Konverzační příručka

cs Příslovce   »   hu Határozószavak

100 [sto]

Příslovce

Příslovce

100 [száz]

Határozószavak

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština maďarština Poslouchat Více
už jednou – ještě nikdy má- e------ – m-- s--a már egyszer – még soha 0
Byl / a jste už někdy v Berlíně? Vo-- m-- ö- e------ B--------? Volt már ön egyszer Berlinben? 0
Ne, ještě nikdy. Ne-- m-- s---. Nem, még soha. 0
   
někdo – nikdo va---- – s---i valaki – senki 0
Znáte tady někoho? Is--- ö- i-- v------ (v--------)? Ismer ön itt valakit (valakiket)? 0
Ne, neznám tady nikoho. Ne-- n-- i------ i-- s-----. Nem, nem ismerek itt senkit. 0
   
ještě – už ne mé- – m-- n-m még – már nem 0
Zůstanete tady ještě dlouho? So---- m---- m-- i--? Sokáig marad még itt? 0
Ne, nezůstanu tady dlouho. Ne-- m-- n-- s----- m------ i--. Nem, már nem sokáig maradok itt. 0
   
ještě něco – už nic mé- v----- – s---i még valami – semmi 0
Chcete ještě něco k pití? Sz------ m-- v------ i---? Szeretne még valamit inni? 0
Ne, už nic nechci. Ne-- m-- n-- k---- s-----. Nem, már nem kérek semmit. 0
   
už něco – ještě nic má- v------ – m-- s----t már valamit – még semmit 0
Jedl / jedla jste už něco? Ev--- m-- v------? Evett már valamit? 0
Ne, ještě jsem nic nejedl / nejedla. Ne-- m-- n-- e---- s-----. Nem, még nem ettem semmit. 0
   
ještě někdo – už nikdo mé- v----- – m-- s---i még valaki – már senki 0
Chce ještě někdo kávu? Sz------ m-- v----- k----? Szeretne még valaki kávét? 0
Ne, už nikdo. Ne-- m-- s----. Nem, már senki. 0
   

Arabský jazyk

Arabský jazyk je jedním z nejdůležitějších jazyků na světě. Více než 300 miliónů lidí mluví arabsky. A ti žijí ve více než 20 různých zemích. Arabština patří mezi afroasijské jazyky. Arabský jazyk vznikl před několika tisíci lety. Nejdříve se používal na Arabském poloostrově. Poté se odtud rozšířil. Mluvená arabština se od té spisovné značně liší. Existuje také mnoho různých arabských dialektů. Dá se říct, že v každé oblasti se mluví jinak. Lidé mluvící různými dialekty si často vůbec nerozumí. Proto jsou filmy z arabských zemí většinou dabovány. Jedině tak jim rozumějí lidé v celé arabské oblasti. Klasickou arabštinou se dnes mluví už jen zřídka. Vyskytuje se pouze v písemné formě. V knihách a novinách se používá standardní arabský jazyk. Arabština dodnes nemá svůj odborný jazyk. Odborné pojmy tedy většinou pocházejí z jiných jazyků. V této oblasti jsou nejdominantnější francouzština a angličtina. Zájem o arabštinu v posledních letech značně stoupl. Stále více lidí se chce naučit arabsky. Kursy arabštiny nabízí každá univerzita a také mnoho škol. Hodně lidí fascinuje především arabské písmo. Píše se zprava doleva. Arabská výslovnost a gramatika nejsou tak jednoduché. Vyskytuje se tam mnoho hlásek a pravidel, které jsou pro jiné jazyky cizí. Při studiu by měl člověk dodržovat určité pořadí. Nejdříve výslovnost, potom gramatika, potom písmo…