Slovníček fráz

sk niečo zdôvodniť 1   »   zh 解释,说明某件事情1

75 [sedemdesiatpäť]

niečo zdôvodniť 1

niečo zdôvodniť 1

75[七十五]

75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情1

[jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1]

Kliknutím na každé prázdne miesto zobrazíte text, resp.:   

slovenčina čínština (zjednodušená) Prehrať Viac
Prečo neprídete? 您 为-- 没- 呢 ? 您 为什么 没来 呢 ? 0
ní- w------- m-- l-- n-?nín wèishéme méi lái ne?
Počasie je také zlé. 天气 太-- 了 。 天气 太糟糕 了 。 0
Ti---- t-- z-------.Tiānqì tài zāogāole.
Neprídem, pretože počasie je také zlé. 我 不- 了- 因- 天- 太 糟- 了 。 我 不来 了, 因为 天气 太 糟糕 了 。 0
Wǒ b- l----- y-- w-- t----- t-- z-------.Wǒ bù láile, yīn wéi tiānqì tài zāogāole.
   
Prečo nepríde? 他 为-- 没- 呢 ? 他 为什么 没来 呢 ? 0
Tā w------- m-- l-- n-?Tā wèishéme méi lái ne?
Nie je pozvaný. 他 没- 被-- 。 他 没有 被邀请 。 0
Tā m----- b-- y------.Tā méiyǒu bèi yāoqǐng.
Nepríde, pretože nie je pozvaný. 他 不-- 因- 他 没- 被-- 。 他 不来, 因为 他 没有 被邀请 。 0
Tā b- l--- y----- t- m----- b-- y------.Tā bù lái, yīnwèi tā méiyǒu bèi yāoqǐng.
   
Prečo neprídeš? 你 为-- 没- 呢 ? 你 为什么 没来 呢 ? 0
Nǐ w------- m-- l-- n-?Nǐ wèishéme méi lái ne?
Nemám čas. 我 没- 时- 。 我 没有 时间 。 0
Wǒ m----- s------.Wǒ méiyǒu shíjiān.
Neprídem, pretože nemám čas. 我 不-- 因- 我 没- 时- 。 我 不来, 因为 我 没有 时间 。 0
Wǒ b- l--- y----- w- m----- s------.Wǒ bù lái, yīnwèi wǒ méiyǒu shíjiān.
   
Prečo nezostaneš? 你 为-- 不--- 呢 ? 你 为什么 不留下来 呢 ? 0
Nǐ w------- b- l-- x----- n-?Nǐ wèishéme bù liú xiàlái ne?
Musím ešte pracovať. 我 还- 工- 。 我 还得 工作 。 0
Wǒ h-- d- g------.Wǒ hái dé gōngzuò.
Nezostanem, pretože musím ešte pracovať. 我 不 留--- 因- 我 还- 工- 。 我 不 留下来, 因为 我 还得 工作 。 0
Wǒ b- l-- x------ y----- w- h-- d- g------.Wǒ bù liú xiàlái, yīnwèi wǒ hái dé gōngzuò.
   
Prečo už idete? 您 为-- 现- 就 走 ? 您 为什么 现在 就 走 ? 0
Ní- w------- x------ j-- z--?Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu?
Som unavený. 我 累 了 。 我 累 了 。 0
Wǒ l----.Wǒ lèile.
Idem, pretože som unavený. 我 走 了 , 因- 我 累 了 。 我 走 了 , 因为 我 累 了 。 0
Wǒ z------- y----- w- l----.Wǒ zǒuliǎo, yīnwèi wǒ lèile.
   
Prečo už cestujete? 您 为-- 现- 就 走 呢 ? 您 为什么 现在 就 走 呢 ? 0
Ní- w------- x------ j-- z-- n-?Nín wèishéme xiànzài jiù zǒu ne?
Je už neskoro. 已经 很- 了 。 已经 很晚 了 。 0
Yǐ---- h-- w----.Yǐjīng hěn wǎnle.
Cestujem, pretože je už neskoro. 我 得- 了- 因- 已- 很- 了 。 我 得走 了, 因为 已经 很晚 了 。 0
Wǒ d- z------- y-- w-- y----- h-- w----.Wǒ dé zǒuliǎo, yīn wéi yǐjīng hěn wǎnle.
   

Materinský jazyk = pocitový, cudzí jazyk = racionálne?

Keď sa učíme cudzie jazyky, stimulujeme pritom náš mozog. Učením sa naše myslenie mení. Stávame sa kreatívnejšími a flexibilnejšími. Komplexné myslenie je tiež jednoduchšie pre ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi. Pri učení sa precvičuje pamäť. Čím viac sa naučíme, tým lepšie pamäť funguje. Kto sa naučil veľa jazykov, naučí sa aj iné veci rýchlejšie. Dokáže sa na určitú vec lepšie a dlhšie sústrediť. Vďaka tomu rieši problémy rýchlejšie. Ľudia hovoriaci viacerými jazykmi sú tiež rozhodnejší. Aj to, ako sa rozhodujú, závisí na jazyku. Jazyk, v ktorom myslíme, ovplyvňuje naše rozhodnutia. V rámci štúdie testovali psychológovia niekoľko ľudí. Všetci hovorili dvoma jazykmi. Okrem svojho materinského jazyka hovorili ešte jedným jazykom. Títo ľudia mali odpovedať na otázku. Týkala sa riešenia určitého problému. Mali pritom na výber dve možnosti. Jedna z možností bola riskantnejšia než tá druhá. Ľudia mali zodpovedať otázku v oboch jazykoch. A odpoveď sa zmenila, keď sa zmenil jazyk! Keď hovorili svojou materčinou, zvolili riziko. V cudzom jazyku sa ale rozhodli pre istejšiu možnosť. Po skončení tohto testu sa mali tiež staviť. Aj tu bol zrejmý rozdiel. Keď používali cudzí jazyk, boli racionálnejší. Vedci predpokladajú, že sa v cudzom jazyku lepšie koncentrujeme. Nerobíme teda rozhodnutia emocionálne, ale racionálne.