Jezikovni vodič

Deli telesa   »   身体的部位

58 [oseminpetdeset]

Deli telesa

Deli telesa

58[五十八]

58 [Wǔshíbā]

+

身体的部位

[shēntǐ de bùwèi]

Lahko kliknete na vsako prazno, da vidite besedilo ali:   

slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Rišem moža. 我 画 一- 男- 。 我 画 一个 男人 。 0
wǒ h-- y--- n-----. wǒ huà yīgè nánrén.
+
Najprej glavo. 首先 是 头- 。 首先 是 头部 。 0
Sh------ s-- t-- b-. Shǒuxiān shi tóu bù.
+
Mož nosi klobuk. 那个 男- 带- 一- 帽- 。 那个 男人 带着 一顶 帽子 。 0
Nà-- n----- d----- y- d--- m----. Nàgè nánrén dàizhe yī dǐng màozi.
+
     
Las se ne vidi. 看不- 头- 。 看不见 头发 。 0
Kà- b----- t----. Kàn bùjiàn tóufǎ.
+
Tudi ušes se ne vidi. 也 看-- 耳- 。 也 看不见 耳朵 。 0
Yě k-- b----- ě----. Yě kàn bùjiàn ěrduǒ.
+
Hrbta tudi ni videti. 也 看-- 后- 。 也 看不见 后背 。 0
Yě k-- b----- h-- b--. Yě kàn bùjiàn hòu bèi.
+
     
Rišem oči in usta. 我 画 眼- 和 嘴 。 我 画 眼睛 和 嘴 。 0
Wǒ h-- y------ h- z--. Wǒ huà yǎnjīng hé zuǐ.
+
Mož pleše in se smeje. 这个 男- 跳- 舞 并 笑- 。 这个 男人 跳着 舞 并 笑着 。 0
Zh--- n----- t------ w- b--- x------. Zhège nánrén tiàozhe wǔ bìng xiàozhe.
+
Mož ima dolg nos. 这个 男- 有 个 长-- 。 这个 男人 有 个 长鼻子 。 0
Zh--- n----- y-- g- c---- b---. Zhège nánrén yǒu gè cháng bízi.
+
     
V rokah drži palico. 他 手- 拿- 一- 棍- 。 他 手里 拿着 一个 棍子 。 0
Tā s--- l- n---- y--- g----. Tā shǒu lǐ názhe yīgè gùnzi.
+
Okoli vrata ima ovit šal. 他 脖-- 也 戴- 一- 围- 。 他 脖子上 也 戴了 一条 围巾 。 0
Tā b--- s---- y- d---- y----- w-----. Tā bózi shàng yě dàile yītiáo wéijīn.
+
Zima je in je mrzlo. 现在 是 冬-- 而- 天- 很- 。 现在 是 冬天, 而且 天气 很冷 。 0
Xi----- s-- d-------- é---- t----- h-- l---. Xiànzài shì dōngtiān, érqiě tiānqì hěn lěng.
+
     
Roke so močne. 双臂 很 有 力- 。 双臂 很 有 力气 。 0
Sh---- b- h-- y-- l---. Shuāng bì hěn yǒu lìqì.
+
Tudi noge so močne. 双腿 也 很 有 力- 。 双腿 也 很 有 力气 。 0
Sh---- t-- y- h-- y-- l---. Shuāng tuǐ yě hěn yǒu lìqì.
+
Mož je iz snega. 这个 男- 是 雪- 的 。 这个 男人 是 雪做 的 。 0
Zh--- n----- s-- x-- z-- d-. Zhège nánrén shì xuě zuò de.
+
     
Ne nosi ne hlač, ne plašča. 他 没- 裤- 也 没 穿 大- 。 他 没穿 裤子 也 没 穿 大衣 。 0
Tā m-- c---- k--- y- m-- c---- d---. Tā méi chuān kùzi yě méi chuān dàyī.
+
Vendar tega moža ne zebe. 但是 他 不 感- 寒- 。 但是 他 不 感到 寒冷 。 0
Dà---- t- b- g----- h------. Dànshì tā bù gǎndào hánlěng.
+
On je sneženi mož. 他 是 一- 雪- 。 他 是 一个 雪人 。 0
Tā s-- y--- x-----. Tā shì yīgè xuěrén.
+