Phrasebook

tl In the swimming pool   »   th ที่สระว่ายน้ำ

50 [limampu]

In the swimming pool

In the swimming pool

50 [ห้าสิบ]

hâ-sìp

ที่สระว่ายน้ำ

[têet-rá-wâi-nám]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Mainit ngayon. วั-นี้--กาศร-อน ว-นน--อากาศร-อน ว-น-ี-อ-ก-ศ-้-น --------------- วันนี้อากาศร้อน 0
w---née---g-̀t-----n wan-ne-e-a-ga-t-ra-wn w-n-n-́-----a-t-r-́-n --------------------- wan-née-a-gàt-ráwn
Pupunta ba tayo sa swimming pool? เ-า--สระว--ย-้----ไ--? เราไปสระว-ายน--ก-นไหม? เ-า-ป-ร-ว-า-น-ำ-ั-ไ-ม- ---------------------- เราไปสระว่ายน้ำกันไหม? 0
r-o-bha----̀-ra---a-i-na-----n-mǎi rao-bhai-sa--ra--wa-i-na-m-gan-ma-i r-o-b-a---a---a---a-i-n-́---a---a-i ----------------------------------- rao-bhai-sà-rá-wâi-nám-gan-mǎi
May gana ka bang lumangoy? คุ-อ---ไ-ว--ย------? ค-ณอยากไปว-ายน--ไหม? ค-ณ-ย-ก-ป-่-ย-้-ไ-ม- -------------------- คุณอยากไปว่ายน้ำไหม? 0
k--n-à--â---h-i--a-i-na---m-̌i koon-a--ya-k-bhai-wa-i-na-m-ma-i k-o---̀-y-̂---h-i-w-̂---a-m-m-̌- -------------------------------- koon-à-yâk-bhai-wâi-nám-mǎi
May tuwalya ka ba? คุ----้---็---ว--ม? ค-ณม-ผ-าเช-ดต-วไหม? ค-ณ-ี-้-เ-็-ต-ว-ห-? ------------------- คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม? 0
k-o--mee-p-̂-ch-́--dhua-m-̌i koon-mee-pa--che-t-dhua-ma-i k-o---e---a---h-́---h-a-m-̌- ---------------------------- koon-mee-pâ-chét-dhua-mǎi
Mayroon ka bang damit panligo? ค-ณ-ี-------่า-------? ค-ณม-กางเกงว-ายน--ไหม? ค-ณ-ี-า-เ-ง-่-ย-้-ไ-ม- ---------------------- คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม? 0
ko---me----ng-ga-----a-i---́m----i koon-mee-gang-gayng-wa-i-na-m-ma-i k-o---e---a-g-g-y-g-w-̂---a-m-m-̌- ---------------------------------- koon-mee-gang-gayng-wâi-nám-mǎi
Mayroon ka bang damit panligo? คุณมี-ุ-ว่ายน้ำ---? ค-ณม-ช-ดว-ายน--ไหม? ค-ณ-ี-ุ-ว-า-น-ำ-ห-? ------------------- คุณมีชุดว่ายน้ำไหม? 0
ko---me--c-óot--a-----́m---̌i koon-mee-cho-ot-wa-i-na-m-ma-i k-o---e---h-́-t-w-̂---a-m-m-̌- ------------------------------ koon-mee-chóot-wâi-nám-mǎi
Marunong ka bang lumangoy? ค-ณ--า-----ด้ไ-ม? ค-ณว-ายน--ได-ไหม? ค-ณ-่-ย-้-ไ-้-ห-? ----------------- คุณว่ายน้ำได้ไหม? 0
ko----a-i-n-́--dâ---ǎi koon-wa-i-na-m-da-i-ma-i k-o---a-i-n-́---a-i-m-̌- ------------------------ koon-wâi-nám-dâi-mǎi
Marunong ka bang sumisid? ค-ณ---้--ป็น-ห-? ค-ณด-น--เป-นไหม? ค-ณ-ำ-้-เ-็-ไ-ม- ---------------- คุณดำน้ำเป็นไหม? 0
k--n-dam-n-́--b-e---ǎi koon-dam-na-m-bhen-ma-i k-o---a---a-m-b-e---a-i ----------------------- koon-dam-nám-bhen-mǎi
Makakatalon ka ba sa tubig? คุ---ะโดด-นน้-เ--น-ห-? ค-ณกระโดดในน--เป-นไหม? ค-ณ-ร-โ-ด-น-้-เ-็-ไ-ม- ---------------------- คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม? 0
ko-n-gr-̀-d----n----ám-b-e--m-̌i koon-gra--do-t-nai-na-m-bhen-ma-i k-o---r-̀-d-̀---a---a-m-b-e---a-i --------------------------------- koon-grà-dòt-nai-nám-bhen-mǎi
Saan ang banyo? ท-่-าบน้ำอยู่ที--ห-? ท--อาบน--อย--ท--ไหน? ท-่-า-น-ำ-ย-่-ี-ไ-น- -------------------- ที่อาบน้ำอยู่ที่ไหน? 0
te-e--̀p--a-m------̂o-t--e--a-i te-e-a-p-na-m-a--yo-o-te-e-na-i t-̂---̀---a-m-a---o-o-t-̂---a-i ------------------------------- têe-àp-nám-à-yôo-têe-nǎi
Saan ang silid sukatan? ห-อ-เป---ย--สื-อผ-า-------ไ-น? ห-องเปล--ยนเส--อผ-าอย--ท--ไหน? ห-อ-เ-ล-่-น-ส-้-ผ-า-ย-่-ี-ไ-น- ------------------------------ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน? 0
h---ng-b-l--a---e--a---------o-o----e---̌i ha-wng-bhli-an-se-ua-pa--a--yo-o-te-e-na-i h-̂-n---h-i-a---e-u---a---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------------------ hâwng-bhlìan-sêua-pâ-à-yôo-têe-nǎi
Nasaan ang salaming panlangoy? / Nasaan ang goggles? แว่---ว่ายน้ำอยู่--่ไ-น? แว-นตาว-ายน--อย--ท--ไหน? แ-่-ต-ว-า-น-ำ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------------ แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน? 0
wæ-------wa-i----m--̀-yô--t-̂e-n-̌i wæ-n-dha-wa-i-na-m-a--yo-o-te-e-na-i w-̂---h---a-i-n-́---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------------ wæ̂n-dha-wâi-nám-à-yôo-têe-nǎi
Malalim ba ang tubig? น้ำ-ึกไ-ม? น--ล-กไหม? น-ำ-ึ-ไ-ม- ---------- น้ำลึกไหม? 0
n------́uk--a-i na-m-le-uk-ma-i n-́---e-u---a-i --------------- nám-léuk-mǎi
Malinis ba ang tubig? น-ำ-ะอ----ม? น--สะอาดไหม? น-ำ-ะ-า-ไ-ม- ------------ น้ำสะอาดไหม? 0
ná---à--̀t---̌i na-m-sa--a-t-ma-i n-́---a---̀---a-i ----------------- nám-sà-àt-mǎi
Mainit ba ang tubig? น----่น-หม? น--อ--นไหม? น-ำ-ุ-น-ห-? ----------- น้ำอุ่นไหม? 0
ná---̀o----̌i na-m-o-on-ma-i n-́---̀-n-m-̌- -------------- nám-òon-mǎi
Giniginaw ako. ผม / -ิฉั- -น-ว--ก ผม / ด-ฉ-น หนาวมาก ผ- / ด-ฉ-น ห-า-ม-ก ------------------ ผม / ดิฉัน หนาวมาก 0
po-m-d-̀-chǎ--nǎ--m-̂k po-m-di--cha-n-na-o-ma-k p-̌---i---h-̌---a-o-m-̂- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-nǎo-mâk
Sobrang lamig ng tubig. น้ำเ-็นเ-ินไป น--เย-นเก-นไป น-ำ-ย-น-ก-น-ป ------------- น้ำเย็นเกินไป 0
n----y-n--e-̶--b--i na-m-yen-ger-n-bhai n-́---e---e-̶---h-i ------------------- nám-yen-ger̶n-bhai
Hahango na ako ngayon sa tubig. ผม-- -ิฉั--จะ-ึ้--าก-้-แ-้ว ผม / ด-ฉ-น จะข--นจากน--แล-ว ผ- / ด-ฉ-น จ-ข-้-จ-ก-้-แ-้- --------------------------- ผม / ดิฉัน จะขึ้นจากน้ำแล้ว 0
p-̌m---̀-c-a----------un-j--k-ná---ǽo po-m-di--cha-n-ja--ke-un-ja-k-na-m-læ-o p-̌---i---h-̌---a---e-u---a-k-n-́---æ-o --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-kêun-jàk-nám-lǽo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -