ-k-u t-k-m i-l-i- ------------------------ Avarkaḷukku tākam illai.

Сакрэтныя мовы

З дапамогай мовы мы выказваем тое, што мы думаем і адчуваем. Тым самым, разуменне з'яўляецца самай важнай мэтай мовы. Але часам людзі не хочуць, каб усе іх разумелі. Тады яны прыдумваюць сакрэтныя мовы. Сакрэтныя мовы цікавяць людзей на працягу многіх стагоддзяў. Юлій Цэзар, напрыклад, меў уласную сакрэтную мову. Ён адпраўляў зашыфраваныя пасланні ва ўсе вобласці імперыі. Яго ворагі не маглі прачытаць закадаваныя лісты. Сакрэтныя мовы - гэта ахованая камунікацыя. Дзякуючы сакрэтным мовам мы аддзяляем сябе ад іншых. Мы дэманструем, што належым да асабістай групы. Існуюць розныя прычыны, чаму мы выкарыстоўваем сакрэтныя мовы. Закаханыя ва ўсе часы пісалі адзін аднаму зашыфраваныя лісты. Пэўныя прафесіянальныя групы таксама заўсёды мелі ўласную мову. Існуюць мовы фокуснікаў, злодзеяў і прадаўцоў. Але часта сакрэтныя мовы ўжываюцца ў палітычных мэтах. Сакрэтныя мовы выкарыстоўваліся падчас амаль усіх войнаў. Вайскоўцы і спецслужбы маюць уласных экспертаў па сакрэтным мовам. Навука шыфравання завецца крыпталогія. Сучасныя коды заснаваны на складаных матэматычных формулах. Іх вельмі цяжка расшыфраваць. Наша жыццё немагчыма ўявіць без сакрэтных моў. Сёння паўсюль працуюць з зашыфраванымі дадзенымі. Крэдытныя карткі і электронная пошта - усё гэта заснавана на кодах. Сакрэтныя мовы асабліва цікавыя для дзяцей. Яны любяць абменьвацца сакрэтнымі пасланнямі са сваімі сябрамі. Сакрэтныя мовы вельмі карысныя для развіцця дзяцей. Яны спрыяюць развіццю творчасці і пачуцця мовы!