Parlør

no Stille spørsmål 1   »   zh 提问题1

62 [sekstito]

Stille spørsmål 1

Stille spørsmål 1

62[六十二]

62 [liùshí\'èr]

提问题1

[tíwèntí 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
lære -习 学_ 学- -- 学习 0
xué-í x____ x-é-í ----- xuéxí
Lærer elevene mye? 学生------多-吗 ? 学__ 学_ 很_ 吗 ? 学-们 学- 很- 吗 ? ------------- 学生们 学的 很多 吗 ? 0
x--s--n-----xué d- h-------a? x__________ x__ d_ h_____ m__ x-é-h-n-m-n x-é d- h-n-u- m-? ----------------------------- xuéshēngmen xué de hěnduō ma?
Nei, de lærer lite. 不,-他们 -的 少-。 不_ 他_ 学_ 少 。 不- 他- 学- 少 。 ------------ 不, 他们 学的 少 。 0
Bù,---m-- xué--e-s-ǎo. B__ t____ x__ d_ s____ B-, t-m-n x-é d- s-ǎ-. ---------------------- Bù, tāmen xué de shǎo.
spørre 问题- -问 问__ 提_ 问-, 提- ------ 问题, 提问 0
Wèntí,--í--n W_____ t____ W-n-í- t-w-n ------------ Wèntí, tíwèn
Spør du ofte læreren? 您-经--向 老师 -问-- ? 您 经_ 向 老_ 提_ 吗 ? 您 经- 向 老- 提- 吗 ? ---------------- 您 经常 向 老师 提问 吗 ? 0
nín -ī--ch------àn--l-o-h---í---- ma? n__ j________ x____ l_____ t_ w__ m__ n-n j-n-c-á-g x-à-g l-o-h- t- w-n m-? ------------------------------------- nín jīngcháng xiàng lǎoshī tí wèn ma?
Nei, jeg spør ham ikke ofte. 不- 我-- ---- 他 。 不_ 我 不 经_ 问 他 。 不- 我 不 经- 问 他 。 --------------- 不, 我 不 经常 问 他 。 0
Bù,--ǒ-bù --ngc--ng -----ā. B__ w_ b_ j________ w__ t__ B-, w- b- j-n-c-á-g w-n t-. --------------------------- Bù, wǒ bù jīngcháng wèn tā.
svare -答 回_ 回- -- 回答 0
H--dá H____ H-í-á ----- Huídá
Vennligst svar. 请- ---。 请_ 回_ 。 请- 回- 。 ------- 请您 回答 。 0
q----n-n--uídá. q___ n__ h_____ q-n- n-n h-í-á- --------------- qǐng nín huídá.
Jeg svarer. 我-回答-。 我 回_ 。 我 回- 。 ------ 我 回答 。 0
W- -u--á. W_ h_____ W- h-í-á- --------- Wǒ huídá.
jobbe 工- 工_ 工- -- 工作 0
G--gz-ò G______ G-n-z-ò ------- Gōngzuò
Holder han på å jobbe? 他 -在 -作-吗 ? 他 正_ 工_ 吗 ? 他 正- 工- 吗 ? ----------- 他 正在 工作 吗 ? 0
t- zh--gzà- ---g-uò --? t_ z_______ g______ m__ t- z-è-g-à- g-n-z-ò m-? ----------------------- tā zhèngzài gōngzuò ma?
Ja, han holder på å jobbe. 是-,-- ----- 。 是__ 他 正_ 工_ 。 是-, 他 正- 工- 。 ------------- 是啊, 他 正在 工作 。 0
S-ì -- -ā -h---z-i -ō-gz-ò. S__ a_ t_ z_______ g_______ S-ì a- t- z-è-g-à- g-n-z-ò- --------------------------- Shì a, tā zhèngzài gōngzuò.
komme 来来 - 0
L-i L__ L-i --- Lái
Kommer dere? 您们---- ? 您_ 来 吗 ? 您- 来 吗 ? -------- 您们 来 吗 ? 0
n-n--n-l-i --? n_____ l__ m__ n-n-e- l-i m-? -------------- nínmen lái ma?
Ja, vi kommer snart. 对, ---马- 就-- 。 对_ 我_ 马_ 就 来 。 对- 我- 马- 就 来 。 -------------- 对, 我们 马上 就 来 。 0
Duì, wǒme-----hà---jiù lá-. D___ w____ m______ j__ l___ D-ì- w-m-n m-s-à-g j-ù l-i- --------------------------- Duì, wǒmen mǎshàng jiù lái.
bo -住 居_ 居- -- 居住 0
Jū-hù J____ J-z-ù ----- Jūzhù
Bor du i Berlin? 您---- ---吗-? 您 住 在 柏_ 吗 ? 您 住 在 柏- 吗 ? ------------ 您 住 在 柏林 吗 ? 0
ní--z-----i-b-l----a? n__ z__ z__ b____ m__ n-n z-ù z-i b-l-n m-? --------------------- nín zhù zài bólín ma?
Ja, jeg bor i Berlin. 是,-------柏--。 是_ 我 住 在 柏_ 。 是- 我 住 在 柏- 。 ------------- 是, 我 住 在 柏林 。 0
Shì- ----h- --i-bó-í-. S___ w_ z__ z__ b_____ S-ì- w- z-ù z-i b-l-n- ---------------------- Shì, wǒ zhù zài bólín.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -