Phrasebook

tl In the hotel – Complaints   »   th ในโรงแรม-การร้องเรียน

28 [dalawampu’t walo]

In the hotel – Complaints

In the hotel – Complaints

28 [ยี่สิบแปด]

yêe-sìp-bhæ̀t

ในโรงแรม-การร้องเรียน

[nai-rong-ræm-gan-ráwng-rian]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Hindi gumagana ang shower. ฝักบ-วใช้-านไ-่ไ-้ ฝ-กบ-วใช-งานไม-ได- ฝ-ก-ั-ใ-้-า-ไ-่-ด- ------------------ ฝักบัวใช้งานไม่ได้ 0
f-̀--b-a-c--́i--g---m-̂--d-̂i fa-k-bua-cha-i-ngan-ma-i-da-i f-̀---u---h-́---g-n-m-̂---a-i ----------------------------- fàk-bua-chái-ngan-mâi-dâi
Walang maligamgam na tubig. ไม่มี--ำ-ุ่น ไม-ม-น--อ--น ไ-่-ี-้-อ-่- ------------ ไม่มีน้ำอุ่น 0
m----mee------o--n ma-i-mee-na-m-o-on m-̂---e---a-m-o-o- ------------------ mâi-mee-nám-òon
Maaari po bang ipaayos ninyo ito? คุ---ซ--ม--น-ด--หม-ค-ั--/ คะ? ค-ณมาซ-อมม-นได-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-า-่-ม-ั-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาซ่อมมันได้ไหม ครับ / คะ? 0
k----m-----wm-m-n-da---m-̌i-k-a-p--á koon-ma-sa-wm-man-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-s-̂-m-m-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-ma-sâwm-man-dâi-mǎi-kráp-ká
Walang telepono sa kwarto. ในห้อ--ม่ม----ศ---์ ในห-องไม-ม-โทรศ-พท- ใ-ห-อ-ไ-่-ี-ท-ศ-พ-์ ------------------- ในห้องไม่มีโทรศัพท์ 0
nai-ha--n--m-̂i-me---o--sàp nai-ha-wng-ma-i-mee-ton-sa-p n-i-h-̂-n---a-i-m-e-t-n-s-̀- ---------------------------- nai-hâwng-mâi-mee-ton-sàp
Walang telebisyon sa kwarto. ใ-ห้องไ-----ท-ท-ศ-์ ในห-องไม-ม-โทรท-ศน- ใ-ห-อ-ไ-่-ี-ท-ท-ศ-์ ------------------- ในห้องไม่มีโทรทัศน์ 0
nai----w-g-mâ--m----on--át nai-ha-wng-ma-i-mee-ton-ta-t n-i-h-̂-n---a-i-m-e-t-n-t-́- ---------------------------- nai-hâwng-mâi-mee-ton-tát
Walang balkonahe ang kwarto. ห-องไ-----ะเบ--ง ห-องไม-ม-ระเบ-ยง ห-อ-ไ-่-ี-ะ-บ-ย- ---------------- ห้องไม่มีระเบียง 0
hâw------i-m-e-r-́--i-ng ha-wng-ma-i-mee-ra--biang h-̂-n---a-i-m-e-r-́-b-a-g ------------------------- hâwng-mâi-mee-rá-biang
Masyadong maingay sa kwarto. ห้-ง-ี-เ-ีย----เกิน-ป ห-องน--เส-ยงด-งเก-นไป ห-อ-น-้-ส-ย-ด-ง-ก-น-ป --------------------- ห้องนี้เสียงดังเกินไป 0
ha-w----e---sǐ--g--a-----r---bh-i ha-wng-ne-e-si-ang-dang-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-s-̌-n---a-g-g-r-n-b-a- ---------------------------------- hâwng-née-sǐang-dang-ger̶n-bhai
Napakaliit ng kwarto. ห---นี-เล--เก---ป ห-องน--เล-กเก-นไป ห-อ-น-้-ล-ก-ก-น-ป ----------------- ห้องนี้เล็กเกินไป 0
hâ-----e-e--é----r-n--hai ha-wng-ne-e-le-k-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-l-́---e-̶---h-i --------------------------- hâwng-née-lék-ger̶n-bhai
Masyadong madilim sa kwarto. ห้องน-้ม----ิ--ป ห-องน--ม-ดเก-นไป ห-อ-น-้-ื-เ-ิ-ไ- ---------------- ห้องนี้มืดเกินไป 0
h-̂--g----e-m-̂u--ger̶--bh-i ha-wng-ne-e-me-ut-ger-n-bhai h-̂-n---e-e-m-̂-t-g-r-n-b-a- ---------------------------- hâwng-née-mêut-ger̶n-bhai
Ang pampainit ay hindi gumagana. เ-------ำคว-ม--อน---ทำ--น เคร--องท-ความร-อนไม-ท-งาน เ-ร-่-ง-ำ-ว-ม-้-น-ม-ท-ง-น ------------------------- เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน 0
kr--------am----m---́wn--â----m----n kre-uang-tam-kwam-ra-wn-ma-i-tam-ngan k-e-u-n---a---w-m-r-́-n-m-̂---a---g-n ------------------------------------- krêuang-tam-kwam-ráwn-mâi-tam-ngan
Hindi gumagana ang aircon. เค---อ--ร-บอ-ก---ม่ท-งาน เคร--องปร-บอากาศไม-ท-งาน เ-ร-่-ง-ร-บ-า-า-ไ-่-ำ-า- ------------------------ เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 0
k-e-u--g--h--̀----g-----â------n-an kre-uang-bhra-p-a-ga-t-ma-i-tam-ngan k-e-u-n---h-a-p-a-g-̀---a-i-t-m-n-a- ------------------------------------ krêuang-bhràp-a-gàt-mâi-tam-ngan
Hindi gumagana ang telebisyon. โทรทั--์---ท---น โทรท-ศน-ไม-ท-งาน โ-ร-ั-น-ไ-่-ำ-า- ---------------- โทรทัศน์ไม่ทำงาน 0
to--t--t-mâ---a--n-an ton-ta-t-ma-i-tam-ngan t-n-t-́---a-i-t-m-n-a- ---------------------- ton-tát-mâi-tam-ngan
Hindi ko ito gusto. ผ- - ดิฉั- -ม่ช---ลย ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบเลย ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-เ-ย -------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบเลย 0
po---di--c-ǎ---â---hâw---u-y po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-luнy p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---u-y ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-luнy
Masyadong mahal iyon para sa akin. ม-น---เก-น-ป ม-นแพงเก-นไป ม-น-พ-เ-ิ-ไ- ------------ มันแพงเกินไป 0
ma--pæn---e----b--i man-pæng-ger-n-bhai m-n-p-n---e-̶---h-i ------------------- man-pæng-ger̶n-bhai
Mayroon ba kayong mas mura? คุ-มี-ะ-รที-ถูก--่าน-้--ม -รั--/ --? ค-ณม-อะไรท--ถ-กกว-าน--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-ี-ถ-ก-ว-า-ี-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม ครับ / คะ? 0
koon-mee-à-r-i-te----ò-k-g-a--ne---m--i-k-á--k-́ koon-mee-a--rai-te-e-to-ok-gwa--ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-t-̂---o-o---w-̀-n-́---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-mee-à-rai-têe-tòok-gwà-née-mǎi-kráp-ká
Mayroon bang hostel sa malapit? ท-่พ---ย-ว---ก-้-ี่-ี---ไ-----ับ / --? ท--พ-กเยาวชนใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ท-่-ั-เ-า-ช-ใ-ล-ท-่-ี-ม-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
te------k-yao-wo---n-́-gl-----ê---ê--m-e--a-----a---k-́ te-e-pa-k-yao-wo-t-na--gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- t-̂---a-k-y-o-w-́---a---l-̂---e-e-n-̂---e---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- têe-pák-yao-wót-ná-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká
Mayroon bang bahay-panuluyan na malapit dito? ม---ด----์-บรคฟ---์----ที--ี---ไหม-ค--- / -ะ? ม-เบดแอนด-เบรคฟาสต-ใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ม-เ-ด-อ-ด-เ-ร-ฟ-ส-์-ก-้-ี-น-่-ี-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- มีเบดแอนด์เบรคฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
m-e--àyt--n-ba----̀-k-fât-gl-̂---ê---e---mee-ma-i--ra-p-ká mee-ba-yt-æn-ba--ra-yk-fa-t-gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- m-e-b-̀-t-æ---a---a-y---a-t-g-a-i-t-̂---e-e-m-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------------- mee-bàyt-æn-bà-ràyk-fât-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká
Mayroon bang kainan na malapit dito? มี-้--อาห--ใก---ี--ี่-ีไหม-ค--บ / -ะ? ม-ร-านอาหารใกล-ท--น--ม-ไหม คร-บ / คะ? ม-ร-า-อ-ห-ร-ก-้-ี-น-่-ี-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหม ครับ / คะ? 0
m-e--a-------̌--g-a-i--e-e-n--e---e--ǎi--ra---k-́ mee-ra-n-a-ha-n-gla-i-te-e-ne-e-mee-ma-i-kra-p-ka- m-e-r-́-----a-n-g-a-i-t-̂---e-e-m-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- mee-rán-a-hǎn-glâi-têe-nêe-mee-mǎi-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -