Размоўнік

be Даданыя сказы з ці   »   th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [дзевяноста тры]

Даданыя сказы з ці

Даданыя сказы з ці

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тайская Гуляць Больш
Я не ведаю, ці любіць ён мяне. ฉั----ทร--ว่--เขา--กฉ-น-รือ-ม่ ฉ------------ เ--------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
cha----â--tá--âp-wâ---̌---á--c-ǎn-re----âi c------------------------------------------------ c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a-k-c-a-n-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
Я не ведаю, ці вернецца ён. ฉั--ม่-ร--ว่---ขา-ะก------ร---ม่ ฉ------------ เ----------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ล-บ-า-ร-อ-ม- -------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
c-ǎ--ma-i-tá---̂p--â-k-̌o------làp-----------̂i c-------------------------------------------------- c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---l-̀---a-r-̌---a-i --------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
Я не ведаю, ці патэлефануе ён мне. ฉ-----ทราบ--- --า--โ-รมา-ร-อไม่ ฉ------------ เ---------------- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ท-ม-ห-ื-ไ-่ ------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
c----------tá-ra-p--â-------à-to--m--r-̌u-ma-i c------------------------------------------------ c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---o---a-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
Ці любіць ён мяне? เขาอา-จ-ไม---กฉ---็--้? เ---------------------- เ-า-า-จ-ไ-่-ั-ฉ-น-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
ka-o-a----à---̂---a----h------̂-----i k------------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-r-́---h-̌---a-w-d-̂- -------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
Ці прыйдзе ён? เขาอ-จจะไม่กลั--า-----? เ---------------------- เ-า-า-จ-ไ-่-ล-บ-า-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
k--o-à---a-------gla---m---âw-dâi k----------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-g-a-p-m---a-w-d-̂- ------------------------------------ kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
Ці патэлефануе ён мне? เข-อา---ไ---ทรมา-- ผ- - ดิ-ัน-ก--ด้? เ----------------- ผ- / ด---- ก----- เ-า-า-จ-ไ-่-ท-ม-ห- ผ- / ด-ฉ-น ก-ไ-้- ------------------------------------ เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
kǎ--------̀-m-̂i-ton-ma-h-̌-pǒm-d-----ǎ-------d-̂i k---------------------------------------------------- k-̌---̀---a---a-i-t-n-m---a---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---a-i ----------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
Я пытаю сябе, ці думае ён пра мяне. ผม-/-ดิ-ัน-สง-ั-ว่-เ--จ-คิ-ถ-- ผ- - ดิฉ-น ไ-ม ผ- / ด---- ส------------------ ผ- / ด---- ไ-- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ิ-ถ-ง ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
po----i---h-̌n-so--g-sǎ---â-kǎo-jà-kí---ě--g---̌m-d----hǎn--ǎi p--------------------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---i-t-t-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
Я пытаю сябе, ці ёсць у яго іншая. ผม /---ฉ-น --สั--่า--าจะ-ีค----นไ-ม ผ- / ด---- ส----------------------- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ี-น-ื-น-ห- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
p--m-d---c-----sǒng-s-̌---a---a----a---e------èun-mǎi p------------------------------------------------------- p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---e---o---̀-n-m-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
Я пытаю сябе, ці хлусіць ён. ผม-- ดิฉ-น ส---ยว่-เ-าพ--โกหก ผ- / ด---- ส----------------- ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ู-โ-ห- ----------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
pǒ--di-----̌--so-n--sa---------̌--p--o----h--o-k p------------------------------------------------ p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---o-o---o---o-k ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
Ці думае ён пра мяне? เ-าอา-จะ-ิดถ----นห-ือ-ป-่า? เ-------------------------- เ-า-า-จ-ค-ด-ึ-ฉ-น-ร-อ-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
ka---a---j-̀-ki-t--e---g-c--̌---ě--b-l--o k----------------------------------------- k-̌---̀---a---i-t-t-̌-n---h-̌---e-u-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
Ці ёсць у яго іншая? เ-าอา--ะม--น----ห-ือเป--า? เ------------------------- เ-า-า-จ-ม-ค-อ-่-ห-ื-เ-ล-า- -------------------------- เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
k-̌----t---------ko--èun-rěu---l-̀o k------------------------------------ k-̌---̀---a---e---o---̀-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------- kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
Ці кажа ён праўду? เขาอ-จ--พ-ดคว-มจ--งก-ไ--? เ------------------------ เ-า-า-จ-พ-ด-ว-ม-ร-ง-็-ด-? ------------------------- เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
k-̌o-àt-ja--po------a-mó----ng-g-̂w--âi k----------------------------------------- k-̌---̀---a---o-o---w---o-t-r-n---a-w-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
Я сумняваюся, ці сапраўды ён мяне любіць. ฉ---งสั--่า-ขา-------น---ง -ห-ือ-ม่ ฉ------------------------- ๆ------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-ช-บ-ั-จ-ิ- ๆ-ร-อ-ม- ----------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
c-a-n-so-n---a-i--a----̌----̀-ch-̂-p----̌--ja---------n---ě----̂i c----------------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-c-a-w---h-̌---a---i-g-r-n---e-u-m-̂- ------------------------------------------------------------------ chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
Я сумняваюся, ці напіша ён мне. ฉ-นสง---ว-าเ-า--เข--น-ึง--น--ื-ไ-่ ฉ--------------------------------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-เ-ี-น-ึ-ฉ-น-ร-อ-ม- ---------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
cha-n-s-̌----a-i---̂-k-̌--jà--ǐa---------cha----e---mâi c--------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-k-̌-n-t-̌-n---h-̌---e-u-m-̂- ---------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
Я сумняваюся, ці ажэніцца ён са мной. ฉันสงสัย--าเข--ะแต่--า---บฉั-หรือไ-่ ฉ----------------------------------- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------------ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
ch--n-so-ng-------a----̌o-j-̀---æ--g---a--ga-p---a----ě--mâi c------------------------------------------------------------- c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-d-æ-n---g-n-g-̀---h-̌---e-u-m-̂- -------------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
Ці сапраўды ён мяне любіць? เ--อ-จจ-----ันจริงๆหร-อ--ล--? เ---------------------------- เ-า-า-จ-ช-บ-ั-จ-ิ-ๆ-ร-อ-ป-่-? ----------------------------- เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
ka-o--̀t--à------p--hǎ----̀-rin--r-n--r-----hlào k-------------------------------------------------- k-̌---̀---a---h-̂-p-c-a-n-j-̀-r-n---i-g-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
Ці напіша ён мне? เ-า-า-จ-เ-----า--ฉ-นหรื----่า? เ----------------------------- เ-า-า-จ-เ-ี-น-า-า-ั-ห-ื-เ-ล-า- ------------------------------ เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
ka---a---j-̀---̌---m---ǎ-c-------̌----lào k------------------------------------------ k-̌---̀---a---i-a---a-h-̌-c-a-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------------- kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
Ці ажэніцца ён са мной? เข-อา-จะ---ง-านก-บ--น-ป--า? เ-------------------------- เ-า-า-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
k-̌o-àt--------̀ng-n-an--a-----a----h---o k----------------------------------------- k-̌---̀---a---h-̀-g-n-a---a-p-c-a-n-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào

Як мозг вывучае граматыку?

Мы пачынаем вучыць сваю родную мову будучы немаўлятамі. Гэта адбываецца цалкам аўтаматычна. Мы гэтага не заўважаем. Але пры вывучэнні наш мозг павінны шмат працаваць. Напрыклад, калі мы вучым граматыку, наш мозг вельмі заняты. Кожны дзень ён чуе новыя рэчы. Ён пастаянна атрымлівае новыя імпульсы. Але мозг не можа апрацоўваць кожны імпульс асобна. Ён павінен дзейнічаць эканомна. Таму ён арыентуецца на заканамернасці. Мозг запамінае тое, што ён часта чуе. Ён рэгіструе, як часта сустракаецца тая ці іншая рэч. З гэтых прыкладаў ён затым утварае граматычныя правілы. Дзеці ведаюць, ці з'яўляецца сказ правільным або не. Але яны не ведаюць, чаму гэта так. Іх мозг ведае правілы, не вывучаючы іх. Дарослыя вывучаюць мовы па-іншаму. Яны ўжо ведаюць структуры роднай мовы. Гэта мовы фарміруюць аснову для новых граматычных правілаў. Але каб нешта вывучаць, дарослым патрэбныя заняткі. Калі мозг вывучае граматыку, у ім будуецца трывалая сістэма. Гэта бачна, напрыклад, па назоўніках і дзеясловах. Яны захоўваюцца ў розных участках мозгу. Пры іх апрацоўцы робяцца актыўнымі розныя ўчасткі. Таксама простыя правілы вывучаюцца па-іншаму, у адрозненні ад складаных. Пры вывучэнні складаных правілаў некалькі ўчасткаў мозгу працуюць разам. Як мозг вывучае граматыку яшчэ не даследавана. Але вядома, што тэарэтычна ён можа вывучыць любую граматыку…