መጽሓፍ ሓረጋት።

ti ቁጽርታት   »   am ቁጥሮች

7 [ሸውዓተ]

ቁጽርታት

ቁጽርታት

7 [ሰባት]

7 [sebati]

ቁጥሮች

[k’ut’irochi]

ነቲ ትርጉም ብኸመይ ክትሪኦ ከም እትደሊ ምረጽ፤   
ትግሪኛ ኣምሓርኛ ተፃወት ቡዙሕ
ኣነ እቖጽር፥ እ- እ-----፦ እኔ እቆጥራለው፦ እ- እ-ጥ-ለ-፦ ---------- እኔ እቆጥራለው፦ 0
i-----’o-’-r-lewi-- inē ik’ot’iralewi:- i-ē i-’-t-i-a-e-i-- ------------------- inē ik’ot’iralewi:-
ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ አንድ- ሁለት ---ት አንድ፤ ሁለት ፤ሶስት አ-ድ- ሁ-ት ፤-ስ- ------------- አንድ፤ ሁለት ፤ሶስት 0
āni--- --l-t---sosi-i ānidi; huleti ;sositi ā-i-i- h-l-t- ;-o-i-i --------------------- ānidi; huleti ;sositi
ኣነ ክሳብ ሰለስተ እቖጽር። እ-- ሶስት ቆጠርኩ። እስከ ሶስት ቆጠርኩ። እ-ከ ሶ-ት ቆ-ር-። ------------- እስከ ሶስት ቆጠርኩ። 0
i---- s---ti k’-t--r--u. isike sositi k’ot’eriku. i-i-e s-s-t- k-o-’-r-k-. ------------------------ isike sositi k’ot’eriku.
ኣነ ቀጺለ እቖጽር’የ። እኔ---ማ--እ-ጥ-ለው፦ እኔ ተጨማሪ እቆጥራለው፦ እ- ተ-ማ- እ-ጥ-ለ-፦ --------------- እኔ ተጨማሪ እቆጥራለው፦ 0
i-- te-h’em-r- -----’-ral----- inē tech’emarī ik’ot’iralewi:- i-ē t-c-’-m-r- i-’-t-i-a-e-i-- ------------------------------ inē tech’emarī ik’ot’iralewi:-
ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ፣ ሽዱሽተ አ-ት---አምስ--፤ ስ-ስት አራት ፤ አምስት ፤ ስድስት አ-ት ፤ አ-ስ- ፤ ስ-ስ- ----------------- አራት ፤ አምስት ፤ ስድስት 0
ārat- - -mi--ti ; s-d-siti ārati ; āmisiti ; sidisiti ā-a-i ; ā-i-i-i ; s-d-s-t- -------------------------- ārati ; āmisiti ; sidisiti
ሸውዓተ፣ ሸሞንተ፣ ትሽዓተ ሰ-ት-፤ ስ--ት-- -ጠኝ ሰባት ፤ ስምንት ፤ ዘጠኝ ሰ-ት ፤ ስ-ን- ፤ ዘ-ኝ ---------------- ሰባት ፤ ስምንት ፤ ዘጠኝ 0
s-b--i - -i-i--ti-;--et-e-yi sebati ; siminiti ; zet’enyi s-b-t- ; s-m-n-t- ; z-t-e-y- ---------------------------- sebati ; siminiti ; zet’enyi
ኣነ እቖጽር። እኔ-እ-ጥራለው። እኔ እቆጥራለው። እ- እ-ጥ-ለ-። ---------- እኔ እቆጥራለው። 0
i-------t--ra--wi. inē ik’ot’iralewi. i-ē i-’-t-i-a-e-i- ------------------ inē ik’ot’iralewi.
ንስኻ ትቖጽር። አንተ/- -ቆ----/ሪያለ-። አንተ/ቺ ትቆጥራለህ/ሪያለሽ። አ-ተ-ቺ ት-ጥ-ለ-/-ያ-ሽ- ------------------ አንተ/ቺ ትቆጥራለህ/ሪያለሽ። 0
ān-te-ch--t-k---’---lehi/-īyal---i. ānite/chī tik’ot’iralehi/rīyaleshi. ā-i-e-c-ī t-k-o-’-r-l-h-/-ī-a-e-h-. ----------------------------------- ānite/chī tik’ot’iralehi/rīyaleshi.
ንሱ ይቖጽር። እ--ይ-ጥራል። እሱ ይቆጥራል። እ- ይ-ጥ-ል- --------- እሱ ይቆጥራል። 0
i-u--i-’---ir---. isu yik’ot’irali. i-u y-k-o-’-r-l-. ----------------- isu yik’ot’irali.
ሓደ። እቲ ቀዳማይ። አንድ-–-አን-ኛ አንድ – አንደኛ አ-ድ – አ-ደ- ---------- አንድ – አንደኛ 0
ān-di-- ān--en-a ānidi – ānidenya ā-i-i – ā-i-e-y- ---------------- ānidi – ānidenya
ክልተ። እቲ ካልኣይ ሁለ- – ሁ-ተኛ ሁለት – ሁለተኛ ሁ-ት – ሁ-ተ- ---------- ሁለት – ሁለተኛ 0
hul-t- – hu------a huleti – huletenya h-l-t- – h-l-t-n-a ------------------ huleti – huletenya
ሰለስተ። እቲ ሳልሳይ። ሶ-- - --ተኛ ሶስት – ሶስተኛ ሶ-ት – ሶ-ተ- ---------- ሶስት – ሶስተኛ 0
s-s--i---so--t--ya sositi – sositenya s-s-t- – s-s-t-n-a ------------------ sositi – sositenya
ኣርባዕተ። እቲ ራብዓይ። አ---– -ራተኛ አራት – አራተኛ አ-ት – አ-ተ- ---------- አራት – አራተኛ 0
ārati –-ā-a-en-a ārati – āratenya ā-a-i – ā-a-e-y- ---------------- ārati – āratenya
ሓሙሽተ። እቲ ሓምሻይ። አ-ስ-----ም--ኛ አምስት – አምስተኛ አ-ስ- – አ-ስ-ኛ ------------ አምስት – አምስተኛ 0
ā--si-- – -mi----nya āmisiti – āmisitenya ā-i-i-i – ā-i-i-e-y- -------------------- āmisiti – āmisitenya
ሽዱሽተ። እቲ ሻዱሻይ። ስድ---– ስ-ስ-ኛ ስድስት – ስድስተኛ ስ-ስ- – ስ-ስ-ኛ ------------ ስድስት – ስድስተኛ 0
sidis-ti –--id--i--nya sidisiti – sidisitenya s-d-s-t- – s-d-s-t-n-a ---------------------- sidisiti – sidisitenya
ሸውዓተ። እቲ ሻውዓይ። ስባ--- -ባ-ኛ ስባት – ስባተኛ ስ-ት – ስ-ተ- ---------- ስባት – ስባተኛ 0
s---t- –--ib-t---a sibati – sibatenya s-b-t- – s-b-t-n-a ------------------ sibati – sibatenya
ሸሞንተ። እቲ ሻምናይ። ስምን--– ስምንተኛ ስምንት – ስምንተኛ ስ-ን- – ስ-ን-ኛ ------------ ስምንት – ስምንተኛ 0
si-ini-i-–-s-m-nite-ya siminiti – siminitenya s-m-n-t- – s-m-n-t-n-a ---------------------- siminiti – siminitenya
ትሽዓተ። እቲ ታሽዓይ። ዘጠ- –-ዘ--ኛ ዘጠኝ – ዘጠነኛ ዘ-ኝ – ዘ-ነ- ---------- ዘጠኝ – ዘጠነኛ 0
z-t-enyi-- z-t’e---ya zet’enyi – zet’enenya z-t-e-y- – z-t-e-e-y- --------------------- zet’enyi – zet’enenya

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -