Phrasebook

tl Family Members   »   th สมาชิกครอบครัว

2 [dalawa]

Family Members

Family Members

2 [สอง]

sǎwng

สมาชิกครอบครัว

[sà-ma-chík-krâwp-krua]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
ang lolo ปู- / -า ป-- / ตา ป-่ / ต- -------- ปู่ / ตา 0
bh-̀----a bho-o-dha b-o-o-d-a --------- bhòo-dha
ang lola ย-า-/ --ย ย-า / ยาย ย-า / ย-ย --------- ย่า / ยาย 0
y---y-i ya--yai y-̂-y-i ------- yâ-yai
ang lalaki at ang babae / sila เขา-ล-เธอ เขาและเธอ เ-า-ล-เ-อ --------- เขาและเธอ 0
k----læ----r̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
ang tatay / ang ama พ-อ พ-อ พ-อ --- พ่อ 0
pa-w pa-w p-̂- ---- pâw
ang nanay / ang ina แ-่ แม- แ-่ --- แม่ 0
mæ̂ mæ- m-̂ --- mæ̂
ang lalaki at ang babae / sila เข---ะเธอ เขาและเธอ เ-า-ล-เ-อ --------- เขาและเธอ 0
k-̌o-læ-----̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
ang anak na lalaki ลูกช-ย ล-กชาย ล-ก-า- ------ ลูกชาย 0
l-̂-k--hai lo-ok-chai l-̂-k-c-a- ---------- lôok-chai
ang anak na babae ลูกส-ว ล-กสาว ล-ก-า- ------ ลูกสาว 0
l---k----o lo-ok-sa-o l-̂-k-s-̌- ---------- lôok-sǎo
ang lalaki at ang babae / sila เ---ละ--อ เขาและเธอ เ-า-ล-เ-อ --------- เขาและเธอ 0
k-̌--lǽ----̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
ang kapatid na lalaki พ-่ช-----น้อ-ชาย พ--ชาย / น-องชาย พ-่-า- / น-อ-ช-ย ---------------- พี่ชาย / น้องชาย 0
p--e------ná-ng---ai pe-e-chai-na-wng-chai p-̂---h-i-n-́-n---h-i --------------------- pêe-chai-náwng-chai
ang kapatid na babae พี---ว / ------ว พ--สาว / น-องสาว พ-่-า- / น-อ-ส-ว ---------------- พี่สาว / น้องสาว 0
p-̂e-sa-o-náw-g-sa-o pe-e-sa-o-na-wng-sa-o p-̂---a-o-n-́-n---a-o --------------------- pêe-sǎo-náwng-sǎo
ang lalaki at ang babae / sila เขา--ะ--อ เขาและเธอ เ-า-ล-เ-อ --------- เขาและเธอ 0
k-----------̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
ang tiyuhin / ang tiyo / ang tito ล-ง-- -- ---้า ล-ง / อา / น-า ล-ง / อ- / น-า -------------- ลุง / อา / น้า 0
loo-------́ loong-a-na- l-o-g-a-n-́ ----------- loong-a-ná
ang tiyahin / ang tiya / ang tita ป้-----า ---้า ป-า / อา / น-า ป-า / อ- / น-า -------------- ป้า / อา / น้า 0
bha-----á bha--a-na- b-a-----a- ---------- bhâ-a-ná
ang lalaki at ang babae / sila เข-----ธอ เขาและเธอ เ-า-ล-เ-อ --------- เขาและเธอ 0
kǎ---æ---u-̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
Tayo ay isang pamilya. / Kami ay isang pamilya. เ-าเ-็นค-อบค-----ี-ว--น เราเป-นครอบคร-วเด-ยวก-น เ-า-ป-น-ร-บ-ร-ว-ด-ย-ก-น ----------------------- เราเป็นครอบครัวเดียวกัน 0
ra--bhe---râ---k-u----e--gan rao-bhen-kra-wp-krua-deeo-gan r-o-b-e---r-̂-p-k-u---e-o-g-n ----------------------------- rao-bhen-krâwp-krua-deeo-gan
Ang pamilya ay hindi maliit. ครอ-คร--ท--ไ-่เล-ก ครอบคร-วท--ไม-เล-ก ค-อ-ค-ั-ท-่-ม-เ-็- ------------------ ครอบครัวที่ไม่เล็ก 0
kr--w--kr--------mâi-lék kra-wp-krua-te-e-ma-i-le-k k-a-w---r-a-t-̂---a-i-l-́- -------------------------- krâwp-krua-têe-mâi-lék
Ang pamilya ay malaki. ค----รั-ให-่ ครอบคร-วใหญ- ค-อ-ค-ั-ใ-ญ- ------------ ครอบครัวใหญ่ 0
k--̂-p----a--a-i kra-wp-krua-ya-i k-a-w---r-a-y-̀- ---------------- krâwp-krua-yài

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -