Phrasebook

tl Questions – Past tense 1   »   th คำถาม – อดีตกาล 1

85 [walumpu’t limang]

Questions – Past tense 1

Questions – Past tense 1

85 [แปดสิบห้า]

bhæ̀t-sìp-hâ

คำถาม – อดีตกาล 1

[kam-tǎm-à-dèet-gan]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Gaano karami ang nainom mo? ค-ณดื-ม---า-----ห-แล-ว? ค-ณด--มไปมากแค-ไหนแล-ว? ค-ณ-ื-ม-ป-า-แ-่-ห-แ-้-? ----------------------- คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
koo--dè-m-bh---ma----------i--æ-o koon-de-um-bhai-ma-k-kæ--na-i-læ-o k-o---e-u---h-i-m-̂---æ---a-i-l-́- ---------------------------------- koon-dèum-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
Gaano karami ang ginawa mo? คุณ--งานไ--------หน--้-? ค-ณท-งานไปมากแค-ไหนแล-ว? ค-ณ-ำ-า-ไ-ม-ก-ค-ไ-น-ล-ว- ------------------------ คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
k-on------g-n----i-m-̂k-kæ̂--a-i--ǽo koon-tam-ngan-bhai-ma-k-kæ--na-i-læ-o k-o---a---g-n-b-a---a-k-k-̂-n-̌---æ-o ------------------------------------- koon-tam-ngan-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
Gaano karami ang sinulat mo? ค-ณ----นไปมาก----หนแล-ว? ค-ณเข-ยนไปมากแค-ไหนแล-ว? ค-ณ-ข-ย-ไ-ม-ก-ค-ไ-น-ล-ว- ------------------------ คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
koon-k--an---a--m-̂k------a------o koon-ki-an-bhai-ma-k-kæ--na-i-læ-o k-o---i-a---h-i-m-̂---æ---a-i-l-́- ---------------------------------- koon-kǐan-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
Paano ka nakatulog? ค-ณนอ--ลับส---ไห-? ค-ณนอนหล-บสบายไหม? ค-ณ-อ-ห-ั-ส-า-ไ-ม- ------------------ คุณนอนหลับสบายไหม? 0
koon-na---la----à--ai-ma-i koon-nawn-la-p-sa--bai-ma-i k-o---a-n-l-̀---a---a---a-i --------------------------- koon-nawn-làp-sà-bai-mǎi
Paano ka nakapasa sa pagsusulit? คุณ-อ-ผ่าน--้-ย่าง--? ค-ณสอบผ-านได-อย-างไร? ค-ณ-อ-ผ-า-ไ-้-ย-า-ไ-? --------------------- คุณสอบผ่านได้อย่างไร? 0
koon----w---a-n--â--à-y-̂----ai koon-sa-wp-pa-n-da-i-a--ya-ng-rai k-o---a-w---a-n-d-̂---̀-y-̂-g-r-i --------------------------------- koon-sàwp-pàn-dâi-à-yâng-rai
Paano mo nahanap ang daan? คุ-หา----บ---อ--างไร? ค-ณหาทางพบได-อย-างไร? ค-ณ-า-า-พ-ไ-้-ย-า-ไ-? --------------------- คุณหาทางพบได้อย่างไร? 0
ko-n---̌--an--póp-d-̂i-----a-ng---i koon-ha--tang-po-p-da-i-a--ya-ng-rai k-o---a---a-g-p-́---a-i-a---a-n---a- ------------------------------------ koon-hǎ-tang-póp-dâi-à-yâng-rai
Kanino ka nakipag-usap? คุณ---ก-บใค-ม-? ค-ณพ-ดก-บใครมา? ค-ณ-ู-ก-บ-ค-ม-? --------------- คุณพูดกับใครมา? 0
k-on--ôo--g-̀---rai-ma koon-po-ot-ga-p-krai-ma k-o---o-o---a-p-k-a---a ----------------------- koon-pôot-gàp-krai-ma
Kanino ka nagtakda ng appointment? คุ-นัดกั--คร--? ค-ณน-ดก-บใครมา? ค-ณ-ั-ก-บ-ค-ม-? --------------- คุณนัดกับใครมา? 0
k---------gà---r-i--a koon-na-t-ga-p-krai-ma k-o---a-t-g-̀---r-i-m- ---------------------- koon-nát-gàp-krai-ma
Sino ang kasama mong nagdiwang ng iyong kaarawan? คุณ-ลอง-า-วั--ก-ด-ั-ใ-ร--? ค-ณฉลองงานว-นเก-ดก-บใครมา? ค-ณ-ล-ง-า-ว-น-ก-ด-ั-ใ-ร-า- -------------------------- คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา? 0
koon-c-ǒn-on--n-an-w-n-ge-r̶--ga---k----ma koon-cho-n-ong-ngan-wan-ge-r-t-ga-p-krai-ma k-o---h-̌---n---g-n-w-n-g-̀-̶---a-p-k-a---a ------------------------------------------- koon-chǒn-ong-ngan-wan-gèr̶t-gàp-krai-ma
Saan ka nanggaling? คุ---อย-่-ี่-ห--า? ค-ณไปอย--ท--ไหนมา? ค-ณ-ป-ย-่-ี-ไ-น-า- ------------------ คุณไปอยู่ที่ไหนมา? 0
ko-n----i-a---ôo----e-na-i--a koon-bhai-a--yo-o-te-e-na-i-ma k-o---h-i-a---o-o-t-̂---a-i-m- ------------------------------ koon-bhai-à-yôo-têe-nǎi-ma
Saan ka nakatira? คุ--าศ----ู่ที-----า? ค-ณอาศ-ยอย--ท--ไหนมา? ค-ณ-า-ั-อ-ู-ท-่-ห-ม-? --------------------- คุณอาศัยอยู่ที่ไหนมา? 0
k------sǎi-a--y--o-te-e--a---ma koon-a-sa-i-a--yo-o-te-e-na-i-ma k-o-----a-i-a---o-o-t-̂---a-i-m- -------------------------------- koon-a-sǎi-à-yôo-têe-nǎi-ma
Saan ka nagtrabaho? ค-ณ---านที-ไ-นมา? ค-ณท-งานท--ไหนมา? ค-ณ-ำ-า-ท-่-ห-ม-? ----------------- คุณทำงานที่ไหนมา? 0
k-----am--ga--tê---ǎ--ma koon-tam-ngan-te-e-na-i-ma k-o---a---g-n-t-̂---a-i-m- -------------------------- koon-tam-ngan-têe-nǎi-ma
Anong inirekomenda mo? ค-ณแน-นำ-ะไรไ-แล--? ค-ณแนะน-อะไรไปแล-ว? ค-ณ-น-น-อ-ไ-ไ-แ-้-? ------------------- คุณแนะนำอะไรไปแล้ว? 0
k-o--næ--n-m-----a---ha--læ-o koon-næ--nam-a--rai-bhai-læ-o k-o---æ---a---̀-r-i-b-a---æ-o ----------------------------- koon-nǽ-nam-à-rai-bhai-lǽo
Anong kinain mo? ค-ณ------ร-า? ค-ณทานอะไรมา? ค-ณ-า-อ-ไ-ม-? ------------- คุณทานอะไรมา? 0
k-----a-----rai--a koon-tan-a--rai-ma k-o---a---̀-r-i-m- ------------------ koon-tan-à-rai-ma
Anong nalaman mo? ค-----อะ-ร-า? ค-ณเจออะไรมา? ค-ณ-จ-อ-ไ-ม-? ------------- คุณเจออะไรมา? 0
ko---ju---à-----ma koon-jur--a--rai-ma k-o---u-̶-a---a---a ------------------- koon-jur̶-à-rai-ma
Gaano kabilis ka nagmaneho? คุณ---รถม-เร-ว----หน? ค-ณข-บรถมาเร-วแค-ไหน? ค-ณ-ั-ร-ม-เ-็-แ-่-ห-? --------------------- คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน? 0
ko-----̀---ót-ma-----̲o--æ--nǎi koon-ka-p-ro-t-ma-ra-y-o-kæ--na-i k-o---a-p-r-́---a-r-̲-̲---æ---a-i --------------------------------- koon-kàp-rót-ma-ra̲y̲o-kæ̂-nǎi
Gaano katagal ka nasa himpapawid? คุณ--้เว---ิ--าน-นเ-่---? ค-ณใช-เวลาบ-นมานานเท-าไร? ค-ณ-ช-เ-ล-บ-น-า-า-เ-่-ไ-? ------------------------- คุณใช้เวลาบินมานานเท่าไร? 0
koo--c-----wa--la--in----nan-ta----ai koon-cha-i-way-la-bin-ma-nan-ta-o-rai k-o---h-́---a---a-b-n-m---a---a-o-r-i ------------------------------------- koon-chái-way-la-bin-ma-nan-tâo-rai
Gaano kataas ang tinalon mo? ค-ณ-ร--ด---้ส---ท--ไร? ค-ณกระโดดได-ส-งเท-าไร? ค-ณ-ร-โ-ด-ด-ส-ง-ท-า-ร- ---------------------- คุณกระโดดได้สูงเท่าไร? 0
k--n-gr---dòt---̂----̌o----a-o-rai koon-gra--do-t-da-i-so-ong-ta-o-rai k-o---r-̀-d-̀---a-i-s-̌-n---a-o-r-i ----------------------------------- koon-grà-dòt-dâi-sǒong-tâo-rai

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -