Jezikovni vodič

sl V kinu   »   zh 在 电影院 里

45 [petinštirideset]

V kinu

V kinu

45[四十五]

45 [Sìshíwǔ]

在 电影院 里

[zài diànyǐngyuàn lǐ]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kitajščina (poenostavljena) Igraj Več
Radi (Rade) bi šli (šle) v kino. 我们-要---看 -影-。 我们 要 去 看 电影 。 我- 要 去 看 电- 。 ------------- 我们 要 去 看 电影 。 0
w-men -ào--ù kàn -iàny--g. wǒmen yào qù kàn diànyǐng. w-m-n y-o q- k-n d-à-y-n-. -------------------------- wǒmen yào qù kàn diànyǐng.
Danes je na sporedu en dober film. 今-----一- 好-电影 。 今天 上映 一部 好 电影 。 今- 上- 一- 好 电- 。 --------------- 今天 上映 一部 好 电影 。 0
J--t-ā---h-n------y--bù h------ny---. Jīntiān shàngyìng yī bù hǎo diànyǐng. J-n-i-n s-à-g-ì-g y- b- h-o d-à-y-n-. ------------------------------------- Jīntiān shàngyìng yī bù hǎo diànyǐng.
To je čisto nov film. 这---部-- -影-。 这是 一部 新 电影 。 这- 一- 新 电- 。 ------------ 这是 一部 新 电影 。 0
Zh----ì y- b---īn-d--n-ǐn-. Zhè shì yī bù xīn diànyǐng. Z-è s-ì y- b- x-n d-à-y-n-. --------------------------- Zhè shì yī bù xīn diànyǐng.
Kje je blagajna? 售票处-- 哪里-? 售票处 在 哪里 ? 售-处 在 哪- ? ---------- 售票处 在 哪里 ? 0
Shò----o--h--zài--ǎlǐ? Shòupiào chù zài nǎlǐ? S-ò-p-à- c-ù z-i n-l-? ---------------------- Shòupiào chù zài nǎlǐ?
Ali so še prosta mesta? 还- -- 吗 ? 还有 空位 吗 ? 还- 空- 吗 ? --------- 还有 空位 吗 ? 0
H-i -----ò-g----m-? Hái yǒu kòngwèi ma? H-i y-u k-n-w-i m-? ------------------- Hái yǒu kòngwèi ma?
Koliko stanejo vstopnice? 一张----少钱-? 一张 票 多少钱 ? 一- 票 多-钱 ? ---------- 一张 票 多少钱 ? 0
Yī-----g -iào -u--hǎo qiá-? Yī zhāng piào duōshǎo qián? Y- z-ā-g p-à- d-ō-h-o q-á-? --------------------------- Yī zhāng piào duōshǎo qián?
Kdaj se začne predstava? 什么--候 -- ? 什么 时候 开演 ? 什- 时- 开- ? ---------- 什么 时候 开演 ? 0
Shén----h--ò- k--yǎ-? Shénme shíhòu kāiyǎn? S-é-m- s-í-ò- k-i-ǎ-? --------------------- Shénme shíhòu kāiyǎn?
Kako dolgo traja film? 这--影-------- ? 这 电影 演 多长 时间 ? 这 电- 演 多- 时- ? -------------- 这 电影 演 多长 时间 ? 0
Zh- d--nyǐ----ǎ---u- ch----sh-j---? Zhè diànyǐng yǎn duō cháng shíjiān? Z-è d-à-y-n- y-n d-ō c-á-g s-í-i-n- ----------------------------------- Zhè diànyǐng yǎn duō cháng shíjiān?
Ali se lahko rezervira vstopnice? 能-预- -影- - ? 能 预定 电影票 吗 ? 能 预- 电-票 吗 ? ------------ 能 预定 电影票 吗 ? 0
N--- --d--g-d-àn---g piào-m-? Néng yùdìng diànyǐng piào ma? N-n- y-d-n- d-à-y-n- p-à- m-? ----------------------------- Néng yùdìng diànyǐng piào ma?
Rad(a) bi sedel(a) zadaj. 我-想 坐-在-面 。 我 想 坐 在后面 。 我 想 坐 在-面 。 ----------- 我 想 坐 在后面 。 0
Wǒ-x-ǎ-g--uò z----ò----àn. Wǒ xiǎng zuò zài hòu miàn. W- x-ǎ-g z-ò z-i h-u m-à-. -------------------------- Wǒ xiǎng zuò zài hòu miàn.
Rad(a) bi sedel(a) spredaj. 我-- - --- 。 我 想 坐 在前面 。 我 想 坐 在-面 。 ----------- 我 想 坐 在前面 。 0
Wǒ x-ǎng zu----i qiánm-à-. Wǒ xiǎng zuò zài qiánmiàn. W- x-ǎ-g z-ò z-i q-á-m-à-. -------------------------- Wǒ xiǎng zuò zài qiánmiàn.
Rad(a) bi sedel(a) v sredini. 我-想 ----- 。 我 想 坐 在中间 。 我 想 坐 在-间 。 ----------- 我 想 坐 在中间 。 0
Wǒ---ǎng -u----i---ō-gj-ā-. Wǒ xiǎng zuò zài zhōngjiān. W- x-ǎ-g z-ò z-i z-ō-g-i-n- --------------------------- Wǒ xiǎng zuò zài zhōngjiān.
Film je bil napet. 这部--影-----。 这部 电影 很精彩 。 这- 电- 很-彩 。 ----------- 这部 电影 很精彩 。 0
Z-è -ù d-à-y-n---ě----n-c--. Zhè bù diànyǐng hěn jīngcǎi. Z-è b- d-à-y-n- h-n j-n-c-i- ---------------------------- Zhè bù diànyǐng hěn jīngcǎi.
Film ni bil dolgočasen. 这--电---无- 。 这部 电影 不无聊 。 这- 电- 不-聊 。 ----------- 这部 电影 不无聊 。 0
Z-è--ù d--n-ǐ-g-bù-w-----. Zhè bù diànyǐng bù wúliáo. Z-è b- d-à-y-n- b- w-l-á-. -------------------------- Zhè bù diànyǐng bù wúliáo.
Vendar je bila knjiga, po kateri je bil posnet film, boljša. 但- -书 ---- 好- 了 。 但是 原书 比 电影 好多 了 。 但- 原- 比 电- 好- 了 。 ----------------- 但是 原书 比 电影 好多 了 。 0
D-ns----uán--h--bǐ--i-nyǐ------duōl-. Dànshì yuán shū bǐ diànyǐng hǎoduōle. D-n-h- y-á- s-ū b- d-à-y-n- h-o-u-l-. ------------------------------------- Dànshì yuán shū bǐ diànyǐng hǎoduōle.
Kakšna je bila glasba? 音乐 怎么样 ? 音乐 怎么样 ? 音- 怎-样 ? -------- 音乐 怎么样 ? 0
Yī-----z-nm- -à-g? Yīnyuè zěnme yàng? Y-n-u- z-n-e y-n-? ------------------ Yīnyuè zěnme yàng?
Kakšni so bili igralci? 演-们-怎么样-? 演员们 怎么样 ? 演-们 怎-样 ? --------- 演员们 怎么样 ? 0
Yǎnyu--men--ěn-e y-n-? Yǎnyuánmen zěnme yàng? Y-n-u-n-e- z-n-e y-n-? ---------------------- Yǎnyuánmen zěnme yàng?
So bili podnaslovi v angleščini? 有---字- --? 有 英语字幕 吗 ? 有 英-字- 吗 ? ---------- 有 英语字幕 吗 ? 0
Y---y-n-yǔ zì-----? Yǒu yīngyǔ zìmù ma? Y-u y-n-y- z-m- m-? ------------------- Yǒu yīngyǔ zìmù ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -