Konverzační příručka

cs Minulý čas 4   »   hu Múlt 4

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

Minulý čas 4

84 [nyolcvannégy]

Múlt 4

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   
čeština maďarština Poslouchat Více
číst ol----i olvasni 0
Četl jsem. Ol------. Olvastam. 0
Přečetl jsem celý román. Ez e---- r------ e---------. Ez egész regényt elolvastam. 0
rozumět me------i megérteni 0
Rozuměl jsem. Me---------. Megértettem. 0
Rozuměl jsem celému textu. Az e---- s------- m----------. Az egész szöveget megértettem. 0
odpovídat vá-------i válaszolni 0
Odpověděl jsem. Vá---------. Válaszoltam. 0
Odpověděl jsem na všechny otázky. Mi---- k------- v----------. Minden kérdésre válaszoltam. 0
Vím to – věděl jsem to. Tu--- (e--) – É- t----- e--. Tudom (ezt) – Én tudtam ezt. 0
Píšu to – napsal jsem to. (E--) í--- – É- í---- e--. (Ezt) írom – Én írtam ezt. 0
Slyším to – slyšel jsem to. Ha---- (e--) – É- h-------- e--. Hallom (ezt) – Én hallottam ezt. 0
Donesu to – donesl jsem to. Ho--- (e--) – É- h----- e--. Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. 0
Přinesu to – přinesl jsem to. Ho--- (e--) – É- h----- e--. Hozom (ezt) – Én hoztam ezt. 0
Koupím to – koupil jsem to. Én m-------- e-- – É- m-------- e--. Én megveszem ezt – Én megvettem ezt. 0
Očekávám to – očekával jsem to. Én e------ e-- – É- e------- e--. Én elvárom ezt – Én elvártam ezt. 0
Vysvětluji to – vysvětlil jsem to. Én m------------ e-- – É- m------------- e--. Én megmagyarázom ezt – Én megmagyaráztam ezt. 0
Znám to – znal jsem to. Én i------ e-- – É- i------- e--. Én ismerem ezt – Én ismertem ezt. 0

Negativní slova se do mateřského jazyka nepřekládají.

Při čtení si lidé hovořící více jazyky nevědomky překládají slova do svého mateřského jazyka. To se děje automaticky, čtenář si toho ani nevšimne. Dalo by se říct, že mozek funguje jako simultánní tlumočník. Nepřekládá si ale všechno! Jedna studie ukázala, že mozek má zabudovaný filtr. Filtr rozhoduje o tom, co se přeloží. A vypadá to, že filtr určitá slova ignoruje. Negativní slova se do mateřského jazyka nepřekládají. Vědci si ke svému experimentu vybrali rodilé mluvčí čínštiny. Všichni zároveň mluvili i druhým jazykem - anglicky. Tito lidé měli ohodnotit různá anglická slova. Slova měla různý emocionální obsah. Byly to pojmy pozitivní, negativní a neutrální. Při čtení těchto slov byl zkoumán jejich mozek. To znamená, že vědci měřili elektrickou aktivitu jejich mozku. Viděli, jak jejich mozek pracuje. Při překladu slov vznikají určité signály. Ukazují, že je mozek aktivní. Při čtení negativních slov však lidé nevykazovali žádnou aktivitu. Překládali si pouze pozitivní a neutrální slova. Vědci zatím neví, proč tomu tak je. Teoreticky by měl mozek zpracovávat všechna slova stejně. Je však možné, že filtr rychle prozkoumá každé slovo. Analyzuje ho, ještě když ho člověk čte v cizím jazyce. Když je slovo negativní, paměť se zablokuje. Takže pro něj nemůže najít odpovídající slovo v mateřském jazyce. Lidé mohou na slova reagovat velmi citlivě. Možná je chce mozek chránit, aby neutrpěli emocionální šok…