Рјечник

sr Бројеви   »   mk Броеви

7 [седам]

Бројеви

Бројеви

7 [седум]

7 [syedoom]

Броеви

[Broyevi]

Можете кликнути на свако празно да бисте видели текст или:   

српски македонски Игра Више
Ја бројим: Ја- б-----: Јас бројам: 0
Јa- b-----:Јas broјam:
један, два, три ед--- д--- т-и еден, два, три 0
ye----- d--- t-iyedyen, dva, tri
Ја бројим до три. Ја- б----- д- т--. Јас бројам до три. 0
Јa- b----- d- t--.Јas broјam do tri.
   
Ја бројим даље: Ја- б----- п-------: Јас бројам понатаму: 0
Јa- b----- p--------:Јas broјam ponatamoo:
четири, пет, шест, че----- п--- ш--т четири, пет, шест 0
ch------- p---- s----tchyetiri, pyet, shyest
седам, осам, девет се---- о---- д---т седум, осум, девет 0
sy------ o----- d-----tsyedoom, osoom, dyevyet
   
Ја бројим. Ја- б-----. Јас бројам. 0
Јa- b-----.Јas broјam.
Ти бројиш. Ти б----. Ти броиш. 0
Ti b-----.Ti broish.
Он броји. То- б---. Тој брои. 0
To- b---.Toј broi.
   
Један. Први. Ед--. П---. Еден. Први. 0
Ye----. P---.Yedyen. Prvi.
Два. Други. Дв-. В----. Два. Втори. 0
Dv-. V----.Dva. Vtori.
Три. Трећи. Тр-. Т----. Три. Трети. 0
Tr-. T-----.Tri. Tryeti.
   
Четири. Четврти. Че----. Ч------. Четири. Четврти. 0
Ch------. C--------.Chyetiri. Chyetvrti.
Пет. Пети. Пе-. П----. Пет. Петти. 0
Py--. P-----.Pyet. Pyetti.
Шест. Шести. Ше--. Ш----. Шест. Шести. 0
Sh----. S------.Shyest. Shyesti.
   
Седам. Седми. Се---. С----. Седум. Седми. 0
Sy-----. S-----.Syedoom. Syedmi.
Осам. Осми. Ос--. О---. Осум. Осми. 0
Os---. O---.Osoom. Osmi.
Девет. Девети. Де---. Д-----. Девет. Девети. 0
Dy-----. D-------.Dyevyet. Dyevyeti.
   

Мишљење и језик

Мишљење се ослања на језик. У мислима “разговарамо” сами са собом. При томе наш језик одређује наш поглед на ствари. Но можемо ли сви ми мислити једно исто премда се служимо различитим језиком? Или, да ли мислимо другачије јер другачије и говоримо? Сваки народ има сопствену ризницу речи. У неким језицима извесне речи не постоје. Има народа који не праве разлику између зеленог и плавог. Они за обе боје употребљавају исту реч. Њима је такође теже да идентификују боје. Они нису у стању ни да идентификују нијансе и секундарне боје. Поред тога, тешко им је и да боје опишу. С друге стране, у неким језицима постоји веома мали број речи који се односи на бројеве. Њихови говорници пуно лошије броје. Такође постоје језици који не познају лево и десно . Говорници тих језика распознају север и југ, исток и запад. Ти људи имају изванредан смисао за оријентацију. Ипак, појмови као што су лево и десно , за њих не поседују никакво значење. Разуме се да језик није једини који утиче на мисаони процес. Наша околина, наша свакодневица, такође имају утицаја на то како мислимо. Па какву онда улогу језик заправо игра? Да ли нам у ствари ограничава мисли? Или, да ли имамо речи само за оно што мислимо? Шта је ту узрок, а шта последица? На сва ова питања још увек није пронађен одговор. Она заокупљају и лингвисте и научнике који се баве проучавањем мозга. Али не само њих - овај проблем утиче на све нас. Ти си оно што говориш?!
Да ли сте знали?
Дански је матерњи језик око 5 милиона људи. Спада у породицу северногерманских језика. То значи да је у сродству са шведским и норвешким. Језички фонд ова три језика је скоро идентичан. Ко говори један од ових језика, разуме значи и друга два. Неки зато сумњају да су скандинавски језици различити језици. То би могле бити и регионалне варијанте једног јединог језика. Сам дански се дели наравно на различите дијалекте. Њих, међутим, све више потискује стандардни језик. Зато, с друге стране, посебно у градским подручјима Данске настаје све више нових дијалеката. Називају се и социолекти. Код социолеката изговор одаје доб и социјални статус говорника. Овај феномен је типичан за дански језик. У другим језицима је то пуно мање изражено. Међутим, то чини дански посебно узбудљивим језиком...