Phrasebook

tl In the hotel – Complaints   »   ti ኣብ ሆተል - ጥርዓናት

28 [dalawampu’t walo]

In the hotel – Complaints

In the hotel – Complaints

28 [ዕስራንሸሞንተን]

28 [‘isiranishemoniteni]

ኣብ ሆተል - ጥርዓናት

[abi hoteli - t’iri‘anati]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tigrinya Maglaro higit pa
Hindi gumagana ang shower. እቲ ሻ--------ን-እ-። እቲ ሻወር ኣይሰርሕን እዩ። እ- ሻ-ር ኣ-ሰ-ሕ- እ-። ----------------- እቲ ሻወር ኣይሰርሕን እዩ። 0
itī -h---ri-----er-ḥ-ni-i--። itī shaweri ayiserih-ini iyu። i-ī s-a-e-i a-i-e-i-̣-n- i-u- ----------------------------- itī shaweri ayiseriḥini iyu።
Walang maligamgam na tubig. ውዑይ ማይ -ይመ-እን እዩ። ውዑይ ማይ ኣይመጽእን እዩ። ው-ይ ማ- ኣ-መ-እ- እ-። ----------------- ውዑይ ማይ ኣይመጽእን እዩ። 0
wi‘uyi--a-- ayimets’i’i-i----። wi‘uyi mayi ayimets’i’ini iyu። w-‘-y- m-y- a-i-e-s-i-i-i i-u- ------------------------------ wi‘uyi mayi ayimets’i’ini iyu።
Maaari po bang ipaayos ninyo ito? ከ--ርይ- -ኽ-- ዶ? ከተዐርይዎ ትኽእል ዶ? ከ-ዐ-ይ- ት-እ- ዶ- -------------- ከተዐርይዎ ትኽእል ዶ? 0
ke--‘----iwo--iẖ-’il--d-? kete‘āriyiwo tih-i’ili do? k-t-‘-r-y-w- t-h-i-i-i d-? -------------------------- kete‘āriyiwo tiẖi’ili do?
Walang telepono sa kwarto. ኣ--ክ---ተ-ፎን -ለን። ኣብ ክፍሊ ተለፎን የለን። ኣ- ክ-ሊ ተ-ፎ- የ-ን- ---------------- ኣብ ክፍሊ ተለፎን የለን። 0
a----ifilī -el--o---yeleni። abi kifilī telefoni yeleni። a-i k-f-l- t-l-f-n- y-l-n-። --------------------------- abi kifilī telefoni yeleni።
Walang telebisyon sa kwarto. ኣብ --ሊ-ተ--ዦን-የለ-። ኣብ ክፍሊ ተለቪዦን የለን። ኣ- ክ-ሊ ተ-ቪ-ን የ-ን- ----------------- ኣብ ክፍሊ ተለቪዦን የለን። 0
abi -i------e-e-ī-honi -eleni። abi kifilī televīzhoni yeleni። a-i k-f-l- t-l-v-z-o-i y-l-n-። ------------------------------ abi kifilī televīzhoni yeleni።
Walang balkonahe ang kwarto. እ- ክፍሊ --ኮ--የ-ሉ-። እቲ ክፍሊ ባልኮን የብሉን። እ- ክ-ሊ ባ-ኮ- የ-ሉ-። ----------------- እቲ ክፍሊ ባልኮን የብሉን። 0
itī ---i----a-ik-n--yeb-lu-i። itī kifilī balikoni yebiluni። i-ī k-f-l- b-l-k-n- y-b-l-n-። ----------------------------- itī kifilī balikoni yebiluni።
Masyadong maingay sa kwarto. እ--ክ-- -ዝዩ--ው --ለ --። እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ዓው ዝበለ እዩ። እ- ክ-ሊ ኣ-ዩ ዓ- ዝ-ለ እ-። --------------------- እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ዓው ዝበለ እዩ። 0
i---k----ī -z-y- ‘-wi z--e-e ---። izī kifilī aziyu ‘awi zibele iyu። i-ī k-f-l- a-i-u ‘-w- z-b-l- i-u- --------------------------------- izī kifilī aziyu ‘awi zibele iyu።
Napakaliit ng kwarto. እ- ክፍሊ -ዝዩ--እሽ---ዩ። እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ። እ- ክ-ሊ ኣ-ዩ ን-ሽ- እ-። ------------------- እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ። 0
izī ki--l- azi-u----i--it--iy-። izī kifilī aziyu ni’ishito iyu። i-ī k-f-l- a-i-u n-’-s-i-o i-u- ------------------------------- izī kifilī aziyu ni’ishito iyu።
Masyadong madilim sa kwarto. እዚ-ክ-ሊ --- ---- -ዩ። እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ጸልሚቱ እዩ። እ- ክ-ሊ ኣ-ዩ ጸ-ሚ- እ-። ------------------- እዚ ክፍሊ ኣዝዩ ጸልሚቱ እዩ። 0
i-ī--i-i---az-yu t--el-m----iyu። izī kifilī aziyu ts’elimītu iyu። i-ī k-f-l- a-i-u t-’-l-m-t- i-u- -------------------------------- izī kifilī aziyu ts’elimītu iyu።
Ang pampainit ay hindi gumagana. እቲ---ዓ--ኣይ-ርሕ- -ዩ። እቲ መውዓዪ ኣይሰርሕን እዩ። እ- መ-ዓ- ኣ-ሰ-ሕ- እ-። ------------------ እቲ መውዓዪ ኣይሰርሕን እዩ። 0
it- -----ayī------riḥ--i iyu። itī mewi‘ayī ayiserih-ini iyu። i-ī m-w-‘-y- a-i-e-i-̣-n- i-u- ------------------------------ itī mewi‘ayī ayiseriḥini iyu።
Hindi gumagana ang aircon. እቲ-ና--ኣየ- --ንዲሽን--ይ-ር-ን እ-። እቲ ናይ ኣየር -ክንዲሽን ኣይሰርሕን እዩ። እ- ና- ኣ-ር --ን-ሽ- ኣ-ሰ-ሕ- እ-። --------------------------- እቲ ናይ ኣየር -ክንዲሽን ኣይሰርሕን እዩ። 0
itī-n--i -y-------n-d-sh-n--a---erih-i-i-iyu። itī nayi ayeri -kinidīshini ayiserih-ini iyu። i-ī n-y- a-e-i --i-i-ī-h-n- a-i-e-i-̣-n- i-u- --------------------------------------------- itī nayi ayeri -kinidīshini ayiseriḥini iyu።
Hindi gumagana ang telebisyon. እቲ ተለ--ን---ላሽዩ -- ። እቲ ተለቪዦን ተበላሽዩ ኢዩ ። እ- ተ-ቪ-ን ተ-ላ-ዩ ኢ- ። ------------------- እቲ ተለቪዦን ተበላሽዩ ኢዩ ። 0
i-ī-te---īz-on- te----shi-- -yu-። itī televīzhoni tebelashiyu īyu ። i-ī t-l-v-z-o-i t-b-l-s-i-u ī-u ። --------------------------------- itī televīzhoni tebelashiyu īyu ።
Hindi ko ito gusto. ኣዚ-ንዓይ-----ይ---ን ። ኣዚ ንዓይ ደስ ኣይበለንን ። ኣ- ን-ይ ደ- ኣ-በ-ን- ። ------------------ ኣዚ ንዓይ ደስ ኣይበለንን ። 0
az--ni‘-y---esi -y--el-ni-- ። azī ni‘ayi desi ayibelenini ። a-ī n-‘-y- d-s- a-i-e-e-i-i ። ----------------------------- azī ni‘ayi desi ayibelenini ።
Masyadong mahal iyon para sa akin. ኣ---ከ-ሩኒ-። ኣዝዩ ከቢሩኒ ። ኣ-ዩ ከ-ሩ- ። ---------- ኣዝዩ ከቢሩኒ ። 0
a--y--keb-r----። aziyu kebīrunī ። a-i-u k-b-r-n- ። ---------------- aziyu kebīrunī ።
Mayroon ba kayong mas mura? ገ--ዝሓ-ረ ኣ-ኩ---? ገለ ዝሓሰረ ኣለኩም ዶ? ገ- ዝ-ሰ- ኣ-ኩ- ዶ- --------------- ገለ ዝሓሰረ ኣለኩም ዶ? 0
g-l- -iḥa--re alek-m- d-? gele zih-asere alekumi do? g-l- z-h-a-e-e a-e-u-i d-? -------------------------- gele ziḥasere alekumi do?
Mayroon bang hostel sa malapit? ሆስ----ብ----ባኣሎ -? ሆስተል ኣብዚ ቀረባኣሎ ዶ? ሆ-ተ- ኣ-ዚ ቀ-ባ-ሎ ዶ- ----------------- ሆስተል ኣብዚ ቀረባኣሎ ዶ? 0
ho-i-e----bi-- k-er-b-’alo-d-? hositeli abizī k’ereba’alo do? h-s-t-l- a-i-ī k-e-e-a-a-o d-? ------------------------------ hositeli abizī k’ereba’alo do?
Mayroon bang bahay-panuluyan na malapit dito? ሞ-ል--ብዚ-ቀ-- -- ዶ? ሞተል ኣብዚ ቀረባ ኣሎ ዶ? ሞ-ል ኣ-ዚ ቀ-ባ ኣ- ዶ- ----------------- ሞተል ኣብዚ ቀረባ ኣሎ ዶ? 0
mot--i a-i-- ---reba-al- --? moteli abizī k’ereba alo do? m-t-l- a-i-ī k-e-e-a a-o d-? ---------------------------- moteli abizī k’ereba alo do?
Mayroon bang kainan na malapit dito? ኣብዚ--ረ--ቤ--መ-ቢ-ኣሎ-ዶ? ኣብዚ ቀረባ ቤት-መግቢ ኣሎ ዶ? ኣ-ዚ ቀ-ባ ቤ---ግ- ኣ- ዶ- -------------------- ኣብዚ ቀረባ ቤት-መግቢ ኣሎ ዶ? 0
a-izī -’e--b--bēt---eg--ī---- do? abizī k’ereba bēti-megibī alo do? a-i-ī k-e-e-a b-t---e-i-ī a-o d-? --------------------------------- abizī k’ereba bēti-megibī alo do?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -